Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

neděle 25.9. 26. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za zemřelé Františku a Josefa Pilčíkovy a poděkování za ochranu a pomoc živé rodiny .
10:30 za + Františka a Marii Lancuchovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Blatnice 18:00 za + Karla Velčovského, dvoje + rodiče, sestry a švagry a za pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
úterý 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
středa 28.9. SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA PATRONA NÁRODA
Blatnice 18:00 za + Pavla Žufana, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 16:30 za + Václava Šimčíka, bratra, sestru, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Blatnice 19:00 ADORACE ZA PROMĚNU FARNOSTI
Blatnička 18:00 ( volná intence )
pátek 30.9. pam. sv. Jeronýma, kněze a uč. c. mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 za duše v očistci, zvláště za duše zemřelých kněží
sobota 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Lubomíra Lahutu, jeho + dva bratry a celou + rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje + rodiče a všechny + příbuzné

  • Nejmenovaný dárce věnoval na potřeby kostela 1.000 korun.
  • V sobotu 1.10.2022 mše svatá nebude.
  • Domácí hospic Antonínek zve širokou veřejnost na Drakiádu, která se uskuteční na Svatém Antonínku v neděli 2. října od 14.00 hod. Na programu budou kromě pouštění draků stanoviště se zábavnými i tvořivými úkoly, ukázka činnosti záchranářů, dobrovolných hasičů i táborák a opékání špekáčků. Přítomni budou zaměstnanci domácího hospice, kteří rádi odpoví na všechny dotazy z jejich činnosti. Šikovné maminky či babičky mohou přinést i buchtu.