Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 28.3. do 4.4.2021 - 13. týden

neděle 28.3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Blatnice 07:30 za + Josefa Bogara, sestru Marii, za dvoje + rodiče a živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živou a + rodinu, příbuzné, přátele a dar zdraví
pondělí 29.3. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, dva syny, manželku a Viktorii Žajdlíkovou
úterý 30.3. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
středa 31.3. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + Ludmilu Váverkovou k 20. výročí úmrtí, + manžela a celou živou i + rodinu
čtvrtek 1.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života a celou živou i + rodinu
Blatnička 16:30 za + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
pátek 2.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Blatnice 15:00 křížová cesta
18:00 Velkopáteční obřady
Blatnička 16:30 Velkopáteční obřady Blatnička
sobota 3.4. BÍLÁ SOBOTA
Blatnice 18:00 za živou a + rodinu Hájkovu a Fojtíkovu
neděle 4.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Za + Františka Soviše, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Blatnička 09:00 za občany

Nejmenovaní dárci věnovali celkem 33.000 korun a z pohřbu 3.000 korun. Na Velikonoce budou sbírky věnované na opravy fary a kněžský seminář.

Prosím, zapište se na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u dveří. Velký pátek je den přísného půstu. Z lásky k Pánu Ježíši nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst. O neděli Zmrtvýchvstání budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy. I když nebudete na mši svaté, můžete pokrmy přinést k oltáři a po mši svaté si je požehnané můžete vyzvednout.

Společná velikonoční zpověď nebude proto bude probíhat zpověď v Blatnici v pondělí úterý a středu vždy od 17. do 18 hodin. V Blatničce se bude zpovídat v úterý od 16. do 17 hodin a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod.

Místenky na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Neděli zmrtvýchvstání jsou už obsazené. Povzbuďte ty kdo ještě nejsou zapsaní, že v zádveří kostela si můžou zapsat místa na Pondělí velikonoční.

Úmysly na mše svaté si můžete přijít zapsat na faru, nebo telefonicky, nebo sami rezervovat na webu: antoninek.cz.

Ke svátosti smíření a ke svatému přijímání přicházejte, i když nejste přítomni na mši svaté.

Postní pokladničky můžete odevzdat do koše u vchodu. Předají se Charitě.

 

Děkujeme za vaše příspěvky na potřeby farnosti prostřednictvím QR kódu.