Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti s prosbou o pomoc Ducha Svatého ke službě ve farnosti 
10:30 za + rodiče, sestru, bratra a duše v očistci
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
středa 1.2. středa 4. týdne v mezidobí
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá + paní Drahomíry Bachanové. R.I.P.
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Blatnice 16:00
  • ADORACE v Blatnici 16:00 - 18:00
  • ADORACE v Blatničce 16:15 - 16:50
Blatnička 17:00 ( volná intence )
pátek 3.2. Sv. Blažeje
Blatnice 18:00 za + Anežku Valáškovou a za celou živou a + rodinu
sobota 4.2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za + Josefa Hájka, Anežku Matuštíkovou a celé živé a +rodiny
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Poděkování za 50 let manželství s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  • Dárci na opravu varhan věnovali 2.000 korun.
  • Sbírka na Světové setkání mládeže v Blatnici 18. 248 korun a v Blatničce 5.550 korun.
  • V pondělí a v sobotu nebude sloužena mše svatá.
  • Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Synodální církev“. Přednáší P. Michal Martinek, SDB. Přednáška se koná v neděli 5. února v 17 hodin v Domě Svaté Rodiny.
  • Nový seznam úklidu kostela je na nástěnce u dveří a také na webu antoninek.cz.
  • V pátek po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání - v Blatničce ve čtvrtek
  • Ze zdravotních důvodů ještě nebudu navštěvovat naše nemocné.