#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku.

  Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.

  Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00.

  Tentokrát nás bude, ve čtvrtek a pátek, provázet P. Jan Szkandera, kněz ostravsko-opavské diecéze.
  V sobotu bude přednášet P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM - františkán v Uherském Hradišti.

  Celá obnova je zdarma, aby se jí mohli účastnit skutečně všichni.
  Ten, kdo zakusil úžasnou atmosféru obnovy v minulých letech, může pozvat své přátele, aby také poznali blízkost Krista v životě.

  V programu budou přednášky, mše svatá, večerní adorace, rozhovor s knězem, besedy, možnost svátosti smíření atd.

  ČTVRTEK - PÁTEK - SOBOTA

   8.45 modlitba růžence

   9.30 přednáška

  11.00 přednáška

  12.30 oběd

  15.00 přednáška

  17.00 mše svatá

  18.00 večeře

  19.00 adorace - svátost smíření

  Prosím nahlaste si obědy a večeře:
  (probíhájí přímo v poutním areálu)

  • Telefon: 734 384 671
  • E-mail: fablatnicepsa@ado.cz
  • Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Sv. Ant. č 27, 696 71

  P. Jan Szkandera ⁎ 1970

  Po ukončení střední školy nastoupil v roce 1988 na bohosloví do Litoměřic. Fakultu ukončil v roce 1993 a do roku 1999 pracoval na církevní škole v Kroměříži mezi mládeží jako spirituál.
  Od roku 1999 do r. 2001 studoval v Lublinu na Katolické univerzitě spirituální teologii.
  Po ukončení studia a získání licenciátu byl od 22.7.2001 do 1.7.2005 ve farnosti v Sudlicích u Opavy.
  Poté byl jmenován spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
  V roce 2019 nastoupil do farnosti Kravaře.

  P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM ⁎ 1955

  Pochází z Ostravy. Do Řádu menších bratrů - františkánů, vstoupil tajně v době totality a věčné sliby složil v roce 1982. Kněžské svěcení přijal v roce 1986.
  Působil v městech, kde se nachází komunity menších bratří - Liberec, Uh. Hradiště a Praha.
  Nyní opět slouží v Uherském Hradišti a vykonává službu nemocničního kaplana.

  Fotogalerie