Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 19.3. do 26.3.2023 - 12. týden

neděle 19.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
Blatnice 10:30 za + manžela, + rodiče Těthalovy, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
14:00 • Křížová cesta - Blatnice 14:00 vede spol. P. Šuránka
• Křížová cesta - Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 Za + manžela, + vnučku a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pondělí 20.3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 21.3. úterý 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 22.3. středa 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.3. čtvrtek 4. postního týdne
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá za + paní Boženu Mezuliáníkovou.  R.I.P.
pátek 24.3. pátek 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 25.3. slavnost Zvěstování Páně
Dnes mše sv. není
neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Antonínek 15:00 Křížová cesta Sv. Antonínek
Blatnice 07:30 za + rodiče, prarodiče, sestru Marii, duše v očistci a živou rodinu
10:30 za živou a + rodinu Vyskočilovu a nemocnou osobu
14:00 • Křížová cesta - Blatnice 14:00 vedou akolyté
• Křížová cesta - Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 za farníky

  • Z pohřbů a na opravu varhan bylo věnováno 5.800 korun. Nedělní sbírka na varhany vynesla v Blatnici 25.665 korun a v Blatničce 15.770 korun. Dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku Nebojme se budoucnosti. Přednáší PhDr. Jan Stříbrný. Přednáška se koná ve středu 22. března v 19 hodin ve Slavnostní síni Obecního úřadu.