Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za hodovou chasu - HODOVÁ MŠE SVATÁ
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a živou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie
pondělí 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Blatnice 18:00 za + rodinu Žajdlíkovu a Fojtíkovu a dar víry a Božího požehnání pro živou rodinu
úterý 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, sourozence a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Blatnice 19:00 ADORACE ZA PROMĚNU FARNOSTI
Blatnička 17:00 za + rodiče a nemocné dítě
pátek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Blatnice 17:30 za dvoje + rodiče, prarodiče, sestru a duše v očistci
sobota 26.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 za + rodiče Cíchovy, dceru Jaroslavu a pomoc Boží pro živou rodinu
neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 Za zemřelého manžela , zemřelého bratra a za duše v očistci.
10:30 za + rodiče Lagovy, jejich rodiče a dar víry pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky

  • Vinaři věnovali 1.500 korun. Dárce na varhany věnoval 2.000 korun.
  • Farnost Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
  • Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 27. listopadu v kostele Sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou v 15.00 hod.
  • Adventní věnce si můžete uvázat v pátek 25.11.22 ve 16 hodin v Domě Svaté Rodiny. Přineste si kolečka na věneček a ostatní bude připraveno.
  • Vedení děkanátu zve mládež na společné setkání ve Strážnici v sobotu 26.11.2022. Ve 20 hodin je mše svatá pro mládež a po ní chvály. 
  • O první neděli adventní se budou žehnat adventní věnce. Přineste je před oltář. 
  • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve zájemce o studium na Den otevřených dveří v sobotu 3.12.2022 od 9 do 12 hodin.
  • Stojanovo gymnázium Velehrad nabízí Dny otevřených dveří v pátek 25.11.2022 14-18 hod. V sobotu 16.11.2022 8-12 hodin. Pátek 6.1.2022 14-18 hodin.