#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pořiďte si draky a přijďte je pouštět na Antonínek!

  11.09.2019 - Draci na podzimní oblohu prostě patří. Ze strání a luk se nám pomalu vytrácí a je potřeba to napravit! Proto si co nejdřív draka udělejte či kupte a přijďte ho pouštět v neděli 6. 10. 2019 od 14.30 na Svatý..

  Říjnová duchovní obnova s františkány na téma NOVÁ EVANGELIZACE

  08.09.2019 - Františkáni z Uh. Hradiště zvou všechny na nedělní odpoledne 13. 10. 2019 na Svatý Antonínek.Tentokrát se můžete těšit na hosty ze Společenství při Dóme sv. Martina v Bratislavě. Program odpoledne:14.00..

  Město Štramberk slaví 660. výročí. Vzpomínat budou i na „našeho“ P. Šuránka

  03.09.2019 - Štramberk slaví významné jubileum 660 let od povýšení na město. Připomenou si i důležitou osobnost štramberské historie - P. Antonína Šuránka.V neděli 29. 9. v 16.00 ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého..

   

  An = Antonínek                     Týden od. 15.9. 2019 do 22.9. 2019                  Ba = Blatnička

  15.9.

  Ne

  24. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za živé a + Ludmily a farníky

   

  Za + Lubomíra Lahutu, jeho bratra Ladislava, rodiče z obou stran a celou živou rodinu

  Farnost Hroznová Lhota

  16.9.

  Po

  Památka sv. Ludmily, mučednice

  18:00

  Za + Ludmilu Martyčákovu, + rodinu, dar víry a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  17.9.

  Út

   

  ---

   

  18.9.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, sestru, rodiče z obou stran a živou rodinu

  19.9.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  20.9.

  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Marii a Františka Zbahnovy, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  21.9.

  So

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  ---

   

  22.9.

  Ne

  25. neděle v mezidobí

   

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, + manžela, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za farníky

   

   

  Začala výuka náboženství. Prosím, aby rodiče kontrolovali účast na hodinách. Pro skončení výuky musí rodiče poslat odhlášku z náboženství.

  V pátek začaly mše svaté pro děti s celoroční soutěží. Prosím rodiče a prarodiče, aby přivedli děti na tyto páteční mše určené pro děti.

  V neděli 13. října 2019 bude v naší farnosti jeden z biskupů udělovat svátost biřmování. Chci vás poprosit o modlitbu za biřmovance. Ministranti vám rozdají kartičky se jmény mladých, za které se můžete modlit. Hlavně prosme Ducha Svatého, ať naplní srdce biřmovanců.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 8.9. 2019 do 15.9. 2019                    Ba = Blatnička

  8.9.

  Ne

  23. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za živé a + Marie a farníky

   

  Za + Františka Soviše, rodiče z obou stran a živou a + rod.

  Farnost Strážnice, Petrov Radějov, Sudoměřice, Rohatec

  9.9.

  Po

   

  18:00

  Na poděkování za 70 let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

  10.9.

  Út

   

  ---

   

  11.9.

  St

   

  18:00

  Za + Antonína Křápka, dvoje + rodiče a za živou rodinu

  12.9.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  13.9.

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za děti a školní mládež

  Mše svatá pro děti

  14.9.

  So

  Svátek Povýšení svatého Kříže

  7:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a dary Ducha Svatého do nového školního roku

  15.9.

  Ne

  24. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za živé a + Ludmily a farníky

   

  Za + Lubomíra Lahutu, jeho bratra Ladislava, rodiče z obou stran a celou živou rodinu

   

  Intence na další čtvrtletí si můžete zapsat v pondělí  9. 9. po mši svaté na Domě Sv. Rodiny. Také si můžete koupit kalendáře na příští rok.

   

  Výuka náboženství od 9. září 2019

  1.     Třída              čtvrtek 5. hodina                                      5. Třída         pondělí 6. hodina

  2.     Třída              pondělí 5. hodina                                      6. a 7. třída  čtvrtek 7. hodina

  3.     Třída              čtvrtek 6. hodina                                       8. a 9. třída  pátek 19:00 v DSR

  4.     Třída              čtvrtek 6. hodina

   

  Mše svaté pro děti začnou tento pátek, 13. září. Všechny děti mohou sbírat do krabičky vyplněné kartičky a zapojit se do celoroční soutěže o ceny. Každý pátek si dvě děti odnesou po mši svaté na týden vypůjčenou hru.

  V sobotu 14. září 2019 se uskuteční setkání schol veselského děkanátu. Začátek ve 14 hodin v sále Kulturního domu ve Veselí nad Moravou.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 25.8. 2019 do 1.9. 2019                    Ba = Blatnička

  25.8.

  Ne

  21. neděle v mezidobí

  Děkovná pouť na        Svatém Antonínku

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Úmysl z Ostrožské Lhoty

  Poděkování Pánu Bohu za úrodu

  Adorace

  26.8.

  Po

   

  15:30

  Pohřební mše svatá + pana Karla Velčovského

  27.8.

  Út

  Památka sv. Moniky

  ---

   

  28.8.

  St

  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za + rodiče a bratry Malíkovy

  29.8.

  Čt

  Památka Umučení sv. Jana Křtitele

  Ba18:00

   

  30.8.

   

  18:00

  Za + manžela a duše v očistci

  31.8.

  So

   

  7:00

  Za + rodiče Františka a Marii Lancuchovy, za duše v očistci a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

  1.9.

  Ne

  22. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

   

  An15:00

  Za farníky

   

  Na poděkování Pánu Bohu za 50let života, život v manželství, s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 4.8. 2019 do 11.8. 2019                    Ba = Blatnička

  4.8.

  Ne

  18. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

  10:30      .

  An15:00

  Za farníky

   

  Za + Marii Vybíralovou, manžela, syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran

  Úmysl na Antonínku

   

  5.8.

  Po

   

  ---

   

  6.8.

  Út

  Svátek Proměnění Páně

  An15:00

  Za kněze

  7.8.

  St

   

  ---

   

  8.8.

  Čt

  Památka sv. Dominika, kněze

  ---

   

  9.8.

  Sv. sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

  ---

   

  10.8.

  So

  Svátek sv. Vavřince, muč.

  ---

   

  11.8.

  Ne

  19. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

  10:30

  An15:00

  Za farníky            (P. Vrba)

   

  Za + rodiče, bratra, duše v očistci a za živou rodinu

  Svátostné manželství uzavřou dne 24. 8. 2019 v Blatnici pod Svatým Antonínkem v kapli sv. Antonína snoubenci: Ing. Petr Valenta, Zlín, Formanka 459 a Jana Pilčíková, Blatnice 264.

  P. Stodůlka nastupuje na čtrnáctidenní dovolenou. V nutných případech se obracejte na kněze ve Veselí nad Moravou.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 11.8. 2019 do 18.8. 2019                 Ba = Blatnička

  11.8.

  Ne

  19. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

  10:30

  An15:00

  Za farníky                                                                    (P. Vrba)

   

  Za + rodiče, bratra, duše v očistci a za živou rodinu

  12.8.

  Po

   

  -

   

  13.8.

  Út

   

  -

   

  14.8.

  St

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

  -

   

  15.8.

  Čt

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  -

   

  16.8.

   

  -

   

  17.8.

  So

   

  -

   

  18.8.

  Ne

  20. neděle v mezidobí

   

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

                                                                                                             (P. Bachan)

  Za farníky

   

  V neděli 18.8.2019 bude ve farním kostele mše svatá pouze v 10:30 hodin.

  V neděli 25. 8. 2019 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje. Také prosím o plody zahrad a polí k výzdobě, přineste je prosím na farní dvůr.                      

  Autobus pojede z Blatnice v 9:30,      z Blatničky nejede.        

  Hlavní mši svatou bude sloužit ostravsko-opavský světící biskup Martin David. Odpolední bohatý program bude probíhat v rámci oslav 200 let obnovení poutního místa na Antonínku.

  Zájemci o oběd na děkovné pouti si mohou koupit  stravenky na faře nebo v restauraci Adriana.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 18.8. 2019 do 25.8. 2019                 Ba = Blatnička

  18.8.

  Ne

  20. neděle v mezidobí

   

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  19.8.

  Po

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Hanákovu a Valáškovu a duše v očistci

  20.8.

  Út

  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

  ---

   

  21.8.

  St

  Památka sv. Pia X., papeže

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy nedožitých 90 let a ochranu Boží pro živou rodinu

  22.8.

  Čt

  Památka Panny Marie Královny

  Ba18:00

   

  23.8.

   

  18:00

  Velké poděkování za dožití 80 let, s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

  24.8.

  So

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

  An11:00

  Ba16:30

  18:00

  Svatební mše svatá

  25.8.

  Ne

  21. neděle v mezidobí

  Děkovná pouť na        Svatém Antonínku

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Úmysl z Ostrožské Lhoty

  Poděkování Pánu Bohu za úrodu

  Adorace

   

  V neděli 25. 8. 2019 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje. Také prosím o plody zahrad a polí k výzdobě, přineste je prosím na farní dvůr.                     

   Autobus pojede z Blatnice v 9:30,      z Blatničky nejede.        

  Krojované procesí s hudbou vychází od farního kostela v 9:30.                                             Hlavní mši svatou bude sloužit ostravsko-opavský světící biskup Martin David v 10:30.   .                Ve 14 hodin adorace a svátostné požehnání.                                                                               14:30 slavnostní odpoledne s vystupujícími hosty a bohatý program bude probíhat v rámci oslav 200 let obnovení poutního místa

  Zájemci o oběd na děkovné pouti si mohou koupit  stravenky na faře nebo v restauraci Adriana.

   

   

  An =  Antonínek                     Týden od. 28.7. 2019 do 4.8. 2019                    Ba = Blatnička

  28.7.

  Ne

  17. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

   

  Za + otce Jana Komárka

  Úmysl na Antonínku

  29.7.

  Po

  Památka sv. Marty

  18:00

  Za dvoje + rodiče, bratra a živou rodinu

  30.7.

  Út

   

  ---

   

  31.7.

  St

  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  18:00

  Za + rodiče Škopíkovy, nemocnou sestru a živou rodinu

  1.8.

  Čt

  Památka sv. Alfonsa z Liguory, biskupa a uč. c.

  Ba18:00

   

  2.8.

   

  18:00

  Za dvoje + rodiče, celou + rodinu, dar zdraví, víry, dary Ducha sv. a Božích ochranu pro živou rodinu

  3.8.

  So

   

  ---

   

  4.8.

  Ne

  18. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

  10:30      .

  An15:00

  Za farníky

   

  Za + Marii Vybíralovou, manžela, syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran

  Úmysl na Antonínku

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 17 hodin a svátostné požehnání v 19 hodin.

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku o astronomii. Přednáší RNDr. Jiří Grygar. Přednáška se koná v sobotu 3. srpna v 18 hodin v Domě Svaté Rodiny.

  Odjezd na pouť Matice svatoantonínské do Prahy a Číhoště je v sobotu 3.8.2019 z Blatničky ve 4:10 a z Blatnice ve 4:15 hod.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 14.7. 2019 do 21.7. 2019                  Ba = Blatnička

  14.7.

  Ne

  15. neděle v mezidobí

   

  Pouť nemocných s pomazáním

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  Za nemocné

  15.7.

  Po

  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za živou a + rodinu Vavříkovu a Chabičovu

  16.7.

  Út

   

  ---

   

  17.7.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, rodiče a sourozence Janásovy

  18.7.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  19.7.

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a za živou rodinu

  20.7.

  So

   

  7:00

   

  21.7.

  Ne

  16. neděle v mezidobí

   

  7:30

    Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

  Nejmenovaný dárce věnoval na opravu fary 1.000 korun.

  Velké poděkování za týden Antonínova léta na Antonínku. Zvláštní poděkování mladým, kteří jako vedoucí vedli děti.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 7.7. 2019 do 14.7. 2019                    Ba = Blatnička

  7.7.

  Ne

  14.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Jiřího a Ladislava a za duše v očistci

  8.7.

  Po

  ANTONÍNOVO LÉTO

  An18:00

  Za + Josefa Křapu a + rodinu

  9.7.

  Út

  ANTONÍNOVO LÉTO

  An18:00

   

  10.7.

  St

  ANTONÍNOVO LÉTO

  An18:00

  Za + Marii Bogarovou, bratra Josefa, dvoje + rodiče a živou rodinu

  11.7.

  Čt

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy   Ant. Léto

  An18:00

   

  12.7.

  ANTONÍNOVO LÉTO

  An18:00

  Za děti a účastníky Antonínova léta

  13.7.

  So

   

  7:00

   

  14.7.

  Ne

  15. neděle v mezidobí

   

  Pouť nemocných

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  Za nemocné

  Na domácí pouti se vybralo 82. 975 korun. Na Hlavní pouti se vybralo 207.704 korun. Na pouti sv. Petra a Pavla 37 053,- Kč. Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun.

  Svátost manželství uzavřou dne 20. 7. 2019 v kapli sv. Antonína snoubenci Ing. Marek Vyskočil, Brno - Líšeň,  Strnadova 4 a Bc. Petra Bachanová,  Brno - Líšeň, Strnadova 4

  Na Svatém Antonínku začíná v neděli 7.7.2019 ANTONÍNOVO LÉTO.  Zvány jsou především děti. Od pondělí do pátku je začátek vždy v 10 hodin dopoledne. Jsou připraveny hry, zábava, tvoření, oběd, něco ke svačince. Zakončí se mší svatou v 18 hodin. Předškolní děti musí mít doprovod dospělého. 

   

  V neděli 14.7.2019 v 15 hodin bude na Antonínku pouť nemocných. Prosím ty, kdo chtějí přijmout svátost nemocných, aby se přihlásili v zákristii nebo telefonicky na faře. Tel.: 734 384 671.

  Velké poděkování za dary a účast při oslavě narozenin. Především vám, kdo jste připravovali program a obsluhovali.

  A také Pán Bůh zaplať za krásnou Duši Slovácka na Antonínku. Opět se vytvořila nádherná atmosféra radostného přebývání. Velké poděkování.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 30.6. 2019 do 7.7. 2019                    Ba = Blatnička

  30.6.

  Ne

  13.neděle v mezidobí

  Pouť svatých Petra a Pavla na Sv. Antonínku    Slavnost Výročí posvěcení katedrály

  An.9:00

  An10:30

   

  Za poutníky z Ostrožské Lhoty

  Národní pouť sekulárního františkánského řádu                                                 

   

  1.7.

  Po

   

  18:00

  Na poděkování za 75let života, s prosbou o další ochranu a pomoc Boží

  2.7.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  3.7.

  St

  Svátek sv. Tomáše, apoštola

  15:30

  Pohřební mše svatá za + p. Antonína Křápka R.I.P.

  4.7.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  5.7.

  Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy

  7:30

  Za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a za živou rodinu

  6.7.

  So

   

  7:00

   

  7.7.

  Ne

  14.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Jiřího a Ladislava a za duše v očistci

  Přihlaste se, nejpozději v pondělí, na autobus na Velehrad, odjezd v pátek 5.7. v 7:30 z Blatnice , 7:35 z Blatničky.   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 17 hodin, požehnání v 19 h.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 23.6. 2019 do 30.6. 2019                  Ba = Blatnička

  23.6.

  Ne

  12.neděle v mezidobí

  14:00    .

  An15:00

  Poděkování Pánu Bohu za dožití 50. let s prosbou o Boží požehnání do let dalších

  Úmysl na Antonínku

  24.6.

  Po

  Slavnost NAROZENÍ      SV. JANA KŘTITELE

  18:00

  Za + Cecílii Sládkovou, manžela, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  25.6.

  Út

   

  ---

   

  26.6.

  St

  V 16 hodin začíná duchovní obnova DUŠE SLOVÁCKA na Antonínku

  An17:00

   Za + Ludmilu Martyčákovou, manžela a živou a + rod.

  27.6.

  Čt

   

  An17:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další ochranu a pomoc Boží

  28.6.

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  An17:00

  Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci

  29.6.

  So

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  An17:00

    

  Ba16:30

  Za + Marii a Antonína Ratajských a celou živou a + rodinu

  Na poděkování za dožití 80 let s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

  30.6.

  Ne

  13.neděle v mezidobí

  Sl. Výročí posvěcení katedrály

  Pouť svatých Petra a Pavla na Svatém Antonínku

  An.9:00

  An10:30

   

  Za poutníky z Ostrožské Lhoty

  Národní pouť sekulárního františkánského řádu                                                

   

  Intence se budou zapisovat v pondělí 24. 6. po mši svaté v Domě Svaté Rodiny.

  Přihlaste se  na autobus - 5. 7. na Velehrad, odjezd v 7:30 z Blatnice , 7:35 z Blatničky.   

  Poslední pozvání na letošní duchovní obnovu DUŠE SLOVÁCKA na Antonínku. Začíná ve středu 26.6.2019 v 16 hodin. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu začínáme v 8:45 a končíme ve 20 hodin. Letos budou přednášet P. Jan Linhart z hradecké diecéze. Otec arcibiskup Jan Graubner a P. Antonín Klaret Dabrowski. Stravenky na oběd a večeři se prodávají na faře.  Znova chci pozvat ty z vás, kdo na duchovní obnově ještě nebyli. Přijďte se občerstvit. Přednášky jsou venku v přírodě. Přednášející jsou skvělí odborníci. Přijďte si odpočinout, nebo načerpat nové síly a povzbudit se ve víře. Letos je Duše Slovácka doplněna o večerní besedy. Ve středu ve 20 hodin, otec Jan Linhart bude přednášet a promítat o Etiopii. Ve čtvrtek ve 20 hodin bude beseda s otcem arcibiskupem Janem a v pátek a sobotu letní kino.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 9.6. 2019 do 16.6. 2019                    Ba = Blatnička

  9.6.

  Ne

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  7:30

  Ba9:00

       10:30

   . An15:00

  Za farníky

  Na poděkování za dožití 85 let, + manžela a celou živou rodinu

  Za + Annu Hanákovou, manžela a syna, a na poděko-vání za 60 let života a Boží ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá

  10.6.

  Po

  Památka Panny Marie, Matky církve

  15:30

  Pohřební mše svatá + paní Ludmily Hanákové. R.I.P.

  11.6.

  Út

  Památka sv. Barnabáše, apoštola

       ---

   

  12.6.

  St

   

  15:30

  Pohřební mše svatá + pana Františka Bršlíka. R.I.P. modlitba za zemřelého bude v úterý v 18 hodin

  13.6.

  Čt

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  An17:00

  Za poutníky z Blatnice a Blatničky

  Domácí pouť ke cti svatého Antonína na Svatém Antonínku

  14.6.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou za zachování víry, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  15.6.

  So

   

  18:00

  Ba16:30

  Za + rodinu Lacinovu a Malíkovu

  16.6.

  Ne

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína - Mše svaté na Svatém Antonínku

  An 8:00

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Za farníky

  Za farníky z Ostrožské Lhoty

  Za poutníky a ctitele svatého Antonína

  Adorace, svátostné požehnání, slavnostní odpoledne

  Sbírka při pouti Matice svatoantonínské vynesla 25.035 korun. Nemocní věnovali 5.400 korun.       

  Přihlášky budoucích prvňáků do náboženství si vyzvedněte vzadu a vhoďte do 23. června do schránky na faře.

  Stravenky na hlavní pouť si můžete koupit na faře (vchod po schodech ze dvora) nebo v restauraci Adriana.            

  Děti přineste v pátek krabičky s kartičkami, které sbíráte na mši svaté pro děti.

  Na Antonínku bude Svatodušní koncert v neděli 9.6.2019 v 19 hodin.

   

  Velké pozvání na letošní duchovní obnovu DUŠE SLOVÁCKA. Začíná ve středu 26.6.2019 v 16 hodin. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu začínáme v 8:45 a končíme ve 20 hodin. Letos budou přednášet P. Jan Linhart z hradecké diecéze. Otec arcibiskup Jan Graubner a P. Antonín Klaret Dabrowski. Stravenky na oběd a večeři se prodávají na faře.

  Všechny farníky zvu na oslavu narozenin v neděli 23.6.2019. Mše svatá bude ve farním kostele ve 14 hodin a po ní zahradní slavnost na farní zahradě.                                                                                         

  Přihlásit se  na autobus  5. 7. na Velehrad, odjezd v 7,30 z Blatnice , 7,35 z Blatničky.                                              

   Autobus na Domácí pouť pojede v 16 a 16:30 hod. z Blatničky pojede v 16:15 hod.                                                       

   Autobus na Hlavní pouť pojede v 8:45 a 9:45, z Blatničky pojede v 9:30 hod.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 26.5. 2019 do 2.6. 2019                    Ba = Blatnička

  26.5.

  Ne

  6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    Ba9:00

  10:30  .

  An15:00

  Za + Václava Šimčíka k nedožitým 80 a celou + rodinu

  Za + manžele Musilovy, syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá

  27.5.

  Po

   

  18:00

  Za + rodinu a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  28.5.

  Út

   

  ---

   

  29.5.

  St

   

  18:00

  Za živé a + „75" a jejich učitele

   

  30.5.

  Čt

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  18:00

           

  Ba 16:30

  Za + Ladislava Bachana, jeho + rodiče a za uzdravení jeho manželky na přímluvu P. Marie a sv. Antonína

  31.5.

  Svátek Navštívení Panny Marie

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  a za živé a + „70"

  1.6.

  So

  Památka sv. Justina, mučedníka

  18:00

   

  Ba16:30

  Za + Marii Vyskočilovou, + manžela, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  2.6.

  Ne

  7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Pouť Matice svatoantonínské

  An 10:30

  An 15:00

  Za živé a + členy Matice svatoantonínské      

  Modlitba hodin     (pozor, odpoledne není mše sv.)

   

  Dne 9.6.2019 hodlají uzavřít v Boršicích u Blatnice církevní manželství : Jakub Soviš, Blatnička 187 a Veronika Šimčíková, Boršice 327.

  Biřmovanci budou mít pravidelnou společnou katechezi v sobotu 1. června 2019 v 19 hodin. Prosím, upozorněte je na změnu času setkání.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 12.5. 2019 do 19.5. 2019                  Ba = Blatnička

  12.5.

  Ne

  4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, + rodiče a dar víry

  Za dvoje + rodiče, bratra, prarodiče a příbuzné

  Za farníky

  Modlitba hodin a mše svatá

  13.5.

  Po

   

  18:00

  Poděkování za Boží požehnání při studiu, s prosbou o pomoc při závěrečných zkouškách a v zaměstnání

  14.5.

  Út

  Svátek sv. Matěje, apoštola

  ---

   

  15.5.

  St

   

  18:00

  Za + dceru Amálku, za duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

  16.5.

  Čt

  Svátek sv. Jana Nepomuc- kého, kněze a mučedníka

  Ba18:00

   

  17.5.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy a ochranu Boží pro živou rod.

  18.5.

  So

   

  7:00

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

  19.5.

  Ne

  5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

   

  Za + Marii a Františka Vyskočilovy a za živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá

   

  Všechny farníky zvu na pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů do Ořechova. Koná se v neděli 26.května 2019. Pěší budou vycházet v 8 hodin, trasa je přibližně 18 kilometrů. Sraz bude u hřbitova. Pro nahlášené pěší tam bude připraven oběd. Ostatní mohou přijet ke hřbitovu a odtud půjdeme společně do kostela. Autobus pojede pokud se přihlásí alespoň 20 lidí. Zatím je jen deset. Mše svatá začíná v 15 hodin. Prosím zapište se na faře nebo v zákristii vy, kdo půjdete pěšky, nebo pojedete autobusem.  Zde v Blatnici bude ten den jenom mše svatá v 10:30 hod.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 19.5. 2019 do 26.5. 2019                 Ba = Blatnička

  19.5.

  Ne

  5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

   

  Za + Marii a Františka Vyskočilovy a za živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá a po ní komponovaný pořad štramberských ochotníků o P. Šuránkovi.

  20.5.

  Po

  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  18:00

  Za dar zdraví a vedení Duchem svatým otce Eliase Velly

  21.5.

  Út

   

  ---

   

  22.5.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Cíchovy a Petraturovy a živou rodinu

  23.5.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  24.5.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Jaroslavu Pavelkovou, živou rodinu a duše v očistci

  25.5.

  So

   

  An 10:00

  Pouť společenství vdov a vdovců

  26.5.

  Ne

  6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    Ba9:00

  10:30     .

  An15:00

  Za + Václava Šimčíka k nedožitým 80 a celou + rodinu

  Za + manžele Musilovy, syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá

   

  Prosím rodiče budoucích prvňáků, aby si v zádveří kostela vyzvedli přihlášky do náboženství a vyplněné je odevzdali do 23. června do schránky na faře.

   

  V neděli 26.května 2019 putujeme na farní pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů do Ořechova. Autobus může vzít pěší zpět do Blatnice. Auty se dá přijet buď ke hřbitovu v Ořechově a pak pěšky, nebo až dole ke kostelu.                                                                                                         8:00 - vychází pěší poutníci od farního kostela (18 km, oběd v Ořechově)                               13:50 - vyjíždí autobus z Blatničky ze zastávky                                                                           14:00 - vyjíždí autobus z Blatnice od kostela                                                                               14:30 - vychází poutníci od hřbitova v Ořechově do kostela (asi půl km)                                15:00 - mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice a Dona Boska                                             Po mši svaté malé občerstvení.

   

  Biřmovanci budou mít pravidelnou společnou katechezi v sobotu 1. června 2019 v 18 hodin.

   

  Nabízím zájemcům prohlídku fary v neděli 19.5.2019 po hrubé mši svaté. Můžete se podívat na probíhající práce na faře.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od. 5.5. 2019 do 12.5. 2019                    Ba = Blatnička

  5.5.

  Ne

  3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + rodiče, dobrodince a duše v očistci

  Za děti přistupující k 1. svatému přijímání

  Modlitba hodin a mše svatá

  6.5.

  Po

  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

  18:00

  Za + bratry Antonína a a Stanislava Němečkovy, jejich + rodiče a za pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu (P. Ondřej Poštulka udělí novokněžské požehnání)

  7.5.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  8.5.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Bogarovy, syna Jaroslava a živou a + rod.

  9.5.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  10.5.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Marii a Františka Zbahnovy, jejich rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  11.5.

  So

   

  7:00

  Za + Marii Vyskočilovou, + manžela, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  12.5.

  Ne

  4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, + rodiče a dar víry

  Za dvoje + rodiče, bratra, prarodiče a příbuzné

  Za farníky

  Modlitba hodin a mše svatá

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na média.

  Ve středu a v pátek navštívím nemocné se sv. přijímáním

  V loňském roce otevřelo Arcibiskupství olomoucké v Kroměříži církevní učiliště s internátem. Opět se nabízí obor Zemědělec - farmář, lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a zahradník. Přihlášky posílejte do 21. května 2019.

  Mládež děkanátu zve na cyklopouť na Antonínek 11.5.2019. Sraz ve 14 hodin u farního kostela v Blatnici.  

  V letošním roce vás chci pozvat na farní pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů do Ořechova. Koná se v neděli 26.května 2019. Pěší budou vycházet v 8 hodin a autobus bude vyjíždět ve 14 hodin. Mše svatá začíná v 15 hodin. Prosím zapište se na faře nebo v zákristii vy, kdo půjdete pěšky, nebo pojedete autobusem.

  Matice svatoantonínská vás zve na Valnou hromadu. Koná se v neděli 5.5.2019 v Ostrožské Lhotě. Začátek mší svatou v 15 hodin a po ní jednání v Pastoračním domě P. Šuránka.

  Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Proto nebude ve čtvrtek adorace. 

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 14.4. 2019 do 21.4. 2019                   Ba = Blatnička

  14.4.

  Ne

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  7:30

  Ba9:00

    10:30      .

  An15:00

  Za farníky

  Za živou a + rodinu, dar zdraví a ochranu P. Marie

  Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá

  15.4.

  Po

  Pondělí Svatého týdne

  18:00

  Za + rodiče Valáškovy a Cíchovy, s prosbou o ochranu a požehnání pro živou rodinu

  16.4.

  Út

  Úterý Svatého týdne

  ---

   

  17.4.

  St

  Středa Svatého týdne

  18:00

  Za + rodiče Gazárkovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu

  18.4.

  Čt

  ZELENÝ ČTVRTEK

  18:00 

                   Ba 16:30

  Za + rodiče Anežku a Slavomíra Budařovy a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu      Za + manžele Růžičkovy, sestru Aničku a duše v oč.

  19.4.

  VELKÝ PÁTEK

  15:00

  18:00 

  Ba 16:30

  Pobožnost Křížové cesty

  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

  20.4.

  So

  BÍLÁ SOBOTA

  20:00 

  Ba 18:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, švagra, živou rod. a duše v oč

  Za živou a + rodinu

  21.4.

  Ne

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  7:30

    

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + rodiče Budínkovy, + rodinu a za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu

  Za občany

  Za farníky

  Modlitba hodin a mše svatá

  Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun. Nemocní věnovali 7.900 korun a dárce na opravy fary 1.000 korun. Příští neděli bude sbírka věnovaná na kněžský seminář.

  Postní pokladničky můžete odevzdat do koše u vchodu. Předají se Charitě.

  Opět mám velké poděkování pro brigádníky, kteří pracovali v sobotu na faře: David Páč, Ladislav Vyskočil, Luděk Martinek, Milan Hanák, Pavel Cenek, Jaromír Žajdlík, Marek Václav, Vladimír Cintula, Stanislav Míšek, Patrik Navrátilík, Jan Svoboda, Petr Vyskočil, Jan Valášek, František Fuga, Jiří Těthal, Petr Žajdlík, Stanislav Žajdlík, Tomáš Naňák, Saša Cícha, Magdalena Míšková a z Blatničky: Marie Minaříková, Stanislav Rumíšek, Vlastimil Ondra, Luděk Chovanec a vařili: Stanislava Valášková a Antonín Valášek. Celkem 26 brigádníků.

  Prosím, zapište se na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u dveří. Velký pátek je den přísného půstu. Z lásky k Pánu Ježíši nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst.        O neděli Zmrtvýchvstání budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy.

  V letošním roce vás chci pozvat na farní pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů do Ořechova. Bude to v neděli 26.května 2019. Pěší budou vycházet v 8 hodin a autobus bude vyjíždět ve 14 hodin. Mše svatá začíná v 15 hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 31.3. 2019 do 7.4. 2019                      Ba = Blatnička

  31.3.

  Ne

  4.NEDĚLE POSTNÍ

   

   

  Křížová cesta

  Křížová cesta na Antonínku

  7:30

  Ba9:00

     10:30

     14:00

     15:00

  Za farníky

   

  Za + Annu Sovišovu, manžela, syna a živou + rodinu

  1.4.

  Po

   

  18:00

  Za + Ludmilu Chabičovou, dva manžele, živou a + rodinu a duše v očistci

  2.4.

  Út

   

    An15:00

  Za kněze

  3.4.

  St

   

  18:00

  Za + Aničku Hadašovou, + rodiče a živou rodinu

  4.4.

  Čt

  Pravidelná adorace

  17-19:00

  Ba18:00

   

  5.4.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Antonii Hruškovou, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

  6.4.

  So

   

  7:00

  Za + Miladu a Josefa Zouharovy

  7.4.

  Ne

  5.NEDĚLE POSTNÍ

   

   

  .                                                Křížová cesta

  7:30

  Ba9:00

     10:30     .

  14:00

    An15:00

  Za farníky

   

  Za Františku Hanákovou k dožitým 98. narozeninám, + manžela, dceru a živou rodinu

   

  Úmysl na Antonínku

  Sbírka na opravu fary vynesla v Blatnici 32.307 korun a v Blatničce 13.909 korun.

  Proběhne Arcidiecézní setkání mládeže. Uskuteční se v sobotu 13.4.2019 v Přerově ve sportovní hale - adresa: U Tenisu 16.
  HLAVNÍ PROGRAM V SOBOTU Začátek v 9.30 ve sportovní hale. V dopoledním programu se mladí mohou těšit na katechezi otce arcibiskupa, scénky a svědectví. Součástí odpoledního programu budou přednášky, divadlo a workshopy. Setkání zakončíme v 15.00 mší svatou. Na vlakovém nádraží budou čekat pořadatelé a nasměrují na místo setkání.
  PŘEDPROGRAM pro zájemce je v pátek v Základní škole Přerov, U tenisu 4. ve 20.00.

  Děkuji dobrovolníkům za práci na Antonínku, a také na faře - Lucie Míšková, Jan Svoboda a Jiří Svoboda.

  Prosím muže o pomoc při velké brigádě na faře v sobotu 6.4.2019 od 7:30 hodin. Bude se sekat podlaha v přízemí fary. Potřebujeme více než 20 mužů.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 24.3. 2019 do 31.3. 2019                   Ba = Blatnička

  24.3.

  Ne

  3.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00  .        

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za dožití 75let, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za + paní Marii Mezuliáníkovou

  25.3.

  Po

  Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

  18:00

  Za + manžela, jeho bratra, + rodiče a za živou a + rodinu

  26.3.

  Út

   

  ---

   

  27.3.

  St

   

  18:00

  Za + manžela a živou a + rodinu

  28.3.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  29.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodinu Bogarovu a Nahorňákovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  30.3.

  So

   

  7:00

  Za duše v očistci

  31.3.

  Ne

  4.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + Annu Sovišovu, manžela, syna a živou + rodinu

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Osmičkové roky v našich dějinách". Přednáší Doc. Jaroslav Šebek. Přednáška se koná v úterý 26. března  v 18 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Prosíme o pomoc při jarním úklidu na Antonínku. Pracovat se bude celý týden od 9. hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 17.3. 2019 do 24.3. 2019                   Ba = Blatnička

  17.3.

  Ne

  2.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, příbuzné a živou rodinu

  Za + rodiče, bratra a prarodiče z obou stran

  18.3.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy, syna, manželku a Viktorii Žajdlíkovu

  19.3.

  Út

  Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

  18:00 Ba16:30

  Za živé a + Josefy a Josefky??

  20.3.

  St

   

  15:00

  Pohřební mše svatá + paní Marie Vyskočilové

  21.3.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  22.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  23.3.

  So

  VELEHRAD

  15-18:00

  Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

  24.3.

  Ne

  3.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00  .        

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za dožití 75. let, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za + paní Marii Mezuliáníkovou

    Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy fary.

   

  Děkuji brigádníkům, kteří pracovali na faře: Marek Václav, Anežka Uřičářová a Jaromír Žajdlík

   

  Otec arcibiskup nás opět zve na Velehrad k modlitbám za obnovu rodin a kněžská povolání. A to v sobotu 23.3.2019 v 15 hodin modlitba růžence, v 16 hodin adorace, kterou má na starost naše farnost a v 17 hodin mše svatá. Pojede autobus z Blatnice i Blatničky ve 14:30. Prosím přihlaste se v zákristii, na faře, nebo telefonicky nejpozději v pondělí 18. 3.2019

   

  Vzadu na nástěnce a také na webových stránkách farnosti je vyvěšen nový rozpis na úklid kostela.

   

  Do konce týdne je poslední možnost dát návrh na členy pastorační rady. Stačí na lístek napsat jména a dát na faru do schránky, nebo nechat v zákristii.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 10.3. 2019 do 17.3. 2019                   Ba = Blatnička

  10.3.

  Ne

  1.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + Františku Těthalovu, manžela a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  11.3.

  Po

   

  15:00

  Pohřební mše svatá + paní Anežky Váverkové

  12.3.

  Út

   

  ---

   

  13.3.

  St

   

  18:00

  Pohřební mše svatá + paní Ludmily Radochové

  14.3.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu

  15.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Josefa Vyskočila, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  16.3.

  So

   

  7:00

  Za + Josefa a Květoslavu Chabičovy, dceru, zetě a duše v očistci

  17.3.

  Ne

  2.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, příbuzné a živou rodinu

  Za + rodiče, bratra a prarodiče z obou stran

  V postní době se bude konat křížová cesta v neděli ve 14 hodin, a v pátek v 18 hodin před mší svatou.                                     V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

   

  Děkuji brigádníkům, kteří pracovali na faře: Karolína Hanáčková, David Páč, Karolína Cíchová.

  Otec arcibiskup nás opět zve na Velehrad k modlitbám za obnovu rodin a kněžská povolání. A to v sobotu 23.3.2019 v 15 hodin modlitba růžence, v 16 hodin adorace, kterou má na starost naše farnost a v 17 hodin mše svatá. Pojede autobus z Blatnice i Blatničky ve 14:30. Prosím přihlaste se v zákristii, na faře, nebo telefonicky do 15. 3.2019

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 24.2. 2019 do 3.3. 2019                      Ba = Blatnička

  24.2.

  Ne

  7.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

   

  10:30

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, švagrovou, synovce a celou živou rodinu

  Za + Vladislava Vybírala, manželku, syna Vladislava, a živou a + rodinu z obou stran

  25.2.

  Po

   

  ---

   

  26.2.

  Út

   

  ---

   

  27.2.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Váverkovy, prarodiče, za živou rodinu a duše v očistci

  28.2.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za + rodiče Pančíkovy a Mašovy a za + Josefa a Annu Mašovy

  1.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + dárce farnosti (3)

  2.3.

  So

   

  7:00

  Za + dárce farnosti (4)

  3.3.

  Ne

  8.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   . An15:00

  Za farníky

  Za + syna, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Za živou a + rodinu Chabičovu, Navrátilíkovu a Smějsovu

  Úmysl na Antonínku

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Evropa a levicový liberalismus". Přednáší prof. Jan Bednář z Karlovy univerzity. Přednáška se koná ve středu 27.února v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Pastorační radě skončil čtyřletý mandát, proto musíme zvolit novou. Nejdřív prosím dodejte mně, nebo na faru jména kandidátů do pastorační rady.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 17.2. 2019 do 24. 2. 2019                  Ba = Blatnička

  17.2.

  Ne

  6.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

        10:30

  Za + Josefa Bogara, sestru Marii, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

  Za + Annu Válkovou, manžele Růžičkovy a Annu Markovou

  Za farníky

  18.2.

  Po

   

  18:00

  Za + kněze, kteří působili v naší farnosti

  19.2.

  Út

   

  ---

   

  20.2.

  St

   

  18:00

  Za + Marii a Františka Kuřinovy, jejich rodiče a sourozence

  21.2.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za + rodiče Minaříkovy, syna, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  22.2.

  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Bogarovy, Spáčilovy, za živou rodinu, dary Ducha Sv. a za duše v očistci

  23.2.

  So

  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

  Ba11:30

  Svatební mše svatá

  24.2.

  Ne

  7.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

   

  10:30

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, švagrovou, synovce a celou živou rodinu

  Za + Vladislava Vybírala, manželku a syna Vladislava, živou a + rodinu z obou stran

  Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra.

  Pohřeb + otce Josefa Stojaspala bude v úterý 19.2.2019 ve 14 hodin v Dolním Němčí.

  Zveme Vás na Kurz o výchově dětí do 10 let, který se uskuteční v pěti večerech v Pastoračním domě v Ostrožské Lhotě. Přihlásit se můžete v Blatnici na faře do úterý 19. 2.

  Děkuji brigádníkům, kteří pracovali v týdnu na opravě fary. Byli to: Jan Valášek, Saša Cícha, Karolína Hanáčková, Vojtěch Uřičář, David Páč, Martin Dominik a Lukáš Dominik.

  Na faře ze dvora se už vybourala nějaká okna a dveře. Jestli má o ně někdo zájem, přihlaste se na faře. Jsou k dispozici za odvoz.

  Matice svatoantonínská nás zve na poutní zájezd do Prahy a Číhoště v sobotu 3. srpna 2019. Cena je 500 korun.

  V neděli 28. dubna se na Svatém Hostýně koná pouť moravských matic. Matice svatoantonínská vypraví autobus.  Na obojí se můžete hlásit u paní Hany Cenkové.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 10.2. 2019 do 17. 2. 2019                  Ba = Blatnička

  10.2.

  Ne

  5.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Ondrovy, příbuzné a živou rodinu

  Za + Miroslava Bachana, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  11.2.

  Po

   

  18:00

  Za + manžela, tatínka a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu

  12.2.

  Út

   

  ---

   

  13.2.

  St

   

  18:00

  Za + rodinu Hanákovu a duše v očistci

  14.2.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za + manžela a živou rodinu

  15.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu

  16.2.

  So

   

  7:00

   

  17.2.

  Ne

  6.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

        10:30

  Za + Josefa Bogara, sestru Marii, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

  Za + Annu Válkovou, manžele Růžičkovy a Annu Markovou

  Za farníky

   

  Svátostné manželství uzavřou dne 23. 2. 2019 v Blatničce snoubenci Ing. Miroslav Korvas, Uherské Hradiště, Za Alejí 1009 a Bc. Kristýna Šimčíková, Blatnička 2

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 3.2. 2019 do 10. 2. 2019                    Ba = Blatnička

  3.2.

  Ne

  4.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00  .

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za + otce

  Za + rodiče, syna Václava a živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  4.2.

  Po

   

  18:00

  Za + Lubomíra Lahutu k jeho nedožitým 90tinám a za celou + rodinu

  5.2.

  Út

  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

  An15:00

   

  Za kněze

  6.2.

  St

  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

  18:00

  Na poděkování za 75 let života, s prosbou o pomoc Boží do dalších let a ochranu Panny Marie a sv. Antonína pro celou rodinu

  7.2.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za + Stanislava Minaříka, rodiče a živou rodinu

  8.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, rodiče Petraturovy a Kochánkovy a za ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu

  9.2.

  So

   

  7:00

   

  10.2.

  Ne

  5.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Ondrovy, příbuzné a živou rodinu

  Za + Miroslava Bachana, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace. Výstav v 16 hodin a svátostné požehnání v 18 hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 27.1. 2019 do 3. 2. 2019                    Ba = Blatnička

  27.1.

  Ne

  3.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodinu Maňákovu, Suškovu a živou rodinu

  Za + rodiče, sestru, švagra, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu

  28.1.

  Po

  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  18:00

  Za živou a + rodinu Hanákovou a Valáškovou a za duše v očistci

  29.1.

  Út

   

  ---

   

  30.1.

  St

   

  15:00

  Pohřební mše sv. + paní Marie Masaříkové.  R.I.P.

  31.1.

  Čt

  Památka sv. Jana Boska, kněze

  Ba17:00

  Za + manžele Mitáčkovy, rodiče a živou rodinu

  1.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  2.2.

  So

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

  7:00

   

  3.2.

  Ne

  4.neděle v mezidobí

   

  Svatoblažejské požehnání

  7:30

  Ba9:00  .

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za + otce

  Za + rodiče, syna Václava a živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy fary.

  Začala generální oprava fary. První částí je zateplení stropů neboli podlahy na půdě.

  Mládež nás zve na děkanátní ples v sobotu 9.2.2019 od 20. hodin v KD ve Veselí nad Moravou. Prosí o dary do tomboly. Můžete je přinést na faru.

  V neděli 3.2.2019 budu po mši svaté udělovat Svatoblažejské požehnání.

  V pondělí na mši svaté přivítám spolužáky kněze, kteří přijedou na naše ročníkové setkání a budou do úterý na faře.  

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 20.1. 2019 do 27. 1. 2019                  Ba = Blatnička

  20.1.

  Ne

  2.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Václava Šimčíka, sestru, rodiče a živou rodinu

  Za + Anežku Šrámkovou a za celou živou a + rodinu

  21.1.

  Po

  Památka sv. Anežky Římské, panny a muč.

  18:00

  Za + Terezii Řehákovu, Annu Bloeslovu a Jiřího Vavříka

  22.1.

  Út

   

  ---

   

  23.1.

  St

   

  18:00

  Za dar zdraví, živou rodinu a duše v očistci

  24.1.

  Čt

  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  Ba17:00

  Za dvoje + rodiče, bratra a živou rodinu

  25.1.

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Anežku Petraturovou, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  26.1.

  So

  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

  7:00

  Za + rodiče Chabičovy a Lopatovy a celou + rodinu

  27.1.

  Ne

  3.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + rodinu Maňákovu, Suškovu a živou rodinu

  Za + rodiče, sestru, švagra a bratra a Boží ochranu pro živou rodinu

   

  Matice svatoantonínská nás zve na postní duchovní obnovu v poutním domě Stojanov na Velehradě. Začátek v pátek 8. března v 18 hodin, ukončení v neděli 10. března obědem.  Obnovu povede P. Lev Eliáš, OFM Cap. Kontakt na přihlášky je na vývěsce.

  Odměna pro tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek je v kině Morava ve Veselí nad Moravou v sobotu 26. ledna ve 14 hodin. Promítá se rodinný film COCO.  Autobus z Blatničky pojede v 13:05. Autobus z Blatnice pojede v 13:10 hodin.

  Mládež děkanátu nás zve na děkanátní ples v sobotu 9.2.2019 od 20. hodin v KD ve Veselí nad Moravou.

   

  Prosím rodiče dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání o schůzku ve středu 23.1.2019 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 13.1. 2019 do 20. 1. 2019                  Ba = Blatnička

  13.1.

  Ne

  Svátek Křtu Páně

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  Za + Josefa Vyskočila, + rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za farníky

  14.1.

  Po

   

  18:00

  Za + Ludmilu Bršlíkovou, živou rodinu a duše v očistci

  15.1.

  Út

   

  ---

   

  16.1.

  St

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Hanákovou a Valáškovou a za duše v očistci

  17.1.

  Čt

  Památka sv. Antonína opata

  Ba17:00

   

  18.1.

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dar víry pro celou rodinu a ochranu Panny Marie a sv. Antonína

  19.1.

  So

   

  7:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

  20.1.

  Ne

  2.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + Anežku Šrámkovou a za celou živou a + rodinu

  Z Tříkrálové sbírky bylo Charitě odevzdáno z Blatnice 80.556 korun a z Blatničky 20.910,-Kč. Ženský sbor z novoročního posezení věnuje 720 korun.

  Po Svátku křtu Páně začíná liturgické mezidobí. Prosíme o pomoc při odstrojení vánoční výzdoby ve farním kostele v pondělí v 7:30 hod.

  Biřmovanci mají po vánoční přestávce společnou přednášku v sobotu 19.1.2019 v 18 hodin.

  Mládež děkanátu nás zve na děkanátní ples v sobotu 9.2.2019 od 20. hodin v KD ve Veselí nad Moravou.

  Děkuji vám, kdo jste organizovali 16. farní ples a kdo jste přispěli podpůrným vstupným. Úklid sálu po plese bude v neděli 13.1.2019 v 13,30hodin.

  Po neděli bude zahájena generální oprava fary. Nastupuje firma Strachota z Lipova a nejdřív bude pracovat na zateplení stropů, tedy podlahy na půdě. Pak na úpravě přístavku  neboli verandy do dvora. Prosím o pomoc zvláště při bouracích pracích. Ušetříme tím náklady. Kdy bude brigáda dám vědět.

   


  An = Antonínek                     Týden od 6. 1. 2019 do 13. 1. 2019                Ba = Blatnička

  6.1.

  Ne

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  7:30

    Ba9:00

  10:30

  An 15:00

  Za + Marii Ratajskou, rodiče, živou rodinu a duše v oč.

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  7.1.

  Po

   

  18:00

   

  8.1.

  Út

   

  An 15:00

  Za kněze

  9.1.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

  10.1.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  11.1.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za živou rodinu a dar zdraví

  12.1.

  So

   

  7:00

   

  13.1.

  Ne

  Svátek Křtu Páně

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  Za + Josefa Vyskočila, + rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za farníky

   

  Prosíme o věcné dary do tomboly na FARNÍ PLES, který se koná v KULTURNÍM DOMĚ V BLATNICI v sobotu 12.1.2019 od 17. hodin. Prosíme také o víno do bufetu. V 17 hodin začíná program pro nejmladší a nejstarší účastníky. Tombolu můžete přinést na faru nejpozději v pátek dopoledne. Místenky si můžete zapsat na faře od 3 ledna.

  Ženský sbor Vás srdečně zve na Novoroční posezení, které se uskuteční 6.1. 2019 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny. Přijďte si s ženským sborem zazpívat koledy.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 23.12. 2018 do 30.12. 2018                  Ba = Blatnička

   

  23.12.

  Ne

  4.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + manžele, rodiče, bratra, pokoj a Boží požehnání pro živou rodinu

  24.12.

  Po

   

  8:00

  22:00

    

  Ba20:00

  Bohoslužba slova - RORÁTY

  Za + Antonína Jakůbka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu

  Za všechny lidi dobré vůle

  25.12.

  Út

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci

  Za občany a farníky

  Za + rodiče Křapovy, syna, dceru a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  26.12.

  St

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   

  Za mládence

  Za + rodiče Lagovy, jejich rodiče z obou stran a dar víry pro živou rodinu

  27.12.

  Čt

  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

  Ba17:00

   

  28.12.

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

  18:00

  Za + rodiče Cíchovy, jejich rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  29.12.

  So

   

  7:00

  Za dvoje + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

  30.12.

  Ne

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu

  Za + Františka Soviše, rodiče a živou a + rodinu Sovišovu a Petraturovu

  Věnováno na kostel ze křtu, na Antonínek, z pohřbu 4.500 korun a Štěpán Maňák na výzdobu kostela 500,-Kč. V úterý na Boží narození bude sbírka věnovaná na opravy fary.

   

  Rodinné vinařství Janásovi zve na Benefiční koncert Varmužovy cimbálové muziky. Koncert se koná v kostele v Blatničce ve čtvrtek 27.12.2018 v 15 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na opravy fary

   

  Vánoční besídka a koledování dětí bude v neděli 30.12.2017 v 15 hodin ve farním kostele.

   

  Farní ples bude v kulturním domě v Blatnici 12. ledna 2019. Hraje dechová hudba Blatnička. Prosím o věcné dary do tomboly. Opět začneme v 17 hodin pro nejmladší a nejstarší účastníky a pak od 19. hodin k tanci a poslechu hraje dechová hudba BLATNIČKA.       VSTUPENKY

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 16.12. 2018 do 23.12. 2018                      Ba = Blatnička

   

  16.12.

  Ne

  3.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + z rodin Hrabalovy, Chmelařovy a Kubicovy

  Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci

  17.12.

  Po

   

  6:45       .

  15:00

  Za + bratra kněze, také za ostatní členy rodiny Malíkovy a Lacinovy

  Pohřební mše svatá za + p. Ladislava Perutku. R.I.P.

  18.12.

  Út

   

  ---

   

  19.12.

  St

   

  18:00

  Za + manžela a celou živou a + rodinu

  20.12.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  21.12.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Ladislava Perutku + sourozence a rodiče z obou stran

  22.12.

  So

   

  7:00

  Za + rodiče Těthalovy, bratra Josefa a Boží ochranu pro živou rodinu

  23.12.

  Ne

  4.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + manžele, rodiče, bratra, pokoj a Boží požehnání pro živou rodinu

   

  Rodinné vinařství Janásovi zve na Benefiční koncert Varmužovy cimbálové muziky. Koncert se koná v kostele v Blatničce ve čtvrtek 27.12.2018 v 15 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na opravy fary.

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „První kapitola knihy Genesis a současná věda." Přednáší P. Marek Orko Vácha, přednosta ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška se koná v neděli 16. prosince v 16 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Vánoční zpověď bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 22.12.2018 od 10 do 11:15 hodin.

   

  Farní ples bude v kulturním domě v Blatnici 12. ledna 2019. Hraje dechová hudba Blatnička. Prosím o věcné dary do tomboly.

   

  Vánočný výzdoba se bude dělat v pátek 21.12.2018 ráno v 8 hodin. Prosím šikovné ruce i starší děti a mládež o pomoc při výzdobě.

   

  An = Antonínek                     Týden od 9.12. 2018 do 16.12. 2018                         Ba = Blatnička

   

  9.12.

  Ne

  2.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

  10:30

  Za farníky

  Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu

  Za + Františka Trojance, dvoje + rodiče, sestru a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  10.12.

  Po

   

  6:45

  Za + Cecílii Sládkovou, manžela, sestru, jejich rodiče a duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  11.12.

  Út

   

  ---

   

  12.12.

  St

   

  18:00

  Na poděkování Pánu Bohu za 80 let, za + manžela a ochranu Boží pro živou rodinu

  13.12.

  Čt

  Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  Ba17:00

   

  14.12.

  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Františka Zbahnu, manželku, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  15.12.

  So

   

  7:00

  Na poděkování za dožitých 80 let života, + manžela a dar zdraví pro živou rodinu

  16.12.

  Ne

  3.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + z rodin Hrabalovy, Chmelařovy a Kubicovy

  Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci

   

  Zkouška dětí, které nacvičují na vánoční besídku bude v neděli 9. 12. v 17h v Domě Sv. Rodiny.

   

  V adventu vždy v pondělí mše svatá ráno 6:45. Děti a školní mládež se shromáždí v DSR, a s lucernami přichází na mši svatou. Po mši svaté bude v DSR snídaně.

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „První kapitola knihy Genesis a současná věda." Přednáší P. Marek Orko Vácha, přednosta ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška se koná v neděli 16. prosince v 16 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Matice svatoantonínská nás zve k uzavření oslav 350 let na Svatém Antonínku na Adventní koncert pěveckého spolku HLAHOL z Tábora. Koncert se koná ve farním kostele v Blatnici pod Svatým Antonínkem v neděli 9.12.2018 v 15 hodin.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Vánoční zpověď bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 22.12.2018 od 10 do 11:15 hodin.

   

  Farní ples bude v kulturním domě v Blatnici 12. ledna 2019. Hraje dechová hudba Blatnička.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 2.12. 2018 do 9.12. 2018                         Ba = Blatnička

   

  2.12.

  Ne

  1.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00        .

       10:30

  An15:00

  Za farníky

  Na poděkování za dožití 75 let, za + manžela, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za živou a + rodinu Petraturovu a Strakovu

  Úmysl na Antonínku

  3.12.

  Po

  Památka sv. Františka Xaverského

  Adorační den farnosti

  6:45

   

  18:00

  Za + manžela k nedožitým 70. narozeninám a za živou a + rodinu z obou stran

  Za + Ludmilu Malíkovou

  4.12.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  5.12.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, rodiče Janásovy a sestry

  6.12.

  Čt

   

  Ba17:00

  16-18:00

   

  Adorace ve farním kostele

  7.12.

  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče a duše v očistci                                

   

  8.12.

  So

  Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  doporučený svátek

  18:00

  Za + tatínka, nemocnou maminku, za duše v očistci  a Boží požehnání pro živou rodinu

  9.12.

  Ne

  2.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

  10:30

  Za farníky

  Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rod.

  Za + Františka Trojance, dvoje + rodiče, sestru a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

   

  *Matice svatoantonínská nás zve k uzavření oslav 350 let na Svatém Antonínku na Adventní koncert pěveckého spolku HLAHOL z Tábora. Koncert se koná ve farním kostele v Blatnici pod Svatým Antonínkem v neděli 9.12.2018 v 15 hodin.

   

  *Intence na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu 5. 12.  po mši svaté na faře.

   

                      Adorační den farnosti  -  pondělí  3.12.2018                                                         

  6:45            Děti vycházejí ke mši svaté s lucernami z DSR - po mši svaté celý den adorují   jednotlivci a skupiny ve farním kostele. Prosím zapište se u vchodu do tabulky adorací, aby byla zajištěna neustálá služba při adoraci.        

  18:00          Mše svatá, po mši svaté odchází světelné procesí s NSO na Antonínek                 19:30          Zakončení adorace v Kapli sv. Antonína, svátostné požehnání a agape.

  Dobroty na agape můžete přinášet v pondělí během dne na faru do 16 hodin. V nepřítomnosti je dejte do zádveří ve vchodu.

   

  *V adventu vždy v pondělí mše svatá ráno 6:45. Děti a školní mládež se shromáždí v DSR, a s lucernami přichází na mši svatou. Po mši svaté bude v DSR snídaně.       

   

  *V pátek po mši svaté pro děti přijde svatý Mikuláš s dárky pro děti.

   

  * Návštěvu nemocných ohlásím později

   

   An = Antonínek                     Týden od 25.11. 2018 do 2.12. 2018                        Ba = Blatnička

   

  25.11.

  Ne

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   

  HODOVÁ MŠE SV.

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za blatnické stárky a chasu

  26.11.

  Po

   

  15:00

  Pohřební mše sv. + Josefa Těthala R.I.P.

  27.11.

  Út

   

  ---

   

  28.11.

  St

   

  18:00

  Za dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  29.11.

  Čt

   

  Ba17:00

  Za + rodiče a živou rodinu

  30.11.

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  1.12.

  So

   

  7:00

  Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a za + manžela

  2.12.

  Ne

  1.neděle adventní

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rod.

  Za živou a + rodinu Petraturovu a Strakovu

  Úmysl na Antonínku

   

   

  Pro děti připravujeme:

  Pečení perníků - pondělí 26. 11. v 15h

  Pletení adventních věnců - pátek 30. 11. v 16h

  Děti, které se chtějí zúčastnit vánoční besídky u jesliček -  také pátek 30. 11. v 17,15h.

  Kdo v pátek nemůže přijít  a chtěl by se besídky zúčastnit, přihlaste se u Romany Fugové.

   

  Pro mládež je připraven večer chval ve Vnorovech 30.11.2018 v 19:10 hodin. Auty budeme odjíždět od fary v 19 hodin.

   

   

  V pondělí 3.12.2018 bude adorační den. Prosím zapište se u vchodu do tabulky na adorační den, aby byla zajištěna neustálá služba při adoraci v kostele. Dobroty na agape můžete přinášet v pondělí 3.12.2018 V nepřítomnosti je dejte do zádveří ve vchodu.

   

   

   

   

   

   

   

  Úklid:

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 18.11. 2018 do 25.11. 2018                       Ba = Blatnička

   

  18.11.

  Ne

  33.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + Františka Vyskočila, dceru Libuši, rodiče z obou stran a ochranu Boží a Panny Marie za celou živou rod.

  19.11.

  Po

   

  -

   

  20.11.

  Út

   

  -

   

  21.11.

  St

  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

  -

   

  22.11.

  Čt

  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

  -

   

  23.11.

  Mše svatá pro děti

  -

   

  24.11.

  So

   

  -

   

  25.11.

  Ne

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   

  HODOVÁ MŠE SV.

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

                                                                                          Za blatnické stárky a chasu

   

   

  V naléhavých případech se obracejte na kněze ve Veselí nad Moravou.

   

  Dá-li Pán, v novém roce začneme opravu fary. Rozpočet stavby je: 4.393.693,-Kč. Zhotovitel stavby je firma Strachota z Lipova. Hledáme způsob provedení stavby, aby byla bez omezení farní kancelář a byt kněze. Některé práce budeme provádět svépomocí. Prosím o štědrost - příští neděli bude sbírka věnovaná na opravu fary.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 11.11. 2018 do 18.11. 2018                          Ba = Blatnička

   

  11.11.

  Ne

  32.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Poděkování za úrodu s prosbou o Boží požehnání při naší práci

  12.11.

  Po

  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

  18:00

  Za + bratra, manželku, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  13.11.

  Út

  Památka sv. Anežky České, panny

  ---

   

  14.11.

  St

   

  18:00

  Za + Vladimíra Kuřinu, celou + rodinu a duše v očistci

  15.11

  Čt

   

  Ba17:00

   

  16.11.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Anežku Petraturovu, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  17.11.

  So

  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  7:00

  Za + rodiče Kuřinovy a Lancuchovy, prarodiče Lagovy a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

  18.11.

  Ne

  33.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Za + Františka Vyskočila, dceru Libuši, rodiče z obou stran a ochranu Boží a Panny Marie za celou živou rod.

   

  Děkuji farníkům za stavební práce na Antonínku. Josef Kuřina Antonín Kuřina, Ladislav Míšek. František Kaláč.

   

  (pozor oprava) Prosím pastorační radu o setkání ve čtvrtek 15.11.2018 v 18:00 v Domě Svaté Rodiny.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 4.11. 2018 do 11.11. 2018                            Ba = Blatnička

   

  4.11.

  Ne

  31.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

     14:00

  An15:00

  Za farníky

   

  Za živou a + rodinu Navrátilíkovu a Smějsovu

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici

  Úmysl na Antonínku

  5.11.

  Po

   

  18:00

  Za + Josefa Sládka, manželku, dva bratry, jejich rodiče a celou živou a + rodinu

  6.11.

  Út

   

  ---

   

  7.11.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, syna, dvoje + rodiče, duše v očistci, ochranu a pomoc P. Marie a sv. Antonína pro živou rod.

  8.11.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  9.11.

  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče, dar zdraví, víry a za duše v očistci

  10.11.

  So

  Památka sv. Lva Veli-kého, papeže a učitele c.

  7:00

  Za uzdravení těžce nemocné sestry

  11.11.

  Ne

  32.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

   

  Poděkování za úrodu s prosbou o Boží požehnání při naší práci

   

  Vzpomínková bohoslužba na P. A. Šuránka se koná v úterý 6.11.2018 v 16 hodin v Ostrožské Lhotě.

   

  Děvčata v misijní cukrárně vydělala 14.000 korun. Peníze se odesílají na papežské misijní dílo dětí. Děkuji misijnímu klubku a všem dobrodincům.

   

  V pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 28.10. 2018 do 4.11. 2018                            Ba = Blatnička

   

  28.10.

  Ne

  30.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, + prarodiče a příbuzné

  Za + rodiče Budařovy, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  29.10.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče a prarodiče Thérovy, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu

  30.10.

  Út

   

  ---

   

  31.10.

  St

   

  18:00

  Za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a za živou rodinu

  1.11.

  Čt

  Slavnost VŠECH SVATÝCH

    18:00       .        16:00

  Ba 16:30

  Za + vnuka Tomáše, za celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu                                                                  Pravidelná adorace ve farním kostele - ukončení v 18:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu

  2.11.

  Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

  18:00

  Ba 16:00

  Ba 16:45

  Za duše v očistci

   

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatničce

  3.11.

  So

   

  7:00

  Za + Pavlíka Maňáska a za živou rodinu

  4.11.

  Ne

  31.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

     14:00

  An15:00

  Za farníky

   

  Za živou a + rodinu Navrátilíkovu a Smějsovu

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici

  Úmysl na Antonínku

   Příští neděli bude sbírka věnovaná na charitu.

   

  V neděli 28.10.2018 nás děti z misijního klubka zvou do misijní cukrárny od 14. do 17. hodin. V Domě Svaté Rodiny můžete ochutnat sladké, slané speciality, kávu a jiné občerstvení a tím podpoříte děti ve světě v rámci papežského misijního díla dětí.

   

  Zveme vás na den otevřených dveří na faře. V neděli odpoledne 28.10.2018 od 14. do 17. hodin si můžete prohlédnout prostory fary před rekonstrukcí a můžete se seznámit s opravami, které nás čekají v následujícím roce.  Už máme stavební povolení.

   

  Od 25. října. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky

  1.11 odpoledne a 2.11. celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, po splnění tří podmínek, a návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.

   

  Pouze ve středu navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  An = Antonínek                     Týden od 21.10. 2018 do 28.10. 2018                          Ba = Blatnička

   

  21.10.

  Ne

  29.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30  .

  .     ... ...An15:00

  Za farníky

  Za + Antonína Kubicu, rodiče a živou rodinu

  Poděkování za 75 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za živé a + spolužáky

  Úmysl na Antonínku

  22.10.

  Po

   

  18:00

  Za + Jaroslava Bogara, + rodiče a živou a + rodinu

  23.10.

  Út

   

  ---

   

  24.10.

  St

   

  18:00

  Za + Štěpána Vašíčka a rodiče z obou stran

  25.10.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  26.10.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče, prarodiče, sestru a duše v očistci

  27.10.

  So

   

  An16:00

  Dušičková pouť na Svatém Antonínku (P. Jelínek)

  28.10.

  Ne

  30.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, + prarodiče a příbuzné

  Za + rodiče Budařovy, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  Nejmenovaný dárce věnoval na opravu fary 1.000 korun a ze křtu bylo věnováno 1.000 korun.

   

  V neděli 28.10.2018 děti z misijního klubka připomenou misie při mši svaté a od 14. do 17. hodin nás zvou do misijní cukrárny. V Domě Svaté Rodiny můžete ochutnat sladké, slané speciality, kávu a jiné občerstvení a tím podpoříte děti ve světě v rámci papežského misijního díla dětí.

   

  Od 25. října. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky

  1.11 odpoledne a 2.11. celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, po splnění tří podmínek, a návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.

   

  Děkuji mužům, kteří pracovali týden na opravě zídky na farní zahradě. Ladislav Míšek, Antonín Kuřina, Josef Petratur. A ostatní dny: František Kuřina, Petr Míšek, Marek Václav, Petr Páč, David Páč, Josef Naňák.

   

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatničce bude v pátek 2.11.2018 po mši svaté v 16:45 hod.

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici bude v neděli 4.11.2018 ve 14 hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 14.10. 2018 do 21.10. 2018                          Ba = Blatnička

   

  14.10.

  Ne

  28.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

  10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za+ manžela, s prosbou o Boží ochranu pro živou rod

  Za + Zdeňka Navrátila a duše v očistci

  Úmysl na Antonínku

  15.10.

  Po

  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  18:00

  Za + Marii a Františka Vyskočilovy a duše v očistci

  16.10.

  Út

   

  ---

   

  17.10.

  St

  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  18:00

  Za rodinu Smějsíkovu, Michálkovu a Máčalovu

  18.10.

  Čt

  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  Ba18:00

   

  19.10.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, za dvoje + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

  20.10.

  So

   

  7:00

  Za + manžela, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rod

  21.10.

  Ne

  29.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

  Za + Antonína Kubicu, rodiče a živou rodinu

  Poděkování za 75 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

   

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na misie.

   

  První přednáška pro biřmovance bude v sobotu 20.10.2018 v 18 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Mládež je zvána na páteční setkání v rámci děkanátu a to 19.10.2018 v 19:10 hodin ve Veselí nad Moravou. Začíná se mší svatou a po ní následuje bowling. Společný odjezd od fary bude v 19 hodin.

   

  Děkuji dobrovolníkům za pomoc při odklízení spadlé stěny na farní zahradě. V sobotu se stěna začala znova stavět. Prosím o pomoc při stavění v pondělí od 8 hodin.

   

  Přineste, prosím, na faru fotografie Vašich zemřelých v uplynulém roce. Fotografie se vystaví na tablo zemřelých.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 7.10. 2018 do 14.10. 2018                            Ba = Blatnička

   

  7.10.

  Ne

  27.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci

  Za + Stanislava Smějsíka, rodiče a živou rodinu

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  8.10.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy a Míškovy, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  9.10.

  Út

   

  ---

   

  10.10.

  St

   

  18:00

  Za + manžela a + rodiče z obou stran

  11.10.

  Čt

   

  Ba18:00

  Za + manžela, rodiče, bratra, s prosbou za zdraví pro celou rodinu

  12.10.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče z obou stran, manžela, dva syny, a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

  13.10.

  So

   

  7:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dary Ducha Svatého a další ochranu a pomoc Boží

  14.10.

  Ne

  28.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

  10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za+ manžela, s prosbou o Boží ochranu pro živou rod

  Za + Zdeňka Navrátila a duše v očistci

  Úmysl na Antonínku

   


  Přineste, prosím, na faru fotografie Vašich zemřelých v uplynulém roce.

   

  Prosím pomozte při odklízení spadlé stěny mezi farní a Hanákovou zahradou. Po silném větru se musí odklidit spadlá zeď, očistit cihly a připravit k postavení nové zdi. Přijďte pomoci v pondělí a úterý dopoledne i odpoledne po práci od 8 hodin do 18 hodin.

   

  Informační schůzka k biřmování bude v pátek 12.10.2018 od 19 do 20 hodin.

   

  V rámci Papežských misijních děl se uskuteční projekt: Milion dětí se modlí růženec. Společná modlitba růžence, na kterou vás zvou vedoucí z Antonínova léta se uskuteční v sobotu 13.10.2018 od 15. hodin na Svatém Antonínku. Zvány jsou nejen děti, mládež, ale i dospělí.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 30.9. 2018 do 7.10. 2018                               Ba = Blatnička

   

  30.9.

  Ne

  26.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + rodiče Pančíkovy, dvě sestry a živou rodinu

  Poděkování za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

  Úmysl na Antonínku

  1.10.

  Po

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

  18:00

  Za + sestru, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  2.10.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  3.10.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče, syna, prarodiče a duše v očistci

  4.10.

  Čt

  Památka sv. Františka z Assisi

  Ba18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče Minaříkovy a živou rodinu

  5.10.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

  6.10.

  So

   

  An11:00

  Svatební na Antonínku

  7.10.

  Ne

  27.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

  Za + Stanislava Smějsíka, rodiče a živou rodinu

   

  Úmysl na Antonínku

  Dárce na kostel věnoval 500 korun.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek bude ve farním kostele pravidelná adorace. Výstav v 17 hodin, požehnání v 19 hod.

   

  Zájemci o svátost biřmování máte poslední možnost odevzdat vyplněné přihlášky osobně panu farářovi. Neposílejte je po někom. První setkání oznámím příští neděli.

   

  Prosím pomozte při odklízení spadlé stěny mezi farní a Hanákovou zahradou. Po silném větru se musí odklidit spadlá zeď, očistit cihly a připravit k postavení nové zdi. Každý den se bude do 17. hodin pracovat na odklízení.

   

  Pastýřský list ohledně závazků mší sv. mešních fundací.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 23.9. 2018 do 30.9. 2018                               Ba = Blatnička

   

  23.9.

  Ne

  25.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

           10:30

  An15:00

  Za + Františka Mikulíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Poděkování za přijatá dobrodiní za 40 let manželství a další ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  24.9.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Cíchovy a Petraturovy a živou rodinu

  25.9.

  Út

   

  ---

   

  26.9.

  St

   

  18:00

  Za živou rodinu Lacinovu, Boží ochranu a pomoc

  27.9.

  Čt

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Ba18:00

   

  28.9.

  Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

  Mše svatá pro děti

  18:00    .

   Ba16:30

  Za + Václava Cíchu, manželku, zetě, + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za + Václava Šimčíka, sestru, rodiče, děti a živou rod.

  29.9.

  So

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

  -

  Velehrad

  30.9.

  Ne

  26.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + rodiče Pančíkovy, dvě sestry a živou rodinu

  Poděkování za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

  Úmysl na Antonínku

  Marie a Ludmily z Blatničky věnovaly 1800 korun.

   

  6. října uzavřou na Svatém Antonínku svátostné manželství Mgr. Stanislav Laga, Blatnice 412 a Mgr. Marie Hanáková, Blatnice 5.

   

  Spolu s veselským děkanátem jedeme v sobotu 29.9.2018 na Velehrad prosit za rodiny a kněžská povolání. V 15 hodin růženec. V 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá. Na autobus se přihlaste v zákristii nebo na faře nejpozději ve středu. Autobus bude vyjíždět v sobotu ve 14:30 ze zastávky na Veselí.

   

  Zájemci o svátost biřmování vezměte si přihlášky u dveří kostela, a do konce září je vyplněné odevzdejte osobně panu farářovi. Neposílejte je po někom. Jak často, a který den bude příprava probíhat, si upřesníme na první schůzce.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 16.9. 2018 do 23.9. 2018                               Ba = Blatnička

   

  16.9.

  Ne

  24.neděle v mezidobí

  7:30          .

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, + manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  17.9.

  Po

   

  18:00

  Za + Ludmilu Martyčákovu, manžela a živou a + rodinu

  18.9.

  Út

   

  ---

   

  19.9.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče, bratra a Ludmilu Kaňovu

  20.9.

  Čt

  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských mučedníků

  Ba18:00

   

  21.9.

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Marii Zbahnovou, manžela, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  22.9.

  So

   

  ---

   

  23.9.

  Ne

  25.neděle v mezidobí

  7:30         .

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + Františka Mikulíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  V neděli 23. září bude po hrubé mši svaté misijní jarmark. Přijďte si koupit výrobky dětí z Misijního klubka. Podpoříte tím chudé děti v misiích.

   

  OPRAVY FARY. Bylo požádáno o stavební povolení. Je pravděpodobné, že se začne ještě na podzim tohoto roku s opravami fary. Celé dílo se bude muset rozdělit na minimálně dvě části. Opraví se podlahy jako prostředek odvlhčení. Nová okna. Fasáda a vymalování. Nové topení a vodo instalace. Také byt kněze a přistaví se byt pro návštěvy. Příležitostné ubytování se sociálním zařízením. Schodiště ze dvora a další.

   

  I v letošním roce jedeme na Velehrad prosit za rodiny a kněžská povolání. Tentokrát v sobotu 29.9.2018. V 15 hodin růženec. V 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá. Přihlaste se v zákristii nebo na faře.

   

  Připomínám, že začaly mše svaté pro děti v pátek v 18 hodin.

   

  Zájemci o svátost biřmování vezměte si přihlášky u dveří kostela, a co nejdříve je vyplněné odevzdejte osobně panu farářovi. Neposílejte je po někom. Jak často, a který den bude příprava probíhat, si upřesníme podle toho, kolik bude přihlášených.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 9.9. 2018 do 16.9. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  9.9.

  Ne

  23.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za živé a + Marie

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  10.9.

  Po

   

  18:00

  Za + rodinu Lacinovu a Malíkovu

  11.9.

  Út

   

  ---

   

  12.9.

  St

   

  18:00

  Za + manžela a jeho bratra Ladislava, za rodiče z obou stran a celou živou rodinu

  13.9.

  Čt

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  Ba18:00

   

  14.9.

  Sv. Povýšení sv. Kříže

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za děti a školní mládež

  15.9.

  So

  Památka Panny Marie Bolestné

  7:00

  Za + rodiče Petraturovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  16.9.

  Ne

  24.neděle v mezidobí

  7:30         .

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, + manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

   

  Tento týden začíná výuka náboženství.

   

  Mše svaté pro děti začnou tento pátek, 14. září. Všechny děti mohou sbírat do krabičky vyplněné kartičky a zapojit se do celoroční soutěže o ceny. Hlavní cena pro starší je stan, pro mladší otočné křeslo. Každý pátek si dvě děti odnesou po mši svaté na týden vypůjčenou hračku (svítící autodráha nebo dřevěná věž).

   

  Zájemci o svátost biřmování vezměte si přihlášky u dveří kostela, a co nejdříve je vyplněné odevzdejte osobně panu farářovi. Neposílejte je po někom.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 2.9. 2018 do 9.9. 2018                        Ba = Blatnička

   

  2.9.

  Ne

  22. neděle v mezidobí

   

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  3.9.

  Po

  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  18:00

  Za Boží pomoc a ochranu při studiu pro vnuka

  4.9.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  5.9.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Bachanovy a Křápkovy, dar zdraví a za duše v očistci

  6.9.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  7.9.

   

  18:00

  Za + Pavla Žufana, + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  8.9.

  So

  Svátek Narození P. M.

  7:00

  Prosba za požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou + rodinu

  9.9.

  Ne

  23.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za živé a + Marie

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

   

  Intence na další čtvrtletí se budou zapisovat v pondělí po mši svaté na faře.

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 17 hodin a požehnání v 19 hod.

   

  Pozvánka na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ proti ratifikaci istanbulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny. Putuje se 7. září 2018 ve 23:45 z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Tam bude sloužit mši svatou P. Marián Kuffa.

   

  Výuka náboženství

  v týdnu od 10. září

  Třída

   

  1. třída

  pondělí 5. hodina

  2. třída

  čtvrtek 5. hodina

  3. třída

  čtvrtek 6. hodina

  4. třída

  čtvrtek 6. hodina

  5. třída

  pondělí 6. hodina

  6. a 7. třída

  čtvrtek 7. hodina

  8. a 9. třída

  pátek v 19 hodin

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 26.8. 2018 do 2.9. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  26.8.

  Ne

  21. neděle v mezidobí

  Děkovná pouť na        Svatém Antonínku

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Úmysl z Ostrožské Lhoty

  Poděkování Pánu Bohu nejen za úrodu

  Adorace

  27.8.

  Po

  Památka sv. Moniky

  18:00

   

  28.8.

  Út

  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  ---

   

  29.8.

  St

  Památka Umučení sv. Jana Křtitele

  18:00

  Za + Svatopluka Bachana, jeho rodiče a švagra Antonína

  30.8

  Čt

   

  Ba18:00

   

  31.8.

   

  18:00

  Za + manžela, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

  1.9.

  So

   

  ---

   

  2.9.

  Ne

  22. neděle v mezidobí

   

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

   

   

   

  Úmysl na Antonínku

   

  Otec arcibiskup slaví 29. srpna své sedmdesáté narozeniny. Můžeme mu přijít pogratulovat v sobotu 1. září 2018 v 10:30 při mši svaté v katedrále v Olomouci. 

   

  Autobus na Děkovnou pouť pojede z Blatnice v 9:30, a z Blatničky v 9:15 hodin.     

  Procesí na Děkovnou pouť bude vycházet v 9:30 od farního kostela v Blatnici.  

   

  An = Antonínek                     Týden od 19.8. 2018 do 26.8. 2018                               Ba = Blatnička

   

  19.8.

  Ne

  20.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + manžela, jeho sestru, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Za farníky

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  20.8.

  Po

  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

  18:00

  Za + rodiče, sourozence a živou rodinu

  21.8.

  Út

  Památka sv. Pia X., papeže

  ---

   

  22.8.

  St

  Památka Panny Marie Královny

  18:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, švagra, živou rodinu a duše v očistci

  23.8.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  24.8.

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

  18:00

  Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  25.8.

  So

   

  18:00

  Ba16:30

  Za + Josefa Hrušku a živé a + spolužáky

  26.8.

  Ne

  21. neděle v mezidobí

  Děkovná pouť na        Svatém Antonínku

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Úmysl z Ostrožské Lhoty

  Poděkování Pánu Bohu za úrodu

  Adorace

   

  V neděli 26. 8. 2018 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje. Prosím o plody zahrad a polí k výzdobě, přineste je prosím na faru, nejpozději v pátek do 16. hodin.  Autobus z Blatnice pojede v 9:30,               z Blatničky v 9:15 hodin.        

  Hlavní mši svatou bude sloužit otec biskup Antonín Basler. Odpolední bohatý program bude probíhat v rámci oslav 350 let na Antonínku. Nosnou částí bude umělecká přehlídka paní Marie Zelené a Martiny Hrnčířové.

  Zájemci o oběd na děkovné pouti v neděli 26. srpna si mohou koupit  stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 90,-Kč

   

  Otec arcibiskup se na nás obrací s aktivní podporou rodiny. Petici pro podporu manželství můžete podepsat v zákristii.

   

  Prosím rodiče dětí, které půjdou do první třídy, aby si vyzvedli přihlášky do náboženství a vyplněné je odevzdali co nejdříve do schránky na faře.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 12.8. 2018 do 19.8. 2018                               Ba = Blatnička

   

  12.8.

  Ne

  19.neděle v mezidobí

  10:30

  Ba14:30

  An15:00

  Za farníky

  Za občany a rodáky

  Úmysl na Antonínku

  13.8.

  Po

   

  18:00

   

  14.8.

  Út

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a muč.

  ---

   

  15.8.

  St

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  16:30

     Ba18:00

  Za živou a + rodinu Hanákovu a Valáškovu a za duše v očistci

  16.8.

  Čt

   

  Ba18:00

   

  17.8.

   

  18:00

  Za + manžela, rodiče z obou stran, bratra, švagry a živou rodinu

  18.8.

  So

   

  An11:00

  Svatební na Antonínku

  19.8.

  Ne

  20.neděle v mezidobí

  7:30

    Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + manžela, jeho sestru, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Za farníky

  V neděli 26. 8. 2018 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje. Úklid před poutí bude v pátek 17.8. ve 14 hodin. Také prosím o plody zahrad a polí k výzdobě, přineste je prosím na faru. I když se otec František Bezděk stěhuje do Kroměříže, bude si sebou brát plody z výzdoby na Děkovné pouti. Autobus z Blatnice pojede v 9:30, z Blatničky v 9:15 hodin.        

  Hlavní mši svatou bude sloužit otec biskup Antonín Basler. Odpolední bohatý program bude probíhat v rámci oslav 350 let na Antonínku. Nosnou částí bude umělecká přehlídka paní Marie Zelené a Martiny Hrnčířové.

  Zájemci o oběd na děkovné pouti v neděli 26. srpna si mohou koupit  stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 90,-Kč

   

  Dopis otce arcibiskupa

  Obracím se na vás s prosbou o aktivní podporu petice na podporu rodiny. Už před časem byla rozeslána do farností, ale ne všude byli věřící vyzváni, aby svým podpisem vyjádřili potřebnou podporu klasické rodině. Jak jistě víte, aktivisté pro zavedení „manželství pro všechny" vyvíjejí velký tlak na veřejnost i politiky. Manželství má jasné poslání a pravidla. Nemůže být pro všechny, nemůže být pro děti, nemůže být pro otce s dcerou, nemůže být pro libovolný počet osob a tak nemůže být ani pro dva muže či dvě ženy. Dnes nejde o shovívavost k lidem, kteří se nějak vymykají, ale jde o zdravou budoucnost společnosti, o právo dětí na zdravou výchovu. Jako křesťané nemůžeme v této situaci zbaběle mlčet. Prosím věřící, kteří ještě petici nepodepsali, ať se připojí. Děkuji Vám za spolupráci a všem ze srdce žehnám - arcibiskup Jan.

   

          Otec arcibiskup slaví 29.srpna své sedmdesáté narozeniny. Můžeme mu přijít pogratulovat v sobotu 1. září 2018 v 10:30 při mši svaté v katedrále v Olomouci. 

   

   

   

  An = Antonínek                     Tři týdny od 15.7. 2018 do 5.8. 2018                            Ba = Blatnička

   

   

  15.7.

  Ne

  15.neděle v mezidobí 

   

  Pouť nemocných                      

  Ba 9:00

  10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  Za nemocné

   

  22.7.

  Ne

  16.neděle v mezidobí

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  (P. Šíma)

  Za + manželku a za Boží ochranu pro živou rod.   (P.Šíma)

  Úmysl na Antonínku

   

  29.7.

  Ne

  17.neděle v mezidobí

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  (P. Stojaspal)

  (P. Bachan)

  Úmysl na Antonínku

  30.7.

  Po

   

  18:00

  Na poděkování za 70 let života, s prosbou o ochranu a Boží požehnání do dalších let

   

  31.7.

  Út

  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  ---

   

   

  1.8.

  St

  Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za + Aničku Hadašovou, + rodiče a za živou rodinu

   

  2.8.

  Čt

   

  Ba18:00

  Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu

   

  3.8.

   

  18:00

  Za + Josefa Vyskočila, duše v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu

   

  4.8.

  So

  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

  ---

   

   

  5.8.

  Ne

  18.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + Marii Vybíralovou, + manžela a za živou rodinu      z obou stran

  Úmysl na Antonínku

   

                       

   

  Prosím rodiče prváků, aby si v zádveří kostela vyzvedli přihlášky do náboženství a vyplněné je odevzdali do schránky na faře.

  Děkuji vám, kdo jste připravili skvělou duchovní obnovu a Antonínovo léto.

  Čtrnáct dnů budu mít dovolenou. V nutných případech se obraťte na pana děkana.

   

  11. srpna uzavřou na Svatém Antonínku církevní manželství Jan Svoboda, Blatnice 458 a Erika Andrýsková, Hroznová Lhota 335.

  18. srpna uzavřou na Svatém Antonínku církevní manželství František Cáb, Blatnice 257 a Olga Šíhová, Trutnov, V. Nezvala 360.

  18. srpna uzavřou na Svatém Antonínku svátostné manželství Petr Hudeček, Velká nad Veličkou 510 a Veronika Kozumplíková, Blatnice p. Sv. Ant. 371.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 8.7. 2018 do 15.7. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  8.7.

  Ne

  14.neděle v mezidobí

  9:00Ba

  10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  DUŠE SLOVÁCKA - mše svatá

  9.7.

  Po

   

  18:00Ant

  Za živou a + rodinu Ratajských a Pavelkovu - ANTONÍNOVO LÉTO

   

  10.7.

  Út

   

  18:00Ant

  ANTONÍNOVO LÉTO

  11.7.

  St

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  18:00Ant

  ANTONÍNOVO LÉTO

  12.7.

  Čt

   

  18:00Ant

  ANTONÍNOVO LÉTO

  13.7.

   

  18:00Ant

  ANTONÍNOVO LÉTO

  14.7.

  So

   

  7:00

   

  15.7.

  Ne

  15.neděle v mezidobí 

   

  Pouť nemocných                      

  Ba 9:00

  10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  Za nemocné

   

  Na Svatém Antonínku začíná v neděli 8.7.2018 ANTONÍNOVO LÉTO.  Zvány jsou především děti. Od pondělí do pátku je začátek vždy v 10 hodin dopoledne. Jsou připraveny hry, zábava, tvoření, oběd, něco ke svačince. Zakončí se mší svatou v 18 hodin. Předškolní děti musí mít doprovod dospělého. 

   

  V neděli 15.7.2018 v 15 hodin bude na Antonínku pouť nemocných. Prosím ty, kdo chtějí přijmout svátost nemocných, aby se přihlásili v zákristii nebo telefonicky: 734 384 671.

   

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 1.7. 2018 do 8.7. 2018                        Ba = Blatnička

   

  1.7.

  Ne

  13. neděle v mezidobí

  Pouť svatých Petra a Pavla na Sv. Antonínku

  Národní pouť sekulární-ho františkánského řádu

  An.9:00

  An10:30

   

  Za poutníky z Ostrožské Lhoty

  Úmysl františkánů     

   

   

  2.7.

  Po

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Vyskočilovu                   (P. Stojaspal)

  3.7.

  Út

  Svátek sv. Tomáše, apoštola

  An15:00

  15:00

  Za kněze

  Zádušní mše svatá + paní Ludmily Martyčákové  R.I.P.

  4.7.

  St

   

  15:30

  Ba18:00

  Pohřební mše svatá + pana Petra Němčického   R.I.P.

   

  5.7.

  Čt

  Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METO-DĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,

  7:30

   

  An19:00

   

   

  Začíná duchovní obnova DUŠE SLOVÁCKA na Antonínku

  6.7.

   

  17:00Ant

  DUŠE SLOVÁCKA - mše svatá

  7.7.

  So

   

  17:00Ant

  DUŠE SLOVÁCKA - mše svatá

  8.7.

  Ne

  14.neděle v mezidobí

  9:00Ba

  10:30

  An15:00

   

  Za farníky

  DUŠE SLOVÁCKA - mše svatá

   

  V měsíci červenci bude mše svatá ve farním kostele vždy jen v 10:30 hodin.

   

  Autobus na pouť na Velehrad pojede ve čtvrtek 5.7.2018. Odjezd z Blatnice od kostela v 7:30 hod. Je nutné se co nejdříve přihlásit v zákristii nebo na faře. (23 míst)

   

  Přijměte pozvání na Duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA. Uskuteční se na Svatém Antonínku od čtvrtka 5. července v 19 hodin do neděle 8. července 2018. Doprovázet nás bude otec Adam Rucki, kněz ostravsko - opavské diecéze. Zvolil téma: Učednictví. V programu budou přednášky otce Adama, mše svatá, večerní adorace, pro zájemce rozhovory s knězem atd. Celá obnova je zdarma, aby se jí mohli účastnit skutečně všichni, třeba i ti, kdo ještě nikdy na duchovní obnově nebyli. Nemusíte se nikde hlásit. Pouze, kdo bude chtít obědy a večeře, ať si je nahlásí na faře v Blatnici. V těchto dnech nebudou mše svaté ve farním kostele.

   

  Na Svatém Antonínku začíná v neděli 8.7.2018 ANTONÍNOVO LÉTO.  Zvány jsou především děti. Od pondělí do pátku. Začátek je vždy v 10 hodin dopoledne. Jsou připraveny hry, zábava, tvoření, oběd, něco ke svačince. Zakončí se mší svatou v 18 hodin. Předškolní děti musí mít doprovod dospělého. 

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 24.6. 2018 do 1.7. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  24.6.

  Ne

  Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu

  Za + Antonína Hanáka, manželku, syna a za živou rodinu

  Pouť Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie a čtenářů časopisu IMMACULATA

  25.6.

  Po

   

  15:30

  Pohřební mše svatá + paní Ludmily Vavříkové. R.I.P.

  26.6.

  Út

   

  ---

   

  27.6.

  St

   

  18:00

  Za dvoje + rodiče, bratra a ochranu Boží pro živou rod.

  28.6.

  Čt

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

  Ba18:00

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  29.6.

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  18:00

   

  Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci              Mše sv. pro děti

  30.6.

  So

  Svátek výročí posvěcení katedrály

  18:00

  Ba16:30

  Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

  1.7.

  Ne

  13. neděle v mezidobí

  Pouť svatých Petra a Pavla na Sv. Antonínku

  An.9:00

  An10:30

   

  Za poutníky z Ostrožské Lhoty

  Národní pouť sekulární-ho františkánského řádu                                                 

   

   

  Děti, které jsou zapojeny v celoroční soutěži na páteční mši svaté, odevzdejte do středy v zákristii nebo na faře do schránky sešitky se samolepkami a vyplněné otázky.

  V pátek 29. 6. 2017 bude poslední mše svatá pro děti s vyhodnocením soutěže. Po mši svaté bude táborák s opékáním na farní zahradě.

   

  Autobus na pouť na Velehrad pojede ve čtvrtek 5.7.2017. Odjezd z Blatnice od kostela v 7:30 hod. Je nutné se co nejdříve přihlásit v zákristii nebo na faře. (23 míst)

   

           Prosím vezměme poctivě možnost účasti na duchovní obnově DUŠE SLOVÁCKA. Začátek je v 19 hodin, ve čtvrtek 5.7.2017 do neděle 8.7.2018. Přednášet bude otec Adam Rucki, kněz ostravsko-opavské diecéze. Obnova je zdarma. Stravu si můžete nahlásit na faře. Jinak není třeba se hlásit.

   

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 17.6. 2018 do 24.6. 2018                               Ba = Blatnička

   

  17.6.

  Ne

  11. neděle v mezidobí

  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína

  Mše svaté na Svatém Antonínku

  An 8:00

  An 9:00

  An10:30

  An14:00

  Za farníky

  Za farníky z Ostrožské Lhoty

  Za poutníky a ctitele svatého Antonína

  Adorace, svátostné požehnání, slavnostní odpoledne

  18.6.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Váverkovy, prarodiče, ochranu Boží pro živou rodinu a za duše v očistci

  19.6.

  Út

   

  ---

   

  20.6.

  St

   

  18:00

  Za + Františka a Boženu Lopatovy, jejich rodiče, za dar víry a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  21.6.

  Čt

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  Ba18:00

  Za + rodiče Šuránkovy a živou rodinu

  22.6.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče Mičkovy, syna a dceru a ochranu Boží pro živou rodinu

  23.6.

  So

   

  ---

   

  24.6.

  Ne

  Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu

  Za + Antonína Hanáka, manželku, syna a za živou rodinu

  Pouť Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie a čtenářů časopisu IMMACULATA

   

  Program na Hlavní pouti 17.6.2018

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté při hlavní mši svaté zpívá sbor Stojanova Gymnázia Velehrad. Pouť bude přenášet v přímém přenosu televize NOE.

  V závěru mše sv. předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  Po mši svaté koncertuje dechová hudba Blatničané

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení v restauraci Adriana - cena 90 korun.

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

   

  Slavnostní odpoledne

  14:30 Divadelní představení Jana Horáka - Tučňáci na Arše

  15:30 Vyhodnocení výtvarné soutěže k 350. výročí poutního místa

  15:45 Koncert dechové hudby Stříbrňanka

  16:45 Vystoupí dětský folklorní soubor Vavřínek

  17:10 Koncertuje Muzika Pavla Kordíka z Jarohněvic

  Školní autobus je nepojízdný, proto autobus na pouť nepojede.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 3.6. 2018 do 10.6. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  3.6.

  Ne

  9. neděle v mezidobí

  Pouť Matice svatoantonínské

  An10:30

  An15:00

  Za živé a + členy Matice svatoantonínské      

  Modlitba hodin    

  4.6.

  Po

   

  18:00

  Na poděkování Pánu Bohu a sv. Antonínu za vyslyšení proseb a Boží požehnání pro živou rodinu

  5.6.

  Út

  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  An15:00

  Za kněze

  6.6.

  St

   

  18:00

  Za + Josefa Křapu, dvoje + rodiče a za celou živou rod.

  7.6.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  8.6.

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  18:00

  Za + manžela, celou živou a + rodinu a za duše v očistci (mše sv. pro děti)

  9.6.

  So

  Památka Neposkvr-něného srdce P. Marie

  7:00

  Za + vnučku k druhému výročí úmrtí

  10.6.

  Ne

  10.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + děti Jaroslava a Lucinku Horákových, duše v očistci a celou živou a + rodinu Horákovou a Koňárkovou

   

  Za farníky

  Modlitba hodin a mše svatá

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace. Výstav v 17 hodin a svátostné požehnání v 19 hodin.

   

  Program na Hlavní pouti 17.6.2018

   

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté při hlavní mši svaté zpívá sbor Stojanova Gymnázia Velehrad. Pouť bude přenášet v přímém přenosu televize NOE.

  V závěru mše sv. předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  Po mši svaté koncertuje dechová hudba Blatničané

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana - cena 90 korun.

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

   

  Slavnostní odpoledne

  14:30 Divadelní představení Jana Horáka - Tučňáci na Arše

  15:30 Vyhodnocení výtvarné soutěže k 350. výročí poutního místa

  15:45 Koncert dechové hudby Stříbrňanka

  16:45 Vystoupí dětský folklorní soubor Vavřínek

  17:10 Koncertuje muzika Pavla Kordíka z Jarohněvic

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 10.6. 2018 do 17.6. 2018                               Ba = Blatnička

   

  10.6.

  Ne

  10.neděle v mezidobí

  7:30

     Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + děti Jaroslava a Lucinku Horákových, duše v očistci a celou živou a + rodinu Horákovou a Koňárkovou

  Za + Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu

  Za farníky

  Modlitba hodin a mše svatá

  11.6.

  Po

  Památka sv. Barnabáše, apoštola

  18:00

   

  12.6.

  Út

   

  ---

   

  13.6.

  St

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  An17:00

  Za poutníky z Blatnice a Blatničky

  Domácí pouť ke cti svatého Antonína na Svatém Antonínku

  14.6.

  Čt

   

  Ba18:00

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  15.6.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče z obou stran, dva bratry a manžela

  16.6.

  So

   

  18:00

  Ba16:30

   

  Za + P. Antonína Šuránka a jeho + rodinu

  17.6.

  Ne

  11. neděle v mezidobí

  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína

  Mše svaté na Svatém Antonínku

  8:00

  9:00

  10:30

  14:00

  Za farníky

  Za farníky z Ostrožské Lhoty

  Za poutníky a ctitele svatého Antonína

  Adorace, svátostné požehnání, slavnostní odpoledne

  * Matice svatoantonínská a farnost pořádají tradiční pouť v sobotu 4.8.2018. Tentokrát zamíříme do NERATOVA a cestou se zastavíme v Koclířově na oběd. Přihlásit se můžete u pana Ladislava Vyskočila kostelníka, nebo Josefa Chabiče důvěrníka. Platí se záloha 300,-Kč.

  * Úmysly mše sv. na další čtvrtletí se budou zapisovat v pondělí 11.6.2018 po mši svaté na faře.

  * Prosím rodiče dětí, které půjdou do první třídy, aby si vyzvedli přihlášky do náboženství a vyplněné je odevzdali co nejdříve do schránky na faře.

  * Děti mohou v pátek přinést knížky se samolepkama, děti po 2. třídu vymalované, děti od 3. třídy stačí nalepené samolepky + vyplněné soutěžní otázky.

  Program na Hlavní pouti 17.6.2018

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté při hlavní mši svaté zpívá sbor Stojanova Gymnázia Velehrad. Pouť bude přenášet v přímém přenosu televize NOE.

  V závěru mše sv. předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  Po mši svaté koncertuje dechová hudba Blatničané

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana - cena 90 korun.

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

                                                             Slavnostní odpoledne

  14:30 Divadelní představení Jana Horáka - Tučňáci na Arše

  15:30 Vyhodnocení výtvarné soutěže k 350. výročí poutního místa

  15:45 Koncert dechové hudby Stříbrňanka

  16:45 Vystoupí dětský folklorní soubor Vavřínek

  17:10 Koncertuje muzika Pavla Kordíka z Jarohněvic

  Školní autobus je nepojízdný a zatím se nepodařilo sehnat náhradní. Změnu se dovíte v místním rozhlase.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 27.5. 2018 do 03.6. 2018                               Ba = Blatnička

   

  27.5.

   

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Na poděkování za dar života, za přijaté milosti a za živé a + „75"

  Modlitba hodin a mše svatá    

  28.5.

  Po

   

  18:00

  Za + manžela k 80. narozeninám s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  29.5.

  Út

   

  ---

   

  30.5.

  St

  Památka sv. Zdislavy

  18:00

  Na poděkování za dar zdraví, pomoc a ochranu Boží, za + rodiče a prarodiče a za dar zdraví pro živou rodinu

  31.5.

  Čt

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  18:00

    Ba16:30

  Za děti z naší farnosti, které byly letos u 1. sv. přijímání, aby co nejčastěji Pána Ježíše přijímaly v Eucharistii

  1.6.

  Památka sv. Justina, mučedníka   mše sv. pro děti

  18:00

  Za + Annu a Jana Míška a za živou rodinu

  2.6.

  So

   

  18:00

  Ba16:30

  Za + Marii a Františka Vyskočilovy a za duše v očistci

  3.6.

  Ne

  9. neděle v mezidobí

  Pouť Matice svatoantonínské

  An10:30

  An15:00

  Za živé a + členy Matice svatoantonínské      

  Modlitba hodin     (pozor, odpoledne není mše sv.)

   

  Protože je 31. května Boží Tělo, bude poslední májová pobožnost ve středu 30.5.2018 Děti mohou přijít v bílých šatech.

   

  Ke slavnosti Těla a Krve Páně připravte oltáře jak jsme zvyklí. Mše svatá bude v 18 hod.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Nový rozpis na úklid kostela visí vzadu na nástěnce.

   

  Mládež zvu na další MP, setkání mládeže v pátek 1.6.2018 v 18 hodin ve Vnorovech.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 20.5. 2018 do 27.5. 2018                               Ba = Blatnička

   

  20.5.

  Ne

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   .An15:00

  Za farníky

   

  Za + Květoslavu a Josefa Chabičovy, dceru, zetě a živou a + rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

  21.5.

  Po

   

  15:30

  Pohřební mše svatá + paní Marie Vyskočilové

  22.5.

  Út

   

  ---

   

  23.5.

  St

   

  18:00

  Za + Jaroslavu Pavelkovu a ochranu Boží pro živou rod.

  24.5.

  Čt

  Svátek J. Krista, Nejvyš šího a věčného kněze

  Ba 18:00

   

  25.5.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za živé a + „70"

  26.5.

  So

  Památka sv. Filipa Neriho, kněze

  An10:00

  Za společenství vdov a vdovců

  27.5.

   

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Na poděkování za dar života, za přijaté milosti a za živé a + „75"

  Modlitba hodin a mše svatá    

   

  Vdovy a vdovci, společně s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, nás zvou na pouť na Antonínku v sobotu 26.5.2018 v 10 hodin.

  Program na Hlavní pouti 17.6.2018

   

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté při hlavní mši svaté zpívá sbor Stojanova Gymnázia Velehrad. Pouť bude přenášet v přímém přenosu televize NOE.

  V závěru mše sv. předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  Po mši svaté koncertuje dechová hudba Blatničané

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana - cena 85 korun.

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

   

  Slavnostní odpoledne

  14:30 Divadelní představení Jana Horáka - Tučňáci na Arše

  15:30 Vyhodnocení výtvarné soutěže k 350. výročí poutního místa

  15:45 Koncert dechové hudby Stříbrňanka

  16:45 Vystoupí dětský folklorní soubor Vavřínek

  17:10 Koncertuje muzika Pavla Kordíka z Jarohněvic

   

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 17.6.2018 pojede z Blatnice v 7:45,  8:45,  9:45, z Blatničky 9:30

  Autobus na Domácí pouť ve středu 13.6.2018 pojede od farního kostela v 16 hodin a v 16:30.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 13.5. 2018 do 20.5. 2018                               Ba = Blatnička

   

  13.5.

  Ne

  7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Boží ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

  14.5.

  Po

  Svátek sv. Matěje, apoštola

  18:00

  Za + rodiče Zbahnovy, jejich rodiče a živou rodinu

  15.5.

  Út

   

  ---

   

  16.5.

  St

  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

  18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  17.5.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  18.5.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče Petraturovy a duše v očistci, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  19.5.

  So

   

  7:00

   

  20.5.

  Ne

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + Květoslavu a Josefa Chabičovy, dceru, zetě a živou a + rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

   

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na církevní školy.

   

  Přijměte pozvání na Duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA. Uskuteční se na Svatém Antonínku od čtvrtku 5. července do neděle 8. července 2018. Doprovázet nás bude otec Adam Rucki, kněz ostravsko - opavské diecéze. Zvolil téma: Učednictví. Celá obnova je zdarma, aby se jí mohli účastnit skutečně všichni, třeba i ti, kdo ještě nikdy na duchovní obnově nebyli.

  V programu budou přednášky otce Adama, mše svatá, večerní adorace, rozhovory s knězem atd. Není nutné se přihlašovat. Prosím nahlaste si e-mailem, telefonem, nebo osobně na faře obědy a večeře. (farnostblatnice@seznam.cz  734 384 671)V těchto dnech nebudou mše svaté ve farním kostele.

   

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 6.5. 2018 do 13.5. 2018                                  Ba = Blatnička

   

  6.5.

  Ne

  6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

   

  Za děti přistupující k 1. svatému přijímání

  Modlitba hodin a mše svatá    

  7.5.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

  8.5.

  Út

   

  ---

   

  9.5.

  St

   

  18:00

  Za + sestru k nedožitým 70. narozeninám

  10.5.

  Čt

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  18:00

                   Ba 16:30

  Za uzdravení víry, za přijatá dobrodiní a za dar zdraví pro celou rodinu

  11.5.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + manžela, rodiče z obou stran, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu

  12.5.

  So

   

  7:00

   

  13.5.

  Ne

  7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30     .

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Boží ochranu pro živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

   

  Děkuji rodičům dětí k prvnímu svatému přijímání za výzdobu a úklid kostela.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 29. 4. 2018 do 6.54. 2018                              Ba = Blatnička

   

  29.4.

  Ne

  5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + Libuši Práškovou, otce Františka a Boží ochranu pro celou živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

  30.4.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

  1.5.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  2.5.

  St

  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za + rodiče Petraturovy, za dar zdraví a živou rodinu

  3.5.

  Čt

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Ba 18:00

   

  4.5.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče, bratra a zdraví pro celou rodinu

  5.5.

  So

   

  7:00

   

  6.5.

  Ne

  6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

   

  Za děti přistupující k 1. svatému přijímání

  Modlitba hodin a mše svatá    

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy.

   

  Zapojte se s naší farností do pěší poutě, tentokrát do BZENCE. Budeme putovat v úterý 1.5.2018.. Cesta má svůj účel. Poneseme kříž, který byl v kapli od roku 1971. Tento bzenecký kříž byl v kapli Floriána a Šebestiána nad Bzencem. Ustupující německá vojska kapli totálně srovnala se zemí. V letošním roce 5. května bude město Bzenec otvírat novou kapli na tomto místě a prosí o vrácení kříže.

  8:00 vycházíme z Antonínka - požehnání na cestu

  8:15 vycházíme od fary - půjdeme směrem na Veselí po hlavní silnici

  13:30 mše svatá v Bzenci ve farním kostele

  14:00 vycházíme nad Bzenec do nové kaple sv. Floriána a Šebestiána

  15:00 návrat auty domů

   

  Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Proto nebude ve čtvrtek adorace. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče, pozvěte děti a přijďte spolu pozdravit Pannu Marii. Začneme v úterý 1.5.2018. Děti mohou přijít v kroji, nebo v šatech.             (V Blatničce v 18 hodin.)

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 22. 4. 2018 do 29. 4. 2018                            Ba = Blatnička

   

  22.4.

  Ne

  4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   

  An15:00    

  Za farníky

   

  Za + rodiče Budařovy a Žajdlíkovy, duše v oč, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rod.

  Modlitba hodin a mše svatá                                                                                 

  24.4.

  Út

   

  ---

   

  25.4.

  St

  Svátek sv. Marka, evangelisty

  18:00

  Za + sestru Blaženu Bršlíkovu, rodiče a duše v očistci

  26.4.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  27.4.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + manžela, vnučku a zdraví pro celou rodinu

  28.4.

  So

   

  7:00

  Za + Štěpána Vašíčka, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu

  29.4.

  Ne

  5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za + Libuši Práškovou, otce Františka a Boží ochranu pro celou živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku s názvem: „Jsme ve vesmíru sami?" Přednáší prof. Jan Bednář z Univerzity Karlovy. Přednáška se koná ve středu 25. dubna v 19:00 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Zapojte se s naší farností do pěší poutě, tentokrát do BZENCE. Budeme putovat v úterý 1.5.2018.. Cesta má svůj účel. Poneseme kříž, který byl v kapli od roku 1971. Tento bzenecký kříž byl v kapli Floriána a Šebestiána nad Bzencem. Ustupující německá vojska kapli totálně srovnala se zemí. V letošním roce 5. května bude město Bzenec otvírat novou kapli na tomto místě a prosí o vrácení kříže.

  8:00 vycházíme z Antonínka - požehnání na cestu

  8:15 vycházíme od fary - půjdeme směrem na Veselí po hlavní silnici

  13:30 mše svatá v Bzenci ve farním kostele

  14:00 vycházíme nad Bzenec do nové kaple sv. Floriána a Šebestiána

  15:00 návrat auty domů

   

  Mládež je zvána na eMPéčko v pátek 27.4.2018 v 18:30 do Strážnice.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 15. 4. 2018 do 22. 4. 2018                            Ba = Blatnička

   

  15.4.

  Ne

  3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

   

  Za Františku Hanákovu na poděkování za 97 let života, za + manžela, dceru a za celou živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

  16.4.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Gazárkovy, jejich rodiče a sourozence a pomoc Boží pro celou rodinu

  17.4.

   

   

  ---

   

  18.4.

  St

   

  18:00

  Za + Františka Trojance

  19.4.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  20.4.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + Antonína Jakůbka, jeho rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  21.4.

  So

   

  7:00

  Za + rodiče Těthalovy a Boží ochranu pro živou rodinu

  22.4.

  Ne

  4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   

  An15:00    

  Za farníky

   

  Za + rodiče Budařovy a Žajdlíkovy, duše v oč, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá                                                                                 

  Charitě bylo předáno prostřednictvím postních pokladniček 8.535,-Kč.

   

  Děkuji ženám za čištění oken v uplynulém týdnu.

   

  Poděkování všem, kdo se zapojili do oslav vzkříšeného Krista.

   

  Poděkování všem, kdo čistili interiér kaple na Antonínku.

   

  Prosím o pomoc při úklidu kolem kaple na Svatém Antonínku. Trávník se bude hrabat v úterý a ve středu 17. a 18. dubna od 9. hodin dopoledne a od 14. hodin odpoledne.  Práce bude jak pro muže a ženy, tak pro mládež.

   

  První svaté přijímání se bude konat ve farním kostele v neděli 6. května 2018 v 10:30 hodin.

   

  Zapojte se s naší farností do pěší poutě, tentokrát do BZENCE. Budeme putovat v úterý 1.5.2018. Vycházet se bude v 8 hodin od Kaple svatého Antonína. Cesta má svůj účel. Poneseme kříž, který byl v kapli od roku 1971. Tento bzenecký kříž byl v kapli Floriána a Šebestiána nad Bzencem. Ustupující německá vojska kapli totálně srovnala se zemí. V letošním roce 5. května bude město Bzenec otvírat novou kapli na tomto místě a prosí o vrácení kříže.

   

   

   

  An = Antonínek            Týden od 8. 4. 2018 do 15. 4. 2018                               Ba = Blatnička

   

  8.4.

  Ne

  2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Neděle Božího milosrdenství

  7:30

    

   

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Na poděkování za 70 let života, Boží ochranu pro živou rodinu, + rodiče, dceru a bratra

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  9.4.

  Po

  Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

  18:00

  Za + Vladimíra Kuřinu, zetě, celou + rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  10.4.

  Út

   

   

   

  11.4.

  St

  Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy, syna, prarodiče a duše v očistci

  12.4.

  Čt

   

  Ba 18:00

   

  13.4.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Stanislava Bedravu, otce a za živou rodinu

  14.4.

  So

   

  7:00

  Za + Ludmilu Chabičovu, dva manžele, živou rodinu a duše v očistci

  15.4.

  Ne

  3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   

   

   

   An15:00

  Za farníky

   

  Za Františku Hanákovou na poděkování za 97 let života, za + manžela a dceru a za celou živou rodinu

  Modlitba hodin a mše svatá    

  Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.

  Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost.

  O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska.

  Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy.

  Více informací v letáku.

   

  Prosím o pomoc při umývání oken na faře a Domě Svaté Rodiny tento čtvrtek 12. dubna od 16,30 hodin.

   Matice svatoantonínská zve dnes 8. 4. na valnou hromadu do Ostrožské Lhoty. Začíná se mší svatou v 15 hodin. Následuje modlitba u hrobu P. Šuránka a zasedání v Pastoračním domě.

   Minulou neděli při sbírce na kněžský seminář se vybralo v Blatnici 24564,- Kč a v Blatničce 13122,- Kč.

   21. dubna uzavřou na Svatém Antonínku svátostné manželství Bc. Jakub Cícha, Blatnice 360 a Mgr. Bc. Lenka Těthalová, Blatnice 878.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 18. 3. 2018 do 25.3. 2018                              Ba = Blatnička

   

  25.3.

  Ne

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za živou a + rodinu Valáškovu a Hanákovu a duše v oč.

  Za + rodiče, příbuzné, dobrodince a živou rodinu

  Za farníky

  26.3.

  Po

  PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

  18:00

  Za + Josefa Bogara, sestru Marii, dvoje + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

  27.3.

  Út

  ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

  ---

   

  28.3.

  St

  STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

  18:00

   

  29.3.

  Čt

  ZELENÝ ČTVRTEK

  18:00 

  Ba 16:30

  Za + Annu Sovišovu, manžela, syna za živou a + rodinu

  30.3.

  VELKÝ PÁTEK

  18:00 

  Ba 16:30

  Velkopáteční obřady

  Velkopáteční obřady

  31.3.

  So

  BÍLÁ SOBOTA

  20:00 

   Ba 18:00

  Za + rodiče Bačákovy, jejich rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  1.4.

  Ne

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  7:30

      Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za + rodiče Lukášovy a Novákovy, za živou rodinu a duše v očistci

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

   

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na kněžský seminář.

   

  Od 1.4.2018 začínají pravidelné mše svaté v 15 hodin v neděli na Svatém Antonínku.

   

  Prosím, zapište se na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u dveří.

   

  Velký pátek je den přísného půstu. Z lásky k Pánu Ježíši nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst.

   

  O neděli Zmrtvýchvstání budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 18. 3. 2018 do 25.3. 2018                              Ba = Blatnička

   

  18.3.

  Ne

  5.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče, příbuzné a živou rodinu

  Na poděkování za 90 let života a za živou rodinu

  19.3.

  Po

  Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. M.

  18:00 

  Ba 16:30

  Za živé a + Josefy a Josefky

  20.3.

  Út

   

  ---

   

  21.3.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  22.3.

  Čt

   

  Ba 17:00

   

  23.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Peprnovy a za živou rodinu

  24.3.

  So

   

   

   

  25.3.

  Ne

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  7:30

   Ba9:00

     10:30

  Za živou a + rodinu Valáškovu a Hanákovu a duše v oč.

  Za + rodiče, příbuzné, dobrodince a živou rodinu

  Za farníky

   

  *Dnes v neděli 18.3.2018 se koná pobožnost křížové cesty v kostele v Blatnici i v Blatničce ve     14 hodin a na Svatém Antonínku v 15 hodin.

  *Úmysly mše svaté na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu po mši svaté na faře.

  *Společná svátost smíření bude v sobotu 24.3.2018 v Blatnici od 10 do 11:15 hod.

       v Blatničce od 10 do 11 hodin.

  *Na květnou neděli budou při mši svaté požehnány ratolesti (kočičky).

  *V neděli můžete přinést postní pokladničky a dát je do koše u vchodu do kostela.

   

  Milí mladí přátelé,

  blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha" (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach" otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.

  Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

  Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže. Myslím na vás v modlitbách,                                                                                                                       + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

   

  V našem děkanátu bude setkání mládeže v sobotu 24.3.2018 od 13. hodin ve Tvarožné Lhotě.

  Jsou pozváni skvělí přednášející, třeba na téma vztahy, nebo okultismus v hudbě. Na setkání s vámi se těší také otec biskup Antonín Basler. Je to jedinečná akce jednou za dva roky, proto bude dobře se jí účastnit.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 11. 3. 2018 do 18.3. 2018                              Ba = Blatnička

   

  11.3.

  Ne

  4.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

        10:30

  Za farníky

  Za + rodiče, snachu, živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie

  Za rodinu Chabičovu, Navrátilíkovu a Smějsovu, s prosbou o Boží ochranu

  12.3.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy, jejich rodiče a živou rodinu

  13.3.

  Út

   

  An15:00

  Kněžská kruciáta - mše svatá a modlitba za kněze

  14.3.

  St

   

  18:00

  Za + manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

  15.3.

  Čt

   

  Ba 17:00

   

  16.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče, + bratra a prarodiče z obou stran

  17.3.

  So

   

  7:00

  Za + Josefa a Květoslavu Chabičovy a živou a + rodinu

  18.3.

  Ne

  5.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče, příbuzné a živou rodinu

  Na poděkování za 90 let života a za živou rodinu

   

  Společná svátost smíření bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 24.3.2018 od 10 do 11:15 hod.

   

  V postní době se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin. A v pátek v 18 hodin před mší sv.  V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

   

  Mládež chci pozvat na Děkanátní setkání mládeže, které se bude konat v sobotu 24. března od 13. hodin ve Tvarožné Lhotě.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 4. 3. 2018 do 11.3. 2018                                Ba = Blatnička

   

  4.3.

  Ne

  3.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   An15:00

  Za farníky

  Za + syna, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Za + Františku Těthalovu, manžela a Boží ochranu pro živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  5.3.

  Po

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy, syna, manželku a Viktorii Žajdlíkovu

  6.3.

  Út

   

  ---

  Kněžská kruciáta je přesunuta na 13.3.2018

  7.3.

  St

   

  18:00

  Za + Františku Pijáčkovu, manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

  8.3.

  Čt

   

  Ba 17:00

   

  9.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví pro živou rod.

  10.3.

  So

   

  7:00

   

  11.3.

  Ne

  4.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

        10:30

  Za farníky

  Za + rodiče, snachu, živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie

  Za rodinu Chabičovu, Navrátilíkovu a Smějsovu, s prosbou o Boží ochranu

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním

   

  Úterní kněžská kruciáta - modlitba za kněze na Antonínku se překládá na 13.3.2018 v 15 hodin

   

  Společná svátost smíření bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 24.3.2018 od 10 do 11:15 hod.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 18. 2. 2018 do 25.2. 2018                              Ba = Blatnička

   

  18.2.

  Ne

  1.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

        10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Havlíkovy, Žufánkovy, za zdraví pro celou rodinu a ochranu Panny Marie

  Na poděkování za 85 let života, s prosbou za + manžela a  rodiče z obou stran

  19.2.

  Po

   

  15:00

  Pohřební mše svatá + p. Antonína Ratajského R.I.P.

  20.2.

  Út

   

  ---

   

  21.2.

  St

   

  18:00

  Za + Vladimíra Kuřinu a za živé a + spolužáky

  22.2.

  Čt

  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

  Ba 17:00

   

  23.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu

  24.2.

  So

   

  7:00

  Poděkování za 30 let manželství

  25.2.

  Ne

  2.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

   

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za 80 let, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  Za + Vladislava Vybírala, manželku a za živou rodinu z obou stran

     

  V postní době se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin. A v pátek v 18 hodin před mší sv.  V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

   

  Liturgie postní doby nás zve k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. K usebrání nám i dětem mohou pomoci úkoly na lístečcích, které budou děti dostávat v postní době. Dnes je dostanou i dospělí. Vezměte si lístek domů. Na každý den je jeden úkol a na zadní straně lístku modlitba.  

   

  V postní praxi může posloužit charitní pokladnička, kterou si může vzít každá rodina. (v zádveří kostela)

   

   

   

  UZÁVĚRKA PASTORACE FARNOSTI

  BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

  ZA ROK 2017

   

                                   celkem             Blatnice               Blatnička              cizí/Antonínek

  Pokřtěných                  08                    06                      01                                 0

  Sezdaných párů           21                    05                      01                          15(DK8,ŘK13,MR0)

  Biřmovaných                00                    00                       0                                 0

  1. sv. přijímání             14                    10                       2                                 2         

  svatých přijímání        32.500              17.000              3.700                           11.800

  pomazání nemocných    82                    45                    09                               28

  dětí v náboženství         72                   škola 65           DSR 07                          0

  osob na mši sv.            640                  424                  120                               96

  zesnulých                     21                    20                    1                                1x kremace

   

   

  Trvalé aktivity:        

  Děkuji všem vedoucím skupin i členům

  1. Pěvecký sbor v Blatnici                 2. Pěvecký sbor v Blatničce          3. Modlitba matek 2 x  

  4. Schůzky ministrantů                     5. Společenství katecheze            6. Společenství mládeže

  7. Adorační společenství                   8. Scholička                               9. Schola                    

  10. Společenství manželů.                11. Fatimský apoštolát                 12. Spol. P. Šuránka Be          

  13. Spol. P. Šuránka Blatnička           14. Zpěváci žalmů                       15. Misijní klubko

   

  Adorace každý čtvrtek ve farním kostele, tichá adorace první čtvrtek v měsíci ve farním kostele, farní knihovna, Slavnost Božího Těla po Blatnici - poděkování dechové hudbě Blatničané, Májové pobožnosti ve farním kostele a v Blatničce, Modlitba hodin na Antonínku, Adorační den, Duchovní obnova Duše Slovácka, Farní ples, poutě na Antonínku, Dušičková pobožnost na hřbitově v Blatnici i Blatničce, rorátní mše svaté v pondělí v adventu, páteční mše svaté pro děti, Antonínovo léto.

   

  Vyslovuji poděkování všem, kdo se zapojují do dění farnosti.

  Kostelníci, ministranti, varhaníci, lektoři, akolyté, ženy které zdobí oltáře a květiny, ekonomická a pastorační rada, vedoucí všech společenství, strážci na Antonínku, brigádníci. Všem vyslovuji velké Pán Bůh zaplať.

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 11. 2. 2018 do 18.2. 2018                              Ba = Blatnička

   

   

  11.2.

  Ne

  6.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Stanislava Minaříka, rodiče a živou rodinu

  Za + otce a za dar zdraví, nemocnou osobu, za živou a + rodinu a duše v očistci

  12.2.

  Po

   

  18:00

  Za + manžela, + rodiče Petraturovy a Kochánkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  13.2.

  Út

   

  15:00

  Pohřební mše svatá + pana Miroslava Bachana. R.I.P.

  14.2.

  St

  POPELEČNÍ STŘEDA

  18:00

  Ba16:30

   

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  15.2.

  Čt

   

  Ba 17:00

  Za + rodiče Ondrovy, příbuzné a živou rodinu

  16.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + paní Těthalovou, + rodiče, stařečky a duše v očistci

  17.2.

  So

   

  7:00

   

  18.2.

  Ne

  1.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

        10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Havlíkovy, Žufánkovy, za zdraví pro celou rodinu a ochranu Panny Marie

  Na poděkování za 85 let života, s prosbou za + manžela a  rodiče z obou stran

   

  Popeleční středou začíná doba postní. Je to den přísného postu. To znamená: postíme se od masa a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst. V tento den se při mši svaté uděluje popelec.          

  V postní době se bude konat křížová cesta v neděli ve 14 hodin, a v pátek v 18 hodin před mší svatou.                              V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

   

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 4. 2. 2018 do 11.2. 2018                                Ba = Blatnička

   

  4.2.

  Ne

  5.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + manžela, živou rodinu a dar zdraví

  Za + rodiče Pavelkovy a za celou + a živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  5.2.

  Po

  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

  18:00

  Za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová kněžská povolání

  6.2.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  7.2.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Bogarovy, syna Jaroslava a živou a + rodinu

  8.2.

  Čt

   

  Ba 17:00

  Za + rodinu Janásovu, Turčínkovu, Minaříkovu, Jestřabíkovu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rod

  9.2.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy, živou rodinu a duše v očistci

  10.2.

  So

  Památka sv. Scholastiky, panny

  7:00

  Za ochranu a pomoc Boží a za dar zdraví pro nemocnou osobu

  11.2.

  Ne

  6.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Stanislava Minaříka, rodiče a živou rodinu

  Za + otce, za dar zdraví pro nemocnou osobu, za živou a + rodinu a duše v očistci

   

  Matice svatoantonínská zve nejen své členy na postní duchovní obnovu na Velehradě. Začátek na Stojanově je v pátek 16.2.2018 v 18 hodin a ukončení v neděli 18.2.2018 obědem. Přednáší P. Lev Eliáš, OFM Cap. Přihlásit se můžete přímo v poutním domě Stojanov, nebo prostřednictvím důvěrníků, nebo na faře.

   

  Přijměte pozvání na děkanátní ples, který se koná 9.2.2018 v Radějově. Pořadatelé prosí o dary do tomboly. Můžete je přinést na faru.

   

   

   

  An = Antonínek                     Týden od 28. 1. 2018 do 4.2. 2018                                Ba = Blatnička

   

  28.1.

  Ne

  4.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za živou a + rodinu, přijatá dobrodiní a ochranu P.M

  Za + Terezii Řehákovu, Annu Bloeslovu a Jiřího Vavříka

  29.1.

  Po

   

  ---

   

  30.1.

  Út

   

  ---

   

  31.1.

  St

  Památka sv. Jana Boska, kněze

  18:00

  Za + rodiče Kaláčovy, syna Vojtěcha a duše v očistci

  1.2.

  Čt

   

  Ba 17:00

  16-18:00

  Za + manžele Mitáčkovy, rodiče a živou rodinu

  ADORACE

  2.2.

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Poděkování za 75 let života, s prosbou o Boží ochranu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  3.2.

  So

   

  7:00

   

  4.2.

  Ne

  5.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + manžela, živou rodinu a dar zdraví

  Za + rodiče Pavelkovy a za celou + a živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Ve čtvrtek 1.2.2018 bude ve farním kostele pravidelná adorace. Výstav NSO v 16 hodin a požehnání v 18 hodin.
   

  An = Antonínek                     Týden od 21. 1. 2018 do 28. 1. 2018                            Ba = Blatnička

   

  21.1.

  Ne

  3.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Václava Šimčíka, rodiče, příbuzné a živou rod.

  Za + Anežku Šrámkovu a za celou živou a + rodinu

  22.1.

  Po

   

  18:00

  Za + rodinu Hanákovu, duše v očistci a živou rodinu

  23.1.

  Út

   

  ---

   

  24.1.

  St

  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  18:00

  Za + rodiče Těthalovy, + Bohumila Vyskočila a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu

  25.1.

  Čt

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  Ba 17:00

  18:00

  Za + rodinu Maňákovu, Suškovu a živou rodinu

  Adorace za národ ve farním kostele

  26.1.

  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Anežku Petraturovu, manžela, dvoje + rodiče a duše v očistci

  27.1.

  So

   

  7:00

  Za + Josefa Cíchu  k 100. výročí úmrtí v 1. světové válce a za všechny oběti 1. světové války

  28.1.

  Ne

  4.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za živou a + rodinu, přijatá dobrodiní a ochranu P.M

  Za + Terezii Řehákovu, Annu Bloeslovu a Jiřího Vavříka

   

  Prosím rodiče dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, o schůzku ve středu 24.1.2018 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Jménem otce arcibiskupa přijměte pozvání na adoraci za národ a šťastnou volbu nového prezidenta republiky. Adorace bude ve farním kostele ve čtvrtek 25.1.2018 od 18. do 19. hodin.

   

  Matice svatoantonínská zve nejen své členy na postní duchovní obnovu na Velehradě. Začátek na Stojanově je v pátek 16.2.2018 v 18 hodin a ukončení v neděli 18.2.2018 obědem. Přednáší P. Lev Eliáš, OFM Cap. Přihlásit se můžete přímo v poutním domě Stojanov, nebo prostřednictvím důvěrníků, nebo na faře.

   

  Přijměte pozvání na děkanátní ples, který se koná 9.2.2018 v Radějově. Pořadatelé prosí o dary do tomboly. Můžete je přinést na faru.

   


   

   

  An = Antonínek                     Týden od 14. 1. 2018 do 21. 1. 2018                            Ba = Blatnička

   

  14.1.

  Ne

  2.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

   

   10:30

   Za farníky

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o ochranu pro živou rodinu

  Za + rodiče, sestru a bratra, s prosbou o víru a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  15.1.

  Po

   

  18:00

  Za + Ludmilu Bršlíkovu a za živou rodinu

  16.1.

  Út

   

  ---

   

  17.1.

  St

  Pam. sv. Antonína, opata

  18:00

  Za + rodiče Váverkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

  18.1.

  Čt

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  Ba 17:00

  Za dvoje + rodiče, bratra a živou rodinu

  19.1.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče a ochranu P. Marie pro celou živou rod

  20.1.

  So

   

  7:00

  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o další ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  21.1.

  Ne

  3.neděle v mezidobí

  7:30

  Ba9:00

     10:30

  Za farníky

  Za + Václava Šimčíka, rodiče, příbuzné a živou rodinu

  Za + Anežku Šrámkovu a za celou živou a + rodinu

  Z Tříkrálové sbírky bylo Charitě odevzdáno z Blatnice 83.251 korun a z Blatničky 19.800,-Kč.

   

  Odměna pro tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek je film s názvem FERDINAND v kině Veselí nad Moravou v sobotu 20 ledna 2018 ve 14 hodin. Autobus bude svážet koledníky z Blatnice v 13:10 hodin                             z Blatničky v 13:05 hodin.

   

  Děkuji za podporu a přípravu PLESU PRO ANTONÍNEK.

   

   


  An = Antonínek                     Týden od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018                            Ba = Blatnička

   

  31.12.

  Ne

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

   

  7:30 

     Ba 9:00

  10:30

  An 24:00

  Na poděkování za přijaté dary, Boží ochranu, pomoc pro živou rodinu a dar víry

   

  Za farníky

  Úmysl na Antonínku

  1.1.

  Po

  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  7:30

  Ba9:00

     10:30

   Za farníky

   

  Za dar víry, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  2.1.

  Út

  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  An15:00

  15:00

  Za kněze

  Pohřební mše svatá zemřelé paní Milady Jagošové. R.I.P.

  3.1.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Cábovy, duše v očistci a živou rodinu

  4.1.

  Čt

   

  Ba 17:00

   

  5.1.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Peprnovy a za živou rodinu

  6.1.

  So

  Sl.  ZJEVENÍ PÁNĚ

  Žehnání koledníkům

  8:00       .

  Ba 17:00

  Za + rodiče Lopatovy, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

   

  7.1.

  Ne

  Svátek Křtu Páně

  7:30

  Ba9:00

  10:30

             An 15:00

  Za farníky

   

  Za + manžele Cíchovy, jejich syna Václava, za živou a + rodinu Cíchovu

  Úmysl na Antonínku                                                                                                                                                           

  Ženský sbor Vás srdečně zve na Novoroční besedování při malém občerstvení. Beseda se koná 7. ledna 2018 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Pravidelná adorace bude ve čtvrtek 4.1.2018. Výstav v 16 hod. a požehnání v 18 hodin.

   

  V sobotu 6.1.2018 nás čeká Tříkrálová sbírka po Blatnici i Blatničce. Děti koledníci i vedoucí skupinek se sejdou na mši svaté ve farním kostele v 8 hodin. Po mši svaté v Domě Svaté Rodiny, kde se rozdělí do skupinek.

   

  Prosíme o věcné dary do tomboly na PLES PRO ANTONÍNEK, který se koná v Blatničce v sobotu 13.1.2018 od 19. hodin. Odvoz z Blatnice pojede od farního kostela v 18:50.

   

   

  An = Antonínek             Týden od 24. 12. 2017 do 31. 12. 2017           Ba = Blatnička

   

  24.12.

  Ne

  4.neděle adventní

  Ba 9:00

  10:30

                  Ba20:00

  22:00

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava, duše v očistci a

  za živou rodinu  

  Za všechny lidi dobré vůle

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  25.12.

  Po

  Slavnost Narození Páně

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

   Za občany

  Za + rodiče, syna, dceru a živou rodinu

  26.12.

  Út

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za + Josefa Bogara, sestru Marii, za dvoje + rodiče a živou rodinu

  Za mládence

  Za nemocnou osobu, pomoc a ochranu Boží a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

  27.12.

  St

  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

  18:00

  Za + rodinu Kučerovu a Řepovu, za uzdravení rodových kořenů a za duše v očistci

  28.12.

  Čt

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

  Ba17:00

   

  29.12.

   

  18:00

  Za + rodiče Cíchovy a dceru Jaroslavu

  30.12.

  So

   

  7:00

  Za + rodiče Lopatovy, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  31.12.

  Ne

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7:30

     Ba 9:00

  10:30

  An24:00

  Na poděkování za přijaté dary, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu a dar víry

   Za farníky

   Úmysl na Antonínku

   

  Vánoční besídka a koledování dětí bude na Štěpána 26.12.2017 v 15 hodin ve farním kostele.

   

  Ženský sbor vás srdečně zve na novoroční besedování při malém občerstvení. Beseda se koná 7. ledna 2018 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Děkuji za zakoupené vstupenky na PLES PRO ANTONÍNEK, který se bude konat 13. ledna 2018  v Blatničce. Prosím o věcné dary do tomboly, přineste je na faru. Opět pojede do Blatničky doprava od farního kostela a z plesu budou auta odvážet podle vašeho přání.

   

   

   

  An = Antonínek             Týden od 17. 12. 2017 do 24. 12. 2017           Ba = Blatnička

   

  17.12.

  Ne

  3.neděle adventní

  7:30

  Ba 9:00

       10:30

  Za farníky

   

  Za + z rodin Hrabalovy, Chmelařovy a Kubicovy

   

  Za + rodiče Strakovy, dceru, duše v očistci

  18.12.

  Po

   

  6:45

  Za + Vladimíra Kuřinu, zetě, dvoje + rodiče a duše v oč.

  19.12.

  Út

   

  ---

   

  20.12.

  St

   

  18:00

  Za + Štěpána Vašíčka, rodiče z obou stran s poděkováním za 79 let života

  21.12.

  Čt

   

  Ba17:00

   

  22.12.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví pro těžce nemocnou osobu a za celou živou i + rodinu

  23.12.

  So

   

  7:00

  Za + Antonína Jakůbka, + rodiče, + rodinu Bachanovu a za Boží požehnání pro živou rodinu

  24.12.

  Ne

  4.neděle adventní

  Ba 9:00

  10:30

                  Ba20:00

  22:00

   

   

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava, duše v očistci a

  za živou rodinu  

  Za všechny lidi dobré vůle

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

   

  Nemocní věnovali 5.700 korun. Dárce 1000 korun. Na opravy v Blatnici 26.744 a v Blatničce 7.190 korun

   

  Intence na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu po mši svaté na faře. (20.12.2017)

   

  13. ledna 2018 se náš farní ples spojil s plesem pro Antonínek, který slaví 350 let od svého vzniku v roce 1668. Děkuji za podporu plesu v zakoupení vstupenky. Na faře si můžete koupit místenky na ples. Prosím o věcné dary do tomboly, přineste je na faru. Opět pojede do Blatničky doprava od kostela a z plesu budou auta odvážet podle vašeho přání.

   

  Vánoční besídka a koledování dětí bude na Štěpána 26.12.2017.

   

   

   

  An = Antonínek             Týden od 10. 12. 2017 do 17. 12. 2017           Ba = Blatnička

   

  10.12.

  Ne

  2. neděle adventní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za dvoje + rodiče, bratra, za živou rodinu a duše v očistci

   

   

  Za farníky

  11.12.

  Po

   

  6:45

  Za + tatínka, dar zdraví pro nemocnou maminku a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  12.12.

  Út

   

  ---

   

  13.12.

  St

  Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  18:00

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  14.12.

  Čt

  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč. círk

  Ba17:00

   

  15.12.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + rodiče Lagovy, dar víry a duše v očistci

  16.12.

  So

   

  7:00

   

  17.12.

  Ne

  3.neděle adventní

  7:30

  Ba 9:00

       10:30

  Za farníky

   

  Za + z rodin Hrabalovy, Chmelařovy a Kubicovy

   

  Za + rodiče Strakovy, dceru, duše v očistci

  Dárce, stárci a z pohřbu bylo věnováno 4.500 korun.

   

  V úterý a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním. Prosím oznamte změnu, že návštěva nemocných bude v úterý. Nahlaste mi další nemocné, které bych měl navštívit.

   

  Vánoční zpověď bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 16.12.2017 od 10:00 do 11:15 hodin.

   

  Děkuji za podporu plesu v zakoupení vstupenky. Po mši svaté si můžete u vchodu zamluvit místenku na ples.

   

  Všechny a zvlášť děti zvu na RORÁTY v pondělí ráno v 6:45 v DSR, vycházíme s lucernami naproti Panně Marii a po mši svaté snídaně.

   

   

   

  An = Antonínek             Týden od 03. 12. 2017 do 10. 12. 2017           Ba = Blatnička

   

  3.12.

  Ne

  1. neděle adventní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  An15:00

  Za farníky

   

   

  Za + Jiřinu Petraturovou a za živou rodinu

  4.12.

  Po

   

  6:45

  Za + rodiče Vyskočilovy, syna a Boží ochranu pro celou rodinu

  5.12.

  Út

   

  An15:00

  Za kněze

  6.12.

  St

   

  15:00

  Pohřební mše svatá + p. Františka Bršlíka. R.I.P.

  7.12.

  Čt

  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  Ba17:00

   

  8.12.

  Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  Mše svatá pro děti

  Ba 16:30

   

  18:00

   

   

   

  Za dvoje + rodiče a prarodiče, za Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci

  9.12.

  So

   

  7:00

  Za + rodiče Františka a Marii Lancuchovy a duše v oč.

  10.12.

  Ne

  2. neděle adventní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za dvoje + rodiče, bratra, za živou rodinu a duše v očistci

   

   

  Za farníky

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy fary.

  U dveří si můžete vyzvednout fotografie vašich zemřelých.

   

  Adorační den farnosti  -  neděle 3.12.2017                                                      

  7:30            Mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

                     Celý den mohou adorovat jednotlivé skupiny z farnosti, nebo jednotlivci          

  18:00          Zakončení adorace ve farním kostele a odchází světelné procesí s NSO

  na  Antonínek, kde bude svátostné požehnání a agape.       

   

  V adventu vždy v pondělí mše svatá ráno 6:45. Děti a školní mládež se shromáždí v DSR, a s lucernami přichází na mši svatou. Po mši svaté v DSR snídaně.     

   

  Ve čtvrtek pravidelná adorace ve farním kostele. Začátek v 16 hodin. Zakončení v 18 hod.

   

  V pátek po mši svaté pro děti přijde svatý Mikuláš s dárky pro děti.

   

  Pro vás, kdo z nějakého důvodu nemůžete přijít na faru pro místenku na ples se bude prodávat příští neděli 10.12.2017 po mši svaté u dveří kostela.   

   

  Návštěvu nemocných oznámím příští týden.

  Vánoční zpověď bude v Blatnici i v Blatničce  v sobotu 16.12.2017 od 10 do 11:15 hod.

   

   


   

  An = Antonínek Týden od 19.3.2017 do 26.3.2017    Ba = Blatnička

   

  19.3.

  Ne

  3.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

      10:30   . 

  14:00

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, jejich snachu, dar zdravía živou rodinu

  Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Pobožnost křížové cesty

  20.3.

  Po

  Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

  Doporučený svátek

  Ba 16:30

  18:00

   

  Za živé a + Josefky a Josefy

  21.3.

  Út

   

  ---

   

  22.3.

  St

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy, syna, manželku a Viktorii Žajdlíkovu

  23.3.

  Čt

   

  Ba 17:00

  Za + rodiče a prarodiče

  24.3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  25.3.

  So

  Slavnost 

  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

  7:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  26.3.

  Ne

  4. NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

   

  Ba9:00

  10:30

  14:00

  An15:00

  Za + Josefa Bogara, sestru Marii, dvoje + rodiče a dar 

  víry pro živou rodinu

  Za + rodiče a živou rodinu

  Za farníky

  Pobožnost křížové cesty

  Křížová cesta na Antonínku

  Obec Blatnice zve na výstavu kancionálů a Biblí v neděli 19.3.2017 od 14 do 17 hodin v obřadní síni.

   

  Velikonoční svátost smíření bude v Blatnici i Blatničce v sobotu před Květnou nedělí 8.4.2017 od 10 do 11:30 hodin.

    

   

   

   

   

  An = Antonínek                       Týden od 12.3.2017 do 19.3.2017            Ba = Blatnička

   

  12.3.

  Ne

  2.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

  10:30

  Za farníky

   

  Za dvoje + rodiče, prarodiče a sestru

  13. 3.

  Po

   

  18:00

  Za + manžela, syna, dvoje rodiče, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  14. 3.

  Út

   

  ---

   

  15. 3.

   

  St

   

  18:00

  Za + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  16. 3.

  Čt

   

  Ba 17:00

   

  17. 3.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče, za + manžela a dar zdraví pro živou r.

  18. 3.

  So

   

  7:00

  Za duše v očistci

  19. 3.

  Ne

  3.NEDĚLE POSTNÍ

  7:30

  Ba9:00

  10:30    .

  14:00

  Za farníky

   

  Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Pobožnost křížové cesty

   

  Pastorační a ekonomickou radu zvu na setkání v pátek 17.3.2017 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny v Blatnici.

   

   

   

   

  An = Antonínek Týden od 8.1.2017 do 15.1.2017 Ba = Blatnička 

   

  8. 1

  Ne

  Svátek Křtu Páně

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, kmotry a živou rodinu

  Za + Antonína Straku, dvoje rodiče a za živou a + rod.

  9. 1

  Po

   

  18:00

  Za + manžela, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rod.

  10. 1 

  Út

   

  ---

   

   11. 1

  St

   

  18:00

  Na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o ochranu Boží a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

   12. 1

  Čt

   

  Ba 17:00

  Za + rodinu Stodolákovu a duše v očistci

   13. 1

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela, rodiče z obou stran a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

   14. 1

  So

   

  7:00

  Za + Ludmilu Bršlíkovu a rodiče z obou stran

   15.1.

  NE

  2.neděle v mezidobí

  7:30  

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za živou a + rodinu, dar zdraví a ochranu P. Marie

  Za + Václava Cíchu, jeho rodiče a prarodiče a živou a + rodinu.

   

          

  Dárce věnoval na opravy fary 1.000 korun, z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun.

  Ženský sbor vás srdečně zve na Novoroční besedování, které se uskuteční v Domě Svaté Rodiny v neděli 8. ledna 2017 ve 14 hodin.

  Prosím o pomoc při úklidu vánoční výzdoby ve farním kostele v pondělí 9.1.2017 v 8 hod.

  Děkuji za zakoupené podpůrné vstupenky na 14. farní ples, který se bude konat v kulturním domě v Blatničce v sobotu 14. ledna 2017. Pro nejstarší a nejmladší účastníky je začátek v 17 hodin. Pro ostatní je začátek ve 20 hodin s předtančením. Odvoz od farního kostela pojede v 16:50 a 19:50.

  Prosím o věcné dary do tomboly, které můžete předat na faře nejpozději v pátek dopoledne. V Blatničce tombolu můžete předat v kanceláři Obecního úřadu. V letošním roce bude výtěžek věnován na opravy fary v Blatnici a vitráží v Blatničce. Na plese bude hrát dechová hudba BLATNIČKA.  

  Na faře si můžete zamluvit místenky. (i telefonicky)

  Prosím vinaře o podporu plesu. Přineste prosím víno na faru.

  Ples je připraven pro všechny věkové kategorie, skutečně pro všechny farníky a přátele. V tombole už jsou ceny: Televize s internetem, úhlopříčka 108 cm, tablet, dva mobilní telefony, vysavač, kávovar… 

   

   

   

  An=Antonínek                                   Týden od 2.10.2016 do 9.10.2016                      Ba=Blatnička

   

   

   


  2. 10.  Ne  27. neděle v mezidobí  7:30


  Ba 9:00


   


  10:30  Za farníky


  Za + rodiče Milana a Annu, matku Jelu, staré rodiče a živou rodinu


  Za + Františka Soviše, rodiče z obou stran a živou a + rodinu  3. 10.  Po     18:00  Za dvoje + rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci  4. 10.  Út  Památka svatého Františka z Assisi  An15:00  Za kněze


     5. 10.  St     18:00  Za dvoje + rodiče, bratra a ochranu Matky Boží pro živou rodinu  6. 10.  Čt     Ba 18:00  Za + Stanislava Smějsíka, dvoje rodiče a živou rodinu  7. 10.

  Památka P.M Růžencové Mše sv. pro děti  18:00  Za + manžela a živou a + rodinu  8. 10.  So     7:00  Poděkování za dožitá léta s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu  9. 10.  Ne  28. neděle v mezidobí  7:30


  Ba 9:00


  10:30  Za farníky


  Za živou a + rod., příbuzné, dar zdraví a ochranu PM


  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a duše v očistci

   

  Sbírka na opravy vynesla v Blatnici 28.370 korun a v Blatničce 9.940 korun. Z pohřbů bylo věnováno 3.000 korun a na farní kostel dárce 5.000 korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

   

  22. října uzavřou, na Svatém Antonínku, svátostné manželství Martin Bogar, Blatnice 599 a Martina Bartošová, Ostrožská Lhota 307. 

   

  Bohoslovce, kteří budou ubytovaní v rodinách přijďte vyzvednout v pátek 7.10.2016 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. 

   

  První Misijní klubko bude v úterý 4.10.2016 v 17 hodin v Domě Svaté Rodiny. Zveme všechny děti od 4. třídy.

   

  Ve středu a v pátek navštíví pan farář nemocné se svatým přijímáním.

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Začátek v 17 hodin, zakončení v 19 hod. 

   

   

  An = Antonínek                   Týden od 11.9.2016 do 18.9.2016                 Ba = Blatnička

  11. 9.

  Ne

  24. neděle v mezidobí

  7:30

   

  Ba 9:00

   

   

  10:30

  Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

  Za + rodiče, otce, manžele Pinkavovy a živou rodinu

  Za živé a + Marie a za farníky

  12. 9.

  Po


  15:30

  Pohřební mše svatá za + Boženu Vaňkovou R.I.P.

  13. 9.

  Út

  Památka svatého       Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  ---


  14. 9.

  St

  Svátek Povýšení  svatého Kříže

  18:00

  Za + Lubomíra Lahutu a jeho bratra Ladislava, za rodiče z obou stran a celou živou rodinu

  15. 9.

  Čt

  Památka P. M. Bolestné

  Ba 18:00

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  16. 9.

  Památka sv. Ludmily, muč. (mše sv. pro děti)

  18:00

  Za děti a školní mládež

  17. 9.

  So


  7:00


  18. 9.

  Ne

  25. neděle v mezidobí

  7:30

   

   

   

  Ba 9:00

   

  10:30

  Na poděkování za 970 let existence obce Blatnice pod Svatým Antonínkem a za všechny živé i + obyvatele

  Na poděkování PB za 50 a 70 let života, za dar zdraví a ochranu P.M. a sv. Antonína a za celou živou rodinu

  Nejmenovaní dárci věnovali na opravy 5 tisíc korun, z pohřbu 2.000 korun.

  Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska budou mít společnou pouť na Velehradě. Proto nás rektor olomouckého semináře prosí o ubytování bohoslovců v naší farnosti. Budou to bohoslovci ze Slovenského Badína, kteří v naší farnosti už byli. Jedná se o dvě noci. Přijedou v pátek 7. října, v sobotu pojedou na Velehrad a v neděli po obědě by odjížděli.

  V rodině by se ubytovali vždy dva bohoslovci. Prosím přihlaste se mi k jejich ubytování.

   

  V pátek bude sloužena první mše pro děti v tomto školním roce. Opět budeme následovat Ježíše v nedělních evangeliích.

  Dopis Papežského misijního díla.

  Milé misijní klubko v Blatnici pod Sv. Antonínkem,

              Děkujeme Vám za zaslaný dar 5 273 Kč z akce Misijní jarmark. Dar jsme přijali dne 25. května 2016. Velmi si vážíme Vaší ochoty pomoci chudým a potřebným lidem ve světě. Jsme rádi, že se Vám Misijní jarmark vydařil. Děkujeme, že jste se zapojili, a že díky Vám můžeme i nadále pomáhat sirotkům, hladovým a nemocným dětem, poskytovat jim potřebnou lékařskou péči a vzdělání. Kéž Vás stále provází Boží požehnání a šíříte kolem sebe radost a pokoj.           Za Papežská misijní díla                    Mgr. Jana Trojovská Drahovzalová

              V Hradci Králové dne 22. srpna 2016          

   

  Náboženství se začne vyučovat ve čtvrtek 15.9.2016.                      4. a 5. třída  6. hodinu

                                                             1. a 2. třída 5. hodinu             6. a 7. třída   7. hodinu

                                                                    3. třída 5 hodinu

                                                             8. a 9. třída  v pátek v 19 hodin. v Domě Svaté Rodiny

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Otázky nad naší křesťanskou identitou“. Přednáší Prof. Jan Bednář z Karlovy univerzity. Přednáška se koná ve středu 14.září v 19 hodin v Domě Svaté rodiny.

    

   

   

  Týden od 4.9.2016 do 11.9.2016

  4. 9.

  Ne

  23. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za + Františka Mikulíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za farníky

  5. 9.

  Po


  18:00

  Za + rodiče Bachanovy a Křápkovy a duše v očistci

  6. 9.

  Út


  An15:00


  7. 9.

  St


  18:00


  8. 9.

  Čt

  Svátek Narození      Panny Marie

  Ba 18:00


  9. 9.


  18:00

   

  10. 9.

  So


  7:00

  Na poděkování za dožití 70 let, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

  11. 9.

  Ne

  24. neděle v mezidobí

  7:30      .

   

  Ba 9:00

   

  10:30

  Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

  Za + rodiče, otce, manžele Pinkavovy a živou rodinu

  Za živé a + Marie a za farníky

  Na děkovné pouti se vybralo 134.013 korun. Nemocní věnovali 5.200 korun Z pohřbu 2000,-Kč Na opravy 2.000 korun.

  Děkuji všem dobrovolníkům za přípravu Děkovné poutě. Za dary plodů zahrad, za krásnou výzdobu kolem oltáře i nádhernou přípravu obětních darů. Všem Pán Bůh zaplať.

  Náboženství se začne vyučovat 15.9.2016. 

  Všechny třídy ve čtvrtek:       1. a 2. třída 5. hodinu

                                                        3. třída 5 hodinu

                                                 4. a 5. třída  6. hodinu

                                                 6. a 7. třída   7. hodinu

                                                 8. a 9. třída  v pátek v 19 hodin. v Domě Svaté Rodiny

  Úmysly mše svaté na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu po mši svaté na faře.

  Na faře si také můžete koupit kalendáře na rok 2017.

  Mše svaté pro děti začnou v pátek 16. září 2016.

  Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska budou mít společnou pouť na Velehradě. Proto nás rektor olomouckého semináře prosí o ubytování bohoslovců v naší farnosti. Budou to bohoslovci ze Slovenského Badína, kteří v naší farnosti už byli. Jedná se o dvě noci. Přijedou v pátek 7. října, v sobotu pojedou na Velehrad a v neděli po obědě by odjížděli.

  V rodině by se ubytovali vždy dva bohoslovci. Prosím přihlaste se mi k jejich ubytování.

   

   

   

   

  Týden od 24.7.2016 do 7.8.2016  

   Od 25.7.2016 do 7.8.2016 dovolená

  NE 31.7.2016 mše svatá v Blatnici v 11:00 hodin

           v BLatničce v 9:00 hodin

       sv. Antonínek 15:00 hodin. 

  NE 7.8.2016 mše svatá v Blatnici v 11:00 hodin

  v BLatničce v 9:00 hodin

  sv. Antonínek 15:00 hodin.

   

  An =Antonínek                           Týden od 17.7.2016 do 24.7.2016               Ba = Blatnička

   

    17. 7. Ne 16. neděle v mezidobí

  7:30 Za farníky

  Ba 9:00 Za + zetě, dvoje + rodiče a ochranu Boží pro celou živou rodinu

  10:30 Za živou a + rodinu Křápkovu a Popelářovu úmysl na Antonínku

  An. 15:00  

   18. 7. Po

  18:00 Za + manžela, + rodiče Janásovy a živou rodinu

    19. 7. Út  ---

    20. 7. St

  15:30 Pohřební mše svatá. + Milan Beňo. R.I.P.

    21. 7. Čt

  Ba 18:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu

    22. 7. Pá Památka sv. Marie Magdaleny

  18:00 Za + rodiče Josefa a Jiřinu Vyskočilovy a duše v očistci

    23. 7. So Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

  7:00

   24.7. Ne 17. neděle v mezidobí

  7:30 Na poděkování za 50 let manželství, dvoje + rodiče, s prosbou o další pomoc a ochranu pro živou rod.

  Ba 9:00 Na poděkování za dožitých 80 let a dar zdraví pro celou rodinu

  10:30 Za farníky

  An. 15:00 úmysl na Antonínku

   

   Prosím rodiče dětí, které jdou do první třídy, aby si vyzvedli ve vchodu do kostela přihlášky do náboženství a vyplněné je vhodili do schránky na faře.

  Matice svatoantonínská a farnost Blatnice pořádají v sobotu 20. srpna poutní zájezd. Navštívíme premonstrátský klášter v Želivi, rodiště svaté Zdislavy v Křižanově a na závěr poutní místo v Žarošicích. Přihlásit se můžete u pana Ladislava Vyskočila, kostelníka. Cena 350 korun. 

  Děkuji za organizaci a pomoc Antonínova léta. Díky za krásný týden strávený na Antonínku.

   

   

  An = Antonínek Týden od 10. 7. 2016 do 17. 7. 2016 Ba = Blatnička

    

  10. 7.

  Ne

  15. neděle v mezidobí

  Ba 9:00

  10:30

  An. 15:00

  Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy a živou rodinu

  Za + rodiče, bratra a manžela Ladislava a za živou rodinu Pouť nemocných na Antonínku s pomazáním nemocných

  11. 7.

  Po

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  An. 17:00

  Na poděkování za 50 let manželství a dvoje + rodiče

  12. 7.

  Út

   

  An. 17:00

   

  13. 7.

  St

   

  An. 17:00

   

  14. 7.

  Čt

   

  An. 17:00

   

  15. 7.

  Památka sv.Bonaventury biskupa a učitele církve

  An. 17:00

   

  16. 7.

  So

   

  7:00

   

  17. 7.

  Ne

  16. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

   

  10:30

  An. 15:00

  Za farníky

  Za + zetě, dvoje + rodiče a ochranu Boží pro celou živou rodinu

  Za živou a + rodinu Křápkovu a Popelářovu

   

  Příští týden bude mše svatá ve farním kostele pouze v sobotu a neděli, protože bude probíhat na Sv. Antonínku ANTONÍNOVO LÉTO. Od pondělí do pátku bude mše svatá na Antonínku vždy v 17,00 hod. Kdo by se chtěl mše svaté zúčastnit a nemá se jak na Sv. Antonínek dostat, ať čeká před kostelem v 16,30 hod. Bude zajištěn odvoz. Zpáteční odvoz bude rovněž zajištěn.

   

  Dne 16.7.2016 hodlají ve Vnorovech uzavřít svátostné manželství Luboš Pavlíček, Vnorovy a Veronika Žufanová, Blatnice pod Sv. Ant.

   

  Prosím rodiče dětí, které jdou do první třídy, aby si vyzvedli ve vchodu do kostela přihlášky do náboženství a vyplněné je vhodili do schránky na faře.

   

  Matice svatoantonínská a farnost Blatnice pořádají v sobotu 20. srpna poutní zájezd. Navštívíme premonstrátský klášter v Želivi, rodiště svaté Zdislavy v Křižanově a na závěr poutní místo v Žarošicích. Přihlásit se můžete u pana Ladislava Vyskočila, kostelníka. Cena 350 korun.  

   

   

  An = Antonínek Týden od 3. 7. 2016 do 10. 7. 2016 Ba = Blatnička

  3. 7. NE 14. neděle v mezidobí Pouť svatých Petra a Pavla na Sv. Antonínku

  Národní pouť sekulárního frant. řádu

  An 9:00

  An 10:30 Za poutníky z Ostrožské Lhoty Úmysl františkánů

  4. 7. PO Ba 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a celou živou a + rodinu

  5. 7. ÚT Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké

  7:30 Za + vnučku

  6. 7. ST 18:00 Za + Marii Bogarovou, dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

  7. 7. Čt Ba 18:00 Za + P. Josefa Čechmánka, jeho živou a + rodinu a duše v očistci

  8. 7. Pá 18:00 Za + rodinu a duše v očistci

  9. 7. So 7:00

  10. 7. Ne 15. neděle v mezidobí

  Ba 9:00 Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy a živou rodinu

  10:30 Za + rodiče, bratra a manžela Ladislava a za živou rodinu

  An. 15:00   Pouť nemocných na Antonínku s pomazáním nemocných

   

  Dne 16.7.2016 hodlají ve Vnorovech uzavřít svátostné manželství Luboš Pavlíček, Vnorovy a Veronika Žufanová, Blatnice pod Sv. Ant.

   

  Autobus na pouť na Velehrad pojede v úterý 5.7.2016. Odjezd z Blatnice od kostela v 7:15 hod. Cena 100 korun. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na faře, nejpozději v neděli 3.7.2016.

   

  V neděli 10.7.2016 v 15 hodin bude na Antonínku pouť nemocných. Prosím ty, kdo chtějí přijmout svátost nemocných, aby se přihlásili v zákristii nebo na faře. Stačí i telefonicky: 734 384 671.

   

  Autobus na pouť svatých Petra a Pavla pojede z Blatnice v 9:45. Autobus na pouť svatých Petra a Pavla pojede z Blatničky v 9:30.

   

  V neděli 10.7.2016 začíná na Antonínku ANTONÍNOVO LÉTO. Více informací na plakátku.

   

  Prosím rodiče dětí, které jdou do první třídy, aby si vyzvedli ve vchodu do kostela přihlášky do náboženství a vyplněné je vhodili do schránky na faře.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 26. 6. 2016 do 3. 7. 2016               Ba = Blatnička

   

  26. 6.

  NE

  13. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

   

  An 15:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  Za + Antonína Kubicu, rodiče a živou rodinu

  Poděkování Pánu Bohu za 15 let kněžství s prosbou o Dary Ducha Svatého do další služby

  Národní pouť Rytířstva Neposkvrněné a čas. Immaculata

  27. 6.

  PO

   

  18:00

  Za + rodinu a duše v očistci

  28. 6.

  ÚT

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

   

   

  29. 6.

  ST

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

  18:00

  Za rodiče Strakovy a dceru

  30. 6.

  ČT

  Svátek výročí posvěcení katedrály

  Ba 18:00

   

  1. 7.

   

  18:00

  Za + sestru Ludmilu Kuřinovu

  2. 7.

  SO

   

  Ba 16:30

  18:00

   

  Na poděkování za 70 let života, dar zdraví a živou rodinu

  3. 7.

  NE

  14. neděle v mezidobí   Pouť svatých Petra a Pavla na Sv. Antonínku Národní pouť sekulár-ního frant. řádu

  An.9:00

  An.10:30

  Za poutníky z Ostrožské Lhoty

  Úmysl františkánů

   

  Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili.

  Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

   

  Zvu všechny farníky na primiční mši svatou novokněze P. Jiřího Luňáka, v Ořechově v sobotu 2.7.2016 v 10 hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                Týden od 19. 6. 2016 do 26. 6. 2016               Ba = Blatnička

   

  19. 6.

  NE

  12. neděle v mezidobí

  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína

  8:00

  9:00

  10:30

  14:00

  20:00

  Za farníky

  Za farníky z Ostrožské Lhoty

  Za poutníky a ctitele svatého Antonína

  Adorace a svátostné požehnání

  Začíná duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

  20. 6.

  PO

   

  Ba15:30

  17Ant.

  Pohřební mše svatá + Františka  Marka

  Za účastníky duchovní obnovy

  21. 6.

  ÚT

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  17Ant.

  Za účastníky duchovní obnovy

  22. 6.

  ST

   

  17Ant.

  Za účastníky duchovní obnovy

  23. 6.

  ČT

   

  17Ant.

  Za účastníky duchovní obnovy

  24. 6.

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele                 Mše sv. pro děti

  11Ant.

  18:00

  Za účastníky duchovní obnovy

  Za + rodiče Annu a Josefa Mičkovi, syna Františka a za živou a zemřelou rodinu

  25. 6.

  SO

   

      ---

   

  26. 6.

  NE

  13. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

   

  An 15:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  Za + Antonína Kubicu, rodiče a živou rodinu

  Poděkování Pánu Bohu za 15 let kněžství s prosbou o Dary Ducha Svatého do další služby

  Národní pouť Rytířstva Neposkvrněné a čas. Immaculata

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 19.6.2016 pojede z Blatnice v 7:45,  8:45,  9:45, z Blatničky 9:30

   

  V pátek 24.6.2016 bude poslední mše svatá pro děti. Po mši svaté bude táborák s opékáním.

   

  Přijměte pozvání na duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, knězem z Malty. Začíná se v neděli večer 19.6.2016 v 19:30, nebo v pondělí ráno v 8 hodin.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 12. 6. 2016 do 19. 6. 2016               Ba = Blatnička

   

  12. 6.

  NE

  11. neděle v mezidobí

  7:30      .            .

  Ba9:00           

  10:30

  An 15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou za dar zdraví, dary Ducha Svatého a za rodiče Bogarovy, Spáčilovy a duše v očistci

  Za + rodiče, bratry a živou rodinu

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  13. 6.

  PO

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  An.17:00

  Za poutníky z Blatnice a Blatničky

  Domácí pouť ke cti svatého Antonína

  14. 6.

  ÚT

   

   

   

  15. 6.

  ST

   

  --

  --

  16. 6.

  ČT

   

  Ba 18:00

   

  17. 6.

  mše sv. pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče a příbuzné, za dar víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  18. 6.

  SO

   

  Ba 16:30

  18:00

  Za + otce, rodiče Šuránkovy a živou rodinu                    Za + Antonína Straku k nedožitým 77. narozeninám a za živou a + rodinu

  19. 6.

  NE

  12. neděle v mezidobí

  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína

  Mše svaté na Svatém Antonínku

  8:00

  9:00

  10:30

  14:00

  20:00

  Za farníky

  Za farníky z Ostrožské Lhoty

  Za poutníky a ctitele svatého Antonína

  Adorace, svátostné požehnání, slavnostní odpoledne

  Začíná duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

   Děkuji za štědrost při misijním jarmarku. Děti vydělali 5.270 korun. Celá částka byla odeslána na misijní dílo dětí.

   

  *Zájemci o oběd na hlavní pouti v neděli 19.června 2016 si mohou koupit stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je opět řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 85,-Kč.

   

  *Sdělení pro děti, které jsou zapojeny v celoroční soutěži na páteční mši svaté. Mladší děti pouze lepí samolepky a vybarvují si obrázky v sešitku. Starší děti, lepí samolepky a odpoví na 5 okruhů otázek. Podepsané sešitky můžete odevzdat v kostele i na faře.  V pátek 24.6.2016 bude poslední mše svatá pro děti. Po mši svaté bude táborák s opékáním.

   

  Program na Hlavní pouti 19.6.2016

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté

  V závěru předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

  14:30 Slavnostní odpoledne - koncert

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 19.6.2016 pojede z Blatnice v 7:45,  8:45,  9:45, z Blatničky 9:30

  Autobus na pouť v pondělí 13.6.2016 pojede z Blatnice 16:00 a 16:30.        Z Blatničky v 15:50.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 5. 6. 2016 do 12. 6. 2016               Ba = Blatnička

   

  5. 6.

  NE

  10. neděle v mezidobí

  Pouť Matice svatoantonínské

  An.10:30

  An. 15:00

  Za živé a + členy Matice svatoantonínské

  modlitba hodin

  6. 6.

  PO

   

  15:30

  Ba:16:00

  Pohřební mše svatá za + paní Růženu Zatloukalovou

  Pohřební mše svatá za + paní Ludmilu Macháňovou

  7. 6.

  ÚT

   

  An 15:00

  Za kněze

  8. 6.

  ST

   

  18:00

  Na poděkování za prožitá dobrodiní s prosbou o dar víry, Boží ochranu a zdraví do dalších let

  Za + Josefa Křapu a celou živou a zemřelou rodinu

  9. 6.

  ČT

   

  Ba 18:00

  Za + Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu

  10. 6.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + manžela, dvoje + rodiče, a za živou rodinu

  11. 6.

  SO

  Památka sv. Barnabáše, apoštola

  7:00

  Za duše v očistci

  12. 6.

  NE

  11. neděle v mezidobí

  7:30      .            .

  Ba9:00           

  10:30

  An 15:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou za dar zdraví, dary Ducha svatého a za rodiče Bogarovy, Spáčilovy a duše v očistci

  Za + rodiče, bratry a živou rodinu

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

   

   

  Prosím děti, aby přinesly sešitky, kde si lepí samolepky za mše svaté, k vyhodnocení celoroční soutěže: „Pán Ježíš v evangeliích."

   

  Na Svatém Antonínku se připravuje duchovní obnova vedená otcem Eliasem Vellou, knězem z Malty. Uskuteční se od 19. června 2016 do 24. června 2016. Začíná se v neděli večer po Hlavní pouti v 19:30 hod a končí se v pátek obědem. Je třeba počítat s konferenčním poplatkem 600 korun za celou obnovu, nebo 120 korun za den. Večer na mši svatou a na adoraci bude možné přijít samozřejmě bez poplatku.

   

  Již podruhé se připravuje ANTONÍNOVO LÉTO, ve dnech 10. - 15. července, na Svatém Antonínku. Léto je pro všechny věkové kategorie. Začíná se v neděli 10.7. ve 12 hodin modlitbou Anděl Páně a obědem v trávě z vlastních zásob. Po celý týden budou na Antonínku mše svaté v 17 hodin, slouženy pozvanými kněžími. Předškoláci ať mají doprovod.  Děti se nemusí přihlašovat, ale pokud víte, že se jistě zúčastníte, přihlaste se na faře v Blatnici, u paní Jarmily Hruškové v Blatničce a slečny Aleny Skřenkové v Ostr. Lhotě, ulehčíte tím organizaci akce. Ostatní informace najdete na Webu: http://www.antoninek.cz/, nebo na plakátech.

   

  Pan děkan zve členy pastorační a ekonomické rady na setkání se spolupracovníky děkana a to v pondělí 6.6.2016 v 19 hodin v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 29. 5. 2016 do 5. 6. 2016               Ba = Blatnička

   

  29. 5.

  NE

  9. neděle v mezidobí

  7:30

   

  Ba 9:00

     10:30

  An. 15:00

  Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

   

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  30. 5.

  PO

  Památka sv. Zdislavy

  18:00

  Za + rodiče Valáškovy, dceru Antonii s prosbou o ochranu sv. Antonína pro celou živou rodinu

  31. 5.

  ÚT

  Svátek Navštívení PM

   

   

  1. 6.

  ST

  Památka sv. Justina, mučedníka

  18:00

  Za přijatá dobrodiní, duše v očistci, zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

  2. 6.

  ČT

   

  Ba 18:00

   

  3. 6.

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova           Mše sv. pro děti

     18:00

  Na poděkování za dar zdraví a za 50let manželství, s prosbou o ochranu P.M. pro živou rodinu

  4. 6.

  SO

  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

  11:00

  Ba 16:30

  18:00

  Za živé a + 70., dar zdraví a ochranu Panny Marie

   

  Na poděkování za dožitých 70 let, za živou rodinu, dar zdraví a Boží ochranu

  5. 6.

  NE

  10. neděle v mezidobí

  Pouť Matice svatoantronínské

  An.10:30

  An. 15:00

  Za živé a + členy Matice svatoantonínské

  modlitba hodin

   

  Děkuji všem., kdo se zapojili do přípravy Božího Těla. Ať vám Pán odplatí vaši službu.

   

  Úmysly mše svaté na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu po mši svaté na faře.

   

  Naše nemocné navštívím se svatým přijímáním ve středu a v pátek.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 22. 5. 2016 do 29. 5. 2016               Ba = Blatnička

   

  22. 5.

  NE

  Slavnost Nejsvětější Trojice

  7:30

  Ba 9:00

   

  10:30

  An.15:00

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za + Annu Ratajskou, manžela, jejich rodiče a za zetě

  modlitba hodin a mše svatá

  23. 5.

  PO

   

  18:00

  Za + Josefa Smějsu, dvoje + rodiče a živou a + rodinu

  24. 5.

  ÚT

   

   

   

  25. 5.

  ST

   

  18:00

  Za + manžela a za živou a + rodinu Hurábovu a Mičkovu

  26. 5.

  ČT

  Slavnost Těla a Krve Páně

  Ba 16:30

  18:00

   

  Za + manžela a na poděkování za prokázaná dobrodiní

  27. 5.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče, prarodiče a duše v očistci

  28. 5.

  SO

   

  7:00

  Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  29. 5.

  NE

  9. neděle v mezidobí

  7:30

   

  Ba 9:00

     10:30

  An.15:00

  Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

   

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  Pětasedmdesátníci věnují na farní kostel 650 korun.

   

  *     Duchovní správa na Svatém Hostýně a farnost v Bystřici pod Hostýnem zvou v sobotu 28. května 2016 na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Čas 8:30. hod.

  *     Děti z Misijního klubka vás zvou na Misijní jarmark a to v neděli 22.5.2016 od 8:30. do 12. hodin před kostelem.

  *     Další Mládežnický pátek se uskuteční 27.5.2016 v 19:19 hod. v Moravském Písku.

  *     Ke slavnosti Těla a Krve Páně připravte oltáře jak jsme zvyklí. Mše svatá bude v 18 hodin a po ní vyjdeme k oltářům v ulicích. Připravte opět děti v kroji, nebo v šatech.

   

  *     Na Svatém Antonínku se připravuje duchovní obnova vedená otcem Eliasem Vellou, knězem z Malty. Uskuteční se od 19. června 2016 do 24. června 2016. Začíná se v neděli večer po Hlavní pouti v 19:30 hod a končí se v pátek obědem. Je třeba počítat s konferenčním poplatkem 600 korun za celou obnovu, nebo 120 korun za den. Večer na mši svatou a na adoraci bude možné přijít samozřejmě bez poplatku.

   

  *     Otec arcibiskup zřizuje kurz pro pastorační pomocníky při děkanátu Veselí. Posláním kurzu je připravit laiky, odborně i duchovně, k aktivní službě ve farnostech. Jednotlivé předměty budou přednášet kněží děkanátu. Kurz bude probíhat od 10. září 2016 do 3. června 2017, vždy dvě soboty v měsíci, mimo vánoce a velikonoce. Kurz je především pro podávání svatého přijímání, ale také pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat ve víře. Na závěr otec arcibiskup udělí pověření. Přihlášky si můžete vyzvednout na faře.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 15. 5. 2016 do 22. 5. 2016               Ba = Blatnička

   

   

  15: 5.

  NE

  Slavnost       

  Seslání Ducha Svatého

  První svaté přijímání ve farnosti

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  An.15:00

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče a živou rodinu

  Za děti přistupující k 1. sv. přijímání

  modlitba hodin, mše svatá a novokněžské požehnání

  16. 5.

  PO

  Svátek sv. Jana Nepo-muckého, kněze a mučed.           začíná liturgické mezid.

  18:00

  Za rodiče Zbahnovy, dvoje prarodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

  17. 5.

  ÚT

   

   

   

  18. 5.

  ST

   

  18:00

  Na poděkování za dožitých 50 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

  19. 5.

  ČT

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

  Ba 18:00

   

  20. 5.

  Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + Anežku Petraturovu, manžela a duše v očistci

  Za živé a + z ročníku 1941

  21. 5.

  SO

   

  7:00

  Za duše v očistci

  22. 5.

  NE

  Slavnost Nejsvětější Trojice

  7:30

  Ba 9:00

   

  10:30

  An 15:00

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  Za + Annu Ratajskou, manžela, jejich rodiče a zetě

  modlitba hodin a mše svatá

   

  Děkuji za výzdobu kostela a přípravu slavnosti prvního sv. přijímání a za finanční dar 1.000 Kč.

  Děkuji ženám, zvláště osmdesátnicím, za finanční dary na výrobu oltářních pláten. 

   

  Děti z Misijního klubka vás srdečně zvou na Misijní jarmark a to v neděli 22.5.2016 od 8:30. do 12. hodin před kostelem. Děti budou prodávat drobné dárkové předměty, které vyráběly během roku při svých setkáních. Prosí vás o zakoupení těchto předmětů. Celý výtěžek Misijního jarmarku bude odeslán do Národní kanceláře Papežských misijních děl a odtud přímo do misií na pomoc nejchudším dětem.

   

  Dnes odpoledne, 15. května, jsme zváni na Antonínek, kde bude sloužit mši svatou novokněz P. Josef Slezák. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání a po té bude přednášet o pěší pouti z ČR do Říma.

   

   

   

  An = Antonínek                Týden od 8. 5. 2016 do 15. 5. 2016               Ba = Blatnička

   

  8. 5.

  NE

  7. neděle velikonoční

  7:30      .

  Ba 9:00

  10:30

  An 15:00

  Za Jarečka a Lucinku Horákovy, duše v očistci a celou živou a + rodinu Horákovu a Koňárkovu

  Za dvoje + rodiče, + příbuzné a živou rodinu

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  9. 5.

  PO

   

  18:00

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

  10. 5.

  ÚT

   

  ---

   

  11. 5.

  ST

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy a ochranu Boží pro živou rod.

  12. 5.

  ČT

   

  Ba 18:00

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  13. 5.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za sestru Blaženu Bršlíkovu, rodiče a duše v očistci

  14. 5.

  SO

  Svátek sv. Matěje, apoštola

  ---

   

  15: 5.

  NE

  Slavnost                 Seslání Ducha svatého,

  slavnost prvního svatého přijímání ve farnosti

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  An 15:00

  Za farníky

  Za + manžela, syna, rodiče a živou rodinu

  Za děti přistupující k 1. sv. přijímání

  modlitba hodin a mše svatá

  Ze svatby bylo věnováno 3.000 korun. Nemocní věnovali 5.300 korun.

   

  Zveme mladé na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé (16 - 25 let) a uskuteční se

  7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz

   

  List věřícím ke sbírce na církevní školy

   

  Drazí bratři a sestry,

  připravujeme se na seslání Ducha Svatého. K přípravě patří nejen prosby, aby On přišel a naplnil nás, ale i snaha otevřít vlastní srdce a udělat v sobě místo pro jeho dary. On, který je láska, se začíná projevovat v našem životě, když milujeme, když z lásky odpouštíme, pomáháme, děláme skutky milosrdenství tělesného či duchovního.

           Dovoluji si poradit Vám a nabídnout jednu příležitost k dobrému skutku. Příští neděli bude sbírka věnovaná na církevní školy, které považuji za jednu z priorit arcidiecéze. Vzdělaná a dobře vychovaná mládež je budoucností církve. Děkuji všem, kteří podpoří církevní vzdělávání svou modlitbou i velkorysým darem. Bůh, který se nikdy nenechá zahanbit naší velkorysostí, ať je Vaší odměnou!

           Každému z Vás ze srdce žehná

                                                                                                arcibiskup Jan

   

   

   

  An = Antonínek                Týden od 1. 5. 2016 do 8. 5. 2016               Ba = Blatnička

   

   

  1. 5.

  NE

  6. neděle velikonoční

  Ba 11:00

  An. 15:00

  Za dvoje + rodiče, manžela a živou rod. Minaříkovu

  Modlitba hodin a mše svatá

  2. 5.

  PO

  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

  18:00

  Na poděkování za dožitých 90 let, + manžela, rodiče z obou stran, s prosbou o dar zdraví a ochranu P. M. pro celou rodinu

  3. 5.

  ÚT

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  An. 15:00

  Za kněze

  4. 5.

  ST

   

  18:00

  Za + manžela k nedožitým 80ti letům života, + syna k nedožitým 50ti letům života, duše v očistci, ochranu P.M. a sv. Antonína pro živou rodinu

  5. 5.

  ČT

  Slavnost Nanebevstoupení Páně

  Ba 16:30

  18:00

  Za + manžela, dvoje rodiče, sestru a živou rodinu

  6. 5.

  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a muč.       Mše sv. pro děti

  18:00

  Za rodiče Františka a Ludmilu Vyskočilovy, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  7. 5.

  SO

   

  ---

   

  8. 5.

  NE

  7. neděle velikonoční

  7:30

   

  Ba 9:00

  10:30

  An 15:00

  Za Jarečka a Lucinku Horákovi, duše v očistci a celou živou a + rodinu Horákovu a Koňárkovu

  Za dvoje + rodiče, + příbuzné a živou rodinu

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek 5.5.2016 bude pravidelná adorace ve farním kostele od 16. do 18. hodin.

  Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče, pozvěte děti a přijďme spolu pozdravit Pannu Marii. Začneme v pondělí 2.5.2016. Děti mohou přijít v kroji, nebo v šatech.                         (V Blatničce v 18 hodin.)

   

  V sobotu 7.5.2016 od 16 hodin přistoupí děti a jejich rodiče k první svaté zpovědi. Ostatní využijte možnost ke zpovědi před mší svatou.

   

  Otec arcibiskup, udělí panu Františku Pančíkovi, děkovné uznání a medaili sv. Jana Sarkandra, za nezištnou pomoc ve farnosti, v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi, v sobotu 7. května 2016 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.

  Prosím, doprovoďme, zvláště z Blatničky, pana Pančíka do Olomouce.

   

   

  An = Antonínek                Týden od 24. 4. 2016 do 1. 5. 2016               Ba = Blatnička

   

   

  24. 4.

  NE

  5. neděle velikonoční

  7:30      .

   

  Ba 9:00

      10:30

  An.15:00          

  Na poděkování za 70 let a 20 let života a dar zdraví, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

  Za + P. Josefa Šimčíka a + příbuzné

  Za farníky

  modlitba hodin a mše svatá

  25. 4.

  PO

  Svátek sv. Marka, evangelisty

  18:00

  Na poděkování za 80 let života  s prosbou o Boží ochranu a za zemřelého manžela

  26. 4.

  ÚT

   

   

   

  27. 4.

  ST

   

  18:00

  Za dožitých 70 let života, za živou rodinu a + rodiče       a sestry

  28. 4.

  ČT

   

  Ba 18:00

  Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  29. 4.

  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve, patronky Evropy

  mše sv. pro děti

  18:00

  Za dvoje + rodiče, manžela, syna, s prosbou o dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

  30. 4.

  SO

   

  18:00

  Za + Ludmilu Chabičovu, dva manžele a živou rodinu

  1. 5.

  NE

  6. neděle velikonoční

  Ba 11:00

  An. 15:00

  Za dvoje + rodiče, manžela a živou rod. Minaříkovu

  Modlitba hodin a mše svatá

   

  Pouť farnosti Blatnice ke svaté bráně na Velehrad 1.5.2016

  07:30 od farního kostela vychází pěší poutníci.

  13:30 vyjíždí autobus od farního kostela a ze zastávky v Blatničce.

  14:30 všichni společně vycházíme od hřbitova na Velehradě, a projdeme svatou bránou.

  15:00 bude sloužena mše svatá společně s farníky z Jalubí.

  16:00 pro zájemce prohlídka opravené baziliky.  

   

  Nejpozději do úterý nahlaste počty pěších poutníků a přesný seznam poutníků autobusem.

  Za velkého deště se pěší pouť nebude konat. Pojedeme všichni autobusem, nebo auty.

  Pěší poutníky z Velehradu odveze autobus.

   

  Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče, pozvěte děti a přijďte spolu pozdravit Pannu Marii. Začneme v pondělí 2.5.2016. Děti mohou přijít v kroji, nebo v šatech.                         (V Blatničce v 18 hodin.)

   

   

   

  An = Antonínek                Týden od 10. 4. 2016 do 17. 4. 2016               Ba = Blatnička

   

  10. 4.

  NE

  3. neděle velikonoční

  7:30

  Ba 9:00

  10:30    .

  An.15:00 

  Za farníky

  Na poděkování P. Ježíši za dožití 80. let, + rodiče a sestru

  Za + Libuši Práškovou, otce Františka a Boží ochranu pro živou rodinu

  úmysl na Antonínku

  11. 4.

  PO

  Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

  18:00

  Za dvoje + rodiče a celou živou a + rodinu

  12. 4.

  ÚT

   

   

   

  13. 4.

  ST

   

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy, živou rodinu a duše v očistci

  14. 4.

  ČT

   

  Ba 18:00

  Za + rodiče, prarodiče a příbuzné

  15. 4.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + manžela Vladislava Bachana, rodiče z obou stran a ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu

  16. 4.

  SO

   

  Svatební mše sv.na Antonínku

   

  17. 4.

  NE

  4. neděle velikonoční

  7:30

  Ba9:00 .

  10:30

  An15:00

  Za farníky

  Za + rodiče Havlíkovy, Žufánkovy, manžele Lajzovy, živou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie

  Za + Stanislava Bedravu, otce a živou rodinu

  první modlitba hodin a mše svatá

   

   

  Blatnička svatební ohlášky: 30. dubna uzavřou na Svatém Antonínku církevní manželství

  Martin Palík, Novodvorská 1065, Třebíč a Veronika Minaříková, Blatnička 64.

   

  Prosím o pomoc při úklidu na Svatém Antonínku. V pondělí úterý a ve středu bude úklidová brigáda vždy od 14 hodin, aby se mohli účastnit i ti, kdo jsou v práci. V pondělí bude úklid uvnitř kaple a v úterý a středu hrabání listí v aleji a na křížové cestě.

   

  Prosím pastorační a ekonomickou radu o setkání ve středu 13.4.2016 v 19 hodin v DSR.

   

  Pouť farnosti Blatnice ke svaté bráně na Velehrad 1.5.2016

  Vydejme se na pouť jako jedna farnost. Nejdřív bude vycházet pěší skupina poutníků. Pojďme skutečně všichni, kdo trochu můžeme. Půjdeme kratší cestou.  Pojede s námi doprovodné vozidlo, které může vzít větší batohy, nebo kdyby někdo nezvládal tempo, tak ho převeze dopředu. Cestou poobědváme guláš, který nám přivezou. Guláš bude zdarma, jen bude třeba nahlásit počty poutníků. Budeme je zapisovat jak na faře tak v zákristii. Druhá skupina pojede autobusem, bude vyjíždět po obědě. Také bude třeba nahlásit počty lidí do autobusu. Poslední skupina pojede vlastními auty. Všechny skupina se sejdou ve 14:30 u hřbitova na začátku Velehradu, a společně projdeme svatou bránou. V 15 hodin bude mše svatá společně s farníky z Jalubí. Po mši svaté jsem domluvil pro zájemce prohlídku opravené baziliky. Prohlídka bude od 16 do 17 hodin. 

   

   

  An  = Antonínek                Týden od 3. 4.2016 do 10. 4. 2016               Ba = Blatnička

   

  3. 4.

  Ne

  2. neděle velikonoční

  7:30

   Ba9:00

  10:30

  An.15:00

  Za rodiče Vyskočily, duše v očistci a za živou rodinu

  Za živou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie

  Za farníky

  úmysl na Antonínku

  4. 4.

  PO

  Slavnost Zvěstování Páně

  18:00

  Za + Aničku Hadašovou, + rodiče a živou rodinu

  5. 4.

  ÚT

  Památka sv. Vincence Ferrerského, kněze

  An.15:00

  Za kněze

  6. 4.

  ST

   

  18:00

  Za + manžela, otce a živou rodinu

  7. 4.

  ČT

  Pam. sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

  Ba 18:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou ochrany Panny Marie pro celou živou rodinu

  8. 4.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za  manžela , syna, sestru, rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu

  9. 4.

  SO

   

  7:00

  Za Ludmilu Chabičovu, dva manžele, živou a + rodinu

  10. 4.

  NE

  3. neděle velikonoční

  7:30

  Ba 9:00 .

    10:30   .

  An.15:00 

  Za farníky

  Na poděkování Pánu Ježíši za dožití 80. let, + rodiče a sestru

  Za + Libuši Práškovou, otce Františka a Boží ochranu pro živou rodinu

  úmysl na Antonínku

  Dnes, v neděli 3.4.2016, se uskuteční valná hromada Matice svatoantonínské v Ostrožské Lhotě. Začátek v 15 hodin mše svatá a po ní zasedání v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka.

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Začátek v 17 a ukončení v 19 hodin.

   

  PROGRAM V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH

  1.5.2016      Pouť farnosti Blatnice ke svaté bráně na Velehrad

  7.5.2016      Zpověď dětí k prvnímu svatému přijímání

  7.5.2016      Otec arcibiskup vyznamená, při pouti v olomoucké katedrále, p. Františka Pančíka za dlouholetou službu varhaníka.

  15.5.2016    První svaté přijímání ve farním kostele

  5.6.2016      Pouť matic na Antonínku

  13.6.2016    Domácí pouť na Antonínku

  19.6.2016    Hlavní pouť na Antonínku

  19.6.2016    Začíná ve 20 hodin duchovní obnova, kterou povede P. Elias Vella.

  3.7.2016      Pouť svatých Petra a Pavla

  10.7.2016    Pouť nemocných, začíná týden ANTONÍNOVO LÉTO

   

   

  An = Antonínek                Týden od 27.3.2016 do3.4.2016               Ba = Blatnička

   

  27.3.

  NE

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za občany

  Za + Františka Soviše, rodiče z obou stran a živou rodinu

  28.3.

  PO

  Pondělí v oktávu velikonočním

  7:30      .

  Ba 9:00

  10:30

  Za + rodiče Budínkovy, celou + rodinu a ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Za + Ludmilu Petraturovou, nedožitých 90 let, + manžela a za Boží ochranu pro živou rodinu

  29.3.

  ÚT

  Úterý v oktávu velikon.

  ---

   

  30.3.

  ST

  Středa v oktávu velikonočním

  18:00

  Za + Josefa Bogara, sestru, dvoje + rodiče a dar víry pro živou rodinu

  31.3.

  ČT

  Čtvrtek v oktávu velik.

  Ba 18:00

   

  1.4.

  Pátek v oktávu velik. Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

  2. 4.

  So

  Sobota v oktávu velikonočním

  7:00

  Poděkování za 70 let života s prosbou o přímluvu  sv. Antonína a P.M. pro živou rodinu

  3. 4.

  Ne

  2. neděle velikonoční

  7:30

   Ba9:00

  10:30

  An.15:00

  Za rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a za živou rodinu

   

  Za farníky

  úmysl na Antonínku

   

  16. dubna uzavřou, na Svatém Antonínku, svátostné manželství Martin Ondroušek, Blatnice 51 a Aneta Křápková, Blatnice 854.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Mládež zvu na MP v pátek 1.4.2016 ve Vnorovech. Odjíždět budeme v 19 hodin od fary.

   

  V neděli 3.4.2016 budou při mši svaté v 10:30 představeny děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání.

   

  Začínají pravidelné mše svaté na Svatém Antonínku v neděli v 15 hodin.

   

   

  V Blatničce budou mše svaté ve čtvrtek v 18 hodin.

   

   

  Ba = Blatnička                 Týden od 20.3.2016 do 27.3.2016                An = Antonínek

   

  20.3.

  NE

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  15:00

   Za + Josefy a Josefky

  Za + rodiče, kmotry Minaříkovy a živou rodinu

  Za farníky

  Pobožnost křížové cesty

  21.3.

  PO

  Pondělí svatého týdne

  18:00

  Za celou + rodinu a duše v očistci

  22.3.

  ÚT

  Úterý svatého týdne

  ---

   

  23.3.

  ST

  Středa svatého týdne

  18:00

  Za + rodiče Kuřinovy a duše v očistci

  24.3.

  ČT

  Zelený čtvrtek

  18:00    .   

  Ba 16:30

  Za + manžela, dvoje rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  25.3.

  Velký pátek

  18:00 

  Ba 16:30

  Velkopáteční obřady

  Velkopáteční obřady

  26.3.

  SO

  Bílá sobota

  20:00 

  Ba 18:00

   

  Za živou a + rodinu a dar zdraví

  27.3.

  NE

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

   Za farníky

  Za občany

  Za + Františka Soviše, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Nejmenovaný dárce věnoval 1.000 korun na Antonínek. Příští neděli bude sbírka věnovaná na Kněžský seminář.

   

  V Blatničce budou mše svaté ve čtvrtek v 18 hodin.

   

  Prosím, zapište se na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u časopisů.

   

  O neděli Zmrtvýchvstání budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy.

   

  Velký pátek je den přísného půstu. Z lásky k Pánu Ježíši nejíme maso a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst.

   

   

   

   

  Ba = Blatnička                        Týden od 13.3.2016 do 20.2.2016                 An.= Antonínek

   

  13.3.

  NE

  5. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  14:00

  An. 15:00

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, prarodiče a  + příbuzné

  Za + manžela a dvoje + rodiče

  Pobožnost křížové cesty

  Pobožnost křížové cesty

  14.3.

  PO

   

  18:00

  Za + rodiče Kaláčovy, syna Vojtěcha a duše v očistci

  15.3.

  ÚT

   

  ---

   

  16.3.

  ST

   

  18:00

  Za + rodiče Vyskočilovy, syna a manželku a za Viktorii Žajdlíkovu

  17.3.

  ČT

   

  Ba 17:00

   

  18.3.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci

  19.3.

  SO

  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

  18:00

  Ba16:30

  Za + rodiče z obou stran a duše v očistci

  20.3.

  NE

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  14:00

   Za + Josefy a Josefky

  Za + rodiče, kmotry Minaříkovy a živou rodinu

  Za farníky

  Pobožnost křížové cesty

   

  Prosím rodiče dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání o schůzku v pondělí 14.3.2016 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Úmysly mše svaté na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu 16.3.2016 po mši svaté na faře.

   

  Velikonoční zpověď bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 19.3.2016 od 10. do 11:15 hod.

   

  Na květnou neděli budou při mši svaté požehnány ratolesti (kočičky).

   

  V neděli můžete přinést postní pokladničky a dát je do koše u vchodu do kostela.

   

  Charita Veselí nad Moravou vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od 1.dubna do 30. dubna 2016. Více informací na nástěnce, nebo přímo na Charitě.

   

   

   

  ba = Blatnička                                  Týden od 6.3.2016 do 13.3.2016                       An = Antonínek

   

  6.3.

  NE

  4. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00 .

   10:30    .

  14:00

  An 15:00

  Za farníky

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a za živou rodinu

  Za + manžela a rodiče a za celou živou rodinu za dar víry a dar zdraví pro živou rodinu 

  Pobožnost křížové cesty

   Mše svatá na Antonínku                                                             

  7.3.

  PO

   

  18:00

  Za + rodiče Váverkovy, živou rodinu a duše v očistci

  8.3.

  ÚT

   

  ---

   

  9.3.

  ST

   

  18:00

  Za + Františku Pijáčkovu, manžela, dvoje rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  10.3.

  ČT

   

  Ba 17:00

  Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu

  11.3.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  19:00

  Za dvoje + rodiče, za + manžela a dar zdraví pro živou r.

  VEČER PRO JEŽÍŠE

  12.3.

  SO

   

  7:00

  Za + Josefa Chabiču a manželku, jejich rodiče a celou živou a + rod.

  13.3.

  NE

  5. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  14:00

  An. 15:00

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, prarodiče a  + příbuzné

  Za + manžela a dvoje + rodiče

  Pobožnost křížové cesty

  Pobožnost křížové cesty


  Matice svatoantonínská nás zve na pobožnost křížové cesty na Antonínku v neděli 13. března 2016     v 15 hodin.

   

  Papež František vyhlásil následující páteční večer, 11.3.2016, Večerem pro Ježíše. I v naší farnosti začneme křížovou cestou v 18 hodin, následovat bude mše svatá a po ní adorace, při které bude možnost zpovědi. Proto poprosím jednotlivá společenství naší farnosti, aby se zapojila do adorace a vytvořila program na 10 minut.

   

  Ba = Blatnička                         Týden od 28.2.2016 do 6.3.2016                      An = Antonínek

   

  28.2.

  NE

  3. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30    .

  14:00

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, snachu, živou rodinu a dar zdraví

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  Pobožnost křížové cesty

  29.2.

  PO

   

  ---

   

  1.3.

  ÚT

   

  An.15:00

  Modlitba a mše svatá za kněze

  2.3.

  ST

   

  18:00

  Poděkování za dožití jubilea, dar manželství s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

  3.3.

  ČT

   

  Ba 17:00

  Za + syna, dvoje rodiče a živou rodinu

  4.3.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče a živou rodinu

  5.3.

  SO

   

  7:00

   

  6.3.

  NE

  4. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30    .

  14:00

  An 15:00

  Za farníky

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a živou rodinu

  Za + manžela a rodiče, za celou živou rodinu, dar víry a zdraví pro živou rodinu

  Pobožnost křížové cesty

  Mše svatá

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na Světové dny mládeže.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Začátek v 16 hodin a ukončení v 18 hodin.

  V pátek začíná duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě v 18 hodin.

   

   

   

   

  Ba = Blatnička                         Týden od 21.2.2016 do 28.2.2016                      An = Antonínek

   

  21.2.

  NE

  2. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30

  14:00

  Za farníky

  Na poděkování za dožitých 65 let, dar zdraví a Boží ochranu a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  Za+ Vladislava Vybírala, + manželku a za rodinu z obou stran

  Křížová cesta

  22.2.

  PO

  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

  18:00

  Za + Jana Macháčka a ochranu Boží pro živou rodinu

  23.2.

  ÚT

   

  ---

   

  24.2.

  ST

   

  18:00

  Za + Františku Těthalovou, manžela, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  25.2.

  ČT

   

  Ba 17:00

  Za dvoje + rodiče, bratra a živou rodinu

  26.2.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Křížová cesta a mše svatá

  Za + rodiče Annu a Jana Míškovy, za celou živou rodinu a duše v očistci

  27.2.

  SO

   

  7:00

   

  28.2.

  NE

  3. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30    .

  14:00

  Za farníky

  Za + rodiče Minaříkovy, snachu, živou rodinu a dar zdraví

  Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  Křížová cesta

  Matice svatoantonínská nás zve na postní duchovní obnovu, která se koná na Velehradě v poutním domě Stojanov. Začátek je v pátek 4.3.2016 v 18 hodin. Ukončení v neděli 6.3. ve 12 hodin. Přednášet bude P. Jan Szkandera, spirituál kněžského semináře. Přihlásit se můžete přímo na Velehradě na telefonu: 572 571 420, nebo u důvěrníka pana Josefa Chabiče.

   

  V pátek 26.2.2016 zvu mládež na další MP do Hroznové Lhoty. Budeme odjíždět od fary v 19 hodin.

   

   

   

  Ba = Blatnička                              Týden od 14.2.2016 do 21.2.2016                      An = Antonínek

   

  14.2.

  NE

  1. neděle postní

  7:30      .

  Ba 9:00

  10:30

  Za + rodiče Bogarovy a Spáčilovy, duše v očistci a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

  Na poděkování za dožití 80 let, živou rodinu a dar zdraví

  Za farníky

  15.2.

  PO

   

  18:00

  Za Františka Patloku - za tělesné i duchovní uzdravení Za uzdravení syna na těle i na duši s prosbou o dar a ochranu Ducha Svatého

  16.2.

  ÚT

   

  ---

   

  17.2.

  ST

   

  18:00

  Za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová kněžská povolání

  18.2.

  ČT

   

  Ba 17:00

   

  19.2.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu

  20.2.

  SO

   

  7:00

   

  21.2.

  NE

  2. neděle postní

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za dožitých 65let, dar zdraví a Boží ochranu a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  Za + Vladislava Vybírala, + manželku a za rodinu z obou stran

  V neděli 21.2.2016 bude sbírka Haléř svatého Petra.

   

   

  Ba = Blatnička                         Týden od 7.2.2016 do 14.2.2016                      An = Antonínek

   

  7.2.

  NE

  5. neděle v mezidobí

  7:30      .

  Ba  9:00

  10:30

  An 15:00

  Za + Kateřinu a Antonína Hrošovy, + syna a dar zdraví pro živou rodinu

  Za + rodinu Maňákovu, Suškovu a živou rodinu

  Za farníky

  úmysl na Antonínku

  8.2.

  PO

   

  18:00

  Za + rodiče Bogarovy, syna Jaroslava a živou a + rodinu

  9.2.

  ÚT

   

  ---

   

  10.2.

  ST

  Popeleční středa

  18:00

   Ba16:30

   

  Za + rodinu Stodolákovu a duše v očistci

  11.2.

  ČT

   

  Ba 17:00

   

  12.2.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu

  13.2.

  SO

   

  7:00

   

  14.2.

  NE

  1. neděle postní

  7:30      .

  Ba 9:00

  10:30

  Za + rodiče Bogarovy a Spáčilovy, duše v očistci a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

  Na poděkování za dožití 80 let, živou rod. a dar zdraví

  Za farníky

   

  Popeleční středou začíná doba postní. Je to den přísného postu. To znamená postíme se od masa a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst. V tento den se při mši svaté uděluje popelec.          

  V postní době se bude konat křížová cesta v neděli ve 14 hodin. A v pátek v 18 hodin před mší svatou.                           V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

   

  Liturgie postní doby nás zve k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. K usebrání nám i dětem mohou pomoci úkoly na lístečcích, které budou u dveří. Vezměte si lístek domů, splňte úkol a lístek přineste k přišpendlení jako jednu stopu na cestě k Božímu milosrdenství.

  V postní praxi může posloužit charitní pokladnička, kterou si může vzít každá rodina.

   

   

   

  Ba = Blatnička                         Týden od 31.1.2016 do 7.2.2016                                 An = Antonínek

   

  31.1.

  NE

  4. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za živou a + rodinu, známé, příbuzné a ochranu P. M

  Za Boží pomoc, zdraví a ochranu P.M. pro živou rodinu

  1.2.

  PO

   

  18:00    .

  Ba15:00

  Za + Bohumila Vyskočila, dvoje + rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

  Pohřební mše svatá + Antonie Vašíčkové

  2.2.

  ÚT

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

  18:00

   

  3.2.

  ST

  svatoblažejské požehn.

  18:00

  Za + Stanislava Chabiču, rodiče a duše v očistci

  4.2.

  ČT

  svatoblažejské požehn

  Ba 17:00

  Za dar zdraví pro celou živou rodinu

  5.2.

  Památka sv. Agáty, panny a mučednice,   .     .      mše  svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela Lubomíra Lahutu, bratra Ladislava, za + rodiče o obou stan a celou živou rodinu

  6.2.

  SO

  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučed.

  7:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu

  7.2.

  NE

  5. neděle v mezidobí

  7:30      .

  Ba 9:00

  10:30

  An 15:00

  Za + Kateřinu a Antonína Hrošovy, + syna a dar zdraví pro živou rodinu

  Za + rodinu Maňákovu, Suškovu a živou rodinu

  Za farníky

  úmysl na Antonínku

   

  Charita Veselí nad Moravou připravila odměnu pro Tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek a to formou kina. V sobotu 6.2.2016 ve 14 hodin bude promítat v kině Morava ve Veselí film s názvem Králové hor. Autobus do Veselí pojede z Blatnice v 13:10 a z Blatničky v 13:05 hod.

   

  V úterý 2.2.2016 nebude Kněžská kruciáta na Antonínku.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 16 hodin a svátostné požehnání v 18 hodin.

   

   

   

   

   

  Ba = Blatnička                          Týden od 24.1.2016 do 31.1.2016                 An = Antonínek

   

  24.1.

  NE

  3. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30

  Za farníky

  Za + Václava Šimčíka, dvoje rodiče, sestru a živou rodinu

  Poděkování Pánu za všechno, co od něho dostáváme, s prosbou o jeho vedení na cestě do Božího království

  25.1.

  PO

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  15:00

  Pohřební mše svatá + paní Jiřiny Petraturové. R.I.P.

  26.1.

  ÚT

  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

  ---

   

  27.1.

  ST

   

  18:00

  Za + rodiče Hanákovy, syna a duše v očistci

  Za uzdravení syna na těle i na duši s prosbou o dar a ochranu Ducha Svatého

  28.1.

  ČT

  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  Ba 17:00

  Za + manžele Mitáčkovy, rodiče a živou rodinu

  29.1.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + Marii a Františka Kuřinovy, jejich rodiče a živou r.

  30.1.

  SO

   

  7:00

  Za + rodiče Lopatovy, jejich rodiče a duše v očistci

  31.1.

  NE

  4. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

   

  Za živou a + rodinu, známé, příbuzné a ochranu P. M

   

  Pro maminky s dětmi obnovujeme setkávání každý čtvrtek od 16 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Farnost Sudoměřice organizuje ve dnech 7. a 8.5.2016 pouť do Mariazell,Melku a Maria Taferl. Celková cena 750 Kč a 50EUR. (doprava, nocleh,snídaně a prohlídka klášterního komplexu v Melku). Přihlásit se můžete na faře v Sudoměřicích nejpozději do 15. února 2016, nebo na tel: 731 621 206.

   

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě farního plesu. Díky za finanční podporu a dary.                     Prosím o pomoc při úklidu sálu po plese v pondělí 25.1.2016 v ...... hodin.

   

   

  Ba = Blatnička                    Týden od 17.1.2016 do 24.1.2016                              An. = Antonínek

   

  17.1.

  NE

  2. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00

   

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za 45let manželství, ochranu P. Marie a dar zdraví pro celou rodinu

  Za + Anežku a Miroslava Šrámkovy, jejich rodiče,  syna Antonína a živou rodinu

  18.1.

  PO

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  15:00

  Pohřební mše svatá + Stanislava Chabiče

  19.1.

  ÚT

   

  ---

   

  20.1.

  ST

   

  18:00

  Za + Terezii Řehákovu, sestry, rodiče a Jiřího Vavříka

  21.1.

  ČT

  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučedn

  Ba 17:00

  Za dvoje + rodiče, manžele Růžičkovy a sestry

  22.1.

  Mše sv. pro děti

  18:00

  Za + rodiče Peprnovy a Marii Parákovu

  23.1.

  SO

   

  7:00

   

  24.1.

  NE

  3. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00 .

  10:30

  Za farníky

  Za + Václava Šimčíka, dvoje rodiče, sestru a živou rodinu

  Poděkování Pánu za všechno, co od něho dostáváme, s prosbou o jeho vedení na cestě do Božího království

  Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun. Tříkrálovou sbírkou se vybralo v Blatnici 71.164 korun a v Blatničce 17.725 korun.

  Připomínám možnost přihlásit se do společenství Eucharistická hodina, které obnovil otec arcibiskup Jan Graubner a zapisuje nové členy. Všem členům posílá členskou knížku, ve které jsou mimo jiné adorace. Podmínkou je půlhodina adorace týdně a pomoc potřebným.

   

  Zveme všechny děti od 3. třídy, které by se chtěly zapojit do Papežského misijního díla dětí s názvem MISIJNÍ KLUBKO. Náplní je modlitba za misie a výroba jednotlivých dárků na podporu misií. První schůzka misijního klubka bude v úterý 19.1.2016 v 17 hodin v Domě Svaté Rodiny, kde se dovíte bližší informace.

   

  Děkuji za zakoupené podpůrné vstupenky na 13. farní ples, který se bude konat v kulturním domě v Blatnici v sobotu 23. ledna 2016 ve 20 hod. Pro nejstarší a nejmladší účastníky je začátek v 17 hodin.

  Prosím o věcné dary do tomboly, které můžete předat na faře. V Blatničce tombolu můžete předat v kanceláři Obecního úřadu. V letošním roce bude výtěžek věnován na opravy fary v Blatnici a vitráží v Blatničce. Na plese bude hrát dechová hudba Vacenovjáci. Předtančení provede Taneční klub Rokaso z Uherského Hradiště

              Na faře si můžete zamluvit místenky. (i telefonicky 734 384 671)

              Prosím vinaře o podporu plesu. Přineste prosím víno na faru.

  V sobotu ráno před plesem bude příprava sálu v 9:00 hodin. Stejně tak budou ženy připravovat chlebíčky a prosí o pomazánky. Obě přípravy prosí o vaši pomoc.

   

  V kanceláři na faře nastupuje nová pracovnice paní Magdalena Míšková. Paní Dana Bogarová odchází do důchodu. Děkujeme jí za mnohaletou službu pro farnost.

   

   

   

  Ba = Blatnička                              Týden od 10.1.2016 do 17.1.2016                           An = Antonínek

   

  10.1.

  NE

  Svátek Křtu Páně

  7:30

  Ba 9:00   .

   10:30

  Za farníky

  Na poděkování Panně Marii za dožití 50 let, dar zdraví, živou rodinu a za + otce

  Za + rodiče Cíchovy, syna Václava a rodiče Valáškovy

  11.1.

  PO

  Začíná liturgické  mezidobí

  15:00

  Pohřební mše svatá za + Antonína Straku, R.I.P.

  12.1.

  ÚT

   

  ---

  ---

  13.1.

  ST

   

  ---

  ---

  14.1.

  ČT

   

  ---

  ---

  15.1.

   

  18:00

  Za + manžela s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  16.1.

  SO

   

  7:00

  Za dar rodiny a domova

  17.1.

  NE

  2. neděle v mezidobí

  7:30

  Ba 9:00   .

  10:30

  Za farníky

  Na poděkování za 45let manželství, ochranu P. Marie a dar zdraví pro celou rodinu

  Za + Anežku a Miroslava Šrámkovy, jejich rodiče,  syna Antonína a živou rodinu

  Tři nejmenovaní dárci věnovali na potřeby kostela 5.000 korun.

   

  Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba, proto prosím o pomoc při odstrojování vánoční výzdoby ve farním kostele v pondělí 11.1.2016 v 8 hod.

   

  Jsou ještě volné intence na mši svatou v tomto čtvrtletí. Můžete si přijít zapsat na faru.

   

  Děkuji za zakoupené podpůrné vstupenky na 13. farní ples, který se bude konat v kulturním domě v Blatnici v sobotu 23. ledna 2016. Pro nejstarší a nejmladší účastníky je začátek v 17 hodin. Pro ostatní ve 20 hodin.

  Prosím o věcné dary do tomboly, které můžete předat na faře. V Blatničce tombolu můžete předat v kanceláři Obecního úřadu. V letošním roce bude výtěžek věnován na opravy fary v Blatnici a vitráží v Blatničce. Na plese bude hrát dechová hudba Vacenovjáci.

           Na faře si můžete zamluvit místenky. (i telefonicky 734 384 671)

           Prosím vinaře o podporu plesu. Přineste prosím víno na faru.

  Ples je připraven pro všechny věkové kategorie, skutečně pro všechny farníky a přátele.

   

           V kanceláři na faře nastupuje nová pracovnice paní Magdalena Míšková. Paní Dana Bogarová odchází do důchodu. Děkujeme jí za mnohaletou službu pro farnost.

   

   

  An. = Antonínek                           Týden od 3.1.2016 do 10.1.2016                      Ba = Blatnička

   

  3.1.

  NE

  2. neděle po Narození

  Páně   

   

  7:30

  Ba 9:00

  10:30    .

  An.15:00

  Za farníky

  Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu

  Za + rodiče a dar víry s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  4.1.

  PO

   

  18:00

  Za + rodiče Cábovy a živou rodinu

  5.1.

  ÚT

   

  An.15:00

  Za kněze

  6.1.

  ST

  Slavnost Zjevení Páně  Doporučený zasvěcený svátek. Máme se účastnit mše svaté

  18:00    .

  Ba16:30

  Na poděkování za životní jubileum, dar manželství s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

   

  7.1.

  ČT

   

  Ba 17:00

   

  8.1.

  Mše svatá pro děti

  18:00

  Za + manžela Antonína Míška, jeho rodiče a + rodinu

  9.1.

  SO

  Žehnání koledníkům

  8:00

  Za + manžela, za prokázané dobrodiní s prosbou o Boží ochranu

  10.1.

  NE

  Svátek Křtu Páně

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

   

  Za + rodiče Cíchovy, syna Václava a rodiče Valáškovy

  Nejmenovaný dárce věnoval na opravu fary 20.000 korun.

   

  V sobotu 9.1.2016 nás čeká Tříkrálová sbírka po Blatnici i Blatničce. Děti koledníci i vedoucí skupinek se sejdou na mši svaté ve farním kostele v 8 hodin. Po mši svaté v Domě Svaté rodiny.

   

  Třináctý Farní ples se připravuje na sobotu 23. ledna 2016 v kulturním domě v Blatnici. Začneme opět v 17 hodin, aby se mohli účastnit ti nejmladší i nejstarší. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Vacenovjáci. Budou rozdány podpůrné vstupenky. I vy kdo na ples nepůjdete tím podpoříte opravu fary a vitráže v Blatničce. 200 korun můžete vhodit do krabičky u vchodu do kostela.

   

  Ženský sbor Blatnice Vás zve na Vánoční besedu s  koledováním v neděli 3.1.2016 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Pravidelná adorace bude ve čtvrtek 7.1.2016 ve farním kostele od 16 do 18 hodin.

   

   

   

  An = Antonínek                           Týden od 27.12.2015 do 3.1.2016                      Ba = Blatnička

   

  27.12.

  NE

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa   

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za dvoje + rodiče, syna a živou rodinu

  Za + Marii Matuštíkovu, manžela, dva syna a za živou rodinu Matuštíkovy a Míškovu

  28.12.

  PO

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

  18:00

  Za + rodiče Lagovy, dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu

  29.12.

  ÚT

   

  ---

   

  30.12.

  ST

   

  18:00

  Za Františka a Hedviku Bachanovy a za živou rodinu

  31.12.

  ČT


  Ba 17:00

  An 24:00

   

  Úmysl na Antonínku

  1.1.

  Slavnost Matky Boží, Panny Marie                        

  7:30

  Ba 9:00

  10:30

  Za farníky

  Za dívky

  Za dívky

  2.1.

  SO

  Památka sv. Basila Veli-kého a Řehoře Naziáns- kého, bp. a učitelů církve

  7:00

  Za + Štěpána a Jenovéfu Vašíčkovy a duše v očistci

  3.1.

  NE

  2. neděle po Narození

  Páně   

   

  7:30

  Ba 9:00

  10:30    .

  An.15:00

  Za farníky

  Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu

  Za + rodiče a dar víry s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  Úmysl na Antonínku

  Dnes v neděli 27.12.2015 jsme zváni na Vánoční besídku s koledování našich dětí u Betléma. Uskuteční se ve farním kostele v 15 hodin.

   

  Ženský pěvecký sbor vás srdečně zve ke společnému zpívání a besedování, které se uskuteční v neděli 3. ledna 2016 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Tříkrálová sbírka bude v sobotu 9.1.2016.

   

  13. farní ples se uskuteční v kulturním domě v Blatnici v sobotu 23.1.2016.

   

   

  Týden od 13.12.2015 do 20.12.2015

   

  13. NE 07:30      Za farníky

              09:00 Ba                                                                                                                  . 

              10:30    Za + rodiče z obou stran, manžela, zetě a za Boži požehnání pro živou rodinu

  14. PO 06:45      Za + rodiče Cíchovy, jejich rodiče a duše v očistci

  16. ST 18:00      Za + Annu Mičulkovu, manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví a Boží ochranu  .                      pro celou rodinu

  17. ČT 17:00 Ba                                                                                                                    .

  18. PA 18:00      Za rodinu Petraturovu

  19. SO 07:00      Za + Anežku Budařovu, celou + rodinu a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  20. NE 07:30      Za farníky

           09:00 Ba Za + z rodiny Hrabalové, Chmelařové a Kubicové                                                 .  

           10:30      Za + Jana Bedravu, syna a za požehnání pro živou rodinu

   

  Svátky:

  Pondělí 14.12.2015   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

  Neděle  20.12.2015   4. neděle adventní

   

  Oznamy:

  Ze křtu bylo věnováno 1.000 korun a dárce věnoval na opravy fary 1.000 korun.

   

  Farnost Veselí nad Moravou vás zve na Adventní koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad. Koncert se uskuteční v kostele sv. Andělů strážných ve čtvrtek 17.12. od 17 hod..

   

  Dnes v neděli 13.12.2015 bude ve farním kostele zkouška na vánoční besídku. Menší děti, které hrají zvířátka se sejdou v 17 hodin. Starší děti začínají v 17:30 hodin.

   

  Naše nemocné navštívím v pondělí a v pátek se svatým přijímáním.

   

  Připomínám rorátní mše svaté v pondělí v 6:45 hodin a po mši svaté snídaně pro děti.

   

  Vánoční svátost smíření bude v sobotu 19.12.2015 od 10:00 do 11:30 hodin.

   

  Týden od 6.12.2015 do 13.12.2015

  06. NE 07:30 Za + rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

            09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a živou rodinu .

           10:30 Za farníky

           15:00Ant úmysl na Antonínku

  07. PO 06:45 Za + manžela a za živou a + rodinu

  08. ÚT 16:30 Ba .

            18:00

  09. ST 18:00 Za + tatínka a dvoje prarodiče s prosbou o zdraví pro nemocnou maminku a . požehnání pro  .                 živou rodinu

  10. ČT 17:00 Ba .

  11. PA 18:00 Za + Františka Zbahnu, manželku a ochranu Boží pro živou rodinu

  12. SO 07:00 Za + Jiřího Kochánka, rodiče z obou stran a ochranu P. Marie pro celou rodinu

  13. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

          10:30 Za + rodiče z obou stran, manžela, zetě a za Boži požehnání pro živou rodinu

   

  Svátky:

  Pondělí 7.12.2015 Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  Úterý 8.12.2015 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (měli bychom se . účastnit .                      mše svaté)

  Neděle 13.12.2015       3. neděle adventní

   

  Oznamy:

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy

  Děkuji za přípravu a účast na adoračním dnu.

  Ve středu po mši svaté se budou zapisovat na faře úmysly na mše svaté na další čtvrtletí.

  Vánoční svátost smíření bude v sobotu 19. prosince 2015.

  Dnes v neděli 6.12.2015 bude ve farním kostele zkouška na vánoční besídku. Menší děti, které hrají zvířátka se sejdou v 17 hodin. Starší děti začínají v 17:30 hodin.

   

   

  Týden od 29.11.2015 do 6.12.2015

  29. NE 07:30 Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží pož. a ochranu pro živou rod a za +manžela

            09:00 Ba Za Ondřeje Janáse, dvoje + rodiče a živou rodinu.                                        

  10:30 Za + manželku, dvoje + rodiče, duše v očistci a za ochranu Boží pro živou rodinu

  30. PO 06:45 Za + rodiče Vyskočilovy, syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  01. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  02. ST 18:00 Za dvoje + rodiče, prarodiče a Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci

            17:00 Ba .

  03. ČT 06:45 Zahájení adoračního dne s dětmi

           18:00 Za + Ludmilu Bršlíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

  04. PA 18:00 Za + rodiče Marii a Františka Bogarovy, duše v očistci a dary Ducha svatého pro živou rod.

  05. SO 07:00 Za nedožitých 90 let, + manželku a živou rodinu z obou stran

  06. NE 07:30 Za + rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

           09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a živou rodinu.

           10:30 Za farníky

           15:00 Ant.Úmysl na Antonínku

   

  Svátky:

  Pondělí 30.11.2015 Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  Čtvrtek 3.12.2015 Památka sv. Františka Xaverského, kněze        ADORAČNÍ DEN naší farnosti Neděle

  6.12.2015 2. neděle adventní

   

  Oznamy:

   

  PROGRAM NA ADVENT 2015

  * Dnes v neděli 29.11.2015 je zkouška na vánoční besídku v 16:30 v kostele. Mladší děti, které hrají zvířátka, mají zkoušku až příští neděli.

  * Vždy v pondělí mše svatá ráno 6:45. Děti a školní mládež se shromáždí v DSR, s lucernami přichází na mši svatou. Po mši svaté v DSR snídaně.

  *Děti jsou zvány k pečení perníků v úterý 1.12.2015 v 15:30 v DSR.

  * Děti zahajují adorační den ve čtvrtek v 6:45 v DSR. A pak snídaně.

  * V pátek, po mši svaté pro děti, přijde svatý Mikuláš s dárky dětem.

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Výročí Dona Bosca", která se koná ve středu 2.12.2015 v 19 hod. v Domě Svaté rodiny. Přednáší P. Jan Komárek, SDB. Po přednášce vás zveme na besedu v knihovně.

   

  Adorační den farnosti - čtvrtek 3.12.2015

  6:45 Děti přichází s lucernami jako v pondělí a zahájí v kostele adorační den u oltáře

  18:00 Mše svatá, po mši svaté odchází světelné procesí s NSO na Antonínek

  19:30 Zakončení adorace v Kapli sv. Antonína, svátostné požehnání a agape.

  Prosím zapište se u vchodu do tabulky adorací, aby byla zajištěna neustálá služba při adoraci v kostele. Dobroty na agape můžete přinášet ve středu během dne na faru do 16 hodin. V nepřítomnosti je dejte do zádveří ve vchodu.

   

   

   

  Týden od 22.11.2015 do 29.11.2015

  22. NE 07:30 Za farníky

  09:00 Ba Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu .

  10:30 Za stárky a blatnickou chasu

  23. PO 15:00 Pohřební mše svatá za + Josefu Bršlíkovou

  25. ST 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče, dva bratry a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  26. ČT 17:00 Ba .

  27. PA 18:00 Za dvoje + rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  28. SO 07:00 Za + manžela, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  29. NE 07:30 Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží pož. a ochranu pro živou rodinu a + manžela

  09:00 Ba Za Ondřeje Janása, dvoje + rodiče a živou rodinu .

  10:30 Za + manželku, dvoje + rodiče, duše v očistci a za ochranu Boží pro živou rodinu

   

  Svátky:

  Úterý 24.11.2015     Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů mučedníků

  Neděle 29.11.2015   1. neděle adventní

   

  Oznamy:

  Na Charitu bylo odesláno z Blatnice 23.974 korun a z Blatničky 6.828 korun.

  Zvu mládež a především letošní biřmovance na další mládežnický pátek „eMPéčko" tentokrát v pátek 27. listopadu 2015 ve Strážnici. Začátek opět v 19:19 hodin. Prosím domluvte si odvoz.

  Všichni, zvláště děti, jste zváni k vázání adventních věnců v pátek 27.11. 2015 v DSR od 15:30 hodin. Přineste si polystyrénová kolečka a pokud možno i čtyři svíce. V neděli při mši svaté adventní věnce požehnám, přineste je před oltář.

   

   

  Týden od 15.11.2015 do 22.11.2015

   

  15. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Na poděkování za 75 let a 55 let, živou rodinu a dar zdraví .

            10:30 Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie a sv. Antonína 16. PO 18:00 Za + rodiče Petraturovy, ochranu P. Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

  18. ST 18:00 Za + Jaroslava Bogara, + rodiče a živou a + rodinu

  19. ČT 18:00 Ba Na poděkování P. Marii s prosbou o ochranu pro celou rodinu, za + rodiče, prarodiče a  dobrodince

  20. PA 18:00 Za dvoje + rodiče, duše v očistci a za živou rodinu

  21. SO 07:00 Za živou a + rodinu Kuřinovu a Bogarovu

  22. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu

           10:30 Za stárky a blatnickou chasu.

   

  Svátky:

  Úterý 17.11.2015 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  Sobota 21.11.2015 Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Neděle

  22.11.2015 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - HODY v BLATNICI

   

  Oznamy:

   

  Děkuji ženám za umytí oken na faře a Domě Svaté Rodiny.

  Děti jsou zvány na zkoušku k vánoční besídce v DSR v neděli 15.11.2015 v 17 hodin.

   

  Týden od 8.11.2015 do 15.11.2015

  08. NE 07:30 Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče, duše v oč. a Boží ochranu pro celou rod.

            09:00 Ba Za + manžela, tchýni a ochranu Boží pro celou živou rodinu .

           10:30 Za farníky

  09. PO 18:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 75. let s prosbou za + manžela a dceru a Boží ochranu pro celou rodinu

  11. ST 18:00 Za + bratra a manželku, dvoje rodiče a za duše v očistci

  12. ČT 18:00 Ba .

  13. PÁ 18:00 Za + Boženu Páčovu, manžela a syny

  14. SO 07:00 Za + Cecílii Sládkovu k nedožitým 100. narozeninám, + manžela a živou rodinu

  15. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Na poděkování za 75 let a 55 let, živou rodinu a dar zdraví .

           10:30 Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie a sv. Antonína

   

  Svátky:

  Pondělí 9.11.2015 Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  Úterý 10.11.2015 Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

  Středa 11.11.2015 Památka sv. Martina Tourského, biskupa

  Čtvrtek 12.11.2015 Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

  Pátek 13.11.2015 Památka sv. Anežky České, panny

  Neděle 15.11.2015 33. neděle v mezidobí

   

  Oznamy: 

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na charitu.

  Charita Veselí n./M. pořádá v pátek 13.11.2015 v 16 hodin besedu na téma „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů" ve Velkém sále Panského dvora ve Veselí n./M..

  Na faře, nebo v zákristii si můžete vyzvednout DVD z Děkovné pouti.

  V neděli 15.11.2015 požehnáme víno při mši svaté v 10:30 hod.

  Prosím ženy o pomoc při umývání oken na faře a Domě Svaté Rodiny v úterý 10.11.2015 v 8 hod.

  Členové pastorační rady obcházejí domy po Blatnici a ptají se na zapojení do úklidu kostela. Je to reakce na podnět o úklidu kostela. Úklid bude probíhat po domech. Čísla domů, které mají službu úklidu se ohlásí v nedělních ohláškách. Kostel je náš a my se o úklid musíme postarat. Někdo navrhl aby se zaplatila úklidová firma. Otec Arcibiskup tento postup připomněl při setkání s pastoračními radami ve Veselí nad Moravou a zmínil, že farnost se má sama postarat o svůj kostel, je to její dům. Zavolat si úklidovou firmu, nebo odmítnutí pomoci při úklidu, je známka odcizení se farnosti. Prosím zapojte se do úklidu kostela.

  Vedení Arcidiecézní charity píše: Bratři a sestry, příští týden 15. listopadu proběhne v našich kostelích tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo je podstatnou častí služby církve a je i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. „Víra bez skutků je mrtvá." Peníze získané díky každoroční sbírce jsou nezbytné k zabezpečení pomoci tam, kde na tuto práci není možné získat prostředky jinou cestou. Váš dar je tak Vaším přímým osobním podílem na charitní službě lásky potřebným. (více na vývěsce)

   

  Týden od 1.11.2015 do 8.11.2015

  01. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy, + příbuzné a duše v očistci

           10:30 Za + Václava Cíchu, živou a + rodinu Cíchovu a Hanákovu

  02. PO 16:30 Ba .

            18:00 Za dvoje + rodiče a živou rodinu

            18:45 Modlitba za duše v očistci na hřbitově v Blatnici

  04. ST 18:00 Za + vnuka a celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu

  05. ČT 17:00 Ba .

  06. PA 18:00 Za + Antonína Vyskočila, manželku Kateřinu, za živou a + rodinu Strakovu a Vyskočilovu

  07. SO 07:00 Za + rodinu Těthalovu a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  08. NE 07:30 Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou r.

           09:00 Ba Za + manžela, tchýni a ochranu Boží pro celou živou rodinu

           10:30 Za farníky

  Svátky:

  Pondělí 2.11.2015 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  Středa 4.11.2015 Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

  Neděle 8.11.2015 32. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  * Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky

  * V neděli odpoledne a v pondělí po celý den (1.11 a 2.11.) je možno získat plnomocné odpustky pro duše v oč. po splnění tří podmínek, návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.

  * Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  * Můžeme se zúčastnit vzpomínkové bohoslužby k 33. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka a to v úterý 3. listopadu 2015 v 16 hodin v Ostrožské Lhotě.

  * Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 16 hodin a požehnání v 18 hod.

   

  CO NÁS ČEKÁ:

  NE 15.11.2015 žehnání vína při mši svaté v 10:30 v Blatnici.

  NE 22.11.2015 hodová mše svatá v 10:30 v Blatnici.

  PÁ 27.11.2015 pletení adventních věnců v DSR.

  ÚT 01.12.2015 pečení perníků v DSR.

  ČT 03.12.2015 adorační den.

  PÁ 04.12.2015 Při mši svaté pro děti přijde svatý Mikuláš.

  SO 19.12.2015 Vánoční zpověď

  SO 09.01.2016 Tříkrálová sbírka

  SO 23.01.2016 Farní ples v Blatnici - hraje dechová hudba Vacenovjáci.

  NE 19.06.2016 - PÁ 24.6.2016 Duchovní obnova na Antonínku, kterou vede P. Elias Vella.

  V opravách plánujeme rekonstrukci fary.

   

   

  Týden od 25.10.2015 do 1.11.2015

  25. 10. NE 07:30 Za + Anastázii Kovaříkovou, manžela, rodiče a duše v očistci

  Blatnička 09:00 Ba Na poděkování za dožití 60 let

              10:30 Za farníky

   

  01. 11. NE 07:30 Za farníky

  Blatnička   09:00 Ba Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy, + příbuzné a duše v očistci

                10:30 Za + Václava Cíchu, živou a + rodinu Cíchovu a Hanákovu

   

   

  Svátky:

  Středa 28.10. 2015 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

  Neděle 1.11. 2015 Slavnost Všech svatých

   

  Oznamy:

  Mše svaté v týdnu nebudou. V naléhavých případech se obracejte na paní Bogarovou na faře.

  Pobožnost za zemřelé bude v Blatnici na hřbitově v pondělí 2. listopadu po mši svaté.

   

   

  Týden od 18.10.2015 do 25.10.2015

  18. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + Antonína Kubicu, dvoje rodiče a živou rodinu

           10:30 Za + Zdeňka Navrátila a duše v očistci

  19. PO 18:00 Za + Thérovy, prarodiče z obou stran a živou rodinu

  21. ST 18:00 Za + rodiče Strakovy, + manžela a za živou a + rodinu

  22. ČT 18:00 Ba Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  23. PA 19:19 Za + rodiče Matuštíkovy, snachu a požehnání pro živou rodinu

  24. SO 16:00 Ant Dušičková pouť. Mše svatá a křížová cesta na Svatém Antonínku

  25. NE 07:30 Za + Anastázii Kovaříkovou, manžela, rodiče a duše v očistci

           09:00 Ba Na poděkování za dožití 60 let

           10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Neděle 25.10.2015 Slavnost Výročí posvěcení kostela

   

  Oznamy:

   

  Prosím pastorační a ekonom. radu o setkání v pondělí 19.10.2015 v 19 hod. v Domě Svaté Rodiny.

   

  Přineste na faru fotografie vašich zemřelých v uplynulém roce.

   

  Bratři františkáni a Školské sestry sv. Františka zvou mladé na duchovní obnovu ve dnech 4.- 6.12.2015 na Velehrad - Stojanovo gymnázium. Podrobnosti jsou ve vývěsce.

   

  Mládež zvu na další MPéčko (mládežnický pátek) 23.10.2015. Tentokrát u nás ve farním kostele, začínáme mší svatou v 19:19 hod. Prosím šikovné kuchařky, jestli by upekly nějakou buchtu ke společnému občerstvení. Přineste je na faru. Děkuji.

   

   

  Týden od 11.10.2015 do 18.10.2015

  11. NE 07:30 Za farníky

           09:30 Ba .

          10:30 Na poděkování za dožitá léta s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu

  12. PO 18:00

  14. ST 18:00 Za + sestru Blaženu Bršlíkovu, rodiče a duše v očistci

  15. ČT 18:00 Ba .

  16. PA 18:00 Za + Františka Vyskočila, živou rodinu a dar víry

  17. SO ------ NEK Brno

  18. NE 07:30 Za farníky

           09:30 Ba .

           10:30 Za + Zdeňka Navrátila a duše v očistci

   

  Svátky:

  Středa 15.10.2015 Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  Sobota 17.10.2015 Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  Neděle 18.10.2015 29. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na misie.

   

  Dětské odpoledne s drakiádou můžete navštívit v neděli 11.10.2015 v 14:30 hod na Svatém Antonínku. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry, drakiáda, malování na obličej, projížďka na koni, skákací hrad, hasiči, opékání na táboráku atd. Dobrovolné vstupné bude věnováno dětem z Dětského domova v Uh. Ostrohu. Pořadatelé prosí o upečení nějaké buchty pro děti.

   

  Znovu prosím o naši účast na eucharistickém kongresu v Brně od čtvrtku 15.října do soboty 17. října 2015. Kdo se chce zúčastnit mše svaté v sobotu v Brně musí mít místenku. Budu je za farnost objednávat v pondělí 12.10.2015.

   

   

  Týden od 27.9.2015 do 4.10.2015

  27. NE 08:00 Ba .

           10:30 Za biřmovance a farníky

  28. PO 18:00 Za + Václava Hrušku, manželku, dvoje rodiče a živou rodinu

            16:30 Ba Za + Václava Šimčíka, dvoje rodiče, sestru a živou rodinu .

  30. ST 18:00 Za živou a + rodinu Hanákovu, Valáškovu a duše v očistci

  01. ČT 18:00 Ba .

  02. PA 18:00 Za + Václava Cíchu a manželku Marii, za živou a + rodinu Cíchovu

  03. SO 07:00 Na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu a pomoc Boží do dalšího života

  04. NE 07:30 Poděkování za dar manželství a za živou a + rodinu Ivanovu, Minaříkovu a duše v očistci   

           09:30 Ba .

           10:30 Za farníky

  Svátky:

  Pondělím 28.9.2015 Slavnost svatého Václava, mučedníka, doporučený svátek

  Úterý 29.9.2015 Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

  Středa 30.9.2015 Památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve

  Čtvrtek 1.10.2015 Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

  Pátek 2.10.2015 Památka svatých andělů strážných

  Neděle 4.10.2015 27. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Začíná říjen, měsíc svatého růžence. Využijme každý den k modlitbě růžence v rodinách.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná adorace ve farním kostele. Výstav v 17 hodin a svátostné požehnání v 19 hodin.

  V sobotu 10. října 2015 v 11:30 hodlají uzavřít svátost manželství na Svatém Antonínku Marek Kotača, Blatnice 843 a Eva Havlíková, Veselí nad Moravou, Jezerní 1604

   

  V neděli 11. října bude na Antonínku Drakiáda pro děti.

   

   

  Týden od 20.9.2015 do 27.9.2015

  20. NE 07:30 Za + Františka Mikulíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

            09:00 Ba Za + rodinu Minaříkovu a Markovu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

            10:30 Za živé a + Ludmily a ostatní farníky

  21. PO 18:00 Za + Pavla Žufana + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rod.

  23. ST 18:00 Za + rodiče Františka a Blaženu Mičkovy

  24. ČT 18:00 Ba Za + Marii a Bohuslava Sidonovy a živou rodinu

  25. PA 18:00 Za + rodiče Bršlíkovy a živou a + rodinu

  26. SO 07:00 27. NE 8:00 Ba 10:30 Za biřmovance a farníky

   

  Svátky:

  Pondělí 21.9.2015 Svatého Matouše, apoštola a evangelisty

  Středa 23.9.2015 Památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze

   

  Oznamy:

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy.

   

  Otec arcibiskup vyhlásil nové společenství věřících s názvem EUCHARISTICKÁ HODINA . Členové se snaží prožít každý týden půl hodiny s Pánem Ježíšem ve svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné. Snaží se o půl hodiny služby potřebným za týden. To je péče o rodinu doma, o nemocné a staré, v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být péče o kostel. Zájemci o členství v Eucharistické hodině se mohou zapsat do seznamu u dveří. Původně se měl platit poplatek za členskou knížku, ale otec arcibiskup ji věnuje zdarma. Neplatí se žádné jiné poplatky.

   

  V neděli 27.9.2015 v 10:30 hod. bude otec arcibiskup v naší farnosti udělovat svátost biřmování. Proto chci všechny věřící vyzvat k účasti na svatém přijímání.

  V pondělí, ve středu a v pátek budu zpovídat od 17 hodin.

  V sobotu bude zpovídat i cizí zpovědník od 16:30 hod. Prosím vytrvejte v modlitbě za biřmovance.

  Připomínám biřmovancům nácvik na biřmování v sobotu 26.9.2015 v 16 hodin.

   

   

  Týden od 13.9.2015 do 20.9.2015

  13. NE 07:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, + manžela, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

           09:00 Ba Za živé a + Marie a Ludmily

           10:30 Za živé a + Marie a ostatní farníky

  14. PO 15:30 Pohřební mše svatá + Antonie Jagošové. R.I.P.

  16. ST 18:00 Za + Ludmilu Kaňovu, sestru Anastázii a duše v očistci

                    Za + manžela, za živou a + rodinu

  17. ČT 18:00 Ba Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  18. PA 18:00 Za + Marii Zbahnovu, manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  19. SO 11:00 Ant. Svatební mše svatá David Straka a Kristýna Šimková

            12:30 Ant. Svatební mše svatá Miroslav Kunovjánek a Iva Těthalová

  20. NE 07:30 Za + Františka Mikulíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

            09:00 Ba Za + rodinu Minaříkovu a Markovu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

            10:30 Za živé a + Ludmily a ostatní farníky

   

  Svátky:

  Pondělí 14.9.2015 Svátek Povýšení svatého Kříže

  Úterý 15.9.2015 Památka Panny Marie Bolestné

  Středa 16.9.2015 Památka svaté Ludmily, mučednice

   

  Oznamy:

  Na Antonínek, na kostel v Blatničce a ze svatby bylo věnováno 3.000 korun.

  Otec arcibiskup vyhlásil nové společenství věřících s názvem EUCHARISTICKÁ HODINA . Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží členskou knížku. Společenství nemá právní subjektivitu.

  Členové se snaží prožít každý týden půl hodiny s Pánem Ježíšem ve svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné. Snaží se o půl hodiny služby potřebným za týden. To je péče o rodinu doma, o nemocné a staré, v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být péče o kostel. Zájemci o členství v Eucharistické hodině se mohou zapsat do seznamu u dveří. Při převzetí členské knížky zaplatí jednorázový poplatek 100 korun na vytištění knížky.

   

  Tento týden bude zahájena výuka náboženství v novém školním roce:

  1. třída - čtvrtek 5. hodina - pí Bogarová

  2. třída - středa 5. hodina - pí Bogarová 

  3. třída - čtvrtek 5. hodina - P. Z. Stodůlka 

  4. třída - čtvrtek 6. hodina - P. Z. Stodůlka

  5. třída - čtvrtek 6. hodina - pí Bogarová

  6 a 7. třída - čtvrtek 7. hodina - P. Stodůlka

  8 a 9. třída - pátek 19:00 DSR - P. Stodůlka

   

  V zákristii, nebo na faře si můžete koupit kalendáře na rok 2016. Zahájili jsme páteční mše svaté pro děti. Povzbuzuji vás rodiče a prarodiče k účasti s dětmi na této mši svaté pro děti.

   

   

  Týdny od 9.8.2015 do 23.8.2015 09.

  NE 07:30 Za farníky

       09:00 Ba Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu .

       10:30 Za + Františka Soviše, u příležitosti jeho 60. narozenin, za + rodiny s prosbou o . Boží požehnání .             pro celou živou rodinu

  10. - 15.8.2015 dovolená

   16. NE 11:30 Ba Za občany HODY V BLATNIČCE (P. Bezděk)

            10:30                                              (P. bachan)

  17. - 22.8.2015 dovolená

  23. NE 09:00 Ba Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu Boží a za +manžela .                      syna a rodiče                                                                                (P. Stojaspal) .

            10:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu, dary Ducha . svatého a zdraví  .                                                                                                                            (P. Bachan)

  Oznamy:

   

   

  Prosím mládež, zvláště hodovou chasu a biřmovance o pomoc při úklidu na Antonínku v pátek 21.8.2015. Sraz u kaple ve 13 hod. Sdělte si to navzájem.

   

  V neděli 30.8.2015 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu, tak ať je naše poděkování hodné Nebeského Otce. Nejvíc jej uctíme svatým přijímáním. Krojované procesí bude vycházet od farního kostela v 9:30.

  Mši svatou bude sloužit v 10:30 otec biskup Josef Hrdlička.

  Odpolední program začíná svátostným požehnáním ve 14 hodin v kapli. V 15:00 můžeme vidět show inspirované svatým Františkem z Assisi v podání herce Jana Horáka ve všech rolích. Název představení - FRANTIŠEK BLÁZEN.

  Stravenky k obědu na pouti si můžete koupit na faře a v restauraci Adriana od úterý 18.8.2015. Cena 80 korun. Autobus na pouť v neděli 30.8.2015 pojede v 9:30; z Blatničky v 9:20; zpět z Antonínka v ..................

  Opět chceme na Antonínku vyzdobit oltář plody našich zahrad, polí, sadů a vinohradů. Přineste je prosím v pátek 28.8. 2015 na faru. (jablka, hrušky, hrozny, brambory, ořechy, švestky, durancie, rajčata, mrkev, dýně, papriky, pórek, celer, petržel, čerstvé, sušené, tekuté, dál slunečnice, byliny, květiny atd.)           V Blatničce je v pátek přineste k Obecnímu Úřadu.

   

  Týden od 2.8.2015 do 9.8.2015

  02. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Marii Vybíralovu, + manžela a živou rodinu z obou stran

  03. PO 18:00 Za + Josefa Bogara, dvoje rodiče, duše v očistci a za Boží požehnání a ochranu pro živou r. 04. ÚT 15:00 Ant Mše svatá a modlitba za kněze

  05. ST 18:00 Za + rodiče Váverkovy, živou rodinu a duše v očistci

  06. ČT 18:00 Ba Za dvoje + rodiče, syna a živou a + rodinu .

  07. PA 18:00 Za + Marcela Marciňaka, za živou a + rodinu Ivanovu, Minaříkovu a duše v očistci

  08. SO 07:00

  09. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu .

            10:30 Za + Františka Soviše, u příležitosti jeho 60. narozenin, za + rodiny s prosbou o Boží  .          požehnání pro celou živou rodinu

   

  Svátky:

  Úterý 4.8.2015 Památka sv. Jana Marie Vianneye

  Čtvrtek 6.8.2015 Svátek Proměnění Páně

  Sobota 8.8.2015 Památka sv. Dominika, kněze

  Neděle 9.8.2015 19. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

   

  Svátostné manželství chtějí uzavřít dne:

  • 8.8.2015 v 10:30 v Blatničce Pavel Grombíř, Uh. Hradiště a Iveta Šimčíková, Uh Hradiště

  • 5.9.2015 v Blatničce Roman Konečný, Sobůlky 60 a Martina Pinkavová, Blatnička 118

  • 12.9.2015 v Kapli sv. Antonína David Němeček, Blatnice 147 a Andrea Polanská, Lipov 501

  • 19.9.2015 v Kapli sv. Antonína David Straka, Blatnice a Kristýna Šimková, Veselí n. Mor.

  • 19.9.2015 v Kapli sv. Antonína Miroslav Kunovjánek, Blatnice 316 a Iva Těthalová, Ostrožská Nová Ves, Lhotská 540

   

  Ve čtvrtek 6.8.2015 bude ve farním kostele v Blatnici pravidelná měsíční adorace. Výstav v 17 hodin a svátostné požehnání v 19 hodin.

   

  Odjezd autobusu na poutní zájezd bude v sobotu 8.8.2015 v 7 hodin od farního kostela.

   

  Týden od 26.7.2015 do 2.8.2015

  26. NE 07:30 Za živé a + Anny

           09:00 Ba Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy, + příbuzné a živou rodinu .

          10:30 Za farníky

  27. PO 18:00 Za + rodiče Valáškovy a Cíchovy, za zdraví duše i těla pro živou rodinu a duše v očistci

  29. ST 18:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

  30. ČT 18:00 Ba Za + rodiče, sestru a živou rodinu

  31. PA 18:00 Za + manžela, vnučku, rodiče a ochranu pro živou rodinu

  01. SO 07:00

  02. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba

           10:30 Za + Marii Vybíralovu, + manžela a živou rodinu z obou stran

   

  Svátky:

  Pondělí 27.7.2015 Památka sv. Gorazda a druhů

  Středa 29.7.2015 Památka sv. Marty

  Pátek 31.7.2015 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  Sobota 1.8.2015 Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

  Neděle 2.8.2015      18. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy.

  Dnes v neděli 26.7.2015 je poslední možnost přihlásit se na poutní zájezd Matice svatoantonínské a farnosti. Cílem pouti je Horní a Střední Bečva, Velké Karlovice a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Přihlásit se můžete u pana Ladislava Vyskočila, kostelníka.

   

   

  Týden od 12.7.2015 do 19.7.2015

  12. NE 09:00 Ba Na poděkování P.M. za dožití 80. let + manžela a živou rodinu

           10:30 Za farníky

           15:00 Ant Pouť nemocných s pomazáním nemocných

  13. PO 18:00 Za dvoje + rodiče a prarodiče a ochranu pro živou rodinu

  14. Út 18:00 Ant Za poutníky na Antonínovo léto

  15. ST 18:00 Za + Marii a Antonína Ratajských a celou živou a + rodinu

            19:30 Ant Adorace na Antonínku

  16. ČT 18:00 Ba Za + rodiče, bratra a živou rodinu (nebude adorace)

  17. PA 18:00 Za + rodiče Lukášovy a Novákovy, duše v očistci a živou rodinu

  18. SO 07:00

  19. NE 07:30 Za + Jaroslava a Filomenu Kuřinovy, rodiče Lagovy a ochranu Boží pro živou rodinu

            09:00 Ba Na poděkování za dožití 80. let + zetě a celou živou rodinu

            10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Středa 15.7.2015 Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  Neděle 19.7.2015 16. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Ve vchodu do kostela jsou přihlášky do náboženství. Vyplní je pouze rodiče dětí, které jdou do první třídy. Vyplněné přihlášky vhoďte do schránky na faře nebo odevzdejte v zákristii.

  Matice svatoantonínská a farnost Blatnice vás zvou na poutní zájezd na Valašsko, který se uskuteční v sobotu 8.8.2015. V programu je Dolní Bečva, prostřední Bečva, Velké Karlovice a Hutisko Soláň. Zájemci se mohou přihlásit u důvěrníka p. Josefa Chabiče, nebo u kostelníka p. Ladislava Vyskočila. Cena 350,-Kč.

  Pod záštitou Matice svatoantonínské jsme zváni na ANTONÍNOVO LÉTO ve dnech neděle 12. července až čtvrtek 16. července 2015. Pravidelný program: 7.30 ranní modlitba, 12:00 Anděl Páně, 19:30 večerní modlitba

  Neděle 12.7.2015

  11:30 nedělní oběd formou pikniku z vlastních zásob

  13:00 lanové, sportovní a společenské aktivity

  15:00 mše svatá

  17:00 Širák - táborák pro mládež od 7 třídy, hry zpěv, přenocování, spacák karimatka

  Pondělí 13.7. 2015

  10:00 Pro maminky, babičky s dětmi do 6 let

  17:00 Letadla na Antonínkem - ukázka RC modelů

  Úterý 14.7.2015

  Od 10:00 do 15:30 Pro děvčata a chlapce od 1. do 6. třídy. Volnočasové aktivity

  16:30 setkání pamětníků, kteří v dětství přicházeli na Antonínek za P. Šuránkem

  18:00 mše svatá

  Středa 15.7.2015

  10:00 pro všechny kategorie - uděláme Antonínek krásnější

  16:00 výroba a zdobení svíček

  19:30 adorace

  Čtvrtek 16.7.2015

  Volný program pro každého, kdo chce na Antonínek přijít

   

  Týden od 5.7.2015 do 12.7.2015

  05. NE 07:30 Za farníky

  06. PO --- ---

  07. ÚT 15:00 Ant Modlitba a mše svatá za kněze

  08. ST ---

  09. ČT ---

  10. PA ---

  11. SO 15:00 Ant Modlitba růžence

            16:00 Ant Adorace

            17:00 Ant Mše svatá za obnovu rodin a duchovní povolání. Celebruje Arcibiskup Jan Graubner

  12. NE 09:00 Ba .

           10:30 Za farníky

           15:00 Ant Pouť nemocných s pomazáním nemocných

  Svátky:

  Neděle 5.7.2015 Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy Sobota 11.7.2015 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Neděle 12.7.2015 15. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Ve vchodu do kostela jsou přihlášky do náboženství. Vyplní je pouze rodiče dětí, které jdou do první třídy. Vyplněné je vhoďte do schránky na faře nebo odevzdejte v zákristii.

  Autobus na pouť na Velehrad pojede v neděli 5.7.2015. Odjezd z Blatnice od kostela v 7:30 hod. Ještě se můžete přihlásit v zákristii.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Týden od 28.6.2015 do 5.7.2015

  28. NE 09:00 Ant Za poutníky z Ostrožské Lhoty

           10:30 Ant Za poutníky a farníky

  29. PO 18:00 Za + rodiče Strakovy, dceru a živou rodinu

           16:30 Ba .

  01. ST 15:30 Pohřební mše svatá za + Cecílii Sládkovou R.I.P.

  02. ČT 18:00 Ba .

  03. PA 18:00 Za + Marii Bogarovu, dvoje + rodiče a duše v očistci

                    Za + Adélu a duše v očistci

  04. SO 18:00 Za + rodiče Františka a Marii Lancuchovy, jejich rodiče a duše v očistci

            16:30 Ba .

  05. NE 07:30 15:00 Ant úmysl na antonínku

   

  Svátky:

  Pondělí 29.6.2015 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Úterý 30.6.2015 Svátek Výročí posvěcení katedrály

  Pátek 3.7.2015 Svátek sv. Tomáše, apoštola

   

  Oznamy:

  Autobus na pouť na Velehrad pojede v neděli 5.7.2015. Odjezd z Blatnice od kostela v 7:30 hod. Cena 100 korun. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na faře, nejpozději ve čtvrtek 2.7.2015.

   

  V neděli 12.7.2015 v 15 hodin bude na Antonínku pouť nemocných. Prosím ty, kdo chtějí přijmout svátost nemocných, aby se přihlásili v zákristii nebo na faře. Stačí i telefonicky: 734 384 671.

   

  Prosba o pomoc:

  Již více než 3 měsíce probíhá intenzívní hledání dárce kostní dřeně pro Barboru Halodovou, maminku dvou dětí z Polešovic, které byla před několika měsíci diagnostikována akutní leukémie. Každý rok bývá Barbora na Domácí nebo Hlavní pouti na Antonínku v kroji. Letos poprvé nebyla.

  V nedávné době proběhly odběry krve v Uherském Hradišti, v Boršicích u Buchlovic, Domaníně, Uherském Brodě a Kunovicích, na které přišlo celkem 1180 dárců. Zápis do seznamu dárců se provádí odběrem krve. Další zápis zájemců od 18 do 35 let do registru dárců kostní dřeně proběhne na Velehradě ve staré školce v sobotu 4. července 2015 od 15 do 19 hodin a v neděli 5. července 2015 od 8 do 10 a od 12 do 14 hodin. Darujme Báře a dalším nemocným naději na život.

  Mohou se zaregistrovat také zdraví dárci nad 35 let, kteří ovšem musí zaplatit 1500,-Kč za zpracování vzorku. Proto jsme se ve farnosti Blatnice rozhodli z darů Chléb svatého Antonína věnovat k úhradě dárcům nad 35 let částku 81.000 korun. Částka bude převedena na účet založený k tomuto účelu.

   

  Týden od 21.6.2015 do 28.6.2015

  21. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + rodiče Hanákovy, syna a za živou rodinu

  22. PO 18:00 Poděkování za 70 let života a dvoje + rodiče

  24. ST 18:00 Za + rodiče Kuřinovy, živou rodinu a duše v očistci

  25. ČT 18:00 Ba Za + manžela, dvoje + rodiče a živou rodinu .

  26. PÁ 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, za živou rodinu a duše v očistci

  27. SO 18:00 Za živé a + spolužáky ročníku 1939/40

            16:30 Ba .

  28. NE 09:00 Ant Za poutníky z Ostrožské Lhoty Pouť P+P

           10:30 Ant Za poutníky

   

  Svátky:

  Středa 24.6.2015 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  Neděle 28.6.2015 13. neděle v mezidobí - Pouť svatých Petra a Pavla

   

  Oznamy:

   

  Autobus na pouť svatých Petra a Pavla pojede z Blatnice v 8:45 a 9:30.

  Autobus na pouť svatých Petra a Pavla pojede z Blatničky v 9:20.

  Zpět z Antonínku pojede autobus v 11:45 hod.

   

  V pátek 26.6.2015 bude v 18 hodin poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce. Po mši svaté bude táborák s opékáním. Špekáčky děti dostanou. Děti zapojené do celoroční soutěže o Starém zákonu, přineste knížečky se samolepkami nejpozději v úterý do schránky na faru. Starší děti od třetí třídy ještě přineste všech šest okruhů zodpovězených otázek. Tak splníte podmínky soutěže o ceny.

   

  Děkuji všem organizátorům poutí na Antonínku za obětavou službu pro poutníky.

   

   

  Týden od 14.6.2015 do 21.6.2015

  14. NE 08:00 Ant Za farníky

           09:00 Ant Za farníky z Ostrožské Lhoty

           10:30 Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína

  15. PO 18:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  17. ST 18:00 Za + rodiče, nedožitých 100 let maminky a + sestru

  18. ČT 18:00 Ba Za + rodiče Šuránkovy, otce a živou rodinu .

  19. PÁ 18:00 Za + rodiče Annu a Josefa Mičkovy, syna Františka a za živou a + rodinu

  20. SO 07:00

  21. NE 07:30 Za farníky

  09:00 Ba .

  10:30 Za + rodiče Hanákovy, syna a za živou rodinu

   

  Svátky:

  Neděle 21.6.2015 12. neděle v mezidobí

   

  Týden od 7.6.2015 do 14.6.2015

  07. NE 07:30 Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

           09:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče Minaříkovy a živou rodinu .

           10:30 Za farníky

  08. PO 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu, pomoc a dar zdraví pro celou rodinu

  10. ST 18:00 Na poděkování za 50 let s prosbou o pomoc Boží, ochranu Panny Marie a sv. Antonína do dalších let

  11. ČT 18:00 Ba Za + rodiče, bratry a živou rodinu .

  12. PÁ 18:00 Za + Josefa Křapu, dvoje + rodiče, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  13. SO 17:00 Ant Za poutníky z Blatnice a Blatničky

  14. NE 08:00 Ant Za farníky

           09:00 Ant Za farníky z Ostrožské Lhoty

           10:30 Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína

   

  Svátky:

  Čtvrtek 11.6.2015 Památka sv. Barnabáše apoštola

  Pátek 12.6.2015 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  Sobota 13.6.2015 Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  Neděle 14.6.2015 11. neděle v mezidobí - Hlavní pouť na Svatém Antonínku

   

  Oznamy:

   *Matice svatoantonínská zve na pěší pouť Antonínek - Velehrad 4.července. Vychází se ráno v 6 hodin s možností přespání v závěru na Velehradě. Bližší informace na plakátku.

  *Pro různé věkové kategorie se připravuje týden s názvem Antonínkové léto ve dnech 12.-16.7.2015

  *Zájemci o oběd na hlavní pouti v neděli 14.června 2015 si mohou koupit stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je opět řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 80,-Kč.

  *Děti, které jste zapojeny v celoroční soutěži na páteční mši svaté, doplňte si chybějící otázky. Mladší děti nemají otázky, ale vybarvují si světce v sešitku. Starší děti, mějte co nejvíce nalepených samolepek v sešitku z páteční mše svaté. Podepsané je můžete odevzdat ke kontrole v kostele nebo na faře.

   

  Program na Hlavní pouti14.6.2015

  8:00; 9:00; 10:30 mše svaté

  V závěru předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

  14:30 Slavnostní odpoledne - koncert s názvem Chceme ti zazpívat. Vystoupí čtyři rodinná tělesa a předvedou hudební vystoupení ve složení rodiče a děti.

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 14.6.2015 pojede z Blatnice v 7:45, 8:45, 9:30,

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 14.6.2015 pojede z Blatničky v 8:45. Zpět podle potřeby.

  Autobus na pouť v sobotu 13.6.2015 pojede z Blatnice 16:00 a 16:30. Z Blatničky v 16:00.

  Využijte většího množství zpovědníků ke zpovědi na domácí pouti v sobotu 13.6.2015.

   

  Týden od 31.5.2015 do 7.6.2015

  31. NE 10:30 Ant Za živé a + členy Matice svatoantonínské

  01. PO 18:00 Za + Jaroslavu Pavelkovu, živou rodinu a duše v očistci

  02. ÚT 15:00 Ant Úmysl na Antonínku

  03. ST 18:00 Za + rodiče Hurábovy

  04. ČT 18:00 Za dvoje + rodiče, prarodiče, sestru a duše v očistci - Boží Tělo

            16:30 Ba .

  05. PÁ 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu

  06. SO 07:00

  07. NE 07:30 Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

           09:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče Minaříkovy a živou rodinu .

          10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Pondělí 1.6.2015 Památka sv. Justina, mučedníka

  Středa 3.6.2015 Památka sv. Karla Lvangy a druhů, mučedníků

  Čtvrtek 4.6.2015 Slavnost Těla a Krve Páně

  Pátek 5.6.2015 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Neděle 7.6.2015 10. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Čtyřicátníci věnovali na kostel 1500 korun. Z pohřbu 1000 korun a nejmenovaný dárce na Antonínek věnoval 1000 korun.

   

  Úmysly na mše svaté na 3. čtvrtletí 2015 se budou zapisovat ve středu 3.6.2015 po mši svaté.

   

  V neděli 7.6.2015 bude sbírka věnovaná na Národní eucharistický kongres.

   

  Ke slavnosti Těla a Krve Páně připravte oltáře jak jsme zvyklí. Mše svatá bude v 18 hodin a po ní vyjdeme k oltářům v ulicích. Připravte opět děti v šatech.

   

  Zájemci o oběd na hlavní pouti v neděli 14.června 2015 si mohou koupit stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je opět řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 80,-Kč.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

   

  Týden od 17.5.2015 do 24.5.2015

   

  17. NE 07:30 Za + děti Jarečka a Lucinku Horákovy, duše v očistci, za živou a + rodinu Horákovu a Koňárkovu

           09:00 Ba Na poděkování za dožití 60 let a ochranu Boží a P. Marie pro celou rodinu .

           10:30 Za farníky

  18. PO 18:00 Za + Josefa Smějsu, dvoje rodiče a za živou a + rodinu

  20. ST 18:00 Za + manželku, dvoje + rodiče, za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  21. ČT 18:00 Ba .

  22. PÁ 18:00 Za + rodiče, bratra, prarodiče z obou stran a za pomoc a ochranu Boží pro živou r

  23. SO 07:00 Za + rodiče, sestry a živou rodinu

  24. NE 07:30 Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu . P. Marie pro živou rodinu

           09:00 Ba Za + Václava Šimčíka, sestru, děti, rodiče a živou rodinu .

           10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Středa 20. 5.2015 Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

  Neděle 24.5.2015 Slavnost Seslání Ducha Svatého

   

  Oznamy:

  Sedmdesátníci věnovali na kostel 1300 korun.

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na církevní školy.

   

  Zveme mládež na další MP. Tentokrát v pátek 23.5.2015 v 19:19 ve Veselí nad Moravou.

   

   

  Týden od 10.5.2015 do 17.5.2015

  10. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další ochranu Boží a P. Marie pro    celou živou rodinu .

        10:30 Za děti u 1. sv. přijímání a jejich rodiče

  11. PO 18:00 Za živé a + sedmdesátníky

  13. ST 18:00 Za + rodiče Zbahnovy, dvoje prarodiče a živou rodinu.

  14. ČT 16:30 Ba Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy .

            18:00 Za + rodiče Honajzrovy, Máčalovy, živou rodinu a duše v očistci

  15. PÁ 18:30 májová pobožnost

  16. SO 07:00 Za + manžela a rodiče Janásovy s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu

  17. NE 07:30 Za + děti Jarečka a Lucinku Horákovy, duše v očistci, za živou a + rodinu Horákovu a Koňárkovu

           09:00 Ba Na poděkování za dožití 60 let a ochranu Boží a P. Marie pro celou rodinu .

           10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Čtvrtek 14.5.2015 Slavnost Nanebevstoupení Páně

  Sobota 15.5.2015 Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

  Neděle 17.5.2015 7. neděle velikonoční

   

  Oznamy:

  Sbírka na křesťanská média vynesla v Blatnici 20.932 korun a v Blatničce 6.112 korun.

  V pátek 15.5.2015 jedeme s dětmi na Eucharistický kongres pro děti do Olomouce. Budeme vyjíždět od farního kostela v Blatnici ráno v 7:15. Sebou si vzít kartičku pojišťovny, jídlo a pití na celý den, jednu karimatku pro pět dětí. Předpokládaný návrat v 17 hodin.

   

   

  Týden od 3.5.2015 do 10.5.2015

  03. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a duše v očistci .

           10:30 Poděkování za 70 let života, požehnání pro živou rodinu a zemřelé z obou stran

  04. PO 18:00 Za + Svatopluka Bachana k nedožitým sedmdesátinám, + rodiče a duše v očistci

  05. ÚT 15:00 Ant Úmysl na Antonínku

  06. ST 18:00 Za + manžela, za živou a + rodinu

  07. ČT 18:00 Ba Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu P. Marie pro celou rodinu .

  08. PÁ --- pěší pouť na Velehrad - bude pouze Májová pobožnost

  09. SO 07:00 Za rodinu Říhovu, za Boží ochranu a požehnání

  10. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další ochranu Boží a P. Marie . . pro celou živou rodinu .

           10:30 Za děti u 1. sv. přijímání a jejich rodiče

   

  Svátky:

  Středa 6.5.2015 Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

  Neděle 10.5.2015 6. neděle velikonoční

   

  Oznamy:

   

  V pátek 8. května připravujeme pěší pouť na Velehrad. Trasa povede z Antonínka po poutní stezce na Velehrad. Vycházet budeme od fary v 8 hodin. Po cestě se stavíme v novém kostele ve Starém Městě, kde odsloužíme mši svatou. Oběd z vlastních zásob, nebo v restauraci na Velehradě. Prosím přihlaste se v zákristii, nebo na faře kvůli odvozu z Velehradu domů.

   

  Připomínám Májovou pobožnost každý den v 18:30 hodin. (mimo neděle)

  V Blatničce Májová pobožnost v 18 hodin.

   

  Děkuji všem, kdo pomáhali při jarním úklidu na Antonínku.

   

   

  Týden od 26.4.2015 do 3.5.2015

  26. NE 07:30 Na poděkování za 85 let života, dar zdraví, za + manžela a rodiče

           09:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče Minaříkovy a ochranu P. Marie pro živou rodinu .

           10:30 Za farníky

  27.PO 18:00 Za dvoje + rodiče, + příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu

  29. ST 18:00 Za + rodiče, bratra a živou rodinu

  30. ČT 18:00 Ba .

  01. PÁ 18:00 Na poděkování za 80 let života, + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu a pomoc P. Marie pro živou rodinu

  02. SO 07:00

  03. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a duše v očistci .

           10:30 Poděkování za 70 let života, požehnání pro živou rodinu a zemřelé z obou stran

   

  Svátky:

  Středa 29.4.2015 Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

  Pátek 1.5.2015 První pátek v měsíci

  Sobota 2.5.2015 Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

  Neděle 3.5.2015 5. neděle velikonoční

   

  Oznamy:

  Děkuji ženám, které umývaly okna na faře a Domě Svaté Rodiny.

  Prosím o pomoc při úklidu kaple a kolem kaple na Antonínku ve středu 29.4.2015 od 16 hodin. Ti kdo nejsou v zaměstnání mohou přijít po obědě ve 14 hodin. Prosím také skupiny žen, které uklízejí kapli celý rok, aby se do velkého úklidu zapojily.

   

  Ve středu a pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Plánujeme pravidelnou pěší pouť na Velehrad v pátek 8.5.2015.

   

  Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče pozvěte děti a přijďte spolu pozdravit Pannu Marii. (V Blatničce v 18 hodin.)

   

   

  Týden od 19.4.2015 do 26.4.2015

   

  19. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + rodiče Minaříkovy, příbuzné a živou rodinu . 

           10:30 Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Boží pomoc pro živou rodinu

  20. PO 18:00 Za + Antonína Jakůbka, + rodiče a požehnání pro živou rodinu

  22. ST 18:00 Za + Stanislava Bedravu, otce a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

  23. ČT 18:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče, bratra a živou rodinu .

  24. PÁ 18:00 Na poděkování za 50 let manželství, 70 let života a + rodiče

  25. SO 07:00 Za + rodiče Těthalovy, bratra Josefa s prosbou o požehnání pro živou rodinu

  26. NE 07:30 Na poděkování za 85 let života, dar zdraví, za + manžela a rodiče

            09:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče Minaříkovy a ochranu P. Marie pro živou rodinu .

            10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Čtvrtek 23.4.2015 Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

  Sobota 25.4.2015 Svátek sv. Marka, evangelisty

  Neděle 26.4.2015 4. neděle velikonoční

   

  Oznamy:

  Příští neděli 26.4.2015 bude sbírka věnovaná na křesťanská média

  Prosím ženy o pomoc při úklidu a čištění oken na faře a DSR v úterý 21.4.2015 od 8 hod.

  Na Antonínku se bude uklízet v kapli i kolem kaple ve středu 29.4.2015 od 16 hodin.

   

   

  Týden od 12.4.2015 do 19.4.2015

  12. NE 09:00 Ba Za dvoje + rodiče a živou rodinu .

           10:30 Za farníky - svěcení oltáře

  13. PO 18:00 Za + rodiče Cíchovy a dar víry pro živou rodinu

  15. ST 18:00 Za + Ludmilu Chabičovu, dva manžele, živou rodinu a duše v očistci

  16. ČT 18:00 Ba Za + P. Josefa Šimčíka, za živou a + rodinu .

  17. PÁ 18:00 Za dvoje + rodiče, manžela, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živou rod.

  18. SO 07:00

  19. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + rodiče Minaříkovy, příbuzné a živou rodinu .

           10:30 Za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Boží pomoc pro živou rodinu

   

  Svátky:

  Neděle 19.4.2015 3. neděle velikonoční

   

  Oznamy:

   

  V neděli 12.4.2015 v 15 hodin je mše svatá na Antonínku. Před mší svatou je první modlitba hodin (hodinky).

   

  Matice svatoantonínská zve na valnou hromadu v neděli 12.4.2015 v 16 hodin v Pastoračním domě P. Ant. Šuránka v Ostrožské Lhotě.

   

   

  Týden od 5.4.2015 do 12.4.2015

   

  05. NE 07:30 Za farníky

            09:00 Ba Za farníky a občany .

            10:30 Za + Františka Vyskočila, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

            15:00 Ant. Úmysl na Antonínku

  06. PO 07:30 Za + Josefa a Marii Budínkovy, celou + rodinu a Ochranu Boží pro živou rodinu

            09:00 Ba .

            10:30 Za + syna, manžela, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  07. ÚT 15:00 Ant Úmysl na Antonínku

            15:00 Pohřební mše svatá + Petra Těthala R.I.P.

  08. ST 16:30 Za celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  09. ČT 18:00 Ba Za + otce, prarodiče, za živou rodinu a dar zdraví .

  10. PÁ 18:00 Za + Annu Hadašovu, + rodiče a živou rodinu

  11. SO 07:00 Za + manžela a rodinu Nevřalovu

  12. NE 09:00 Ba Za dvoje + rodiče a živou rodinu .

  10:30 Za farníky

  15:00 Ant. Úmysl na Antonínku

   

  Svátky:

   

  Neděle 12.4.2015 2. neděle velikonoční - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

   

  Oznamy:

  Ve středu 8.4.2015 se setká otec arcibiskup s ekonomickými a pastoračními radami ve Veselí na Moravou v sále Základní umělecké školy v 18 hodin.

   

  Slavnost svěcení oltáře ve farním kostele bude v neděli 12. dubna 2015 při mši svaté v 10:30 hod.

   

  Děti, které chodí do náboženství jsou za odměnu pozvány otcem arcibiskupem na setkání do Olomouce v pátek 15. května 2015. Prosím rodiče, aby si prohlédli program a přihlášku, které děti dostaly a pokud děti do Olomouce pojedou, aby přihlášku co nejdříve odevzdaly osobně, nebo do schránky na faře. Pojede autobus, který je zdarma. V autobuse je 44 míst, proto, kdo se přihlásí dřív ten pojede. Předpokládá se, že bude v Olomouci asi 4000 dětí, proto je důležité, aby si vzaly jídlo a pití na celý den. Vyjíždí se ráno v 7:15 od kostela a návrat se předpokládá v 17 hodin.

   

   

  Týden od 29.3.2015 do 5.3.2015

  29. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Františka Soviše, rodiče a živou rodinu

  30. PO 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rod.

  01. ST 18:00 Za + Anastázii Kovaříkovu, manžela a duše v očistci

  02. ČT 18:00 Za + Marii a Ludvíka Kuřinovy, dvoje + rodiče a duše v očistci

            16:30 Ba .

  03. PÁ 18:00 Velkopáteční obřady

            16:30 Ba Velkopáteční obřady .

  04. SO 20:00

       18:00 Ba .

  05. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Františka Vyskočila, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

   

  Svátky:

  Čtvrtek 2.4.2015 Zelený čtvrtek

  Pátek 3.4.2015 Velký pátek

  Sobota 4.4.2015 Bílá sobota

  Neděle 5.4.2015 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

   

  Oznamy:

   

  V Blatničce budou mše svaté ve čtvrtek v 18 hodin.

  Sbírka příští neděli na Boží hod velikonoční bude věnovaná na bohoslovce a kněžský seminář.

  Prosím, zapište se na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh je u časopisů.

  Na Květnou neděli budou při mši svaté požehnány velikonoční pokrmy.

  Prosím o pomoc při úklidu farního kostela před velikonočními svátky a před svěcením oltáře v úterý 31.3.2015 v 16 hodin.

   

  Děti, které chodí do náboženství jsou za odměnu pozvány otcem arcibiskupem na setkání do Olomouce v pátek 15.května 2015. Prosím rodiče, aby si prohlédli program a přihlášku, kterou děti dostaly a pokud děti do Olomouce pojedou, aby přihlášku co nejdříve odevzdaly osobně, nebo do schránky na faře. Pojede autobus, který je zdarma. V autobuse je 44 míst, proto, kdo se přihlásí dřív ten pojede. Předpokládá se, že bude v Olomouci asi 4000 dětí, proto je důležité, aby si vzaly jídlo a pití na celý den. Vyjíždí se ráno v 7:15 od kostela a návrat se předpokládá v 17 hodin.

   

   

  Týden od 22.3.2015 do 29.3.2015

  22. NE 07:30 Za živé a + Josefy a Josefky a ostatní farníky

            09:00 Ba Na poděkování za dožití 80 let života, + manžela, syna a rodiče .

            10:30 Za + Annu Ratajskou, manžela a rodiče

  23. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, bratra a za živou rodinu

  25. ST 18:00 Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran, dar zdraví pro živou rod.

  26. ČT 17:00 Ba .

  27. PÁ 18:00 Za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

  28. SO 07:00

  29. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Františka Soviše, rodiče a živou rodinu

   

  Svátky:

  Středa 25.3.2015 Slavnost Zvěstování Páně

  Neděle 29.3.2015 Květná neděle

   

  Oznamy:

  * Dnes v neděli 22.3.2015 můžeme, kromě naší křížové cesty ve 14 hodin, využít pobožnost křížové cesty na Antonínku v 15 hodin. Třeba i s nějakým koláčkem či buchtou na agape po křížové cestě.

  * Velikonoční zpověď bude v Blatnici i Blatničce v sobotu 28.3.2015 od 10 hodin do 11:30 hod.

  * Prosím rodiče dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, o setkání v úterý 24.3.2015 v 18 hodin v Domě Svaté rodiny.

  * Otec arcibiskup potvrdil účast na svěcení oltáře ve farním kostele v Blatnici v neděli 12.dubna 2015 v 10:30.

  * Přednáška s názvem NOVÉ CESTY K VYTOUŽENÉMU DÍTĚTI se uskuteční v úterý 24.3.2015 v 18 hodin. Víceúčelový sál Turistického informačního centra ve Veselí nad Moravou. O řešení neplodnosti bez umělého oplodnění bude přednášet MUDr. Ludmila Lázničková.

  * Příští neděli můžete přinést postní pokladničky a dát je do koše u vchodu kostela.

  * Na květnou neděli budou požehnány při mši svaté ratolesti - kočičky.

  * Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  * Mladí jsou zváni na Setkání mládeže v Prostějově v sobotu 28.3.2015

  Vy, jako mladí křesťané, jste ti, kteří budou vytvářet budoucnost církve. Proto již sv. Jan Pavel II. vyzýval, aby se mladí scházeli na setkáních, kde se navzájem mohou utvrzovat ve víře a navazovat nová pevná přátelství. K tomu také slouží setkání mládeže naši arcidiecéze. To poslední se uskutečnilo před dvěma roky na Velehradě. Letos ho bude hostit Prostějov. Toto setkání je pro nás zároveň i přípravou na příští rok, kdy se uskuteční Světové dny mládeže v Polsku. Nenech si tuto akci ujít. Počítáme i s Tebou!

  Pro koho? Pro všechny mladé lidi, kteří chtějí strávit den plný sdílený s ostatními vrstevníky a především s naším Pánem. Doporučená věková hranice tohoto setkání je 14 - 30 let. Hlavní společný sobotní program se uskuteční ve Společenském domě Prostějov (KaS), (odkaz: http://www.sdpv.cz/.) Jinak budou využity prostory Cyrilometodějského gymnázia, zdejších kostelů a místní sokolovny.

  Jaký je harmonogram setkání? Program oficiálně začíná v 10:00 na podiu sálu v KaSu. Můžete se těšit na speciální představování děkanátů, svou činnost představí také centrum mládeže v Olomouci. Nebude chybět svědectví a především katecheze otce arcibiskupa. Oběd bude z vlastních zásob, k dispozici bude stánek rychlého občerstvení. V odpoledním bloku se můžete těšit na nabídku přednášek, workshopů, koncertu, modlitby či divadelního vystoupení, ze kterých si můžete vybrat. Celé setkání bude ukončeno mší svatou v 15:00, kterou bude celebrovat náš otec arcibiskup Jan. Předpokládaný konec je naplánován na 16:30. Karimatky na sezení s sebou!!!

   

   

  Týden od 15.3.2015 do 22.3.2015

  15. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manželku, dar zdraví a živou rodinu .

           10:30 Za + manžela a dvoje + rodiče

  16. PO 18:00 Za + rodiče Petraturovy, + Jiřího Kochánka a za živou rodinu

  18. ST 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  19. ČT 18:00 Za + Josefa Bogara, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rod.

            16:30 Ba Za + rodiče a živou rodinu .

  20. PÁ 18:00 Za dvoje + rodiče, + manžela a za dar zdraví pro živou rodinu

  21. SO 07:00 Za dvoje + rodiče a prarodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

  22. NE 07:30 Za živé a + Josefy a Josefky a ostatní farníky

            09:00 Ba Na poděkování za dožití 80 let života, + manžela, syna a rodiče .

            10:30 Za + Annu Ratajskou, manžela a rodiče

   

  Svátky:

  Čtvrtek 19.3.2015 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

  Neděle 22.3.2015    5. neděle postní

   

  Oznamy:

   

  Přijměte pozvání na postní duchovní obnovu do Veselí nad Moravou, kterou vede P. Martin Sedloň, OMI. Obnova začíná v neděli 15.3.2015 v 17 hodin. Program je na plakátku u dveří kostela.

  Matice svatoantonínská nás zve na křížovou cestu na Antonínku, která se uskuteční v neděli 22.3.2015 v 15 hodin. Křížová cesta se přizpůsobí počasí. Také prosíme o nějaký koláček nebo buchtu na agape po křížové cestě.

   

   

  Týden od 8.3.2015 do 15.3.2015

  08. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + rodiče Minaříkovy, kmotry a živou rodinu .

           10:30 Za + rodiče Vyskočilovy, syna a manželku a za Viktorii Žajdlíkovu

  09. PO 18:00 Za + Františku Pijáčkovu, manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

  11. ST 18:00 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  12. ČT 17:00 Ba Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu .

  13. PÁ 18:00 Za + rodiče Kuřinovy, Martu Gazárkovu, jejich rodiče a duše v očistci

  14. SO 07:00 Za + Josefa Chabiču, manželku, jejich rodiče a živou rodinu

  15. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manželku, dar zdraví a živou rodinu .

           10:30 Za + manžela a dvoje + rodiče

   

  Svátky:

  Neděle 15.3.2015 4. neděle postní

   

  Oznamy:

   

  Přijměte pozvání do Ostrožské Lhoty na besedu s hosty, pamětníky a žáky otce Antonína Šuránka služebníka Božího. Beseda se uskuteční v pastoračním domě P. Šuránka v neděli 8.3.2015 v 14:40 hodin. Před tím bude pobožnost křížové cesty ve 14 hodin v kostele v Ostrožské Lhotě.

   

   

  Týden od 1.3.2015 do 8.3.2015

  01. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + syna a dvoje rodiče .

           10:30 Poděkování za 80 let života,+ manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rod.

           15:00 Ant Úmysl na Antonínku

  02. PO 18:00 Na poděkování za přijaté dobrodiní, za + rodiče a živou rodinu

  03. ÚT 15:00 Ant Mše svatá za kněze

  04. ST 18:00 Za + manžela, syna, dvoje + rodiče, duše v očistci, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  05. ČT 17:00 Ba Za + manžela, syna, P. Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu .

  06. PÁ 18:00 Za + manželku, dvoje + rodiče, za duše v očistci a ochranu Boží pro živ. rodinu

  07. SO 07:00

  08. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + rodiče Minaříkovy, kmotry a živou rodinu .

           10:30 Za + rodiče Vyskočilovy, syna, manželku a za Viktorii Žajdlíkovu

   

  Svátky:

  Neděle 8.3.2015 3. neděle postní

   

  Oznamy:

  Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun a nejmenovaný dárce věnoval na farní kostel 2.000 korun.

   

  Úmysly na mše svaté na 2. čtvrtletí 2015 se budou zapisovat v pondělí 2.3.2015 po mši svaté.

   

  Schůzka rodičů k prvnímu svatému přijímání se uskuteční v pondělí 2.3.2015 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. Prosím aby přišli oba rodiče.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Ve čtvrtek bude pravidelná měsíční adorace. Výstav v 16 hodin a zakončení požehnáním v 18 hod.

   

  Přijměte pozvání do Ostrožské Lhoty na besedu s hosty, pamětníky a žáky otce Antonína Šuránka služebníka Božího. Beseda se uskuteční v pastoračním domě P. Šuránka v neděli 8.3.2015 v 14:40 hodin. Před tím bude pobožnost křížové cesty ve 14 hodin.

   

  Připomínám každou neděli ve 14 hodin křížová cesta v Blatnici i v Blatničce.

   

  Týden od 22.2.2015 do 1.3.2015

   

  22. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Vladislava Vybírala, manželku a živou rodinu

  23. PO 18:00 Za + rodiče Pertaturovy, dar zdraví a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  25. ST 18:00 Za + Ludvíka a Ludmilu Váverkovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu

  26. ČT 17:00 Ba .

  27. PÁ 18:00 Za + Kateřinu a Františka Míškovy a živou a + rodinu

  28. SO 07:00 Za + Anežku Petraturovu, manžela a dvoje + rodiče

  01. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Na poděkování za 80 let života, za + manžela a dvoje rodiče, duše v očistci a . živou rodinu

   

  Svátky:

  Neděle 1.3.2015     2. neděle postní

   

  Oznamy:

   

  Schůzka rodičů k prvnímu svatému přijímání se přesouvá na pondělí 2.3.2015 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. Důvodem jsou prázdniny a někteří rodiče na horách.

   

       Drahé sestry a bratři, pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé.

       V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat, nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015. Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří vás v tyto dny svou modlitbou provázejí.

       Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan.

   

   

  Týden od 15.2.2015 do 22.2.2015

   

  15. NE 07:30 Za + rodiče Hrošovy, syna a duše v očistci

           09:00 Ba .

           10:30 Za farníky

  16. PO 18:00 Za + kněze, kteří působili v naší farnosti

  18. ST 18:00 Za + rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a živou rodinu. (Popeleční středa)

            16:30 Ba .

  19. ČT 17:00 Ba .

  20. PÁ 18:00 Za dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

  21. SO 07:00

  22. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Za + Vladislava Vybírala, manželku a živou rodinu

   

  Svátky:

   

  Středa 18.2.15 Popeleční středa Neděle 22.2.15 1. postní neděle

   

  Oznamy:

  Prosím rodiče dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání o schůzku v pondělí 23.2.2015 v 19 hodin v Domě Svaté rodiny.

   

  Popeleční středou začíná doba postní. Je to den přísného postu. To znamená postíme se od masa a jen jednou za den se můžeme dosyta najíst. V tento den se při mši svaté uděluje popelec. V postní době se bude konat křížová cesta v neděli ve 14 hodin. A v pátek v 18 hodin před mší svatou.

  V Blatničce se koná křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

  Liturgie postní doby nás zve k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. K usebrání nám i dětem mohou pomoci úkoly na lístečcích, které budou u dveří. Vezměte si lístek domů, splňte úkol a lístek přineste k nalepení jako křížek na Golgotu.

  K usebrání v postní době může pomoci duchovní obnova, která se uskuteční 20.2. - 22.2. na Velehradě. Kontakt k přihlášení najdete na plakátku.

   

  Týden od 1.2.2015 do 8.2.2015

   

  01. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Na poděkování za 80 let života, + manžela a za dar zdraví

  02. PO 18:00 Za + rodiče Matuštíkovy a Míškovy a celou živou a + rodinu

  03. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  04. ST 15:00 Pohřební mše svatá za + Františka Valáška

  05. ČT 17:00 Ba Za + manžele Růžičkovy a Sovišovy .

  06. PÁ 18:00 Za + Lubomíra Lahutu, bratra, rodiče z obou stran a za živou rodinu . 

                    Za + rodiče Bogarovy, syna Jaroslava a živou a + rodinu

  07. SO 07:00 Za + rodiče Lopatovy, celé + příbuzenstvo a duše v očistci

  08. NE 07:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, další ochranu a pomoc Boží a za živou a + rodinu

           09:00 Ba Na poděkování za dožití 65 let, dar zdraví a ochranu P. Marie pro živou rodinu

           10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Pondělí 2.2.15 Svátek Uvedení Páně do chrámu

  Čtvrtek 5.2.15 Památka sv. Agáty, panny a mučednice

  Pátek 6.2.15 Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

  Neděle 8.2.15 5. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  V tomto týdnu nebudu navštěvovat nemocné.

  Charita Veselí nad Moravou odměňuje koledníky a jejich vedoucí filmovým trailerem „Paddington". Film je o radostech medvídka s červeným kloboukem, který zdolává nástrahy civilizovaného světa. Promítání se uskuteční v sobotu 7.2.2015 v kině ve Veselí n. Mor. ve 14 hod. Autobus pojede z Blatničky 13:05 hod. a z Blatnice ve 13:10 hod. ze zastávek.

   

  Mládež nás zve na Děkanátní ples do Blatničky v sobotu 7. února 2015 od 20 hodin. Autobus pojede z Blatnice ze zastávky v 19:30 hodin.

   

  Prosím pastorační radu o setkání v pondělí 2.2.2015 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Týden od 25.1.2015 do 1.2.2015

   

  25. NE 07:30 Poděkování za přijatá dobrodiní, za živou rodinu a + rodiče

           09:00 Ba Za + manžela, rodiče a živou rodinu .

           10:30 Za farníky

  26. PO 18:00 Za + Terezii Řehákovu, sestry, rodiče a Jiřího Vavříka

  28. ST 18:00 Za + rodiče Hanákovy, syna a duše v očistci

  29. ČT 18:00 Ba Za + manžele Mitáčkovy, rodiče a duše v očistci .

  30. PÁ 18:00 Za + rodiče Kaláčovy a Kuřinovy, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rod.

  31. SO 07:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a . pomoc Boží pro celou rodinu

  01. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba .

           10:30 Na poděkování za 80 let života, + manžela a za dar zdraví

   

   

  Svátky:

   

  Pondělí 26.1.2015 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

  Středa 28.1.2015 Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  Sobota 31.1.2015 Památka sv. Jana Boska, kněze

  Neděle 1.2.2015 4. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Z Farního plesu byl výtěžek 65.360 korun.

  Prosím pastorační radu o setkání v pondělí 2.2.2015 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Týden od 18.1.2015 do 25.1.2015

   

  18. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manžela, sestru, rodiče a živou rodinu .

           10:30 Prosba k Duchu Svatému o pomoc při studiu a při volbě povolání

  19. PO 18:00 Za + rodiče, bratra a živou rodinu

  21. ST 18:00 Na poděkování za požehnání a přijaté milosti, za živou rodinu a duše v očistci

  22. ČT 17:00 Ba Za + rodiče, bratra a živou rodinu .

  23. PÁ 18:00 Za + rodiče, sourozence a živou rodinu

  24. SO 07:00 Za živou a + rodinu Hájkovu

  25. NE 07:30 Poděkování za přijatá dobrodiní, za živou rodinu a + rodiče

           09:00 Ba Za + manžela, rodiče a živou rodinu .

           10:30 Za farníky

   

  Svátky:

  Středa 21.1.2015 Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

  Sobota 24.1.2015 Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  Neděle 25.1.2015 3. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Z pohřbu bylo věnováno 1.000 korun. Nejmenovaný dárce věnoval na kostel 1.000 korun. Příští neděli bude sbírka na opravy zvonů v Blatnici a vitráže v Blatničce.

   

  Fatimský apoštolát pořádá poutní zájezd do Francie po poutních místech, včetně Lurd. Termín 31.5. - 9.6. 2015. Informace najdete u paní Marie Kuřinové č. 693.

   

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě farního plesu. Díky za finanční podporu a dary.

   

  Matice svatoantonínská nás zve na postní duchovní obnovu na Velehradě ve dnech 20. - 22. února 2015. Obnovu vede otec Josef Čunek, SI. Přihlásit se můžete u důvěrníka Josefa Chabiče.

   

  Děkuji za zednické práce Petrovi Páčovi. Pracoval týden na opravách omítek v Domě Sv. Rodiny.

   

  V následujících dnech přijede firma BOROKO z Brodku u Přerova a bude demontovat zvony na věži a provádět tyto práce: Výroba dubové okované hlavy zvonu, klasické srdce zvonu, elektrický lineární pohon zvonů, povrchová úprava. To všechno u všech tří zvonů. Dál úprava zvonové stolice a držáků hodinových cimbálů, nátěry, přepěťová ochrana, ovládání, spínací hodiny. Celková cena 302. 000 korun.

   

   

  Týden od 11.1.2015 do 18.1.2015

   

  11. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Na poděkování za 70 let života s prosbou o další ochranu Boží a P. Marie pro živou rodinu.

           10:30 Za + Filomenu a Josefa Cíchových, syna Václava a Boží požehn. pro živou rod.

  12. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, sestru a za živou a + rodinu

  13. ÚT 15:00 Ant Za kněze, Kněžská kruciáta

  14. ST 18:00 Za + Ludmilu Bršlíkovu a živou rodinu

  15. ČT 17:00 Ba Za živou a + rodinu .

  16. PÁ 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

  17. SO 07:00

  18. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manžela, sestru, rodiče a živou rodinu.

           10:30 Prosba k Duchu Svatému o pomoc při studiu a při volbě povolání

   

  Svátky:

  Neděle 11.1.2015 Končí vánoční doba

  Sobota 17.1.2015 Památka sv. Antonína, opata

  Neděle 18.1.2015 2. neděle v mezidobí

   

   

  Oznamy:

  Nejmenovaný dárce věnoval na farní kostel 2.000 korun. Z pohřbu bylo věnováno 1.000 korun.

  Tříkrálová sbírka vynesla v Blatnici 65.902,- Kč a v Blatničce 14.420,- Kč.

   

  Prosím o pomoc při odstrojování vánoční výzdoby ve farním kostele v pondělí 12.1.2015 v 8 hod.

  Jsou ještě volné intence na mši svatou v tomto čtvrtletí. Můžete si přijít zapsat na faru.

   

  Děkuji za zakoupené podpůrné vstupenky na 12. farní ples, který se bude konat v kulturním domě v Blatničce v sobotu 17. ledna 2015. Pro nejstarší a nejmladší účastníky je začátek v 17 hodin. Pro ostatní ve 20 hodin. Odvoz od farního kostele pojede v 16:50 a 19:50.

  Prosím o věcné dary do tomboly, které můžete předat na faře nejpozději v pátek dopoledne. V Blatničce tombolu můžete předat v kanceláři Obecního úřadu. V letošním roce bude výtěžek věnován na opravy zvonů v Blatnici a vitráží v Blatničce.

  Na plese bude hrát dechová hudba STRAŇANKA. Předtančení provedou manželé Jochovi. Pro nejmenší je připraveno divadlo, scénky a soutěže. Na faře si můžete zamluvit místenky. (i telefonicky) Prosím vinaře o podporu plesu. Přineste prosím víno na faru. Ples je připraven pro všechny věkové kategorie, skutečně pro všechny farníky a přátele.

   

  Týden od 4.1.2015 do 11.1.2015

   

  04.1.NE 07:30 Za farníky

             09:00 Ba Za dvoje + rodiče a živou rodinu .

             10:30 Za + Anežku Budařovu, syna, snachu s prosbou o ochranu a dar zdraví pro celou r.

             15:00 Ant. úmysl na Antonínku

  05.1. PO 18:00 Za + rodiče Polehňovy a ochranu Boží a požehnání pro živou rodinu

  06.1. ÚT 16:30 Ba Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu .

               18:00

  07.1. ST 18:00 Za + manžela, živou a + rodinu

  08.1. ČT 17:00 Ba Za + manželku, dceru, rodiče, zetě a živou rodinu .

  09.1. PÁ 18:00 Za + manžela, bratra rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

  10.1. SO 07:00 Za + manžela, dvoje + rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  11.1. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Na poděkování za 70 let života s prosbou o další ochranu Boží a P. Marie pro živou       .           rodinu.

             10:30 Za + Filomenu a Josefa Cíchových, syna Václava a Boží požehnání pro živou rodinu

   

  Svátky:

   

  Úterý 6.1.2015 Slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek. Žehnání vody, křídy a kadidla.

  Neděle 11.1.2015 Svátek Křtu Páně

   

  Oznamy:

   

  Děkuji vám, kdo jste už přispěli podpůrnou vstupenkou na 12. Farní ples, který se uskuteční v sobotu 17.1.2015 v Kulturním domě v Blatničce. Chci poprosit o tombolu na tento ples. Můžete ji nosit na faru v průběhu týdne. Na ples i z plesu bude zajištěn odvoz. Od farního kostela pojede odvoz v 16:50 a 19:50.

   

  Ženský pěvecký sbor zve na koledování v neděli 4.1.2015 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

   

   

  Týden od 28.12.2014 do 4.1.2015

  28.12. NE 07:30 Za farníky

               09:00 Ba Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu .

               10:30 Za + Jana Bedravu a syna, duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu

  29.12. PO 18:00 Za + rodiče Cíchovy, dceru a jejich rodiče

  31.12. ST 16:00 Na poděkování za přijaté milosti a požehnání, za živou rodinu a duše v očistci

               24:00 Ant Úmysl na Antonínku

  01.1. ČT 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za dívky .

              10:30 Za dívky

  02.1. PÁ 18:00 Za + rodiče Cábovy a duše v očistci

  03.1. SO 08:00

  04.1. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za dvoje + rodiče a živou rodinu .

              10:30 Za + Anežku Budařovu, syna, snachu s prosbou o ochranu a dar zdraví pro celou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Čtvrtek 1.1.2015 Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek

  Pátek 2.1.2015 Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupa a učitele církve

  Neděle 4.1.2015 2. neděle po Narození Páně

   

  Oznamy:

  Ženský sbor Blatnice zve na třetí vánoční besedu, která se uskuteční 4.1.2015 v Domě Svaté rodiny      ve 14 hodin.

   

  Děkuji vám, kdo jste už přispěli podpůrnou vstupenkou na 12. Farní ples, který se uskuteční v sobotu 17.1.2015 v Kulturním domě v Blatničce.

   

  Dnes v neděli 28. prosince jste celé rodiny zvány na besídku u Betléma ve farním kostele a po ní v Domě Svaté Rodiny na maličké posezení a občerstvení. Začátek v 15 hodin.

   

   

   

  Týden od 21.12.2014 do 28.12.2014

   

  21.12. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Za + Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu .

                10:30 Za + rodiče, syna a živou rodinu

  22.12. PO 06:45 Za + manžele a jejich rodiče a duše v očistci

  24.12. ST 22:00 Za + Antonína Jakůbka, + rodinu a za Boží požehnání

                20:00 Ba Za + z rodin Hrabalové, Kubicové a Chmelařové .

  25.12. ČT 07:30 Za dvoje + rodiče, živou rodinu a duše v očistci

                09:00 Ba Za farníky a občany .

                10:30 Za farníky

  26.12. PÁ 07:30 Za dvoje + rodiče, dar zdraví, Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci

                09:00 Ba Za mládence .

                10:30 Za mládence

  27.12. SO 07:00

  28.12. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Za + Antonína Minaříka, rodiče a živou rodinu .

                10:30 Za + Jana Bedravu a syna, duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Čtvrtek 25.12.2014 Slanost Narození Páně

  Pátek 26.12.2014 Svátek sv. Štěpána

  Sobota 27.12.2014 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

  Neděle 28.12.2014 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

   

  Oznamy:

  Tři dárci věnovali na kostel 5.000 korun. Na Antonínek 20.000,-Kč. Nemocní věnovali 6.800,-Kč.

   

  Přijďte prosím pomoci zdobit stromky ve farním kostele v úterý 23.12.2014 v 8:30 hodin.

   

  Ženský sbor Blatnice zve na třetí vánoční besedu, která se uskuteční 4.ledna 2015 v Domě Svaté Rodiny ve 14 hod.

   

  12. Farní ples se uskuteční v sobotu 17.1.2015 v Kulturním domě v Blatničce. Po mši svaté ministranti rozdají podpůrné vstupenky na ples. Začátek bude opět v 17 hodin pro ty nejmladší a nejstarší. Od 20. hodin bude hrát dechová hudba Straňanka.

   

  V neděli 28.12. 2014 na Svátek Svaté Rodiny se zaměříme na naše rodiny. V manželských párech můžete obnovit manželské sliby. Přijďte na mši svatou v 10:30 hod. oba manželé a po kázání krátce obnovíme manželské sliby. Odpoledne v 15 hodin jste celé rodiny zvány na besídku u Betléma ve farním kostele a po ní v Domě Svaté Rodiny maličké posezení a občerstvení.

   

  Týden od 14.12.2014 do 21.12.2014

   

  14.12. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a živou rodinu .

                10:30 Za + rodiče Strakovy, dceru a živou rodinu

  15.12. PO 06:45 Za + rodiče Lagovy, duše v očistci a živou rodinu

  17.12. ST 18:00 Za + Antonína Křápka k nedožitým 80., za + rodiče a za + rodinu Bachanovu

  18.12. ČT 17:00 Ba .

  19.12. PÁ 18:00 Za + bratra, manželku a duše v očistci

  20.12. SO 07:00 Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  21.12. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Za + Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu .

                10:30 Za + rodiče, syna a živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Neděle 21.12.2014 4. neděle adventní

   

  Oznamy:

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  V sobotu 20.12.2014 bude vánoční zpověď v Blatnici i Blatničce od 10:00 do 11:30 hodin.

   

  Ženský sbor Blatnice zve na třetí vánoční besedu , která se uskuteční v neděli 4.1.2015 v Domě Svaté rodiny ve 14 hodin.

   

  Vánoční besídka u Betléma bude ve farním kostele v neděli 28.12.2014 v 15:00 hodin.

   

  12. Farní ples bude v sobotu 17.1.2015 v Kulturním domě v Blatničce.

   

   

  Týden od 7.12.2014 do 14.12.2014

  07.12. NE 07:30 K nedožitým 90. narozeninám Františka Bogara, duše v očistci a prarodiče z obou stran 

                09:00 Ba .

                10:30 Za farníky

  08.12. PO 18:00 Za + manžela a za živou a + rodinu 16:30 Ba .

  10.12. ST 06:45 Za + tatínka, dvoje prarodiče, dar víry a zdraví pro živou rodinu a duše v očistci

  11.12. ČT 17:00 Ba .

  12.12. PÁ 18:00 Za + Františka Zbahnu, manželku, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  13.12. SO 07:00

  14.12. NE 07:30 Za farníky

           09:00 Ba Za + manžela, syna, rodiče, + příbuzné a živou rodinu .

           10:30 Za + rodiče Strakovy, dceru a živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 8.12.2014 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  Sobota 13.12.2014 Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  Neděle 14.12.2014 3. neděle adventní

   

  Oznamy:

  Nejmenovaný dárce věnoval na farní kostel 10.000 korun.

  Úmysly na mše svaté na 1. čtvrtletí 2015 se budou zapisovat v pondělí 8.12.2014 po mši svaté.

   

  CO NÁS ČEKÁ

  * Vánoční svátost smíření bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 20.12.2014 od 10 do 11:30 hod

  * Štědrovečerní mše svatá v Blatničce ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin.

  * Vánoční besídka u Betléma bude ve farním kostele v neděli 28.12.2014 ve 15:00 hodin.

  * Tříkrálová sbírka po Blatnici a Blatničce v sobotu 3.1.2015.

  * 12. Farní ples v sobotu 17.1.2015 v Kulturním domě v Blatničce.

   

  Týden od 30.11.2014 do 7.12.2014

  30.11. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba .

                10:30 Za + rodiče Vyskočilovy, dva syna a duše v očistci

  01.12. PO 06:45 Za + Bohumila Vyskočila, + manžele Staškovy a dvoje + rodiče

  02.12. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  03.12. ST 06:45 Za kněžská povolání, za bohoslovce a za farnost Blatnice

                18:00 Poděkování za dar života, za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

  04.12. ČT 17:00 Ba .

  05.12. PÁ 18:00 Za + Josefa Smějsu, dvoje rodiče a živou rodinu

  06.12. SO 07:00

  07.12. NE 07:30 K nedožitým 90. narozeninám Františka Bogara, duše v očistci a prarodiče z obou stran   

                09:00 Ba .

                10:30 Za farníky

                15:00 Ant. Mše svatá na Svatém Antonínku

   

  Svátky v týdnu:

  Středa 3.12.2014 Památka sv. Františka Xaverského, kněze; Adorační den farnosti

  Pátek 5.12.2014 První pátek v měsíci

  Neděle 7.12.2014 2. neděle adventní

   

  Oznamy:

  Stárci věnovali 1.000 korun.

  U nástěnek si můžete vyzvednout fotografie zemřelých.

  Návštěvu nemocných oznámím. V následujícím týdnu nebude probíhat návštěva nemocných.

   

  PROGRAM NA ADVENT 2014

  Vždy v pondělí mše svatá ráno 6:45. Děti a školní mládež se shromáždí v DSR, s lucernami přichází na mši svatou. Po mši svaté v DSR snídaně. (aktovku sebou)

   

  Adorační den farnosti středa 3.12.2014

  6:45 Mše svatá s dětmi a lucernami

  7:15 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní - soukromá adorace celý den

  18:00 Mše svatá

  18:45 Odchází světelné procesí s NSO na Antonínek

  19:30 Zakončení adorace v Kapli sv. Antonína a svátostné požehnání

  20:00 Agape

  Prosím zapište se u vchodu do tabulky adorací, aby byla zajištěna neustálá služba při adoraci v kostele. Dobroty na agape můžete přinášet ve středu během dne na faru do 16 hodin. V nepřítomnosti je dejte do zádveří ve vchodu.

   

   

  Týden od 16.11.2014 do 23.11.2014

   

  16.11. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Na poděkování za dožití 75 let a za ochranu P. Marie pro celou živou rodinu .

                10:30 Za + Františka Vyskočila, dceru, za Boží ochranu pro živou rodinu

  17.11. PO 18:00 Na poděkování Pánu Bohu a P. Marii za 99 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc   .                     a  za + manžela

  19.11. ST 15:00 Pohřební mše svatá za + Václava Cíchu

  20.11. ČT 17:00 Ba .

  21.11. PÁ 18:00 Za + Anežku Petraturovu, manžela, duše v očistci a živou rodinu

                        Za + Jaroslava Bogara, + rodiče a za živou a + rodinu

  22.11. SO 07:00 Za + Marii Bogarovu, duše v očistci a živou rodinu

  23.11. NE 07:30 Za + manžela, rodiče, dvě sestry a Boží ochranu pro celou rodinu

                09:00 Ba Za + rodiče Havlíkovy, Žufánkovy a manžele Lajzovy, za živou rodinu a ochranu P. M.

                10:30 Za farníky, stárky a blatnickou chasu

   

  Svátky v týdnu:

   

  Pondělí 17.11.2014 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  Pátek 21.11.2014 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

  Sobota 22.11.2014 Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

  Neděle 23.11.2014 Slavnost Ježíše Krista Krále -

                           HODOVÁ MŠE SVATÁ

                           V závěru mše svaté se koná zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

  Oznamy:

  Nejmenovaný dárce věnoval na Antonínek 2.000 korun.

  V pondělí (17.11.) a v pátek (21.11.) nebude příprava biřmovanců.

   

  Jsme zváni na přednášku: Ve 22. letech z Moravy do Santiaga de Compostela. Přednáška Se uskuteční 30.11.2014 v 17 hodin v Pastoračním domě P. Šuránka v Ostrožské Lhotě

   

  Centrum pro rodinu zve na přednášku 1. kapitola knihy Genesis a současná věda. Přednáší Marek Orko Vácha v pátek 21.11.2014 v 19 hodin. Víceúčelový sál Turistického centra ve Veselí nad Moravou.

   

   

  Týden od 9.11.2014 do 16.11.2014

  09.11. NE 07:30 Za dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

                09:00 Ba .

                10:30 Za farníky

  10.11. PO 18:00 Za + rodiče Těthalovy a za požehnání pro živou rodinu

  12.11. ST 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví a B. ochranu pro živ. rod

  13.11. ČT 18:00 Ba Za živou a + rodinu .

  14.11. PÁ 18:00 Za + manžela, jeho + rodiče a ochranu pro živou rodinu

  15.11. SO 07:00 Za + manžela a za živou a + rodinu

  16.11. NE 07:30 Za farníky

               09:00 Ba Na poděkování za dožití 75 let a za ochranu P. Marie pro celou živou rodinu .

               10:30 Za + Františka Vyskočila, dceru, za Boží ochranu pro živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 10.11.2014 Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

  Úterý 11.11.2014 Památka sv. Martina Turského, biskupa

  Středa 12.11.2014 Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

  Čtvrtek 13.11.2014 Památka sv. Anežky České, panny

  Neděle 16.11.2014 33. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Nemocní věnovali 5.800 korun. Nejmenovaný dárci věnovali 2.000 a 500 korun na Antonínek.

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na Charitu.

   

  Česká křesťanská akademie Blatnice pořádá v Domě Sv. rodiny v sobotu 15.11.2014 v 16:00 hod. přednášku na téma „Ernst Mach - jeho život a dílo".

  Přednášet bude Prof. Jiří Komrska a Prof. Antonín Pištěk.

   

  V neděli 16.11.2014 budou při mši svaté v 10:30 požehnána mladá vína.

   

  Děkuji ženám, které pracovali při čištění oken na faře a v Domě Svaté rodiny

   

  Týden od 2.11.2014 do 9.11.2014

  02.11. NE 07:30 Za + rodiče Jaroslava a Filomenu Kuřinovy a Lagovy

                09:00 Ba Za dvoje + rodiče, bratra, příbuzné a živou rodinu .

                10:30 Za všechny zemřelé

                14:00 Pobožnost za zemřelé v Blatnici na hřbitově

                15:00 Ba Pobožnost za zemřelé v Blatničce na hřbitově.

                15:00 Ant Mše svatá na Antonínku.

  03.11. PO 18:00 Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  05.11. ST 18:00 Za + rodiče Mičulkovy a za dar zdraví pro celou rodinu Za + 102-letou Boženu Cupalovu, roz. Cíchovu, za + manžela a tři děti

  06.11. ČT 17:00 Ba Za + manžela, P. Josefa, syna a živou rodinu .

  07.11. PÁ 18:00 Za + otce, sestru, švagrovou a synovce a ochranu Boží pro živou rodinu

  08.11. SO 07:00 Za + rodiče Kuřinovy a za živou rodinu

  09.11. NE 07:30 Za dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

               09:00 Ba .

               10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

   

  Úterý 4.11.2014 Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

  Neděle 9.11.2014 Svátek Posvěcení lateránské baziliky, 32. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Nejmenovaní dárci věnovali na Antonínek 2.000 korun a na kostel v Blatničce 500 korun.

   

  Prosím ženy o pomoc při úklidu a čištění oken na faře a DSR v úterý 4.11.2014 od 8 hod.

   

  Při příležitosti 32. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka se uskuteční vzpomínková bohoslužba v Ostrožské Lhotě 4. listopadu 2014 od 16 hodin. Korunka Božího milosrdenství, mše svatá, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner a průvod na hřbitov ke hrobu P. Šuránka.

   

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

   

  Pravidelná adorace bude ve farním kostele ve čtvrtek 6.11.2014 v 16 hodin. Od 17:40 se budeme modlit za pronásledované křesťany a za lidi sužované válkami. V 18:10 svátostné požehnání.

   

  V Blatničce bude modlitba před vystavenou Nejsvětější Svátostí ve čtvrtek 6.11.2014 před mši svatou v 16:30 hodin.

   

   

  Týden od 26.10.2014 do 2.11.2014

  26.10. NE 07:30 Za + Anastázii Kovaříkovu, manžela a duše v očistci

                09:00 Ba Za živou a + rodinu a další ochranu P. Marie .

                10:30 Za farníky

  27.10.PO 18:00 Za dvoje + rodiče, ochranu P. Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

  29.10. ST 18:00 Za dvoje + rodiče, + Františka Vyskočila a dar víry

  30.10. ČT 18:00 Ba .

  31.10. PÁ 18:00 Za + rodiče Mikulíkovy, dceru, syna a celou + rodinu

  01.11. SO 18:00 Za + vnuka Tomáše, bratra, za celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu

                16:30 Ba

  02.11. NE 07:30 Za + rodiče Jaroslava a Filomenu Kuřinovy a Lagovy

                09:00 Ba Za dvoje + rodiče, bratra, příbuzné a živou rodinu .

                10:30 Na úmysl Svatého otce.

                14:00 Pobožnost za zemřelé v Blatnici na hřbitově

                15:00 Ba Pobožnost za zemřelé v Blatničce na hřbitově.

                15:00 Ant Mše svatá na Antonínku.

  Svátky v týdnu:

  Úterý 28.10.2014 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

  Sobota 1.11.2014 Slavnost Všech svatých (doporučený zasvěcený svátek = být na mši svaté)

  Neděle 2.11.2014 Vzpomínka Na všechny věrné zemřelé

   

  Oznamy:

  Nejmenovaný dárce věnoval na Antonínek 2.000,- a 30.000 korun.

  Sbírka na misie v Blatnici: 37.394 korun a v Blatničce: 10.488 korun.

  Sbírka na opravy v Blatnici: 23.709 korun a v Blatničce: 10.940 korun.

   

  Odpustky pro duše v očistci:

  Od 25. října do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

  V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky.

  V sobotu odpoledne a v neděli po celý den (1.11 a 2.11.) je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění tří podmínek, návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.

   

  Po Dušičkové pouti nastupuje na Antonínku zimní režim, to znamená, že je mše svatá pouze první neděli v měsíci. 

   

   

  Týden od 19.10.2014 do 26.10.2014

   

  19.10. NE 07:30 Za + manžela a rodiče z obou stran

               09:00 Ba Za + Antonína Kubicu a živou rodinu .

               10:30 Za farníky

  20.10. PO 18:00 Za + Zdeňka Navrátila a za duše v očistci

  22.10. ST 18:00 Za + rodiče Cíchovy a jejich rodiče, dceru Jaroslavu a prosba o Boží požehnání pro živou rodinu

  23.10. ČT 18:00 Ba .

  24.10. PÁ 18:00 Za dvoje + rodiče a prarodiče, sestru a duše v očistci

  25.10. SO 16:00 Ant Dušičková pouť

  26.10. NE 07:30 Za + Anastázii Kovaříkovu, manžela a duše v očistci

               09:00 Ba Za živou a + rodinu a další ochranu P. Marie .

               10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

   

  Neděle 26.10.2014 30. neděle v mezidobí.

   

   

  Oznamy:

   

  Ze křtu bylo věnováno 500 korun. Místní organizace KDU - ČSL věnovala 1.000 korun na DSR.

   

  Prosíme děti, které chtějí vystupovat na Vánoční besídce v kostele, aby přišly v pátek 24.10.2014 před mší svatou v 17 hodin na Dům Svaté rodiny.

   

  Sčítání účastníků na bohoslužbách:

  Farní kostel v Blatnici ranní: 177 účastníků

  Farní kostel v Blatnici hrubá: 247

  Kostel Blatnička: 120

  Svatý Antonínek: 96

   

  Animátoři a kaplan pro mládež zve mládež na setkávání mladých, takzvané embéčko (MP), které se uskuteční v pátek 24.října 2014 v Tvarožná Lhotě. Začátek v 19:19 hod.. Tématem je tentokrát Pýcha a její malé sestry. Po mši svaté hra. Zveme středoškoláky a žáky 8. a 9. tříd. Obracíme se na rodiče s pomocí při dopravě mladých na tyto akce. Předpokládaný konec 21:30. hod. Budeme odjíždět od fary v 19 hodin.

   

   

  Týden od 12.10.2014 do 19.10.2014

   

  12.10. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Za + Ondřeje Janása, dvoje + rodiče, živou rodinu a ochranu P. Marie .

                10:30 Za + Antonína a Anežku Vybíralovu, duše v očistci a živou rodinu

  13.10. PO 18:00 Za + Jaroslava a Ludmilu Trněných a živou rodinu

  15.10. ST 18:00 Za + Antonína Kuřinu, manželku, duše v očistci a za živou rodinu

  16.10. ČT 18:00 Ba Za + manžela, rodiče, živou rodinu, dar zdraví a ochranu P. Marie .

  17.10. PA 18:00 Za dvoje + rodiče, + manžela a za celou živou a + rodinu

  18.10. SO 07:00 Za dvoje + rodiče, + tatínka, za duše v očistci a živou rodinu

  19.10. NE 07:30 Za + manžela a rodiče z obou stran

                09:00 Ba Za + Antonína Kubicu a živou rodinu .

               10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Středa 15.10.2014 Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  Pátek 17.10.2014 Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  Sobota 18.10.2014 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  Neděle 19.10.2014 29. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Příští neděli sbírka na Misie.

  Na faře si můžete vyzvednou objednané DVD z děkovné pouti na Antonínku. Záznam je také volně k prodeji na faře za 150 korun.

   

  Prosím o pomoc při dokončovací práci na Antonínku. Provádí se terénní úpravy kolem parkoviště a přístupových cest. Hrabe se zemina k zasetí trávy. Mohou pomoci i ženy. Pracujeme denně od 7:30 do 17. hodin.

   

  Přineste prosím na faru fotografie vašich zemřelých v uplynulém roce.

   

  Na Svatém Antonínku se dnes uskuteční Dětské odpoledne s drakiádou. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry, pouštění draka, malování na obličej, projížďka na koni a táborák. Dobrovolné vstupné bude věnováno dětem z Dětského domova v Uherském Ostrohu. Dětské odpoledne se koná od 14:30. hodin na Svatém Antonínku. Těší se na vás mládež z okolí Antonínka a Matice svatoantonínská.

   

  V neděli 12.10.23014 proběhne sčítání účastníků na bohoslužbách.

   

  Týden od 5.10.2014 do 12.10.2014

   

  05.10. NE 07:30 Za + manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a dožití 65 let

                09:00 Ba .

                10:30 Za farníky

  06.10. PO 18:00 Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o posilu v nemoci

  07.10. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  08.10. ST 18:00 Za dvoje + rodiče , duše v očistci, za zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  09.10. ČT 18:00 Ba .

  10.10. PÁ 18:00 Za + rodiče, bratra a manžela Ladislava

  11.10. SO 07:00 Za + manžela, dvoje + rodiče a živou rodinu

  12.10. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba .

                10:30 Za + Antonína a Anežku Vybíralovy, duše v očistci a živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

   

  Úterý 7.10.2014 Památka Panny Marie Růžencové

  Neděle 12.10.2014 28. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

   

  Z pohřbu bylo věnováno 1.000 korun. Nemocní věnovali 5.100 korun. Pán Bůh zaplať.

   

  Prosím o návrhy kandidátů do pastorační rady. Jména odevzdejte do schránky na faře, v zákristii, nebo osobně, nejpozději ve středu 8.10.2014.

   

  Pozvánka pro děti. Na Svatém Antonínku se uskuteční Dětské odpoledne s drakiádou. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry, pouštění draka, malování na obličej, projížďka na koni a táborák. Dobrovolné vstupné bude věnováno dětem z Dětského domova v Uherském Ostrohu. Dětské odpoledne se koná v neděli 12. října od 14:30. hodin na Svatém Antonínku. Těší se na vás mládež z okolí Antonínka a Matice svatoantonínská.

   

  Týden od 28.9.2014 do 5.10.2014

   

  28.09. NE 07:30 Za farníky

                09:00 Ba Na poděkování za 50 let manželství, dar zdraví a živou rodinu .

                10:30 Poděkování za 80 let života, + manžela a syna, za ochranu P. Marie pro živ. rodinu

  29.09. PO 18:00 Za + rodiče, sestry, ostatní příbuzenstvo a přátele

  01.10. ST 18:00 Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  02.10. ČT 18:00 Ba .

  03.10. PA 18:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  04.10. SO --- ---

  05.10. NE 07:30 Za + manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a dožití 65 let

                09:00 Ba .

                10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 29.9.2014 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

  Úterý 30.9.2014 Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

  Středa 1.10.2014 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

  Čtvrtek 2.10.2014 Památka svatých andělů strážných

  Pátek 3.10.2014 První pátek v měsíci

  Sobota 4.10.2014 Památka sv. Františka z Assisi

  Neděle 5.10.2014 27. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun. Ze křtu 1.000 korun. Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy.

  Prosím o návrhy kandidátů do pastorační rady. Jména odevzdejte do schránky na faře, v zákristii, nebo osobně.

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Pravidelná adorace bude ve čtvrtek v 17 hodin. Zakončení v 19 hodin svátostným požehnáním.

  Starší biřmovanci budou mít pokračování přípravy v pondělí 29.9.2014 v 19 hodin.

   

  Týden od 21.9.2014 do 28.9.2014

   

  21.9. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za Miroslava Šimčíka, syna, rodiče a + příbuzné .

              10:30 Za pokoj, mír a lásku ve světě

  22.9. PO 18:00 Za + manžela a za živou a + rodinu

  24.9. ST 18:00 Za nemocnou osobu, dar zdraví, ochranu Panny Marie a živou rodinu

  25.9. ČT 18:00 Ba .

  26.9. PÁ 18:00 Za + Marii a Františka Zbahnovy, dvoje + rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

  27.9. SO 14:00 Pohřební mše svatá za + Františka Soviše R.I.P.

  28.9. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Na poděkování za 50 let manželství, dar zdraví a živou rodinu .

              10:30 Poděkování za 80 let života, za + manžela a syna, a ochranu P. Marie pro živ. rod.

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 23.9.2014 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Sobota 27.9.2014 Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Neděle 28.9.2014 Slavnost sv. Václava, mučedníka

   

  Oznamy:

  Dar ze křtu pro farní kostel 1.000 korun.

  Příprava na biřmování bude pokračovat v pátek 26.9.2014 ve 20 hodin v DSR.

  Starší biřmovanci budou mít pokračování v pondělí 29.9.2014 v 19 hodin,.

   

  Čekají nás volby do pastorační rady. Prosím předložte třeba i tajně kandidáty do pastorační rady. Kandidáti budou osloveni zda hodlají pracovat pro farnost a následně proběhne volba daného počtu kandidátů.

   

  Za + Františka Soviše se budeme modlit v pátek před mší svatou.

   

   

  Týden od 7.9.214 do 14.9.2014

  07.9. NE 07:30 Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

              09:00 Ba Za + manželku, dceru, dvoje rodiče a Pinkavu .

              10:30 Za živé a + Marie a ostatní farníky

  08.9. PO 18:00 Za + rodiče Bachanovy a Křápkovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

  10.9. ST 18:00 Poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a za živou a + rodinu

  11.9. ČT 18:00 Ba Za + manžela, rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu .

  12.9. PÁ 18:00 Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o ochranu a pomoc Boží za + rodiče a duše v očistci            (mše svatá pro děti)

  13.9. SO 11:00 Ant Svatební mše svatá

  14.9. NE 07:30 Na poděkování za 60 let manželství

              09:00 Ba Za živé a + Marie a Ludmily .

              10:30 Za živé a + Ludmily a ostatní farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 8.9.2014 Svátek Narození Panny Marie

  Sobota 13.9.2014 Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  Neděle 14.9.2014 Svátek Povýšení svatého Kříže

   

  Oznamy:

  Děkovná pouť - 138.641,- Kč        Dárci na parkoviště 5.000 a 2.000 korun.

   

  Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „České dvacáté století"- známá i neznámá historie 20. století, která se koná v Domě Svaté Rodiny ve středu 10.září 2014 v 19 hod.

  Přednášet bude PhDr. Jan Stříbrný.

   

  Úmysly na mše svaté na další čtvrtletí se budou zapisovat v pondělí 8.9.2014 po mši svaté.

   

  Centrum pro rodinu ve Veselí nad Moravou vás zve do koncertního sálu ZUŠ na přednášku „Důležité otázky ve výchově dětí". Přednáška se uskuteční v neděli 14.září 2014 ve 14:30 hod.

  Přednášet bude Doc. Dr. Rudolf Smahel z University Palackého v Olomouci.

   

  V pátek začínají mše svaté pro děti. Prosím rodiče a prarodiče, aby doprovázeli děti na tyto mše svaté vždy v pátek v 18 hodin. Opět budeme poznávat příběhy Starého zákona a celoročně soutěžit o ceny, které dostanou nejlepší soutěžící.

   

  Pokračování přípravy na biřmování a výuka náboženství bude oznámeno příští neděli.

   

  Týden od 31.8.2014 do 7.9.2014

  31.8. NE 09:00 Ant. Úmysl z Ostrožské Lhoty

              10:30 Ant. Poděkování Pánu Bohu za úrodu (Děkovná pouť na Antonínku)

  01.9. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, bratra a živou rodinu

  02.9. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  03.9. ST 18:00 Za + Pavla Žufana, rodiče, duše v očistci a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  04.9. ČT 17:00 Pravidelná měsíční adorace ve farním kostele - svátostné požehnání v 19 hodin

               18:00 Ba .

  05.9. PÁ 18:00 Za + Jana Petratura, manželku, duše v očistci a živou rodinu

  06.9. SO 13:00 Za živé a + padesátníky

  07.9. NE 07:30

              09:00 Ba .

              10:30 Za živé a + Marie a ostatní farníky

   

  Týden od 24.8.2014 do 31.8.2014

  24.8. NE 07:30 Za + švagra a Boží požehnání pro živou rodinu

              09:00 Na poděkování za ochranu Boží pro živé rodiny a za + rodiny Markovu Minaříkovu a Janásovu   

             10:30 Za farníky

  25.8. PO 18:00

  27.8. ST 18:00 Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran, dar zdraví pro živ. rodinu

  28.8. ČT 18:00 Ba .

  29.8. PÁ 18:00 Poděkování za 80 let života, + manžela, živou rodinu a ochranu Boží a P. Marie

  30.8. SO 18:00 Za + manžela, duše v očistci, za pomoc a Boží ochranu pro živou rodinu

               16:30 Ba

  31.8. NE 09:00 Ant. Úmysl z Ostrožské Lhoty

              10:30 Ant. Poděkování Pánu Bohu za úrodu (Děkovná pouť na Sv. Antonínku)

   

  Svátky v týdnu:

  Středa 27.8.2014 Památka sv. Moniky

  Čtvrtek 28.8.2014 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  Pátek 29.8.2014 Památka umučení sv. Jana Křtitele

  Neděle 31.8.2014 22. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Dary: Z pohřbu a svatby 2.000 korun. Na parkoviště 1.000,- 2.000,- 5.000,- 30.000,-Kč.

   

  Prosím rodiče dětí, které půjdou do první třídy, aby si vyzvedli u vchodu přihlášky do náboženství a vyplněné je odevzdali do schránky na faře, nebo v zákristii.

   

  V neděli 31.8.2014 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu, tak ať je naše poděkování hodné Nebeského Otce. Nejvíc jej uctíme svatým přijímáním, proto využijte možnosti ke svátosti smíření ve středu a v pátek před mší svatou.

  Krojované procesí bude vycházet od farního kostela v 9:30. Mši svatou bude sloužit v 10:30 pan kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

  Odpolední program začíná svátostným požehnáním ve 14 hodin v kapli.

  Ve 14:30 můžeme vidět autorský muzikál pod názvem Jesus Christ Supermlád v podání ochotnického divadla Spojené farnosti z Brna.

  Stravenky k obědu na pouti si můžete koupit na faře. Cena 80 korun. Od středy také v restauraci Adriana. Autobus na pouť v neděli 31.8.2014 pojede z Blatnice v: 9:30; z Blatničky v: 9:20

  Opět chceme na Antonínku vyzdobit oltář plody našich zahrad, polí, sadů a vinohradů. Přineste je prosím v pátek 29.8. 2014 na faru. (jablka, hrušky, hrozny, brambory, ořechy, švestky, durancie, rajčata, mrkev, dýně, papriky, pórek, celer, petržel, čerstvé, sušené, tekuté, dál slunečnice, byliny, květiny atd.)

  V Blatničce je v pátek přineste k Obecnímu Úřadu.

  Prosím vyřiďte nemocným, že v září ještě nebudu navštěvovat nemocné se sv. přijímáním.

   

   

   

  Týden od 17.8.2014 do 24.8.2014

  17.8. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za farníky a občany z Blatničky .

              10:30 Za + Františka Těthala, dvoje rodiče a ochranu P. Marie pro živ. rodinu

  18.8. PO --- Fryšták - mládež

  20.8. ST 15:30 Pohřební mše svatá + pana Josefa Máčala

  21.8. ČT 18:00 Ba .

  22.8. PÁ 18:00 Za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu a dar zdraví

  23.8. SO 12:30 Ba Svatební mše svatá

  24.8. NE 07:30

  09:00 Na poděkování za ochranu Boží pro živé rodiny a za + rodiny Markovu Minaříkovu a Janásovu

  10:30

   

  Svátky v týdnu:

  Středa 20.8.2014 Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

  Čtvrtek 21.8.2014 Památka sv. Pia X., papeže

  Pátek 22.8.2014 Památka Panny Marie Královny

  Neděle 24.8.2014 21. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Dárci: ze křtu, pohřbu, svatby 6 000 korun a na parkoviště na Antonínku 15 000 korun.

  Svátostné manželství hodlají uzavřít v sobotu 13.9.2014 v 11 hod. v Blatnici p. Sv. Ant. v Kapli sv. Antonína Jakub Gazárek, Blatnice p. Sv. Ant. 462 a Lenka Volčíková, Blatnice p. S. A. 251.

  Prosím mládež ročníku, který pořádá hody, o pomoc při úklidu na Antonínku v pátek 22.8.2014. Sraz u kaple ve 13 hod. Sdělte si to navzájem.

  Od úterý 19.8.2014 si na faře můžete koupit stravenky k obědu na děkovné pouti. Cena 80 korun.

   

  Týden od 3.8.2014 do 10.8.2014

  03.8. NE 07:30 Za + rodinu Bogarovu, Hanákovu, za duše v očistci a živou rodinu

              09:00 Ba Za živou a + rodinu a duše v očistci

              10:30 Za farníky

  04.8. PO 18:00 Za živou a + rodinu Hanákovu a Valáškovu

  05.8. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  06.8. ST 18:00

  07.8. ČT 18:00 Ba .

  08.8. PÁ 18:00 Poděkování za 75 let života s prosbou o další ochranu

  09.8. SO Pouť Matice svatoantonínské - Štípa, Fryšták, Ploština, Luhačovice

  10.8. NE 07:30 Za + manželku, dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živ. rod.

              09:00 Ba Za + manžela, syna, P. Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu .

              10:30 Za farníky a oběti první světové války

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 4.8.2014 Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

  Středa 6.8.2014 Svátek Proměnění Páně

  Pátek 8.8.2014 Památka sv. Dominika, kněze

  Sobota 9.8.2014 Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

  Neděle 10.8.2014 19. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Odjezd autobusu na poutní zájezd Matice svatoantonínské bude v sobotu 9.8.2014 od restaurace Roháč v 6:30 hod.

  Ve čtvrtek bude pravidelná měsíční adorace. Výstav NSO v 17 hodin. Svátostné požehnání v 19 hodin.

  Děkuji všem kdo pracují na Antonínku při výstavbě parkoviště. Prosím další dobrovolníky o pomoc jak v týdnu tak i v sobotu od 7:30 do 17 hodin.

   

  Týden od 27.7.2014 do 3.8.2014

   

  27.7. NE 07:30 Za živé a + Anny a ostatní farníky

              09:00 Ba Za živou a + rodinu Sidonovu a Hluší .

              10:30 Poděkování za 50 let manželství s prosbou o další pomoc Boží, ochranu P. Marie, sv. Antonína a za dar víry

  28.7. PO 18:00 Za + Annu Hadašovou, za živou a + rodinu

  30.7. ST 18:00 Poděkování za 65 let života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let 31.7. ČT 18:00 Ba Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu .

  01.8. PÁ 15:30 Pohřební mše svatá + paní Marie Chabičové

  02.8. SO 10:30 Ant Svatební mše svatá

  03.8. NE 07:30 Za + rodinu Bogarovu, Hanákovu, za duše v očistci a živou rodinu

              09:00 Ba Za živou a + rodinu a duše v očistci

              10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 29.7.2014 Památka sv. Marty

  Čtvrtek 31.7.2014 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  Pátek 1.8.2014 Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

  Neděle 3.8.2014 18. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Dar na farní kostel 500 korun.

  Dar na parkoviště na Antonínku: 2 000,- 1 500,- 500,- korun.

   

  V neděli 3.8. 2014 bude mše svaté sloužit novokněz P. Jiří Smolek rodák z Litoměřic. Několikrát byl u nás ve farním kostele při mši svaté jako bohoslovec. (Je to syn Lidky Bogarové) Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Prosím o podporu do jeho začátku.


   

   

  Týden od 20.7.2014 do 27.7.2014

  20.7. NE 07:30 Za + rodiče Lancuchovy, živou rodinu a duše v očistci

              09:00 Ba Za + manžela, tchýni a dar zdraví pro živou rodinu .

              10:30 Za farníky 21.7. PO 18:00 Za + rodiče Valáškovy, Cíchovy, za živou rodinu a duše v očistci 23.7. ST 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží a za dar zdraví 24.7. ČT 18:00 Ba Za + Rozárii Mikéskovou, děti a celou živou rodinu .

  25.7. PÁ 18:00 Za + tatínka, za dar víry, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živ, rodinu

  26.7. SO 07:00

  27.7. NE 07:30 Za živé a + Anna a ostatní farníky

              09:00 Ba Za živou a + rodinu Sidonovu a Hluší .

             10:30 Poděkování za 50 let manželství s prosbou o další pomoc Boží, ochranu P. Marie, sv. Antonína a dar víry

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 22.7.2014 Památka sv. Marie Magdaleny

  Středa 23.7.2014 Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

  Pátek 25.7.2014 Svátek sv. Jakuba, apoštola

  Sobota 26.7.2014 Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

  Neděle 27.7.2014 17. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Farnost a Matice svatoantonínská pořádají v sobotu 9. srpna 2014 poznávací pouť na Valašsko. Navštívíme Štípu, Fryšták, Ploštinu, Újezd u Valašských Klobouk a Luhačovice. V roce rodiny zveme také děti s doprovodem rodičů, nebo prarodičů. Přihlásit se můžete do 21.7.2014 u důvěrníka pana Josefa Chabiče, nebo u kostelníka pana Ladislava Vyskočila. Cena je 300 korun, děti do 15 let zdarma.

   

  Děkuji za práci všem zúčastněným za práci na parkovišti na Antonínku. Všem Pán Bůh zaplať. Prosím o další pomoc v týdnu vždy od 7:30 do 17 hodin.

   

   

  Týden od 13.7.2014 do 20.7.2014

  13.7. NE 07:30 Za farníky

          09:00 Ba Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu .

          15:00 Ant Pouť nemocných

  14.7. PO 18:00 Za + rodiče Cíchovy, dceru a živou rodinu

  16.7. ST 18:00 Za + rodiče Hanákovy, Křivákovy a živou rodinu

  17.7. ČT 18:00 Ba Za + rodiče Mašovy a Pančíkovy, + příbuzné a duše v očistci .

  18.7. PÁ 18:00 Poděkování za 60 let života s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

  19.7. SO 07:00 Za + rodinu Kuřinovu a duše v očistci

  20.7. NE 07:30 Za + rodiče Lancuchovy, živou rodinu a duše v očistci

              09:00 Ba Za + manžela, tchýni a dar zdraví pro živou rodinu .

              10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 15.7.2014 Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  Neděle 20.7.2014 16. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Děkuji za práci všem zúčastněným nejen na sobotní brigádě, ale za dosavadní tři týdny nepřetržité činnosti na parkovišti na Antonínku. Vyslovuji Pán Bůh zaplať. Prosím o další pomoc v týdnu vždy od 7:30 do 17 hodin.

   

   

  Týden od 6.7.2014 do 13.7.2014

  06.7. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

             10:30 Za + Josefa Křapu. dvoje rodiče, duše v očistci a za dar zdraví

  07.7. PO 18:00 Za nedožitých 80 let a za Boží požehnání pro živou rodinu

  09.7. ST 18:00

  10.7. ČT 18:00 Ba Za + manžela, + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu .

  11.7. PÁ 18:00 Za + manžela, bratra a vnučku a za živou rodinu

  12.7. SO 15:00 Pouť za obnovu rodin na Velehradě

  13.7. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu .

              15:00 Ant Pouť nemocných

   

  Svátky v týdnu:

  Pátek 11.7.2014 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  Neděle 6.7.2014 15. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Sbírka na pouti sv. Petra a Pavla činí 43.569,- Kč. Z pohřbu bylo věnováno 1.000 korun, na parkoviště na Antonínku 2.000 korun a 20.000 korun.

   

  Děkanát Veselí nad Mor. zve v sobotu 12.7.2014 na Prosebnou pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehrad. Začínáme v 15 hod. modlitbou růžence, pak následuje adorace v 16 hod. a v 17 hod. mše svatá. Odjezd autobusu bude ve 14 hodin od farního kostela. Přihlásit se můžete na faře nebo v zákristii.

   

  Svátostné manželství hodlají uzavřít v sobotu 2.8.2014 v 10:30 hod. v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli sv. Antonína Josef Macek, Hroznová Lhota 186 a Marie Cíchová, Blatnice p. Sv. Ant. 490.

   

  Ve vchodu do kostela jsou přihlášky do náboženství. Vyplní je pouze rodiče dětí, které jdou do první třídy. Vyplněné je vhoďte do schránky na faře nebo odevzdejte v zákristii.

   

  V neděli 13.7.2014 v 15 hodin bude pouť nemocných. Prosím ty, kdo hodlají přijmout svátost nemocných, aby se přihlásili v zákristii, nebo na faře. Stačí i telefonicky: 734 384 671

   

  Týden od 29.6.2014 do 6.7.2014

  29.6.NE 09:00 Ant Úmysl z Ostrožské Lhoty Pouť sv. P+P

             10:30 Ant Za poutníky

  30.6. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  01.7. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  02.7. ST 18:00 Za + rodiče Kuřinovy, živou rodinu a duše v očistci

  03.7. ČT 18:00 Ba .

  04.7. PÁ 18:00 Za + manžela, živou a + rodinu

               16:30 Ba Za + P. Čechmánka, jeho rodiče a za živou a + rodinu

  05.7. SO 08:00

  06.7. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

              10:30 Za + Josefa Křapu. dvoje rodiče, duše v očistci a za dar zdraví

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 30.6.2014 Svátek Výročí posvěcení katedrály

  Čtvrtek 3.7.2014 Svátek sv. Tomáše, apoštola

  Sobota 5.7.2014 Slavnost SV.CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa

  Neděle 6.7.2014 14. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Nejmenovaný dárce věnoval na zvony 1.000,- Kč, ze křtu 500,- Na Antonínek 2.000 korun.

   

  Farnost Blatnice zajistila autobus na pouť na Velehrad. Pojede se v sobotu 5.7.2014. Odjezd od farního kostela v 7:30 hod. Cena pouti je 100 korun. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na faře, nejpozději do středy 2.7.2014.

   

  Přípravy biřmovanců budou pokračovat po prázdninách. Včas oznámím.

   

  Týden od 15.6.2014 do 22.6.2014

  22.6. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče Šuránkovy, otce a živou rodinu

              10:30 Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci

  23.6. PO 18:00 Za + rodinu a duše v očistci

  25.6. ST 18:00 Za + manžela, dvě + sestry, dvoje + rodiče a duše v očistci

  26.6. ČT 18:00 Ba Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

  27.6. PÁ 18:00 Za + Josefa Smějsu, dvoje rodiče a za živou a + rodinu

  28.6. SO 10:00 Za živé a + členy Sboru dobrovolných hasičů u příležitosti 111. výročí založení SDH

               18:00 Ba Na poděkování za dožití 75 let, dar zdraví s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

  29.6.NE 09:00 Ant Úmysl z Ostrožské Lhoty

             10:30 Ant Za poutníky - Pouť svatých Petra a Pavla

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 24.6.2014 Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Pátek 27.6.2014 Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  Sobota 28.6.2014 Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

  Neděle 29.6.2014 Slavnost SV.PETRA a PAVLA, apoštolů

   

  Oznamy:

  Nejmenovaní dárci věnovali na kostel v Blatničce 2000,- Na parkoviště 2.000,- a na farní kostel 2.000 korun. Šedesátníci věnovali 1000 korun na kostel. Na domácí pouti se vybralo 75 601,- a na hlavní pouti 199. 532,- korun.

  V pátek 27.6.2014 bude v 18 hodin poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce. Po mši svaté bude táborák s opékáním. Děti zapojené do celoroční soutěže o Starém zákonu, přineste knížečky se samolepkami nejpozději v úterý do schránky na faru.

  Nepodařilo se zajistit autobus na pouť sv. Petra a Pavla. Využijte prosím dopravu vlastními auty.

  Děkuji za připravené oltáře k Božímu Tělu i za účast na této slavnosti.

   

  Týden od 15.6.2014 do 22.6.2014

  15.6. NE 08:00Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína Hlavní pouť

              09:00Ant Za poutníky z Ostrožské Lhoty

              10:30Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína

  16.6. PO 18:00 Za + Františka Vyskočila, dvoje rodiče a dar víry

  18.6. ST 18:00 Za + rodiče, sestry a synovce a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  19.6. ČT 18:00 Za + Boženu Páčovu, manžela a syny Boží Tělo

              16:30 Ba

  20.6. PÁ 18:00 Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci

  21.6. SO 10:00 Za živé a + šedesátníky

  22.6. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče Šuránkovy, otce a živou rodinu

              10:30 Za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci

  Svátky v týdnu:

  Čtvrtek 19.6.2014 Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Sobota 21.6.2014 Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  Neděle 22.6.2014 12. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Ke slavnosti Těla a Krve Páně připravte oltáře jak jsme zvyklí. Mše svatá bude v 18 hodin a po ní vyjdeme k oltářům v ulicích. Připravte opět děti v šatech.

   

  Týden od 8.6.2014 do 15.6.2014

  08.6. NE 07:30 Za + rodiče Valáškovy, bratra a živou rodinu

              09:00 Ba Za + Františka Minaříka a živou rodinu

              10:30 Za farníky

  09.6. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, dar víry, zdraví a Boží ochranu a za duše v očistci

  11.6. ST 18:00 Za + Marii a Antonína Ratajských a celou živou a + rodinu

  12.6. ČT 18:00 Ba Za + manželku a dceru, dvoje rodiče a živou rodinu

  13.6. PÁ 17:00 Ant Za poutníky a ctitele sv Antonína z Blatnice a Blatničky

  14.6. SO 18:00 Za + rodiče Annu a Josefa Mičkovy, syna Františka a za živou a + rodinu

               16:30 Ba Za + Antonína Minaříka, rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  15.6. NE 08:00Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína Hlavní pouť

              09:00Ant Za poutníky z Ostrožské Lhoty

              10:30Ant Za poutníky a ctitele sv. Antonína

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 09.6.2014 Začíná liturgické mezidobí

  Středa 11.6.2014 Památka sv. Barnabáše, apoštola

  Pátek 13.6.2014 Památka sv. Antonína z Padovy, kněze Neděle

  15.6.2014 Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Oznamy:

  Sbírka na pouti Matice svatoantonínské vynesla 17.934 korun. Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu 11.6.2014 po mši svaté.

  Upozornění pro biřmovance: V následujícím týdnu příprava nebude tj. 13.6.2014, starší 9.6.2014

  Zájemci o oběd na hlavní pouti v neděli 15.června 2014 si mohou koupit stravenky na faře nebo v restauraci Adriana. V nabídce je opět řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 80,-Kč.

  Děti, které jste zapojeny v celoroční soutěži na páteční mši svaté, doplňte si chybějící otázky. Mladší děti nemají otázky, ale vybarvují si světce v sešitku. Starší děti, mějte co nejvíce nalepených samolepek v sešitku z páteční mše svaté. Podepsané je můžete odevzdat ke kontrole v kostele nebo na faře.

  Program na Hlavní pouti 15.6.2014 8:00; 9:00; 10:30 mše svaté V závěru předávání ocenění Bílá růže služebníka Božího P. Antonína Šuránka Požehnání začínající stavby parkoviště na Antonínku.

  12:00 Oběd - stravenky jsou k zakoupení na faře a restauraci Adriana

  14:00 Adorace a svátostné požehnání v kapli svatého Antonína

  14:30 Slavnostní odpoledne - koncert s názvem Chceme ti zazpívat. V roce rodiny vystoupí čtyři rodinná tělesa a předvedou hudební vystoupení ve složení rodiče a děti.

  Autobus na Hlavní pouť v neděli 15.6.2014 pojede z Blatnice v 7:45, 8:45, 9:30, Autobus na Hlavní pouť v neděli 15.6.2014 pojede z Blatničky v 8:45. Zpět podle potřeby.

   

  Autobus na pouť v pátek 13.6.2014 pojede z Blatnice 16:00 a 16:30. Z Blatničky v 16:00. Využijte většího množství zpovědníků ke zpovědi na domácí pouti v pátek 13.6.2014.

   

  Týden od 1.6.2014 do 8.6.2014

  01.6. NE 10:30 Ant Za živé a + členy Matice svatoantonínské

  02.6. PO --- dovolená

  03.6. ÚT 15:00 Ant Za kněze

  04.6. ST --- dovolená

  05.6. ČT --- dovolená

  06.6. PÁ 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní k 80. narozeninám s prosbou o další pomoc a ochranu    .                    pro celou rodinu. (slouží kněz z Veselí)

  07.6. SO 10:00 Za živé a + sedmdesátníky (slouží P. Bachan)

  08.6. NE 07:30 Za + rodiče Valáškovy, bratra a živou rodinu

              09:00 Ba Za + Františka Minaříka a živou rodinu

              10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 3.6.2014 Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

  Čtvrtek 5.6.2014 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Neděle 8.6.2014 Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   

  Oznamy:

  Sbírka na opravy a zvony vynesla v Blatnici 28.206 korun a v Blatničce 13.913 korun.

  Z pohřbů a dárce na kostel bylo věnováno 5.000 korun.

  Dárce na parkoviště na Antonínku věnoval 6.000 korun.

  Příští neděli bude sbírka věnovaná na církevní školy.

   

  Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí se budou zapisovat ve středu 4.6.2014 po mši svaté.

  Pokud v týdnu budete potřebovat kněze, obracejte se na pana děkana ve Veselí nad Moravou.

  Autobus na pouť Matice pojede v 9:45 z Blatničky a 9:50 z Blatnice ze všech zastávek

  Děkuji za fotbalové a volejbalové míče, za omalovánky a pastelky pro Haitské děti.

  Upozornění pro biřmovance: Příprava nebude 6.6. ani 13.6.2014.

  Pro starší biřmovance: Příprava nebude 2.6. ani 9.6. 2014.

  Zájemci o oběd na hlavní pouti v neděli 15.června 2014 si mohou koupit na faře stravenky. V nabídce je opět řízek nebo kuře, brambory a nealko nápoj. Cena 80,-Kč.

   

   

  Týden od 25.5.2014 do 1.6.2014

  25.5. NE 07:30 Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a duše v očistci

              09:00 Ba

              10:30 Za farníky

  26.5. PO 18:00 Za + Jaroslavu Pavelkovu, živou rodinu a duše v očistci

              15:30 Ba Pohřební mše svatá za + Miroslava Šimčíka

  28.5. ST 18:00 Za + rodiče Kuřinovy a Míškovy, živou rodinu a duše v očistci

  29.5. ČT 18:00 Nanebevst.P.

              16:30 Ba

  30.5.PÁ 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, za živou rodinu a dar zdraví

  31.5. SO 18:00 Za + Františka Trojance, živou a + rodinu a duše v očistci

              16:30 Ba

  01.6.NE 10:30 Ant Za živé a + členy Matice svatoantonínské

   

  Svátky v týdnu:

  Pondělí 26.5.2014 Památka sv. Filipa Neriho, kněze

  Čtvrtek 29.5.2014 Slavnost Nanebevstoupení Páně

  Sobota 31.5.2014 Svátek Navštívení Panny Marie

   

  Oznamy:

  Děkuji za fotbalové a volejbalové míče, za omalovánky a pastelky pro Haitské děti. Prodlužujeme sbírku o jeden týden do pátku 30.5.2014.

  S mládeží se zúčastníme Mládežnického pátku, tentokrát u nás. V 19:19 budeme vycházet od farního kostela na Antonínek, tam bude mše svatá a po ní táborák. To vše v pátek 30.5.2014.

  Autobus na pouť Matice pojede v 9:45 z Blatničky a 9:50 z Blatnice ze všech zastávek.

   

   

  Týden od 18.5.2014 do 25.5.2014

  18.5. NE 07:30 Za + děti Jarečka a Lucinku Horákovy, duše v oč. a + rodiče z obou stran

              09:00 Ba Za + manžela, syna, dvoje rodiče a ochranu P. Marie pro živ. rodinu 

              10:30 Za farníky (poděkování za 50 let života - slouží o. František Bezděk)

  19.5. PO 18:00 Za + manželku, dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živ. rodinu

  21.5. ST 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče a za živou a + rodinu

  22.5. ČT 18:00 Ba

  23.5. PÁ 18:00 Za + rodiče Míškovy, duše v očistci a živou rodinu

  24.5. SO 11:00 Ba Svatební mše svatá .

  25.5. NE 07:30 Za + manžele Musilovy, dvoje rodiče a duše v očistci 09:00 Ba 10:30 Za farníky

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 20.5.2014 Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

  Neděle 25.5.2014 6. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Rodiče z prvního svatého přijímání věnovali na kostel 1.300 korun Příští neděli sbírka na opravy zvonů a kostela.

  Naši biskupové prosí o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května.

  Setkání biřmovanců bude probíhat v pátek ve 20 hodin v Domě Svaté rodiny. Starší biřmovance prosím o úvodní schůzku v pondělí 19. května v 19 hodin v DSR.

  Ženský sbor Vás zve na nedělní odpolední program, který se uskuteční v rámci oslavy „Dne matek" v neděli 18.5.2014 ve 14 hod. v Domě Svaté Rodiny.

  Náš projekt praga Haiti pořádá sbírku fotbalových a volejbalových míčů, pastelek a omalovánek pro Haitské děti. Dary můžete přinést na faru v Blatnici od pondělí do pátku.

  Svátostné manželství hodlají uzavřít v sobotu 24.5.2014 v 11 hodin v kostele v Blatničce: Josef Hrabal, Boršice u Blatnice 328 a Renáta Šimčíková, Blatnička 142

   

  Týden od 11.5.2014 do 18.5.2014

  11.5. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za živou rodinu a + rodiče Pančíkovy a Mašovy

              10:30 Za děti u 1. sv. přijímání

  12.5. PO 18:00 Za + rodiče Bogarovy a Spáčilovy, + prarodiče a živou rodinu

  14.5. ST 18:00 Za + Marii a Františka Zbahnovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  15.5. ČT 18:00 Ba

  16.5. PÁ 18:00 Za + rodiče Honajzrovy, Máčalovy, duše v očistci a živou rodinu

  17.5. SO 07:00

  18.5. NE 07:30 Za + děti Jarečka a Lucinku Horákovy, duše v oč. a + rodiče z obou stran

              09:00 Ba Za + manžela, syna, dvoje rodiče a ochranu P. Marie pro živ. rodinu

              10:30 Za farníky (poděkování za 50 let života - slouží o. František Bezděk)

   

  Svátky v týdnu:

  Středa 14.5.2014 Svátek sv. Matěje, apoštola

  Pátek 16.5.2014 Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

  Neděle 18.5.2014 5. neděle v mezidobí

   

  Oznamy:

  Ze křtu a pohřbu bylo věnováno 1000 korun.

  Na křesťanská média se vybralo v Blatnici 19.258 korun a v Blatničce 3.770 korun.

  Ženský sbor Vás zve na nedělní odpolední program, který se uskuteční v rámci oslavy „Dne matek" v neděli 18.5.2014 ve 14 hod. v Domě Svaté Rodiny.

  Matice svatoantonínská Vás zve na poutní zájezd na první společnou pouť moravských matic na Svatém Kopečku u Olomouce v neděli 25. května. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Hrdlička. Cena 200 korun. Přihlaste se u pana Ladislava Vyskočila do konce týdne.

  Biřmovance prosím o úvodní setkání v pátek 16. května 2014 v 19 hodin v Domě Svaté rodiny.

   

   

  Týden od 4.5.2014 do 11.5.2014

  04.5. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče, bratra, příbuzné a živou rodinu

              10:30 Za + Libuši Práškovu a otce Františka, za pomoc a Boží ochranu pro živou rodinu

  05.5. PO 18:00 Na poděkování za 50 let života a za celou živou a + rodinu

  06.5. ÚT 15:00Ant Za kněze

  07.5. ST 15:30 Pohřební mše svatá za + Annu Ratajskou R.I.P.

               18:00 Ba

  08.5. ČT ??? Mše svatá pro poutníky na Velehradě

  09.5. PÁ 18:00 Za + rodiče, bratra a Ladislava Horníčka a za Boží pomoc pro živou rodinu Za + manžela a za živou a + rodinu

  10.5. SO 07:00 Za + Ludmilu a Františka Vyskočilovy, duše v očistci a živou rodinu

  11.5. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za živou rodinu a + rodiče Pančíkovy a Mašovy

  10:30 Za děti u 1. sv. přijímání

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 6.5.2014 Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

  Neděle 11.5.2014 4. neděle velikonoční - první svaté přijímání ve farnosti

   

  Oznamy:

  Nemocní věnovali 4.750 korun. Nejmenovaný dárce věnoval 1.000 korun na opravu zvonů.

  Ve čtvrtek 8. května připravujeme pěší pouť na Velehrad. Trasa povede z Antonínka po poutní stezce na Velehrad. Vycházet budeme od fary v 8 hodin. Na Velehradě odsloužíme mši svatou. Oběd z vlastních zásob, nebo v restauraci na Velehradě. Prosím přihlaste se v zákristii, nebo na faře kvůli odvozu z Velehradu domů.

  Přijďte prosím pomoci s úklidem na Svatý Antonínek v sobotu 10.5.2014 v 8:30 hodin.

  Připomínám Májovou pobožnost každý den v 18:30 hodin. (mimo neděle)

  V Blatničce Májová pobožnost v 18 hodin.

  Děkuji za pomoc rodičům, kteří uklízeli farní kostel k prvnímu svatému přijímání.

   

  Týden od 27.4.2014 do 4.5.2014

  27.4. NE 07:30 Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

              09:00 Ba Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

              10:30 Za farníky

  28.4. PO 18:00 Za + sestru Blaženu Bršlíkovu, rodiče a duše v očistci

  30.4. ST 18:00 Za + rodiče, bratra a živou rodinu

  01.5. ČT 18:00 Ba Za + P. Josefa Šimčíka, dvoje rodiče a živou rodinu

  02.5. PÁ 18:00 Za + Filomenu Vyskočilovu k nedožitým 100. narozeninám, za živ. a + rodinu

  03.5. SO 07:00 Za + rodiče Petraturovy, živou rodinu a duše v očistci

  04.5. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče, bratra, příbuzné a živou rodinu

              10:30 Za + Libuši Práškovu a otce Františka, za pomoc a Boží ochranu pro živou rodinu

   

  Svátky v týdnu: Úterý 29.4.2014 Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Pátek 2.5.2014 Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Sobota 3.5.2014 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Neděle 4.5.2014 3. neděle velikonoční

  Další oznamy:

  Svátostné manželství hodlají uzavřít 31.5.2014 ve farním kostele v Blatnici pod Sv. Ant. Stanislav Všetula, Vnorovy a Eva Kohútová, Blatnice pod Sv. Ant. 155.

  Valná hromada Matice svatoantonínské bude v neděli 27.4.2014. V 15 hodin mše svatá v Ostrožské Lhotě, po té návštěva hrobu P. Šuránka a následně Valná hromada členů v Pastoračním domě P. Šuránka.

  Májová pobožnost bude v měsíci květnu každý den v 18:30 hodin, kromě neděle, kdy je modlitba hodin na Antonínku. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče pozvěte děti, ať přijdou pozdravit Pannu Marii. Čeká nás, čtení příběhů ze života, společná písnička, litanie a báseň pro Pannu Marii. (V Blatničce v 18 hodin.)

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Farnost Strážnice nás zve 1. května na mši svatou s uctěním ostatků svatého Jana Pavla II. Program poutě začíná v 10 hodin. Mše svatá začíná v 10:45 hodin v Kostele Panny Marie.

  Ve čtvrtek 8. května připravujeme pěší pouť na Velehrad. Na místě odsloužíme mši svatou. Oběd z vlastních zásob, nebo v restauraci na Velehradě. Prosím přihlaste se v zákristii, nebo na faře kvůli odvozu z Velehradu domů.

  Přijďte prosím pomoci s úklidem na Svatý Antonínek v sobotu 10.5.2014 v 8:30 hodin.

  Příští neděli bude sbírka na křesťanská média.

   

  Týden od 20.4.2014 do 27.4.2014

  20.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za občany

              10:30 Za + Martu Gazárkovu, její rodiče a živou rodinu

  21.4. PO 07:30 Za + Antonína Jakůbka a rodiče, za duše v očistci a živou rodinu

              09:00 Ba Za Františka Minaříka, dvoje rodiče a živou rodinu

              10:30 k zapsání

  23.4. ST 18:00 Poděkování Pánu Bohu za dožitých 80 let a ochranu P. Marie za živou rodinu a za duše v očistci

  24.4. ČT 18:00 Ba Za + rodiče, příbuzné a živou rodinu

  25.4. PÁ 18:00 Za dvoje + rodiče, manžela a za živou rodinu, Boží pomoc a ochranu

  26.4. SO 07:00 Za + rodiče Těthalovy, živou a + rodinu a dar zdraví

  27.4. NE 07:30 Za + Františku Vyskočilovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

              09:00 Ba Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

              10:30 Za farníky

  Svátky v týdnu:

  Neděle 27.4.2014 2.neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství

   

   

  Nejmenovaný dárce věnoval na zvony 1000 korun, na Chléb sv. Antonína 1000 korun. Z pohřbu a křtů bylo věnováno 3ooo korun.

   

  Mládež je zvána na další eMPéčko v pátek 25.4.2014 v 19:19 do Strážnice. Prosím rodiče o odvoz.

   

  Vhodný pořad ke sledování na televizi NOE bude jistě svatořečení dvou papeřů v neděli 27. dubna 2014.

   

  Valná hromada Matice svatoantonínské bude v neděli 27.4.2014. V 15 hodin mše svatá v Ostrožské Lhotě, po té návštěva hrobu P. Šuránka a následně Valná hromada členů v Pastoračním domě P. Šuránka.

   

  Rodiče dětí k prvnímu svatému přijímání zvu na schůzku ve středu 23.4.2014 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.

   

  Týden od 13.4.2014 do 20.4.2014

  13.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče Pančíkovy, Nezvalovy a živou rodinu

              10:30 Za + manžela a dvoje rodiče, poděkování za dožití 70 a 93 let s prosbou o hojnost Božích milostí a ochrany P. Marie do dalšího žití

  14.4. PO 15:30 Pohřební mše svatá za + Ladislava Nevřalu. R.I.P.

  16.4. ST 18:00 Za + Marii a Ludvíka Kuřinovy, dvoje + rodiče a duše v očistci

                       Za celou + rodinu, duše v očistci a ochranu P. Marie pro živou rodinu

  17.4. ČT 18:00 Za + Rudolfa Vyskočila, dvoje rodiče s prosbou o ochranu Boží pro živ. rodinu

               16:30 Ba Za + manžele Růžičkovy a dvoje rodiče

  18.4. PÁ 15:00 Křížová cesta

              18:00 Velkopáteční obřady

              16:30 Ba Velkopáteční obřady

  19.4. SO 20:00 Za + rodiče Novákovy a Lukášovy, za dar víry pro celou rodinu 

  18:00 Ba

  20.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za občany

              10:30 Za + Martu Gazárkovu, její rodiče a živou rodinu

  Svátky v týdnu:

  Zelený čtvrtek 17.4.2014

  Velký pátek 18.4.2014

  Bílá sobota 19.4.2014

  Neděle velik. 20.4.2014 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

   

   

  Sbírka příští neděli bude věnovaná na bohoslovce a kněžský seminář.

   

  Prosím, abyste se zapsali na stráž u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozvrh bude u časopisů.

   

  V neděli po mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy.

   

   

  Týden od 6.4.2014 do 13.4.2014

  06.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za živou a + rodinu a duše v očistci

              10:30 Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní, za + manžela a dvoje rodiče

  07.4. PO 18:00 Za dvoje + rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

  09.4. ST 18:00 Za nedožitých 85 let života, + manžela a za ochranu Boží pro živ. rodinu

  10.4. ČT 18:00 Ba

  11.4. PÁ 18:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  12.4. SO 07:00 Za + Jana Grabce, duše v očistci a živou rodinu

  13.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + rodiče Pančíkovy, Nezvalovy a živou rodinu

              10:30 Za + manžela a dvoje rodiče, poděkování za dožití 70 a 93 let s prosbou o hojnost Božích  milostí a ochrany P. Marie do dalšího žití

   

  Svátky v týdnu: Neděle 13.4.2014 Květná neděle

   

  Nemocní věnovali 3.900 korun. Na Blatnické zvony se vybralo: 30.050 korun a na opravy kostela v Blatničce: 12.308 korun.

   

  Velikonoční zpověď bude v Blatnici i Blatničce v sobotu 12.2.2014 od 10 hodin do 11:30 hod.

   

  Příští neděli můžete přinést postní pokladničky a dát je do koše u vchodu kostela.

   

  Na květnou neděli budou požehnány při mši svaté ratolesti - kočičky.

   

  Děkuji ženám, které pracovali při úklidu a čištění oken na faře a Domě Svaté rodiny.

   

  Děkuji chlapcům, kteří pokračují na stavbě hřiště. Zušlechťují okolí hrací plochy. Jsou to chlapci od sedmé třídy po druhý ročník střední školy. Ještě jednou děkuji za jejich pomoc.

   

  V Blatničce budou mše svaté ve čtvrtek v 18 hodin.

   

   

   

   

  Týden od 30.3.2014 do 6.4.2014

  30.3. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + Marii Vaňkovu, bratra a rodiče

              10:30 Za + Annu Sovišovu, manžela a za živou rodinu

  31.3. PO 18:00 Za + Josefa Bogara, sestru, dvoje rodiče a za požehnání pro živ. rodinu

  02.4. ST 18:00 Za + Ludmilu Chabičovu, dva manžele, živou a + rodinu a duše v očistci

  03.4. ČT 18:00 Ba

  04.4. PA 18:00 Za + otce a ochranu Boží pro celou živou rodinu

  05.4. SO 07:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží

  06.4. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za živou a + rodinu a duše v očistci

              10:30 Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní, za + manžela a dvoje rodiče

   

  Svátky v týdnu:

  Neděle 6.4.2014 5. neděle postní

  Pátek 4.4.2014 Mše svatá pro děti. První pátek v měsíci. Máme možnost po dobu 9. prvních pátků v měsíci jít ke svatému přijímání a tak přijmout zaslíbení Pána Ježíše, že budeme umírat připraveni na smrt.

  Oznamy:

  Ze křtu bylo věnováno 1.000 korun a z pohřbů 3.000 korun.

  Matice svatoantonínská zve zvláště rodiny s dětmi na Křížovou cestu na Antonínek v neděli 30.3.2014 v 15 hodin. Ve farním kostele i v Blatničce je křížová cesta v neděli ve 14 hodin.

  Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.

  Ve čtvrtek bude pravidelná měsíční adorace ve farním kostele. Výstav NSO v 16 hodin a svátostné požehnání v 18 hodin.

  Bude první úterý v měsíci, ale pravidelná měsíční pobožnost a mše svatá na Antonínku nebude.

  Prosím do konce týdne odevzdejte přihlášky ke svátosti biřmování.

  Prosím ženy o pomoc při úklidu a čištění oken na faře a DSR v úterý 1.4.2014 od 8 hod.

   

   

  Týden od 23.3.2014 do 30.3.2014

  24.3. PO 18:00 Za + rodiče z obou stran, za duše v oč. a ochranu Boží pro celou rodinu

  26.3. ST 18:00 Za + Jaroslava a Annu Vyskočilovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

  27.3. ČT 17:00 Ba Za + rodiče, prarodiče a živou rodinu

  28.3. PÁ 18:00 Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví pro celou rodinu

  29.3. SO 07:00 Poděkování za záchranu života při úrazu a prosba za další ochranu a pomoc Boží

  30.3. NE 07:30 Za farníky

              09:00 Ba Za + Marii Vaňkovu, bratra a rodiče

              10:30 Za + Annu Sovišovu, manžela a za živou rodinu

   

  Svátky v týdnu:

  Úterý 25.3.2014 Slavnost Zvěstování Páně

  Neděle 30.3.2014 4. neděle postní

   

  *V postní době se v neděli koná křížová cesta ve 14 hodin ve farním kostele i v Blatničce.

  *Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravu zvonů v Blatnici a opravy kostela v Blatničce.

  *V pondělí v 15:30 hod. bude v Blatničce pohřební mše svatá za + Josefa Pinkavu. R.I.P.

  *Mládež je zvána na Děkanátní setkání mládeže do Kněždubu. Příjezd do sokolovny v pátek 28.3.2014 do 18. hodin, nebo v sobotu do 8:30 hod. Ukončení přibližně v 16 hodin. Je třeba se přihlásit u organizátorů, nebo u Hanky Nejeschlebové, nejpozději v pondělí odpoledne. V programu je večeře podle skutečné poslední večeře Pána Ježíše s učedníky, hry, přednášky, workschopy, mše svatá. Prosím zvláště ty, kdo se budou připravovat na svátost biřmování, aby se setkání mládeže zúčastnili.

  *Naše farnost připravuje svátost biřmování. U vchodu do kostela si vyzvedněte přihlášky a vyplněné mi je osobně předejte. Nejmladší biřmovanci musí mít nyní 13 let a chodit do osmé třídy. Mohou se přihlásit i dospělí, nebo ti, kdo se chtějí připravit na svaté přijímání či na křest.

   

  Týden od 16.3.2014 do 23.3.2014

  NE 16.3.2014 je 2. neděle postní

  ST 19.3.2014 Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek - měli bychom se účastnit mše svaté.

  NE 23.3.2014 je 3. neděle postní

  Dárci věnovali na zvony 1.000 korun a na chudé děti 1.000 korun.

  CO NÁS ČEKÁ

  NE 13.4.2014 První modlitba hodin na Svatém Antonínku v 15 hodin. Celkem devět neděl.

  ČT 01.5.2014 Májová pobožnost - celý květen

  ČT 08.5.2014 Pěší pouť na Velehrad

  NE 11.5.2014 První svaté přijímání ve farnosti

  NE 18.5.2014 Otec František Bezděk poděkuje při mši svaté v 10:30 hod. za 50 let života

  NE 18.5.2014 Připravuje ženský pěvecký sbor SVÁTEK MATEK v Domě Svaté rodiny

  NE 01.6.2014 Pouť Matice svatoantonínské na Antonínku

  PÁ 13.6.2014 Domácí pouť na Antonínku

  NE 15.6.2014 Hlavní pouť na Antonínku

  ČT 19.6.2014 Slavnost Božího Těla v ulicích Blatnice

  NE 29.6.2014 Pouť svatých Petra a Pavla

  SO 12.7.2014 Děkanátní pouť Velehrad - za obnovu rodin a kněžská povolání

  NE 13.7.2014 Pouť nemocných

  SO 09.8.2014 Pouť naší farnosti a Matice svatoantonínské do Štípy. V tomto roce se zaměříme na rodiny. Pojede jeden nebo více autobusů s mladými rodinami. Děti budou mít pouť zdarma. Pro mladé rodiny bude program přizpůsobený dětem. Například s návštěvou centra pro děti.

  NE 31.8.2014 Děkovná - dožínková pouť

  Připravuje se v naší farnosti svátost biřmování. U vchodu do kostela si vyzvedněte přihlášky a vyplněné mi je osobně předejte. Nejmladší biřmovanci musí mít nyní 13 let.