Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 4.6. do 11.6.2023 - 23. týden

neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá za živé a + členy Matice svatoantonínské
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Antonína
pondělí 5.6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Blatnice 15:30 pohřební mše sv. za + Anastázii Petraturovou
úterý 6.6. sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
Antonínek 15:00 modlitba za kněze a mše svatá
středa 7.6. středa 9. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, + manžela a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 8.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Blatnice 18:00 za + Ludmilu Váverkovou, manžela, celou + rodinu a za duše v očistci
Blatnička 16:30 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 9.6. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Blatnice 15:30 pohřební mše svatá za + Anežku Zálešákovou
sobota 10.6. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 11.6. 10. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za Boží ochranu a požehnání a za dar zdraví  pro spolužáky r. 1936-37 a za + spolužáky
Blatnička 09:00 za dar zdraví pro nemocnou osobu

  • Ze křtu bylo věnováno 1.000 korun.
  • Ze sbírky na církevní školy v Blatnici 17.808 a v Blatničce 10.721. 
  • Ve čtvrtek, ke slavnosti Těla a Krve Páně připravte oltáře jak jsme zvyklí. Mše svatá bude v 18 hod. Po mši svaté vyjdeme s Pánem Ježíšem ke čtyřem oltářům a budeme prosit za naši farnost.
  • Děkuji vám, kdo jste připravovali a vedli Májové pobožnosti.
  • V pondělí ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • Stravenky na hlavní pouť si můžete koupit na faře a v restauraci Adriana. Cena je 125 korun.
  • Další setkání DUŠE SLOVÁCKA se uskuteční na Antonínku ve dnech 6. - 9.července 2023. Doprovázet nás bude otec Vojtěch Kodet OCarm.  
  • V úterý 13.6.2023 v 17 hodin nás čeká Domácí pouť ke cti svatého Antonína a po mši svaté žehnání opravených varhan v kapli na Svatém Antonínku.
  • V neděli 18.6.2023 bude na Hlavní pouti celebrantem otec biskup Josef Nuzík, který po mši svaté požehná nové sousoší Svaté Rodiny a po obědě se těší na besedu s poutníky, kteří mu mohou pokládat otázky.