#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..


  Čtení slavnosti a neděle  14. 4. – 20. 6. 2019

   

    

    1.  čtení

    2.  čtení

  18. 4. Zelený čtvrtek

  Veronika Žajdlíková

  Radek Valášek

  19. 4. Velký pátek

  Pavla Pavelková

  Viktor Bílek

  20. 4. Bílá sobota

  Radek Valášek

  Jaromír Žajdlík

   

  3- Lenka Fojtíková

  4-Jan Pavelka

   

  5-Jan Svoboda

  NZ-Diana Cintulová

  21. 4. Zmrtvýchvstání

  Filip Cintula

  Eva Cíchová

  22. 4. Pondělí velik.

  Ladislav Vyskočil

  ---

  28. 4. neděle

  Sára Martinková

  Viktorie Martinková

  12. 5. neděle

  Filip Cintula

  Anežka Uřičářová

  26. 5. neděle

  Jana Hoferková

  Jan Svoboda

  30.5.čtvrtekNanebevstoupení

  Ladislav Vyskočil

  Magda Míšková

  9. 6. neděle

  Anežka Uřičářová

  Diana Cintulová

  20.6. Těla a Krve Páně

  Lenka Fojtíková

  Jaromír Žajdlík