Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 16.4. do 23.4.2023 - 16. týden

neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá 
Blatnice 07:30 na poděkování za dar života, přijaté dary a milosti, s prosbou o dary Ducha Svatého
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje + rodiče a sourozence
pondělí 17.4. pondělí 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 Poděkování za všechny dary, které každý den přijímáme, s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu
úterý 18.4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 19.4. středa 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za + rodiče Budařovy, za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
čtvrtek 20.4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 za + rodiče Minaříkovy, příbuzné a živou rodinu
pátek 21.4. mše svatá pro děti
Blatnice 15:30 pohřební mše svatá
sobota 22.4. sobota 2. velikonočního týdne
Blatnice 07:30 za + rodinu Těthalovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manžela, + rodinu Bílkovu a Thérovu a pomoc a ochranu Boží a dary Ducha Svatého pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Sbírka na služné duchovních vynesla v Blatnici 60.574,- a v Blatničce 18.201,- korun.
  • V krabičkách postní almužny bylo Charitě předáno 8.656,- korun. Na kostel 1.000 korun.
  • Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku profesora Jana Bednáře z Karlovy university. Přednáška se koná ve středu 19. dubna v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. 
  • V neděli 16.4.2023 v 15 hodin jsou na Sv. Antonínku první hodinky.
  • Děkuji všem služebníkům za přípravu a vedení kurzu Alfa. I všem účastníkům Alfy děkuji za odvahu a vytrvalost.
  • Rodiče s dětmi k prvnímu svatému přijímání budou mít přípravu a zpověď v sobotu 22.4.2023 ve 14 hodin.
  • U příležitosti 80. výročí ustanovení strážců kaple na Sv. Antonínku, bude za všechny živé a zemřelé strážce a další pomocníky, uklízečky a květinářky, sloužena mše svatá v sobotu 22.4. 2023 ve 14 hodin.