Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 10.4. do 17.4.2022 - 15. týden

neděle 10.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Libuši Práškovou, Františka Vyskočila a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, prarodiče a živou rodinu
pondělí 11.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + sestru
úterý 12.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
středa 13.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + rodiče a prarodiče, dva bratry a Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
čtvrtek 14.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Blatnice 18:00 na poděkování za 55let manželství
Blatnička 16:30 ( volná intence )
pátek 15.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Blatnice 18:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Blatnička 16:30 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
sobota 16.4. BÍLÁ SOBOTA
Blatnice 20:00 za dvoje + rodiče, bratra, duše v očistci a živou rodinu
Blatnička 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za živou a + rodinu a dar zdraví
neděle 17.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 na poděkování za 50 let života, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za občany

  • Nejmenovaný dárce věnoval 2.000 korun. V neděli bude sbírka věnovaná na kněžské platy.
  • Svátost manželství hodlají uzavřít na Svatém Antonínku 23.4.2022 Dušan Machala a Renata Rumíšková bytem Uherský Brod. 
  • Prosím, zapište se na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u dveří.
  • Velký pátek je den přísného půstu. Z lásky k Pánu Ježíši nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst.
  • O neděli Zmrtvýchvstání budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy.