Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 20.6. do 27.6.2021 - 25. týden

neděle 20.6. 12. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá čtenářů časopisu Immaculata  a Rytířstva Neposkvrněné
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Poděkování Pánu Bohu za 20 let kněžství s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Svatého pro službu
Blatnička 09:00 za + Antonína Kubicu, dvoje rodiče a živou rodinu
pondělí 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Blatnice 18:00 za + Stanislava a Jiřinu Vyskočilovy, rodiče a živou rodinu
úterý 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 23.6. středa 12. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Blatnice 19:00 Adorace za Proměnu farnosti
Blatnička 18:00 za + manžela a živou a + rodinu
pátek 25.6. pátek 12. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Cecílii Sládkovou, manžela, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 26.6. sobota 12. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Antonínek 10:30 svatba H + P
Blatnice 18:00 Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci
Blatnička 16:30 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
neděle 27.6. 13. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 Slavnost Třetího řádu františkánů

Z pohřbu bylo věnováno 2000 korun na kostel. Domácí pouť vynesla 34.000 korun a Hlavní pouť 217.438 Kč.

V roce 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi zvýšena na 30%. 

Prosím připomeňte, i ve svém okolí, že budoucí prváci odevzdávají na faru přihlášky do náboženství. Dnes v neděli je poslední možnost.

Naše nemocné navštívím se svatým přijímáním ve středu a v pátek.

Přijměte pozvání na Antonínek na Duši Slovácka. Uskuteční se od čtvrtku 1.7.2021 do neděle 4.7.2021. 

Program Duše Slovácka: 8:45 růženec; 9:30 a 11:00 přednáška; 12:30 oběd; 15:00 přednáška; 17:00 mše svatá; 18:00 večeře;19:00 adorace nebo zpověď.