#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  HLAVNÍ POUŤ zpestří mladí muzikanti a zpěváci z Brna

  10.06.2019 - V neděli 16. června jsou všichni srdečně zváni na HLAVNÍ POUŤ ke cti svatého Antonína Paduánského. Hlavní mši svatou hudebně doprovodí mladí ze Scholy brněnské mládeže tzv. SBMky Nejen že obohatí..

  DOMÁCÍ POUŤ prožijeme s českobudějovickým biskupem

  10.06.2019 - Již po staletí směřují kroky věřících 13. června na Blatnickou horu. Letos padl den svátku sv. Antonína Paduánského na čtvrtek. V 17.00 bude mši svatou sloužit Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický..

  V kapli si můžeme prohlédnout výstavu fotograií

  05.06.2019 - Po celý měsíc červen bude možnost si v kapli prohlédnout výstavu velkoformátových fotografií společenství Člověk a Víra. Na jejich webu se můžeme dočíst: „Fotografický spolek Člověk a Víra se začal..

  Kněží se poblíž hrobu P. Šuránka modlili za vlastní posvěcení

   

  Kněží se v blízkosti hrobu P. Šuránka, který svůj život zasvětil výchově kněžského dorostu, modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Mši svatou sloužil Mons. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou pastoraci kněží.

  Ke korunce Božího milosrdenství, mši svaté, adoraci a modlitbě u hrobu se přidalo pár desítek věřících, kteří se  Ostrožské Lhotě sešli u příležitosti 36. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka.

  V archivu televize Noe je ke zhlédnutí krátká reportáž z Noevin zde (od 7:19 min)

  Vzpomínkové bohoslužby se zúčastnili i tři seminaristé. Jak vidí setkání ve Lhotě?

  V úterý 6. listopadu se v Ostrožské Lhotě sešlo několik desítek věřících, aby si připomněli rodáka z této vesnice a zároveň kněze a spirituála arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, P. Antonína Šuránka. Bylo zde i několik kněží, kteří se modlili za své posvěcení a za nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Šíma, někdejší rektor AKS. V homilii zavzpomínal na svůj zážitek s P. Šuránkem.

  Zúčastnili se též bohoslovci pátého ročníku spolu s otcem vicerektorem Pavlem Šupolem, aby se spolu s ostatními modlili za posvěcení kněží, vytrvalost ve svém povolání a také za nová povolání.

  „P. Šuránek je blízký mému srdci, snad i proto, že pocházím ze stejné vesnice", říká Vojta Radoch a pokračuje: „Uvědomuji si, že to není jen tak, stát se knězem, a že jsem si to vlastním snažením nevybojoval. Na začátku bylo Boží povolání, kterému jsem se bránil, ale nakonec jsem odpověděl a nyní už jsem jáhen. Mnohokrát jsem byl u hrobu P. Šuránka, abych ho prosil o přímluvu u Boha, abych to zvládl a vytrval v přípravě na cestu kněžství. Stojí za tím mnohé modlitby věřících a přímluva těch, kteří už jsou dnes u Boha" a s úsměvem dodává, že je to vlastně zázrak, že vytrval až doposud a že je jáhnem.

  Jakub Lasák dodává: „P. Antonín Šuránek je pro nás bohoslovce vzorem oddaného kněze. Jeho pokorné vystupování, moudrost a vytrvalost v modlitbě je pro nás inspirací do naší budoucí služby ve farnostech. Proto rádi jezdíme na pouť do rodiště otce Antonína vyprošovat si Boží požehnání pro nás i pro všechny, s nimiž se jednou v pastoraci setkáme."

  Bohoslovci 5. ročníku

  • Máte osobní vzpomínky na P. Antonína Šuránka?
  • Oslovil Vás jeho příkladný život?
  • Předkládáte své prosby Bohu skrze P. Šuránka?

  Podělte se o své svědectví. Jedině tak bude jeho odkaz stále živý.

  Adresa: Matice svatoantonínská, z.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 27, 696 71

  E-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz

  Mobil: 731 402 196 

   

  Služebník Boží P. Antonín Šuránek (29. 5. 1902 Ostrožská Lhota - 3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě)

  Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře.

  V letech 1951 - 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.

  Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopce sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

  Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.  

  Fotogalerie