Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 19.6. do 26.6.2022 - 25. týden

neděle 19.6. HLAVNÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA
Antonínek 08:00 za poutníky z Blatnice a Blatničky
09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 za poutníky
14:00 ADORACE
pondělí 20.6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Františka Vyskočila, manželku, dva syny a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
středa 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Blatnice 18:00 za + Antonína Křápka, dvoje + rodiče a Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
čtvrtek 23.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 Za + manžela, rodiče, příbuzné a živou rodinu
pátek 24.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Blatnice 18:00 za živé a + "60"
sobota 25.6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Blatnice 07:30 za + Cecílii Sládkovou, manžela, jejich rodiče a sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Pouť čtenářů časopisu Immaculata a Rytířstva Neposkvrněné
Blatnice 07:30 za + rodiče, prarodiče, duše v očistci a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Jiřího, duše v očistci a za živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky

  • Dovolujeme si Vás pozvat i touto cestou na letošní Cyrilometodějské slavnosti na Velehrad 5. července 2022, jejímž hlavním tématem je podpora rodiny a zvláště v dnešní době modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině. Zveme vás všechny, kteří touží po míru a pokoji. Zveme také vás, kteří usilujete o zachováváni naších národních tradic a jste ochotni přijít podpořit letošní Národní pouť v tradičním kroji. Rádi bychom tak ještě více prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost. Zároveň chceme připomenout i jednoho z hlavních obnovitelů tohoto místa – služebníka Božího, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Pro ty z vás, kteří se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji, bude připraveno místo na převlečení a zajištěna přední místa před tribunou. U kaple Cyrilka bude pro přihlášené vytvořené zázemí s možností převlečení do krojů. Poté bude následovat společný průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro krojované jsou zajištěny místa v blízkosti tribuny. Po přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad). odkaz pro přihlášení: Krojovaní Velehrad 2022 - Velehrad 2022 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2022 
  • Přijměte pozvání na Svatý Antonínek v projektu DUŠE SLOVÁCKA. Uskuteční se v pátek, sobotu a neděli, prvního, druhého a třetího července 2022. Obnovu povede P. Vojtěch Kodet O.Carm. Začínáme vždy v 8:45 a končíme ve 20 hodin. Obědy a večeře si můžete objednat na faře v Blatnici i e-mailem a telefonicky v pracovní době. Těšíme se na vás.