Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, sestry, švagrovou, za dar zdraví, víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 na poděkování za dožití 80 let, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
pondělí 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Blatnice 06:45 za + rodiče, dva bratry a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý 5.12. úterý 1. adventního týdne
Antonínek 15:00 modlitba za kněze a mše svatá
středa 6.12. sv. Mikuláše, biskupa, mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + rodiče a prarodiče z obou stran, za dar zdraví, víry, Boží ochranu pro živou rodinu
čtvrtek 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za dvoje + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
pátek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Blatnice 18:00 na poděkování Pánu Bohu za 85 let života s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu a za + manžela
Blatnička 16:30 ( volná intence )
sobota 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Dnes mše sv. není
neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 za + manžela, rodiče a prarodiče Kuřinovy a Lancuchovy a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + rodiče, příbuzné z obou stran a živou rodinu

  • Nejmenovaný dárce věnoval 2.000 korun. Z pohřbů 3.000 korun a chasa věnovala 1.000 korun.
  • Fotografie z tabla zemřelých si vyzvedněte u vchodu do kostela.
  • Ve středu 6.12.2023 po mši svaté pro děti přijde svatý Mikuláš s dárky pro děti.
  • Ve středu po mši svaté pokračují Domácí skupiny
  • V neděli 3.12.2023 bude adorační den naší farnosti. Myslíme při něm na naši farnost, bohoslovce v semináři a kněžská povolání. Adorace začne po ranní mši svaté a bude ukončena v 15:45 hodin svátostným požehnáním. Zapište se k adoraci do tabulky, aby v kostele stále někdo adoroval.