Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Lubomíra Lahutu, jeho + dva bratry a celou + rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje + rodiče a všechny + příbuzné
pondělí 3.10. pondělí 27. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za živou a zemřelou rodinu Chabičovu, Navrátilíkocu, Smějsovu
úterý 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Antonínek 15:00 modlitba a mše svatá za kněze
středa 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci
čtvrtek 6.10. sv. Bruna, kněze
Blatnice 17:00 ADORACE 17:00 - 19:00 hodin
Blatnička 18:00 na poděkování za 75 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 7.10. P.M. Růžencové, mše sv. pro děti
Blatnice 17:00 poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, za + manžela a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
sobota 8.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 9.10. 28. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Štěpána Vašíčka a Josefa Školoudíka  a za dar zdraví a dar víry pro živou rodinu
Blatnička 09:00 poděkování za 50 let manželství s prosbou o přímluvu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu a za + rodiče

  • Dary ze svatby a na kostel 3000,- Marie a Ludmily v Blatničce 1720,- dárce na varhany 10.000 korun. 
  • Domácí hospic Antonínek a Matice svatoantonínská zvou na Drakiádu, která se uskuteční na Svatém Antonínku v neděli 2. října od 14.00 hod. Na programu budou kromě pouštění draků stanoviště se zábavnými i tvořivými úkoly, ukázka činnosti záchranářů, dobrovolných hasičů i táborák a opékání špekáčků. Přítomni budou zaměstnanci domácího hospice, kteří rádi odpoví na dotazy z jejich činnosti. Šikovné maminky či babičky mohou přinést i upečenou buchtu.
  • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • V pátek bude mše svatá pro děti už v 17 hodin
  • V sobotu 8.10.2022 jede náš Veselský děkanát prosit za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad. Program v bazilice bude v 15 hodin modlitba růžence, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá.
  • Naši bohoslovci a ze Slovenska budou mít setkání na Velehradě 14. - 16. října. Představení nás prosí o ubytování do rodin. Prosím přihlaste se mi, kdo můžete ubytovat dva bohoslovce.