Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 27.11. do 4.12.2022 - 48. týden

neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 Za zemřelého manžela , zemřelého bratra a za duše v očistci.
10:30 za + rodiče Lagovy, jejich rodiče a dar víry pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 28.11. pondělí 1. adventního týdne
Blatnice 06:45 za + Stanislava Kuřinu, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu
úterý 29.11. úterý 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
středa 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Blatnice 18:00 Za + rodinu a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
čtvrtek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Blatnice 16:00 ADORACE 16:00 - 18:00
Blatnička 16:15 ADORACE 16:15 - 16:50
17:00 za + Josefu Škodákovou a celou + rodinu
pátek 2.12. mše svatá pro děti + MIKULÁŠ
Blatnice 17:30 za + rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 3.12. ADORAČNÍ DEN 7:30-19:00
Blatnice 18:00 Poděkování Pánu Bohu za dar života, přejaté milosti a dary s prosbou o Boží požehnání
neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Antonínek 15:00 Úmysl mše svaté na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Jiřího a Boží požehnání a zdraví pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + rodiče a za Boží ochranu do dalších let

  • Blatnická chasa věnovala 2.000 korun.
  • Návštěvu nemocných ohlásím později.
  • V neděli 4.12.2022 bude sbírka věnovaná na opravy varhan na Antonínku.
  • V zádveří kostela jsou k rozebrání fotografie zemřelých.
  • Všechna pondělí v adventní době budou roráty, tedy mše svatá ráno v 6:45 hod. Děti si vyzvednou lampičky v DSR, průvodem půjdeme na mši svatou a po ní jsou děti zvány na snídani.
  • V pátek 2.11.2023 po mši svaté bude svatý Mikuláš rozdávat dětem dárky. V Blatničce v neděli.
  • Adorační den farnosti  -  SOBOTA  3.12.2022              

    7:30 - Výstav NSO, celý den adorují jednotlivci a skupiny ve farním kostele. Prosím zapište se u vchodu do tabulky, aby byla zajištěna neustálá služba při adoraci. V 18:00 - Mše svatá, po mši svaté krátká adorace a svátostné požehnání. Po adoraci jsou všichni zváni na AGAPE. Dobroty na agape můžete přinášet v pátek nebo sobotu na DSR. Popřípadě na farní dvůr.