Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 9.4. do 16.4.2023 - 15. týden

neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Antonínek 15:00 mše svatá 
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manželku, maminku a dceru Libuši Práškovou, + Františka Vyskočila a za Boží ochranu pro celou rodinu
Blatnička 09:00 za občany z Blatničky
pondělí 10.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Blatnice 07:30 za + manžela a švagra, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za + rodiče Vyskočilovy, dva syny, manželku a Viktorii Žajdlíkovou
Blatnička 09:00 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 11.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 12.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Blatnice 18:00 za + Marii Vyskočilovou, manžela, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 13.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 za dvoje + rodiče, prarodiče a živou rodinu
pátek 14.4. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Jiřího a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
sobota 15.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Blatnice 07:30 Za dar víry, ochranu a pomoc Boží a dary Ducha Svatého při zkouškách
neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá 
Blatnice 07:30 na poděkování za dar života, přijaté dary a milosti, s prosbou o dary Ducha Svatého
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje + rodiče a sourozence

  • Dárci na varhany věnovali 12.000 korun
  • První modlitba hodin „hodinky“ bude na Antonínku v neděli 16.4.2023 v 15 hodin.
  • Kurz Alfa má poslední setkání ve středu 12.4.2023 v 19 hodin v restauraci Roháč.
  • Děkuji za přípravu slavnostní velikonoční liturgie. Všem zpěvákům a varhaníkům, kostelníkům a ministrantům, klepáčům, za oltářní a květinovou výzdobu, všem Pán Bůh zaplať.