Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Terezii Řehákovou, Annu Bloeslovou a Jiřího Vavříka
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a za živou rodinu
pondělí 23.1. pondělí 3. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 na poděkování za 80 let života, s prosbou za + rodiče
úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Blatnice 18:00 za + rodiče Kuřinovy, jejich rodiče a sourozence
čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za + manžela, vnučku, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
pátek 27.1. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, prarodiče z obou stran, paní Annu Vyskočilovou, manžele Staškovy a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Blatnice 07:30 ( volná intence )
neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti s prosbou o pomoc Ducha Svatého ke službě ve farnosti 
10:30 za + rodiče, sestru, bratra a duše v očistci
Blatnička 09:00 za farníky

  • Nejmenovaný dárce věnoval na opravu varhan 2.000 korun.
  • Děkuji služebníkům za rozjezd kurzu Alfa. Je nás celkem přes padesát.
  • Prosím další zájemce o kurz, kteří se hlásí, aby byli trpěliví, protože se bude otevírat další kurz a zavčas se oznámí.