Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 21.3. do 28.3.2021 - 12. týden

neděle 21.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 na poděkování Pánu Bohu za dožití 100 let, s prosbou za + dceru Stanislavu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela a živou rodinu
pondělí 22.3. pondělí 5. postního týdne
Blatnice 15:00 pohřební mše svatá za + Stanislava Kuřinu R.I.P.
úterý 23.3. úterý 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 24.3. středa 5. postního týdne
Blatnice 18:00 Za zemřelé rodiče, příbuzné a duše v očistci
čtvrtek 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Blatnička 17:00 za + rodiče Minaříkovy, za dobrodince a za duše v očistci
pátek 26.3. pátek 5. postního týdne
Blatnice 18:00 Poděkování za všechny přijaté milosti s prosbou o dar zdraví a zdárnou operaci
sobota 27.3. sobota 5. postního týdne
Blatnice 18:00 za + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
neděle 28.3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Blatnice 07:30 za + Josefa Bogara, sestru Marii, za dvoje + rodiče a živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živou a + rodinu, příbuzné, přátele a dar zdraví

Josefové a Josefky věnovali na provoz farnosti 1.270 korun.

Společná velikonoční zpověď nebude proto bude probíhat zpověď už od pondělí 22.3.2021 vždy hodinu před mší svatou a v neděli půl hodiny před mší svatou v Blatnici.

V Blatničce se bude zpovídat v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 16:55 hod.

Místenky na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Neděli zmrtvýchvstání jsou už obsazené. V zádveří kostela si můžete zapsat místa na Pondělí velikonoční.

Úmysly na mše svaté si můžete přijít zapsat na faru, nebo telefonicky, nebo sami rezervovat na webu: antoninek.cz.

V postní době se koná křížová cesta v Blatnici i v Blatničce vždy v neděli ve 14 hodin.

Ke svátosti smíření a ke svatému přijímání přicházejte, i když nejste přítomni na mši svaté.

Postní pokladničky můžete na květnou neděli odevzdat do koše u vchodu. Předají se Charitě.

I když nebudete na květnou neděli na mši svaté, můžete si přinést kočičky k požehnání. Označené si je položte před oltář a po mši svaté si je můžete vyzvednout.