Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 12.11. do 19.11.2023 - 46. týden

neděle 12.11. 32. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Poděkování Pánu Bohu za úrodu s prosbou o Boží požehnání do další práce
Blatnička 09:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
pondělí 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, prarodiče a duše v očistci
úterý 14.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve a mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 za + Anežku Valáškovu, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 16.11. sv. Markéty Skotské
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za zemřelé rodiče Marii a Ondřeje Janásovy a živou rodinu
pátek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Blatnice 18:00 za + Anežku Petraturovu, manžela, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 00:00 Děkanátní setkání mládeže - Velehrad setkání mládeže na Velehradě
neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + manžela, + rodiče Vyskočilovy a Těthalovy a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + z ročníku 1941

12.–14. 11.   Porada děkanů – Svatý Hostýn
Sbírka na média v rukou křesťanů

Vinaři věnovali 2000 korun na kostel.