Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 5.3. do 12.3.2023 - 10. týden

neděle 5.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Za nemocného manžela a ochranu Boží pro živou rodinu
14:00
  • Křížová cesta - Blatnice 14:00 vede spol. Katecheze
  • Křížová cesta  - Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 za + syna, dvoje rodiče a za živou rodinu
pondělí 6.3. pondělí 2. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Josefa Jelénka a otce
úterý 7.3. úterý 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 8.3. středa 2. postního týdne
Blatnice 18:00 Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
čtvrtek 9.3. čtvrtek 2. postního týdne
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za dvoje + rodiče, bratry, příbuzné a živou rodinu
pátek 10.3. pátek 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 11.3. sobota 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 12.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Blatnice 10:30 Za + Josefa Chabiču, manželku, dceru, zetě a celou + rodinu
14:00
  • Křížová cesta - Blatnice 14:00 vede spol. Modlitba matek starší
  • Křížová cesta  - Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 .

  • Nemocní věnovali 5.600 korun.
  • Úmysly na mše svaté se budou zapisovat na faře v pondělí 6.3.2023 po mši svaté.
  • V neděli 12.3.2023 bude sbírka věnovaná na opravy varhan na Svatém Antonínku.
  • Postup prací opravy varhan. Restaurátorský plán opravy a stanovený slepý rozpočet provedl Jan Gottwald, organolog arcibiskupství. Výběr zhotovitele, kterým je varhanář Richard Stehlík z Rohatce. Smlouva o dílo se stanovením ceny 943.000,-Kč za restaurování hrací části. K tomu se přičte nátěr a restaurování varhanní skříně a cena nové podlahy a oprava mřížky na kůru. Celková cena přibližně 1.200.000 korun. Je provedena demontáž, podle kontrolního dne oprava pokračuje u varhanáře. Byla odstraněna dřevěná podlaha a nahrazena novou. Následuje zbavení dřevokazných škůdců, nátěry a montáž. Předpokládané dokončení je do začátku poutní sezony.