#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Valná hromada Matice svatoantonínské, z.s. se letos NEBUDE konat

  15.10.2020 - Vážení členové Matice svatoantonínské, výbor MS na své schůzi 23. 9. 2020 rozhodl, že Valná hromada, která byla přesunuta na podzimní termín, se z důvodu pandemie v letošním roce nebude vůbec konat. Výkaz..

  Mše svaté na Antonínku jsou ZRUŠENY. Kaple k osobní modlitbě je PŘÍSTUPNÁ

  14.10.2020 - Na základě usnesení Vlády ČR o shromažďování lidí se na Svatém Antonínku ruší následující mše svaté:Neděle 18. 10. 2020 Sobota 24. 10. 2020 Dušičková pouť Neděle 1. 11. 2020 Další mše svaté budou..

  Odpoledne s P. Kodetem na Sv. Antonínku se RUŠÍ

  01.10.2020 - Kvůli aktuálním restrikcím ohledně shromaždování se RUŠÍ plánované odpoledne v neděli 11. 10. s P. Vojtěchem Kodetem, O.CarmMši svatou bude v 15.00 sloužit P. Felix Mária Žiška, františkán z Uherského..

  Primiční mše svatá P. Vojtěcha Radocha

  Na Svatém Antonínku v pondělí 6. 7. 2020 sloužil svou primiční mši svatou P. Vojtěch Radoch. Nekonala se podle původního plánu v rodné Ostrožské Lhotě, ale na Antonínku. Na kopci, který se tyčí mezi Lhotou a Blatnicí.
  Pahorkem prochází hranice mezi dvěma farnostmi, děkanáty a kraji.
  Kéž by se na tomto poutním místě bořily „hradby" v našich srdcích mezi Bohem a mezi lidmi navzájem.

  S Blatnickou horou je velmi úzce spjat služebník Boží P. Antonín Šuránek, který svůj život zasvětil výchově a formaci bohoslovců a kněží. Ať i na jeho přímluvu dokáže Vojta rozdávat všude tam, kam přijde, víru, naději a lásku.

  Kněží pocházející z Ostrožské Lhoty zde

  Kdo se slavnosti nemohl zúčastnit, tak si ji může v následujících odkazech přiblížit.
  Ti, kteří byli přítomni, si ji mohou připomenout a oživit.

  Všichni společně se však za všechny kněze a nová duchovní povolání nezapomínejme modlit!

  • Fotogalerie Člověk a Víra (Vojta Pospíšil, Lukáš Janík, Karel Smetana) zde

  • Reportáž z průběhu slavnosti (Lenka Fojtíková) zde

  • Rozhovor s novoknězem (Lenka Fojtíková) zde

  • Video - mše svatá (Vojtěch Trčka) zde

  • Video - sestřih mše svaté (Luboš Ovsík) zde

  • Video - záznam mše svaté (Kamil Pavelka) zde 

  Modlitba Matky Terezy za kněze

  Maria, Matko Ježíšova,
  rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
  Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.
  Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
  Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
  Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
  Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
  Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.
  Vkládej Ježíše stále na jejich rty,
  aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
  Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,
  miluj je a přinášej jim radost.
  Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
  a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.
  Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,
  celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
  Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
  Dej jim kus svého srdce,
  tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,
  aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.
  Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.

  Amen.

   

  Fotogalerie