Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Svatém Antonínku
Blatnice 07:30 za + manžela Vladimíra Kuřinu, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + Františka Minaříka, rodiče a živou rodinu
hřbitov Blatnička 14:00 bohoslužba za zemřelé hřbitov Blatnička
pondělí 7.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 8.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Dnes mše sv. není
čtvrtek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Dnes mše sv. není
sobota 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 13.11. 33. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 poděkování za úrodu, s prosbou o Boží pomoc a požehnání do další práce
Blatnička 09:00 za + Jaroslava Sidona, manželku a živou rodinu

  • Nemocní věnovali 3.400 korun. Dárce 2.000 korun.
  • V neděli 13.11.2022 při mši svaté v 10:30 budou požehnána vína. Můžete svá vína přinést před oltář k požehnání.
  • V týdnu od 7. listopadu se v naléhavých případech obracejte na paní Míškovou na faře.
  • U příležitosti 40. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka jsme zváni ke vzpomínkové bohoslužbě v Ostrožské Lhotě v úterý 8. listopadu 2022 v 16 hodin. Hlavním celebrantem bude mons. Josef Nuzík. Následuje adorace a společná modlitba u hrobu P.Šuránka.