#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Křížová cesta na Antonínku nám slouží už sedmdesát let

  20.03.2019 - Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace, které se týkají té naší na Svatém Antonínku..

  Pozvání na křížovou cestu

  05.03.2019 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ... Jednu křížovou cestu můžeme..

  Nahlédněte do posledního čísla našeho občasníku

  05.03.2019 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Poslení číslo naleznte v příloze.Starší čísla jsou ke čtení..

  Antonínovo léto je v plném proudu

  Po loňském zkušebním ročníku v neděli opět odstartovalo Antonínovo léto. Pro účastníky je připraveno mnoho soutěží, her, zábavy, přednášky, táborák, setkání se zajímavými lidmi i duchovní program. V neděli vše vypuklo piknikem v trávě. Po pouti nemocných pak následovalo představení Modliteb matek. 

  V pondělí začal program podle plánu v deset hodin a živo zde bylo až do pozdních hodin. Vždyť někteří účastníci na Antonínku i nocují. V úterý byl vzácným hostem Antonínova léta hlavní vojenský kaplan Ministerstva obrany České republiky plukovník Jaroslav Knichal. Na Antonínek přijel už před polednem a s dětmi si nejen vyprávěl, ale také hrál. Od sedmnácti hodin potom sloužil před zcela zaplněnou kaplí s hodně nízkým věkovým průměrem mši svatou a po večeři se pak uskutečnila přednáška o službě vojenských kaplanů. 

  Středa patřila mimo jiné výrobě růženců. Zájemci měli k dispozici mnoho krásných korálků, křížky i provázky, takže byl o výrobu velký zájem. Někdo dal přednost pouze desátku, který je možné nosit na ruce jako náremek. Vlastnoručně vyrobené růžence poté před mši svatou požehnal P. Lukáš Jambor, který v současné době studuje Teologický ateliér kardinála Špidlíka v Římě. Poté také sloužil mši svatou. Večer program pokračoval cvičením pod vedením fyzioterapeuta Miroslava Koláře z Ostrožské Lhoty. O protažení těla byl zájem, přestože začalo vytrvale pršet. 

  Text a foto: Lenka Fojtíková

  Fotogalerie