#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Slavnost Zjevení Páně

  Dnes jsme při mši svaté slavili Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbě P. Zdeněk Stodůlka požehnal křídu, vodu a kadidlo. Vodu si po mši svaté věřící nabírali do přinesených nádob a odnášeli domů. Křídu zase použijí koledníci, kteří budou v Blatnici domácnosti obcházet při Tříkrálové sbírce v sobotu 8. ledna.

  Text a foto: Lenka Fojtíková

   

  Co se o Slavnosti Zjevení Páně píše na webových stránkách Wikipedie:

  Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie (lat. epiphania Domini) je  svátek, který připomíná sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Svátek má svůj původ ve východní liturgické tradici, která zahrnuje též oslavu Ježíšova křtu a návštěvu tří mudrců v Beltémě. Svátek slaví církev 6. ledna. 

  Západní církeve slavila Vánoce dříve než tento svátek Tří králů. Východní církev oproti tomu stanovila 6. leden jako den oslavy Ježíšova narození. Zřejmě zde má svůj původ západní zvyk začít slavit Ježíšovo narození 25. prosince a pokračovat dvanáctidenní slavností, která vrcholí 6. ledna. V některých kulturách ovšem oslavy narození Páně končí až po čtyřiceti dnech - 2. února, kdy církev slaví svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice. 

  Východní církve zdůrazňují, že předmětem oslavy je moment, kdy je Ježíš rozpoznán jako Mesiáš a druhá osoba Nejsvětější Trojice při svém křtu v řece Jordánu. Východní církev, která svátek označuje také jako svátek Teofanie (z řec. θεοφάνεια theofaneia) je jedním z dvanácti velkých svátků liturgického roku.

  V západní církvi se tento den žehná voda, kadidlo a křída. Je zvykem v tento den žehnat příbytky - vykrápět je vodou, vykuřovat kadidlem a dveře označovat křídou a písmeny s třemi křížky (nejsou to tři plus) K † M † B † (příp. C † M † B †, nebo † C † M † B), za kterými následuje letopočet. Tato zkratka není akronymem pozdně legendárních jmen tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar), nýbrž akronymem latinské věty Christus mansionem benedicat („Kristus ať žehná (tento) příbytek po celý rok").

  Ve východní církvi je zvykem před božskou liturgií provést tzv. žehnání vody, tj. pláže, přístavu, řeky, jezera apod.

  V Irsku je tento den nazýván někdy též „malé Vánoce", v Itálii se ze jména svátku vyvinulo jméno stařeny, která roznáší dětem vánoční dárky - Befana. Ve Španělsku, na Kubě a v některých latinskoamerických zemích se den nazývá El Día de los Reyes (den Králů) nebo Navidad de Negros (černošské Vánoce).

  V České republice v několika posledních letech navazuje Česká katolická charita na starou tradici tříkrálových koled pořádáním Tříkrálové sbírky.

  Fotogalerie