#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení.
  Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku.

  Fotogalerie ze svěcení zde a zde

  Více o primici zde

  Aktualita na ado.cz:

  Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijali v sobotu 27. června 2020 v olomoucké katedrále sv. Václava tři kandidáti: Josef Hovád z Říkovic, Milan Maštera z Vyškova-Dědic a Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty.

  „Dát život za druhé je záležitost každého dne - je to postoj, kdy středem není moje já, moje nároky a práva, ale důraz jsem přenesl na Boží ‚ty‘ a dal se do služby: chci to, co chceš ty, a jestli ty se dáváš těm, které miluješ, chci to i já," zmínil ve své homilii arcibiskup Graubner a pokračoval: „Dary, které jste dostali, máte pro to, abyste mohli být užiteční. Jsme-li bohatí na Boží milost, máme povinnost se o ni dělit s druhými - i s těmi, kteří o to nestojí a které máme nosit v srdci zvláště při modlitbě." A obrátil se také k přítomným věřícím: „Prosím vás, abyste kněze doprovázeli modlitbou a spoluprací. Církev nejsou jen kněží, spoluzodpovědnost máme všichni - všichni se máme dávat k Bohu k dispozici, aby skrze nás mohl působit."

  V závěru bohoslužby se novokněží dozvěděli i svá budoucí působiště. Josef Hovád byl jmenován kaplanem v Bystřici pod Hostýnem, Bílavsku, Loukově, Rusavě a Vítonicích. Milan Maštera bude působit jako kaplan v Hranicích, Partutovicích a Potštátu a také jako kaplan pro mládež hranického děkanátu. A Vojtěch Radoch byl jmenován kaplanem ve Valašských Kloboukách.

   

  Fotogalerie