#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Vánoční Půlnoční mše v Blatnici roku - 2019

  10.12.2019 - Na letošní půlnoční zazní v Blatnici Laštůvkova mše vánoční. Již od 11. listopadu se schází každé pondělí pod vedením varhaníka a sbormistra Zdeňka Hanáčka blatnický chrámový sbor, aby secvičil..

  Silvestrovská půlnoční

  27.11.2019 - Půlnoční mši svatou bude 31. 12. 2019 na Svatém Antonínku sloužit P. Radim Kuchař, spirituál Stojanova gymnázia na Velehradě. Více o tradici půlnočních na Antonínku zdeModlitba na konci roku Dobrý Bože..

  Vánoce klepou na dveře. Kdy bude na Antonínku otevřeno?

  27.11.2019 - Kaple na Svatém Antonínku je přístupná 365 dnů v roce!  Od 24. 12. 2019 do 2. 2. 2020 bude navíc PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ DOBA. Vycházíme tak vstříc především rodinám s malými dětmi, pro které je určitě..

  Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

  Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka.
  Společná modlitba začne v 16.00 Korunkou k Božímu milosrdenství.
  Následuje mše svatá, kterou bude sloužit Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký  a po ní krátká adorace.
  Po bohoslužbě navštívíme Šuránkův hrob na nedalekém hřbitově.
   
  A co kněze do Lhoty přivádí?

  Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází první úterý v měsíci na Svatém Antonínku ke kající bohoslužbě.
  Přichází, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů. Prosí za vlastní posvěcení, vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.

  Jednou za rok dělají výjimku a sejdou se v Ostrožské Lhotě, která je rodištěm a místem posledního odpočinku služebníka Božího P. Šuránka, jenž zasvětil svůj život formaci kněží. Přicházejí v listopadu, kdy si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale i narození pro věčnost.

  Letos v listopadu navíc uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy byl ve svých 27 letech jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Tuto funkci zastával v letech 1929-1948. Krátce se výchově kněžského dorostu věnoval i v době uvolnění 1968-1970.

  Za kněze se však modlil celý svůj život a veškerá příkoří, která v době totality prožíval, za ně obětoval.

  Více o služebníku Božím P. Antonínu Šuránkovi zde

  Fotogalerie