#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha (doplňováno)

  Na Svatém Antonínku v pondělí 6. 7. 2020 sloužil svou primiční mši svatou P. Vojtěch Radoch. Nekonala se podle původního plánu v rodné Ostrožské Lhotě, ale na Antonínku. Na kopci, který se tyčí mezi Lhotou a Blatnicí.
  Pahorkem prochází hranice mezi dvěma farnostmi, děkanáty a kraji.
  Kéž by se na tomto poutním místě bořily „hradby" v našich srdcích mezi Bohem a mezi lidmi navzájem.

  S Blatnickou horou je velmi úzce spjat služebník Boží P. Antonín Šuránek, který svůj život zasvětil výchově a formaci bohoslovců a kněží. Ať i na jeho přímluvu dokáže Vojta rozdávat všude tam, kam přijde, víru, naději a lásku.

  Kněží pocházející z Ostrožské Lhoty zde

  Kdo se slavnosti nemohl zúčastnit, tak si ji může v následujících odkazech přiblížit.
  Ti, kteří byli přítomni, si ji mohou připomenout a oživit.

  Všichni společně se však za všechny kněze a nová duchovní povolání nezapomínejme modlit!

  • Fotogalerie Člověk a Víra (Vojta Pospíšil, Lukáš Janík, Karel Smetana) zde

  • Reportáž z průběhu slavnosti (Lenka Fojtíková) zde

  • Rozhovor s novoknězem (Lenka Fojtíková) zde

  • Video - mše svatá (Vojtěch Trčka) zde

  • Video - sestřih mše svaté (Luboš Ovsík) zde

  • Video - záznam mše svaté (Kamil Pavelka) zde 

  Modlitba Matky Terezy za kněze

  Maria, Matko Ježíšova,
  rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
  Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.
  Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
  Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
  Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
  Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
  Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.
  Vkládej Ježíše stále na jejich rty,
  aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
  Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,
  miluj je a přinášej jim radost.
  Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
  a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.
  Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,
  celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
  Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
  Dej jim kus svého srdce,
  tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,
  aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.
  Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.

  Amen.

   

  Fotogalerie