#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  Na Antonínku se bude konat primiční mše svatá

  V pondělí 6. 7. 2020 bude v 15.00 na Svatém Antonínku sloužit novokněz Vojtěch Radoch svou primiční mši svatou.
  Kvůli doznívající pandemii a z toho plynoucím požadavkům se nekoná v jeho rodné farnosti Ostrožské Lhotě, ale právě na Antonínku.

  Informace k průběhu mše svaté zde 

  Kněžská svěcení a primice napříč diecézemi na Primice.cz

  Modlitba za kandidáty svěcení

  Všemohoucí Bože,
  Ty jsi oporou našeho společenství,
  zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
  Svěřujeme Ti naše bratry,
  kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
  Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
  aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
  a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
  skromní v životě a věrní ve svém poslání.
  Buď jim vždycky nablízku,
  aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna Ježíše Krista,
  pro nás ukřižovaného a oslaveného.
  Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
  Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
  než se odvažujeme prosit.
  Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
  vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků.
  Amen.

  V modlitbách mysleme i na nová kněžská a řeholní povolání. 

  Modlitba Jana Pavla II. za mladé lidi, kteří hledají své povolání

  Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,
  jehož život je ještě silně poznamenán
  nenávistí, násilím a útlakem,
  ale žízeň po spravedlnosti, pravdě a milosti
  znovu nachází místo v mnoha srdcích,
  jež očekávají toho, kdo jim přinese spásu,
  kterou jsi uskutečnil skrze svého Syna Ježíše.

  Je třeba odvážných hlasatelů evangelia
  a velkorysých služebníků trpícího lidstva.
  Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,
  kteří by posvěcovali tvůj lid
  skrze prostředky tvé milosti.

  Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,
  kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.
  Pošli na svou vinici svaté dělníky,
  kteří by pracovali s horlivou láskou
  a vedeni tvým Svatým Duchem
  přinášeli Kristovu spásu až na konec země.
  Amen.

   

  Fotogalerie