Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 12.6. do 19.6.2022 - 24. týden

neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za živé a + "50"
Blatnička 09:00 za + rodiče Škodákovy a Minaříkovy a za živou rodinu
pondělí 13.6. Svatého Antonína z Padovy DOMÁCÍ POUŤ
Antonínek 17:00 za poutníky a ctitele svatého Antonína
úterý 14.6. úterý 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.6. sv. Víta, mučedníka
Blatnice 18:00 za + rodiče, bratra, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 16.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Blatnice 18:00 za děti, které letos poprvé přistoupily k 1. sv. přijímání a za jejich rodiče
Blatnička 16:30 ( volná intence )
pátek 17.6. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o Boží požehnání a dar víry
sobota 18.6. sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 za + Ludmilu Váverkovou, manžela, rodiče z obou stran, za dar zdraví, víry, Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
Blatnička 16:30 za dvoje + rodiče a za + manžela
neděle 19.6. HLAVNÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA
Antonínek 08:00 za poutníky z Blatnice a Blatničky
09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 za poutníky
14:00 ADORACE

  • Rodiče z prvního svatého přijímání věnovali 7.500 korun. Další dárce věnoval 2.000 korun.
  • Děti, přineste v pátek nalepené soutěžní karty. V pátek 24.6.2022 se budou losovat odměny a bude po mši svaté táborák.
  • Vyplněné přihlášky do náboženství vhoďte do schránky na faře nejpozději 19.6.2022.
  • Autobus na pouť pojede 13.6.2022 v 16 hodin a 19.6.2022 v 9:30 hodin. zastávky: Vrbové, u kostela, Na konci u sochy s. Antonína. Připravte si přesně poplatek 20 korun.
  • Ve čtvrtek vyjdeme po mši svaté do ulic s Pánem Ježíšem při Božím Těle. Připravte prosím oltáře tak jako obvykle.
  • Připomínám jáhenské svěcení bohoslovce Václava Slivky. Bude v sobotu 18.6.2022 v katedrále v Olomouci v 9:30 hodin.
  • Stravenky na oběd k Hlavní pouti si můžete koupit na faře.