#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  Františkání nás zvou na Svatý Antonínek

  Sekulární fratniškáni nás srdečně zvou v sobotu 6. 6. 2020 na Svatý Antonínek. 

  Program:  (14.00 - 20.00)

  • Přednáška na téma - New age a křesťanská víra s Václavem Čápem, teologem a misionářem
  • 15.00 mše svatá
  • agapé, adorace, chvály s hudebním doprovodem, možnost přímluvné modlitby

  Václav Čáp
  Studoval na Vysokém učení technickém v Brně, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, pobýval v trapistickém klášteře v USA a ve Francii, byl dobrovolníkem mezi lidmi na ulici v New Yorku.

  Dnes je Václav Čáp ze Zlína misionářem, překladatelem známých kazatelů z různých částí světa, pořádá vlastní semináře. O františkánském knězi z Malty, P. Eliasovi Vellovi, kterému mnoho let tlumočí, řekl: "Zpočátku jsem měl vůči němu ostych, úctu, bázeň až strach. Vnímal jsem ho jako autoritu, světovou osobnost.
  Později jsem ale zjistil, že tento muž je velmi lidský, otcovský, milosrdný. Podporoval mě a povzbuzoval. Náš vztah se začal proměňovat na vztah syna a otce. Po zhruba šesti letech jsem s ním při jeho duchovních cvičeních a seminářích trávil zhruba tři měsíce ročně. Kromě překladatele jsem se stal také jeho manažerem pro Českou republiku. Za tu dobu jsem ho poznal jako člověka, který dokáže v každé situaci zachovat hluboký pokoj, má otcovský přístup a nesmírnou trpělivost. To si dokáže udržet, i když je velmi unavený a vyčerpaný, protože za ním znovu a znovu přichází mnoho lidí, kteří od něj chtějí povzbuzení a modlitbu."

  Václav Čáp, který mnohé zkušenosti získal právě od otce Eliase Velly, bude na Svatém Antonínku přednášet na téma New age a křesťanství.

   

  Fotogalerie