#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  Silvestrovská půlnoční

  Půlnoční mši svatou bude 31. 12. 2019 na Svatém Antonínku sloužit P. Radim Kuchař, spirituál Stojanova gymnázia na Velehradě.

  Více o tradici půlnočních na Antonínku zde

  Modlitba na konci roku 

  Dobrý Bože, chci ti poděkovat za všechno, co jsi mi v uplynulém roce daroval.

  Provázel jsi mě a chránil před tím, abych nezabloudil.

  Daroval jsi mému životu úrodnost.

  Děkuji ti za všechno, co ve mně vyrostlo, a za všechno, co se skrze mě událo pro druhé.

  Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, napadá mě leccos, co nebylo zas tak dobré.

  Často jsem byl dost nevšímavý a prostě jen tak vplul do dne.

  Propásl jsem mnohé příležitosti k setkání a novému začátku ve vztazích s druhými lidmi.

  Také jsem lidi zraňoval, protože jsem příliš kroužil kolem sebe a nebyl citlivý vůči situaci druhých.

  Odpusť, co jsem propásl nebo udělal špatně.

  Důvěřuji ve tvé odpuštění a chci pohřbít všechno, co mě obtěžuje, abych mohl vstoupit do nového roku jako nový člověk.

  Myslím také na všechny lidi, s nimiž jsem se v uplynulém roce dělil o svůj život, se kterými jsem se setkal.

  Žehnej jim, aby si stále uvědomovali, že jsou pod tvou žehnající rukou.

  Daruj jim ducha vděčnosti, aby vděčně vložili uplynulý rok do tvých dobrých rukou a plni důvěry vykročili do nového roku.

  Amen.

  Zdroj Modlitba.cz

   

   

  Fotogalerie