Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 29.5. do 5.6.2022 - 22. týden

neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za 90 let života, s prosbou za + manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 na poděkování za 75 let života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie a za dar zdraví
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 30.5. sv. Zdislavy
Blatnice 18:00 za + Marii Kuřinovou, manžela, + syna Vladimíra, prarodiče a duše v očistci
úterý 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, + sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Blatnice 17:00 ADORACE
Blatnička 18:00 ( volná intence )
pátek 3.6. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za živou i + rodinu Ratajských a Pavelkovu
sobota 4.6. sobota 7. velikonočního týdne
Blatnička 18:00 na poděkování za 90 let života, s prosbou o další pomoc a přímluvu Panny Marie, sv. Antonína a Jana Sarkandra
neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše sv. za živé a + členy Matice svatoantonínské
Blatnice 07:30 za farníky

 • Sbírka na pronásledované křesťany činila v Blatnici 14.687 korun a v Blatničce 7.322 korun.
 • U vchodu do kostela jsou přihlášky do náboženství. Vyplní je pouze děti do první třídy a ti kdo do náboženství ještě nechodí. Odevzdejte je vyplněné do schránky na faře do 19.6.2022
 • Na Májovou pobožnost jsme zváni v neděli 29. května v 18 hodin do kostela v Blatničce, po které bude následovat vzpomínání na P. Antonína Šuránka u příležitosti 120. výročí jeho narození. Za příznivého počasí bude beseda probíhat vedle kostela, kde bude připraveno občerstvení.
 • Ve středu 1.6.2022 se budou po mši svaté na faře zapisovat úmysly na mše svaté.
 • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
 • Co nás čeká v nadcházejícím čase?
 • Neděle 5.6.2022 v 15 hodin Pouť Matice svatoantonínské
 • Pondělí 13.6.2022 v 17 hodin Domácí pouť na Svatém Antonínku. Slouží: P. Marián Pospěcha
 • Čtvrtek 16.6.2022 v 18 hodin Boží Tělo s procesím po Blatnici jako obvykle
 • Sobota 18.6.2022 v 9:30 hodin Jáhenské svěcení bohoslovce Václava Slivky v Olomouci
 • Neděle 19.6.2022 Hlavní pouť na Svatém Antonínku. Slouží mons. Jan Graubner. 
 • Stravenky k obědu na Hlavní pouti si můžete koupit na faře a v restauraci Adriana. (120,-Kč)
 • Pátek až neděle 1.-3. 7. 2022 Duše Slovácka - duchovní obnovu vede P. Vojtěch Kodet.
 • Neděle 3.7.2022 v 15 hodin Pouť svatých Petra a Pavla