#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..

  Antonínovo léto 2019

  Srdečně opět zveme na Svatý Antonínek malé i velké. Po roce se můžeme setakat na Antonínové létě. Týdnu, kde je každý tvůrcem i účastníkem. Kde má každý možnost příjímat, ale i rozdávat. 

  Předškolní děti se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělého!

  Doprava na Antonínek a zpět domů je individuální!

  Přibalte dětem repelent na klíšťata, (odevzdají ho a během dne je nastříkáme). Kopie kartičky zdravotní pojišťovny se taky muže hodit a tel. kontakt na rodiče.

  Nedávejte dětem cenné věci.

  V 10:00 se počítají porce na oběd!! Přijďte včas.

  Děti a mládež se Antonínova léta účastní na odpovědnost svých rodičů. Za děti nepřebíráme zodpovědnost.

  Změna programu vyhrazena. Uvedený čas se může lehce změnit.

  Prosíme o modllitbu za zdar celé akce. 

  Pravidelně:.

  8:00 Ranní modlitba

  12:00 Anděl Páně

  18:00 Mše svatá

  Neděle 7. 7.

  12:00 Anděl Páně

  Piknik - oběd v trávě z vlastních zásob

  15:00 Mše svatá, slouží P. Josef Kuchař, farář O. N. Ves

  Mary's Meals (Mariino jídlo) - během odpoledne prezentace mezinárodního hnutí, které má za cíl dát všem dětem vzdělání a jídlo

  Nocování pod širákem pro nebojácné děti ze ZŠ - spacák, karimatka, osobní věci s sebou

  Pondělí 8. 7.

  10:00 ... začínáme

  18:00 Mše sv., slouží P. Josef Cyril Komosný, OFMCap., Brno

  Úterý 9. 7.

  10:00 ... začínáme

  18:00 Mše svatá, slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, Praha

  Středa 10. 7.

  10.00 ... začínáme

  16:00 Antiochia - evangelizační projekt, díky kterému se více jak 25 let oživují "duchovně vymřelé" farnosti v ČR

  18:00 Mše svatá, slouží novokněz P. Ondřej Talaš, kaplan ve Zlíně

  Čtvrtek 11.7.

  10:00 ... začínáme

  16:00 Jak se žije v Zambii - zajímavá beseda s Geraldem Dakou, knězem ve vesnici Mwase, nacházející se v buši a paní Kateřinou Janečkovou, která Zambii navštívila

  18:00 Mše svatá, slouží P. Josef Jelínek, farář Vnorovy, koncelebrace P. Gerald Daka, Zambie

  Pátek 12. 7.

  10:00 ... začínáme

  15:00 Křížová cesta

  18:00 Mše svatá, slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář Blatnice pod Svatým Antonínkem

  Po mši svaté následuje:

  Antony akademka

  - táborák ...

  Fotogalerie