Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

neděle 3.7. POUŤ SVATÝCH PETRA A PAVLA
Antonínek 15:00 Za poutníky a účastníky duchovní obnovy
Blatnice 07:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za dvoje + rodiče
pondělí 4.7. sv. Prokopa, opata
Blatnička 18:00 Za + manžela, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
Blatnice 07:30 za + manžela, syny, dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
středa 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Blatnice 18:00 za + rodinu Lacinovu a Malíkovu
čtvrtek 7.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Blatnička 18:00 Za živou rodinu, s prosbou o dar zdraví a za + rodiče
pátek 8.7. pátek 14. týdne v mezidobí
Antonínek 18:00 za mládež
sobota 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 ( volná intence )
neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za živou a + rodinu Míškovu a Chabičovu
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a živou rodinu

Dárce věnoval 2.000 korun.