#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Poutník svatoantonínský - podzimní číslo

  20.10.2017 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 nejen pro potřebu svých členů. V příloze naleznete nové číslo. ..

  Kněží a věřící si na Svatém Antonínku připomenou 35. výročí úmrtí P. Šuránka

  11.10.2017 - Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí a modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání..

  Dušičková pouť

  09.10.2017 - V sobotu 28. října  2017 se na Svatém Antonínku dušičkovou poutí uzavře poutní sezona. V 16:00 bude mši svatou sloužit P. Petr Hofírek, farář v Dolním Němčí a po ní bude následovat křížová cesta.Skončí..

  Slavnostní ráz pouti zakončí "Popelka Nazaretská"

  Nechce se nám ani věřit, ale konec prázdnin už klepe na vrátka. Závěr prázdnin se bez pochyby pojí i příjemnými událostmi a mezi ně určitě patří i Dožínková pouť na Svatém Antonínku. Stejně jako v předešlých letech můžeme přijít poděkovat za přijatá dobrodiní. Potěšit se pohledem na pestrobarevné lidové kroje z mnoha regionů, ale také překrásnou výzdobou u oltáře. Slavnostní ráz celého dne můžeme ukončit kulturním vystoupením.

  Program pouti 28. 8. 2016

  9:00 Mše svatá, slouží P. Miroslav Reif, farář v Ostrožské Lhotě

  9:30 Od farního kostela v Blatnici pod Svatým Antonínkem vychází ke kapli krojované procesí. Společná modlitba a zpěv s dechovou hudbou.

  10:30 Děkovná mše svatá s poděkováním nejen za úrodu, slouží P. Martin Holík, ředitel radia Proglas

  Oběd v poutním areálu

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli sv. Antonína

  14:30 "Popelka Nazaretská" - nejznámější dílo Václava Renče nám představí Divadelní spolek ze Slavkova u Brna

  Účinkují: Elena Knotková, Radim Kachlíř, Milan Hrazdílek, Petra Vyšehradská, Miroslav Slováček st., Ludmila Nosková, Martin Bár

  Technická spolupráce: Jan Matyáš

  Režie: Stanislav Olbricht

  "Výsostně radostná píseň „Popelka nazaretská" vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské věznici.

  Zde autor, odsouzený na 25 let, trávil své dny jako vězeň stalinistické zvůle. Kompozice Popelky o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena i fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo vězňům zakázáno. Navzdory tomuto nařízení byla propašována mimo vězeňské hradby řada autorových prací na cigaretových papírcích miniaturním písmem, poněvadž každý centimetr plochy čistého papíru měl pro básníka nesmírnou cenu.

  Když bylo dílo dokončeno, neexistovalo už pouze v paměti autora, ale ústním podáním bylo přenášeno do pamětí spoluvězňů, kteří však nikdy nepobývali s autorem dostatečně dlouho na jedné cele. Tak, jak se tu a tam některým z těchto spoluvězňů octnul na svobodě, začaly se objevovat fragmenty celého díla, až bylo v roce 1958 zkompletováno. Teprve po návratu, v roce 1962, viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře." Zdroj www.gimel.cz

  Fotogalerie