Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 29.10. do 5.11.2023 - 44. týden

neděle 29.10. 30. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za dar zdraví a požehnání pro dceru a zetě
10:30 Za + Františka Vyskočila, dceru a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 30.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Josefa Hrušku, dvoje rodiče a za živou rodinu
úterý 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá + paní Marie Bachanové. R.I.P.
středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Blatnice 18:00 za + vnuka
Blatnička 16:30 za + Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu
čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Blatnice 18:00 za duše v očistci
Blatnička 16:00 za duše v očistci
16:45 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatničce.
pátek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Blatnice 15:00 pohřební mše svatá + pana Jana Bachana
sobota 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Blatnice 07:30 ( volná intence )
neděle 5.11. 31. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
14:00 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici.
Blatnička 09:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, za + otce a prarodiče

 • Farní oznamy od 29.10. do 5.11.2023
 •  
 • Sbírka na misie vynesla v Blatnici 28.174 korun a v Blatničce 10.345 korun.
 • Dar na Antonínek 2.350,-
 • V neděli 5.11. bude sbírka věnovaná na Charitu.
 •  
 • Zveme všechny do misijní cukrárny v neděli 5. listopadu ve 14:30 na Kulturní dům.
 • První informační schůzka biřmovanců proběhne v neděli 29.10.2023 ve 14 hodin v Domě Sv. Rod.
 • V pondělí ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
 •  
 • Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Blatničce ve čtvrtek 2.11.2023 po mši sv. v 16:45 hodin.
 • Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Blatnici v neděli 5.11.2023 ve 14 hodin.
 • Ve středu na Slavnost všech svatých lze získat plnomocné odpustky po splnění zpovědi, svatého přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce. Podmínkou je návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznání víry.
 • Od 2. do 8. listopadu lze získat každý den plnomocné odpustky. Podmínka je zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova, kde se modlí třeba jen v duchu za zemřelé.
 •  
 • Na Antonínku skončily pravidelné nedělní mše svaté. Sloužena bude jen první neděli v měsíci.