#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Valná hromada Matice svatoantonínské, z.s. se letos NEBUDE konat

  15.10.2020 - Vážení členové Matice svatoantonínské, výbor MS na své schůzi 23. 9. 2020 rozhodl, že Valná hromada, která byla přesunuta na podzimní termín, se z důvodu pandemie v letošním roce nebude vůbec konat. Výkaz..

  Mše svaté na Antonínku jsou ZRUŠENY. Kaple k osobní modlitbě je PŘÍSTUPNÁ

  14.10.2020 - Na základě usnesení Vlády ČR o shromažďování lidí se na Svatém Antonínku ruší následující mše svaté:Neděle 18. 10. 2020 Sobota 24. 10. 2020 Dušičková pouť Neděle 1. 11. 2020 Další mše svaté budou..

  Odpoledne s P. Kodetem na Sv. Antonínku se RUŠÍ

  01.10.2020 - Kvůli aktuálním restrikcím ohledně shromaždování se RUŠÍ plánované odpoledne v neděli 11. 10. s P. Vojtěchem Kodetem, O.CarmMši svatou bude v 15.00 sloužit P. Felix Mária Žiška, františkán z Uherského..

  Lidé poděkovali Bohu za dary země a přijatá dobrodiní

  • Fotogalerie a přepis promluvy P. Jana Kotase zde (Lenka Fojtíková)
  • Fotogalerie Člověk a Víra zde a zde (Petr Nedoma)
  • Zpravodajské Noeviny  zde (od 5:30 min)
  • Fotogalerie zde (Rostislav Pijáček)

  Poslední prázdninová neděle patří na Svatém Antoníku poděkování za úrodu a přijatá dobrodiní.
  Od nepaměti sem přicházeli naši předkové a přicházíme i dnes. Třebaže jsou naše políčka čím dál víc menší a většinu plodin si kupujeme. Přesto je Bohu za co děkovat!

  Velké Pán Bůh zaplať, patří těm, kdo darovali část své úrody k výzdobě a všem ženám, které ji v poutním areálu krásně naaranžovaly.
  Poděkování si stejnou měrou zaslouží ženy, které před poutí a po ní vše vzorně uklidily.
  Svou pomocnou ruku přiložila i část hodové chasy z Blatnice.
  Díky každému kdo přispěl k dobrému průběhu slavnostního  dne (ministrantům, akolytům, strážcům kaple, zdravotnici, schole ze Lhoty a sboru ze Stříbrnic, krojovaným, dechovce, prodejcům knih, muzikantům co hráli k obveselení lidi po mši svaté, ...) Za vytýčení sektorů v areálu, úklid odpadků, ...
  Dík i fotografům. Jen tak si můžeme slavnostní chvíle oživit či přiblížit.
  Snad se na někoho nezapomnělo...

  V neposlední řadě díky kněžím, kteří celé dopoledne zpovídali.

  Nic se neudělá samo. A teprve když řada lidí přiloží svou ruku a kus svého času ke společnému dílu, můžeme prožít krásnou slavnost, jako byla Děkovná pouť. (Větší či menší zástup pomocníků, je potřebný na Antoníku velmi často.)

  A přidejme i Šuránkovské: „Pán Bůh nezůstane nikomu nic dlužen!

   

   

  Fotogalerie