#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Adventní koncert

  12.11.2018 - Druhou prosincovou neděli zve Matice svatoantonínská srdečně všechny na ADVENTNÍ KONCERT pod názvem POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO. Písní a slovem nás potěší a obohatí Pěvecký sbor Hlahol-Tábor. Koncert se uskuteční..

  Kněží se poblíž hrobu P. Šuránka modlili za vlastní posvěcení

  08.11.2018 -  Kněží se v blízkosti hrobu P. Šuránka, který svůj život zasvětil výchově kněžského dorostu, modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Mši svatou sloužil Mons. Vojtěch Šíma, biskupský..

  Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. 11.

  29.10.2018 - Služebník Boží P. Antonín Šuránek zasvětil svůj život výchově kněží a zemřel v pověsti svatosti. To byl jeden z důvodů, proč se kněží od roku 2007 scházejí poblíž jeho hrobu v rodné Ostrožské..

  Přijmi pozvání na františkánské setkání

  Během roku o nedělích na Svatý Antonínek putují farnosti z okolí na „své" prosebné poutě.

  V neděli 7. října 2018 nás ke společným modlitbám zvou členové sekulárního františkánského řádu.

  Program:

  14:30 modlitba růžence

  15:00 mše svatá v kapli

  16:15 adorace (chvály, díky, prosby)

  17:00 agapé, sdílení

  Co je sekulární františkánský řád?

  Sekulární františkánský řád (latinsky: Ordo Franciscanus Saecularis, zkratkou OFS) je komunita katolických mužů a žen ve světě, kteří usilují žít Kristův život v duchu spirituality svatého Františka z Assisi. Sekulární františkáni jsou terciáři, neboli členy třetího řádu, který založil svatý František z Assisi před 800 roky. Tedy muži a ženy různého věku, s podobnými starostmi jako všichni ostatní, ale okouzlení životem svatého Františka z Assisi. 

  Více zde

   Modlitba sv. Františka z Assisi

  Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:

  kde je nenávist, tam ať přináším lásku,

  kde je křivda, ať přináším odpuštění,

  kde je nesvár, ať přináším jednotu,

  kde je omyl, ať přináším pravdu,

  kde je pochybnost, ať přináším víru,

  kde je zoufalství, ať přináším naději,

  kde je temnota, ať přináším světlo,

  kde je smutek, ať přináším radost.

  Pane, učiň, ať nechci

  tolik být utěšován, jako spíše utěšovat,

  být chápán, jako spíše chápat,

  být milován, jako spíše milovat.

  Neboť tak jest:

  kdo se dává, ten přijímá,

  kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,

  kdo odpouští, tomu se odpouští,

  kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.

   

  Fotogalerie