Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 4.7. do 11.7.2021 - 27. týden

neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 zakončení Duše Slovácka
Blatnice 07:30 za farníky
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a živou rodinu
pondělí 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
Blatnice 07:30 za + bratry, manžela, rodiče z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 
úterý 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Antonínek 15:00 Mše svatá za kněze - Kněžská kruciáta
středa 7.7. středa 14. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + rodinu Lacinovu a Malíkovu
čtvrtek 8.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Blatnička 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za dar zdraví, Boží milosti a za + rodiče
pátek 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 poděkování za přijaté dary a milosti a dar víry
sobota 10.7. sobota 14. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 za + rodiče Lopatovy, celou + rodinu a dar víry, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
neděle 11.7. 15. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá s pomazáním nemocných
Blatnice 10:30 Za živou a zemřelou rodinu Míškovu a Chabičovu
Blatnička 09:00 Za farníky

  • Sbírka ze mše svaté v neděli 4.7.2021 bude věnována postiženým na Jižní Moravě, prostřednictvím Diecézní charity Brno.
  • V našem okolí jsou primiční mše svaté v pondělí 5.7.2021 v 15 hodin v Kyjově. V úterý 6.7.2021 v 10:30 ve Vyškově a v sobotu 10.7.2021 v 15 hodin ve Starém Městě. 
  • Diecézní centrum pro rodinný život Olomouc, vydalo k výročí 1100 let od úmrtí sv. Ludmily aktivitu Prázdninové putování se svatou Ludmilou. Máme je i na Antonínku. 
  • K pomazání nemocných přihlaste své blízké v pátek 9.7.2021 na faře, nebo vždy po mši svaté v zákristii.