Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 2.4. do 9.4.2023 - 14. týden

neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Antonínek 15:00 mše svatá 
Blatnice 07:30 za + syna, manžela, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
14:00 Křížová cesta Blatnice 14:00 - vede schola
Křížová cesta Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 za + rodiče Žufánkovy, Havlíkovy, manžele Laizovy, živou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pondělí 3.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + Ludmilu Váverkovou, manžela a živou rodinu
úterý 4.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Antonínek 15:00 modlitba za kněze a mše svatá
středa 5.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Blatnice 18:00 za + Antonii Hruškovu, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
čtvrtek 6.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Blatnice 18:00 Za + manžela, nemocného zetě a ochranu Boží pro živou rodinu
Blatnička 16:30 za + syna, příbuzné a za dar zdraví
pátek 7.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Blatnice 18:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Blatnička 16:30 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
sobota 8.4. BÍLÁ SOBOTA
Blatnice 20:00 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
Blatnička 18:00 za + P. Josefa Šimčíka a živou rodinu
neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Antonínek 15:00 mše svatá 
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manželku, maminku a dceru Libuši Práškovou, + Františka Vyskočila a za Boží ochranu pro celou rodinu
Blatnička 09:00 za občany z Blatničky

  • Z pohřbů, na varhany a kostel v Blatničce bylo věnováno 7.000 korun.
  • Příští neděli 9.4.2023, bude svírka věnovaná na služné duchovních.
  • Při mši svaté o velikonoční neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy.
  • Prosím zapište se u dveří do seznamu k adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.
  • Velký pátek je den přísného půstu. Nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst.