#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..

  Členové moravských matic se setkali na Hostýně

  Členové moravských matic se setkali na šesté společné pouti. Hostitelem bylo poutní místo Svatý Hostýn a hlavní mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

  Záměrem bylo setkat se mezi sebou, vyjádřit si vzájemnou podporu a vyprosit si Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro nadcházející poutní sezonu.

  Rok 2019 bychom měli prožívat jako přípravu na Mimořádný misijní měsíc

  Poutní místa jsou v podstatě misijním územím. Přichází na ně poutníci, turisté, věřící, nevěřící, hledající, ... a to je obrovský prostor pro misijní činnost všech matic.

  V začátcích svého působení na Svatém Antonínku napsal v roce 1941 P. Šuránek do pamětní knihy následující větu: „Kdo se objeví na kopci, stává se „farníkem", třeba mu s láskou vyjít vstříc." To by mělo být našim cílem i dnes.

  Fotogalerie na webu Člověk a víra

  Fotogalerie a text na webu  Hostyn.cz

  Aktualita na webu arcidiecéze zde

  Fotogalerie