Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl farnosti Vnorovy
Blatnice 07:30 Za dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu
10:30 za + manžela k nedožitým 85 letům a 20. výročí úmrtí a za Boží požehnání pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar víry, zdraví a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Blatnice 18:00 za + manžela, + bratry Václava a Stanislava a duše v očistci
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Blatnice 18:00 .
18:45 FARNÍ ADORACE 18:45 - 19:15
Blatnička 16:30 za + Václava Šimčíka, bratra, sestru, rodiče a za živou rodinu
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Blatnice 18:00 za + Josefa Chabiču, manželku, dvoje rodiče a za celou + rodinu
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl farnosti Uherský Ostroh a Moravský Písek.
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živou rodinu, Boží ochranu, dar zdraví a dvoje + rodiče

  • Marie a Ludmily a dárce na kostel věnovali 4.000 korun. 
  • Otec biskup Josef Nuzík nás zve na Velehrad k modlitbě za obnovu rodin a kněžská povolání. Koná se v sobotu 30.9.2023. V 15 hodin Adorace. V 16 hodin beseda s otcem biskupem, kde bude odpovídat na vaše dotazy. V 17 hodin mše svatá. Do krabičky u dveří můžete vhodit otázky pro otce biskupa. Pro děti bude v čase 15.00–16.45 připraven zvláštní program.
  •