Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 15.8. do 22.8.2021 - 33. týden

neděle 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za + Marii Vybíralovou, manžela a syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran
Blatnička 09:00 Za všechny občany a rodáky z Blatničky
pondělí 16.8. sv. Štěpána Uherského
Blatnice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
úterý 17.8. úterý 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 18.8. středa 20. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za rodinu Smějsíkovu, + rodiče z obou stran, rodinu Michálkovu a Máčalovu
čtvrtek 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
Blatnička 18:00 za + rodiče, dva švagry, příbuzné a dobrodince
pátek 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Blatnice 18:00 za + rodiče a sestru
sobota 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Blatnice 07:00 za + Emílii Pírovou a celou + rodinu
neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za + Jaroslava Krásného, za uzdravení dcery Anety a za živou a + rodinu Krásných, Petraturových a Strakových
Blatnička 09:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  • Z pohřbů bylo věnováno 3.000 korun.
  • K přípravě Děkovné pouti vás chci poprosit o plody zahrad a polí. Prosím o ovoce a zeleninu k výzdobě oltáře na Antonínku. V Blatnici je můžete nosit v pátek před poutí na farní dvůr do 16. hodin. V Blatničce do vestibulu Obecního úřadu, v pátek do večerních hodin.
  • Centrum pro rodinu vás zve na minipouť pro rodiče a prarodiče s dětmi. Koná se ve čtvrtek 19. srpna od 14:30 na Antonínku. Bude tam pohádka, táborák, hry, dílnička a mše svatá. Za nepříznivého počasí se pouť nekoná.