Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 1.7. do 31.8.2021 - 35. týden

čtvrtek 1.7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Antonínek 17:00 Za zemřelého Pavla Čajku, živou rodinu a duše v očistci
pátek 2.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Antonínek 17:00 poděkování za všechno, co dostáváme, s prosbou o ochranu o prázdninách
sobota 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Antonínek 17:00 za navrácení ztracených hodnot pro rodinu
neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 zakončení Duše Slovácka
Blatnice 07:30 za farníky
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a živou rodinu
pondělí 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
Blatnice 07:30 za + bratry, manžela, rodiče z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 
úterý 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Antonínek 15:00 Mše svatá za kněze - Kněžská kruciáta
středa 7.7. středa 14. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + rodinu Lacinovu a Malíkovu
čtvrtek 8.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Blatnička 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za dar zdraví, Boží milosti a za + rodiče
pátek 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 poděkování za přijaté dary a milosti a dar víry
sobota 10.7. sobota 14. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 za + rodiče Lopatovy, celou + rodinu a dar víry, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
neděle 11.7. 15. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá s pomazáním nemocných
Blatnice 10:30 Za živou a zemřelou rodinu Míškovu a Chabičovu
Blatnička 09:00 Za farníky
pondělí 12.7. pondělí 15. týdne v mezidobí
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá za + pana Pavla Petratura
úterý 13.7. sv. Jindřicha
Dnes mše sv. není
středa 14.7. bl. Hroznaty, mučedníka
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá za + Annu Horákovou
čtvrtek 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Blatnička 18:00 Za + manžela a živou a + rodinu 
pátek 16.7. Panny Marie Karmelské
Blatnice 18:00 za + manžela, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
sobota 17.7. bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, duše v očistci a dar víry pro živou rodinu
neděle 18.7. 16. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + otce Jana Komárka
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje + rodiče, prarodiče a příbuzné
pondělí 19.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + přátele a duše v očistci
úterý 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 21.7. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá za + pana Jaroslava Bachana
čtvrtek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Blatnička 18:00 za + otce Jana Komárka
pátek 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Blatnice 18:00 za + rodiče Petraturovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 na poděkování za 70 let života, s prosbou o další ochranu a pomoc Boží a za + manžela
neděle 25.7. 17. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu
pondělí 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
středa 28.7. středa 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
pátek 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 1.8. 18. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu
pondělí 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Blatnice 15:30 pohřební mše svatá
úterý 3.8. úterý 18. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00 modlitba a mše svatá za kněze
středa 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
pátek 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
sobota 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 8.8. 19. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, otce, prarodiče a za celou živou rodinu
pondělí 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Blatnice 18:00 poděkování za 75 let života, s prosbou k Panně Marii za nemocného manžela
úterý 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11.8. památka sv. Kláry, panny
Blatnice 15:30 pohřební mše sv.
čtvrtek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Blatnička 18:00 Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu
pátek 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Blatnice 18:00 Za dvoje + rodiče, bratra a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Antonínek 12:00 svatební mše svatá
neděle 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Marii Vybíralovou, manžela a syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran
Blatnička 09:00 Za všechny občany a rodáky z Blatničky
pondělí 16.8. sv. Štěpána Uherského
Blatnice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
úterý 17.8. úterý 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 18.8. středa 20. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za rodinu Smějsíkovu, + rodiče z obou stran, rodinu Michálkovu a Máčalovu
čtvrtek 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
Blatnička 18:00 za + rodiče, dva švagry, příbuzné a dobrodince
pátek 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Blatnice 18:00 za + rodiče a sestru
sobota 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Blatnice 07:00 za + Emílii Pírovou a celou + rodinu
neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Jaroslava Krásného, za uzdravení dcery Anety a za živou a + rodinu Krásných, Petraturových a Strakových
Blatnička 09:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu
pondělí 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
úterý 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 25.8. sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 27.8. památka sv. Moniky
Dnes mše sv. není
sobota 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 29.8. 22. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 30.8. pondělí 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31.8. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není