Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 16.1. do 23.1.2022 - 03. týden

neděle 16.1. 2. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče Vyskočilovy, + bratra k nedožitým 70 letům života, celou živou a + rodinu
Blatnička 09:00 za živou a + rodinu, příbuzné, duše v očistci a dar zdraví s prosbou o další ochranu.
pondělí 17.1. památka sv. Antonína, opata
Blatnice 18:00 za + P. Emila Matušů a duše v očistci
úterý 18.1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
středa 19.1. středa 2. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + P. Adama Ruckého a za všechny + kněze
čtvrtek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za + manžela, rodiče, sestru a živou rodinu
pátek 21.1. Sv. Anežka Římská mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + Anežku Petraturovou, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 Poděkování za přijaté dary a milosti s prosbou o zachování víry, dar zdraví a Boží pomoc při zkouškách
neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manžela, dvoje rodiče a celou + rodinu
Blatnička 09:00 Za + syna k jeho nedožitým padesátinám

  • Dar na výzdobu 2.000 korun. Z pohřbů 4.000 korun.
  • Charitě Veselí bylo předáno za Tříkrálovou sbírku z Blatničky 24.575 korun a z Blatnice 99.745 korun.
  • V neděli 23.1.2022 bude sbírka věnovaná na Boží slovo. (tisk Bible ve světě)
  • Děkuji za úklid kostela po vánoční výzdobě.