#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Knihovna farnosti

Další informace

  Aktuální informace

  HLAVNÍ POUŤ zpestří mladí muzikanti a zpěváci z Brna

  10.06.2019 - V neděli 16. června jsou všichni srdečně zváni na HLAVNÍ POUŤ ke cti svatého Antonína Paduánského. Hlavní mši svatou hudebně doprovodí mladí ze Scholy brněnské mládeže tzv. SBMky Nejen že obohatí..

  DOMÁCÍ POUŤ prožijeme s českobudějovickým biskupem

  10.06.2019 - Již po staletí směřují kroky věřících 13. června na Blatnickou horu. Letos padl den svátku sv. Antonína Paduánského na čtvrtek. V 17.00 bude mši svatou sloužit Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický..

  V kapli si můžeme prohlédnout výstavu fotograií

  05.06.2019 - Po celý měsíc červen bude možnost si v kapli prohlédnout výstavu velkoformátových fotografií společenství Člověk a Víra. Na jejich webu se můžeme dočíst: „Fotografický spolek Člověk a Víra se začal..

  Biju se jak lev, tančím radostí – Dominique-Marie Dauzet

  Klára byla šťastná dívka s hudebním i výtvarným nadáním. Ve dvaceti letech odešla studovat restaurování obrazů do Říma. Ze školy ji však málem vyhodili. Po dlouhém hledání, jak má její život vypadat, restauruje fresky v Assisi. O Vánocích však onemocní meningoencefalitidou a v lednu 1975 umírá.

  Tuto i další knihy si můžete vypůjčit ve farní knihovně.

   

  Mezi peklem a nadějí – Ibrahim Alsabagh

   Válka v Sýrii - celé rodiny ohrožuje podvýživa, nedostupná zdravotní péče, na domy nejchudších i na kostely dopadají rakety teroristů, zoufalý nedostatek elektřiny i pitné vody. Tváří v tvář zlu se víra lidí otřásá v základech – v Aleppu františkán otec Ibrahim s bratry,  a s nimi Ježíš, dodávají lidem naději a sílu žít.

   

  Vše začíná modlitbou – Matka Tereza

  V kalkatském hospicu se Matka Tereza starala o pacienty, jejichž životní pouť se blížila ke svému konci. Když se věnovala jednomu těžce nemocnému muži, náhodný svědek zaslechl, jak mu zašeptala pár slov. Řekla mu: „Pomodli se ve svém náboženství, a já se pomodlím tak, jak to umím já.“ Svět ji obdivoval za to, že zasvětila svůj život péči o ty nejchudší. Její okolí však vědělo, že tato péče byla přirozeným výsledkem její oddanosti a bohatého vnitřního života.

   

   

   

  Bratr František

  Člověk František – Gerhard Mester

  Kreslené vtipy. Známý karikaturista ukazuje, jak papež vnáší nový elán do života církve, dodává naději a šíří radost z evangelia.

   

   

   

  Král David – Louis de Wohl

  David se proslaví, když jako mladíček porazí nepřemožitelného obra Goliáše. Neproslul ale jen uměním bojovat. Chce ve svém životě klást na první místo Boha. Není bez hříchu, ale umí se pokořit a kát. Básník i bojovník. Soudce i vrah. Král i Boží služebník.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Byl jsem muslimem

  Naem Fazal se narodil v Pákistánu a vyrůstal v Kuvajtu jako pravověrný muslim hledící si svých náboženských povinností. V roce 1992, po první válce v Perském zálivu, se odstěhoval do Spojených států amerických a zde za dramatických okolností prožil obrácení ke Kristu.     Tuto knihu i další si můžete vypůjčit ve farní knihovně.


  Smrt nemá poslední slovo

  Chiara a Enrico čekají třetí dítě. Dvě první děti zemřely krátce po narození, ale nyní se Chiara a Enrico už těší na narození syna Francesca. V pátém měsíci těhotenství však Chiaře našli lékaři nevyléčitelný nádor. Jejich příběh, který je silným svědectvím o velkém utrpení i o velké lásce už v Itálii i jinde zasáhl tisíce lidí.

   

  Otec dětí ulice

  Kniha vypráví o jezuitském knězi Georgu Sporschillovi (nar. 1946 v Rakousku), který zasvětil svůj život službě opuštěným dětem a nejchudším rodinám, nejprve ve Vídni, posléze v Rumunsku, v Moldávii a Bulharsku. Jeden příběh za všechny: Willy, chlapec z Vídně, kterého  poznal na začátku osmdesátých let. Stál vždycky jednou nohou v kriminále. Pak ale začal svůj život postupně narovnávat. A už léta jde po krásné duchovní cestě…

   

  Karel Foucauld

  Karel Foucauld (1858–1916) zemřel mučednickou smrtí na Sahaře před sto lety. Svou životní cestu hledal bratr Karel klopotně. Studoval prestižní vojenskou školu, proslavil se zeměpisnou výpravou do Maroka, vstoupil k trapistům, aby za pár let zjistil, že hledá jiný způsob následování. Usadil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec odešel na Saharu. Až po čtyřicítce se nechal vysvětit na kněze, stále toužil založit komunitu, ale nikdy nezískal jediného učedníka.  Až léta po jeho smrti vznikly fraternity Malých bratří a Malých sester Ježíšových. Roku 2005 jej papež Benedikt XVI. zapsal mezi blahoslavené. Bratr Karel byl od svého obrácení doslova fascinován Kristem, chtěl se mu připodobnit úplně ve všem. Kéž by touto fascinací „nakazil“ všechny, kdo knihu budou číst.

   

  Zázraky se opravdu dějí

  Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Zajímavé je, že v době, kdy se mnohé katolické ženy v USA domáhají práva na svěcení, sestra Briege se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Už několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží jim Božím slovem a modlitbou za uzdravení.

  Jejím největším darem je schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. 

   

  Spravedlivý riskuje

   

  -          Kniha o českém novináři, vatikánském korespondentovi ČTK a zachránci Židů v Itálii, Karlu Weirichovi (letos oceněn prezidentem republiky).

  -          Organizoval pomoc pro pronásledované Židy pocházející z Československa. Ohniskem jeho aktivit byl koncentrační tábor v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set československých Židů, pasažérů ztroskotané lodi, jež mířila do Palestiny.

  Silnější než smrt

  -          Jmenuji se Radek a je mi 22 let…Všechno začalo tím, že jsem – mírně řečeno – neměl moc šťastné dětství. Matka je alkoholička a to jediné, co mi kdy dala pocítit, byla fyzická i psychická bolest, když mě v jednom kuse pro nic za nic bila…

  -          Neměl jsem sílu, abych znovu bojoval…

  -          Příběh o síle schopné vytáhnout člověka ze samotného dna zoufalství…

  Dítě smíření

  -          Příběh dívky z dobré rodiny, která měla před sebou báječná studentská léta na vysoké škole, ale po tragické události znásilnění je nucena řešit velké dilema a čelit nejistotě. Jak se k tomu postaví přítel? Co řekne rodina? Jak jí poradí lékař? Víra a naděje všech procházejí velkou zkouškou a každý je nucen zaujmout postoj, zda přijmout, či ukončit šanci na život, který právě vzniká.

  Adolf Kolping: Život naplněný solidaritou

  -          Blahoslavený Adolf Kolping (1813-1865) byl německý katolický kněz, který správně užíval svou hlavu, srdce i ruce, dokázal získávat lidi pro Ježíše Krista a pro sociálně angažované křesťanství.

  -          „Kdo chce získat lidi, musí dát v sázku vlastní srdce!“

  Svatí církevního roku

  -          Vyprávění o osudech velkých světců, doplněn seznamem jejich nejčastějších atributů.

   

  Všechny knihy si můžete vypůjčit ve farní knihovně.

   Matky svatých – kniha o životech matek, jejichž děti se staly světci nebo světicemi. Snažíme se vést naše děti k Bohu, mnohdy je to těžké a mnohdy se nám to vůbec nedaří. Jak žila např. matka sv. Maxmiliána Kolbeho, Jana Maria Vianneye, Augustina, Marie Goretti a jak vychovávaly své děti?

   

   

  V úžasu z Nejvyššího – o španělském trapistovi (Rafael Arnáiz Barón), který pocházel z dobře situované rodiny a studoval architekturu v Madridu, studia přerušil a vstoupil k trapistům. Těžce však onemocněl a umírá ve 27 letech. Stal se patronem mládeže a roku 2009 ho Jan Pavel II. svatořečil.

   

  Alexandrina – Utrpení a sláva – Alexandrina da Costa, Portugalka, od čtrnácti let zmrzačená, když vyskočila z okna, aby unikla násilníkovi. Během posledních 13 let svého života nic nejedla ani nepila – kromě každodenního svatého přijímání. Lékaři pro tento jev nenašli žádné přirozené vysvětlení. Každý pátek trpěla Kristovo umučení na smír za hříchy.

   

  Tiché světlo – román o svatém Tomáši Akvinském (1225-1274), který proslul jako hledač pravdy, byl šlechtického původu, pohrdl světskou kariérou a vstoupil do žebravého Řádu bratří kazatelů. Knihu napsal mezinárodně uznávaný katolický spisovatel Louis de Wohl, jehož populární historické romány jsou ve světě bestsellery.

   

  Bezpečně skrytá ve světle – život a dílo svaté Coletty z Corbie  sepsala sestra Mary Francis, chudá klariska. Colleta se narodila ve skromném domku v Corbie manželům Boelletovým, kteří dosud neměli děti, ale moc po dítěti toužili.  Když se Colleta narodila bylo jim už kolem šedesáti let. Coletta byla rádkyní i kazatelkou francouzských králů a opět přivedla k novému rozkvětu pokleslou františkánskou spiritualitu.

   

  Knihy si můžete vypůjčit ve farní knihovně.

  Jednou nohou v nebi 

  svědectví čtrnáctileté dívky, která vážně onemocněla a dva roky bojovala o život, přesto svůj život žila s vírou a radostí

   

  Jak být štastní s 1,2,3 ... dětmi?

  Rosa Pich-Aguilera Roca vychovává svých 15 dětí. Píše o stolování, úklidu, výletech, sportování, škole, smrti, o trestech i odměnách, o návštěvách, penězích, nakupování, atd. Nakonec hovoří o své víře v Boha, která jí umožňuje to všechno zvládat.

   

  Nepokojný plamen

  - tento román o svatém Augustinovi sleduje jeho složité hledání i nalézání, jiskří napětím i nápady, čímž přesně vystihuje Augustinovu vášnivou povahu i jeho dramatické životní osudy

   

  Odpověz mi

  - V povídce Odpověz mi osiřelé děvče s pohnutou minulostí zoufale hledá znamení, že je milováno, zatímco se pokouší vypěstovat si vnitřní sílu, která jí umožní přežít. V povídce Peklo není se týraná žena snaží ochránit svého syna, který je zdrojem její největší radosti i zkázy. A v povídce Hořící les vdovec líčí rozpad svého manželství a hledá odpuštění u své dcery, která se mu odcizila.

   

  Mistr kung-fu na lopatkách

  - Strhující příběh obrácení mistra bojových umění líčí, jaké si Bůh volí prostředky k obrácení sebestředného a suverénního člověka. Hlavním hrdinou je Graziano, mistr kung-fu, jemuž se hroutí svět. Zraněna je ovšem hlavně jeho pýcha.

   

  Výstup na horu manželství (Elias Vella) – rady pro zdravý manželský život, jak žít v živém vztahu s Bohem i s naším partnerem. Nová kniha maltského františkána se také dotýká současných problémů (cizoložství, porucha sexuální identity, odluka, rozvod....)  U mne je vždy otevřeno (Papež František)  rozhovor, který s papežem Františkem vedl jeho spolubratr jezuita P. Antonio Spadaro. V této knize můžeme poznat myšlenky Svatého Otce a také jeho "obyčejnou lidskou stránku.  Bergoliův seznam (Nello Scavo) – knihu napsal italský novinář, který je znám svým nesmlouvavým postojem vůči sicilské mafii. Scavo zkoumal Bergoliovo působení v čele argentinského jezuitského řádu, kniha je také svědectvím jeho boje proti režimu diktátora Jorge Videla, jsou zde vylíčeny osudy lidí, kterým Bergolio zachránil život – byli to členové jeho řádu, kněží, laici, studenti...  Objímat vyhaslá srdce (Matka Elvíra) – silný příběh známé řeholnice, která zachránila zástup narkomanů a bezdomovců. Založila komunitu Cenacolo, v níž nacházeli útočiště a uzdravení mladí lidé, jejichž život ztroskotal. Nyní má toto její dílo více než šedesát komunit v osmnácti zemích světa.  Chlapec, který se stal papežem (Fabiola Garzová) – kniha pro předškoláky a děti prvního stupně. Přibližuje postavu svatého Jana Pavla II. od jeho dětsví až po zvolení papežem.

   

  VYCHOVAL MĚ GANGSTER

   

   

  René-Luc byl vychováván spolu s několika sourozenci ve velmi problematické rodině. Jeho maminka vystřídala několik partnerů. On sám až do dospělého věku nevěděl, kdo je jeho otec. Když mu bylo 13 let, byl svědkem toho, jak se na ulici zastřelil jeho nevlastní otec. Přesto všechno Bůh našel cestu do jeho života. René-Luc změnil svůj život a odevzdal ho Bohu, stal se knězem. Zvláštním způsobem má na srdci mladé lidi.


  PODEPSÁNA CHARLOTTE

  • Šestnáctiletá Emílie se po smrti tatínka musela s maminkou přestěhovat do malého domku. V něm, ve svém novém pokoji nachází sto let staré dopisy, které psala Charlotte v době, kdy ve Francii zuřila revoluce....  LUMEN FIDEI

  • encyklika Světlo víry (psaná hlavně nyní už emeritním papežem Benediktem XVI., ale zčásti také Františkem). Víra v Boha proměňuje nejen jednotlivce, ale má blahodárný vliv i na mezilidské vztahy, rodinou počínaje a mezinárodními vztahy konče. Encyklika upevňuje křesťanskou víru a povzbuzuje k životu podle evangelia.  A LOUSKAL JSEM SI SVÉ BURÁKY

  - útlá knížka P. Mgr. Jiřího Topenčíka, hodonínského rodáka, nyní faráře ve Štibořicích. Kniha je plná příběhů jak z jeho života, tak ze života těch, kteří se o ně s ním podělili (o snoubencích, o lázních, o nenarozených atd.).

   

  Jako bychom dnes zemřít měli (Miloš Doležal)

  Co všechno si komunisté vymysleli, aby rychle zničili výborného kněze, přesto se jim to nepodařilo podle jejich představ – lidé jej znají dodnes...kniha o P. Josefu Toufarovi od jeho narození až po umučení. Skutečný drastický životní příběh „obyčejného“ kněze z Vysočiny. Příběh o tom, jak příslušníci komunistické Státní bezpečnosti útočili na církev a svými výslechy dovedli k smrti P. Toufara.

  Kniha zvítězila v anketě Katolického týdeníku „Dobrá kniha roku 2012“.

   

   

  Poslední mnich z Tibhirine (Freddy Derwahl)

  V Alžírsku pokojně žila komunita několika trapistických mnichů uprostřed muslimské většiny. V polovině devadesátých let minulého století byla většina z nich brutálně zavražděna. V této knize se od dnes téměř devadesátiletého mnicha (rodáka z Lucemburska, který teroristům jako zázrakem unikl) dozvídáme příběh komunity z Tibhirine.

   

   

  V krvi je život (Benjamin Boisson)

  Benjamin Boisson onemocněl ve dvanácti letech leukémií, tehdy si začal zapisovat do deníku své pocity. V této knize si můžeme jeho zápisy přečíst. Zároveň podává svědectví o svém zázračném uzdravení a o cestě ke kněžství. Od roku 1999 je knězem v Komunitě Blahoslavenství ve Francii.

   

   

  O víře, naději a lásce (Benedikt XVI.)

  Kéž jste si stále více vědomi důležitosti nedělní eucharistie, protože neděle, první den týdne, je dnem, kterým uctíváme Krista, dnem, kdy dostáváme sílu žít z Božího daru! Věnujme pozornost také přípravě na přijímání eucharistie. I přes naši slabost a náš hřích v nás Kristus chce přebývat. (úryvek z knihy, najdeme zde několik krátkých, ale pronikavých textů, které duchovně osvěží a posílí)

   

   

  Pouť za sv. Brigitou Švédskou (P. František Lízna)

  Svatá Brigita Švédská je nejuctívanější švédská světice, patronka Švédska i Evropy, patronka vdov, zdravotníků, poutníků a umírajících. Žila ve 14. století. P. František Lízna putuje ze Sv. Hostýna pěšky, přes celé Polsko, k jejímu hrobu do Vadsteny ve Švédsku. Celková délka trasy je 1670km, z toho lodí 525km a pěšky 1145km.

   

  František – papež chudých ( Andrea Tornielli)

  …Dívat se na Boha, ale hlavně vnímat, že on se dívá na vás. To se v mém případě stává tehdy, když odříkávám růženec či žalmy, nebo když slavím eucharistii. Musím však říci, že nejvíce svou náboženskou zkušenost prožívám ve chvíli, kdy se na delší dobu zastavím před oltářem…Vnímám pocit, že jsem v moci někoho jiného, jako by mě Bůh bral za ruku…(úryvek z první knihy v češtině o papeži Františkovi). V knize můžeme sledovat různé příběhy ze života Svatého Otce Františka.

   

  O nebi a zemi (Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století)

  Kardinál Jorge Mario Bergoglio (současný papež František) se v rodném Buenos Aires pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou. Debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu,  o smrti, eutanazii, o potratu, o rozvodu, o homosexualitě, o penězích. Svůj dialog nakonec zpracovali do knihy O nebi a zemi.

   

  František - papež z druhého konce světa

  Známe Svatého Otce? Odkud pochází, z jaké rodiny, jak se stal knězem, kde studoval, kde působil? Kdo je arcibiskup z Buenos Aires, kardinál Bergoglio, který se v březnu ujal úřadu římského biskupa?

  V Evropě o něm téměř nikdo nic neví. Přesto z jeho volby máme radost, již svým prvním vystoupením si získal naše srdce. Kniha je portrétem tohoto apoštola chudých a přítele lidí na okraji společnosti.

   

  Pokora, cesta k Bohu

  Tuto starobylou nauku Dórothea z Gazy kardinál Jorge Mario Bergoglio, jezuita, poprvé nabídl v roce 1984 mladým řeholníkům z Tovaryšstva Ježíšova. Nauka o obviňování sebe sama, o léčbě svého srdce z podezíravosti, o poskytnutí prostoru Božímu působení…

   

   Zase žiju (Laurent Gay)

   „Nevěděl jsem, na koho volám, jestli na přítele nebo nepřítele, ale věděl jsem najisto, že nic nemůže  být horší než peklo, kterým procházím právě v tuhle chvíli. Úpěnlivě jsem prosil všemohoucího, vládce života, stvořitele světa, nejvyššího šéfa celého vesmíru. Vůbec mi nezáleželo na tom, jak se jmenuje, jen když odpoví na mou nesnáz!...“ O své životní cestě, o 15 letech  závislosti na drogách, o silné konverzi…vypráví Laurent Gay v knize Zase žiju.

   

  Ať se ti život povede (Guy Gilbert)

  Nikdy nedovolte, aby se u vás zabydlel zvyk, nuda. Je třeba se spolu bavit, mít čas jen pro vás dva, nechat děti tchyni, která bude nadšená, a odjet třeba do lesa nebo do kláštera. Dělá to stále více párů. Je to výborné a je to životně důležité. – jedna z krátkých rad známého francouzského kněze, vychovatele delikventní mládeže. V této knize se obrací nejdříve k mladým, pak ke starším a nakonec i k nejstarším.

   

  Malý muž ve velkém vápně (Jiří Bartoň)

  Plzeňský katolický kněz, autor knih, z nichž nejznámější je „Zlý farář přejel hodného psa“, píše 12 humorných zamyšlení z fotbalového prostředí, jelikož kdysi byl brankářem.  Teď, jako kněz, je na tom prý podobně jako fotbalový brankář. Udělá jednu malou chybu, kterou hned všichni vidí, ale nevšimnou si větších, které udělá někdo jiný.

   

  Silnější než nenávist (Bruno Chenu)

  V noci z 26. na 27. března 1996 bylo sedm mnichů od Panny Marie z Atlasu v Tibhirine v Alžírsku uneseno skupinou GIA. Pravděpodobně v květnu byli zavražděni. Sedm krvavých skvrn na islámské půdě. Sedm životů pro Boha a Alžírsko. Kniha byla sestavena z různých materiálů (dotazníků, oběžníků komunity, dopisů i dalších vyprávění) bezprostředně po této otřesné události.

   

  Čeho před smrtí nejvíce litujeme (Bronnie Ware)

  Australská autorka, jejíž kniha se stala světovým bestsellerem, několik let působila v paliativní péči.  Píše příběhy lidí loučících se se životem. Při své práci zjistila pět nejčastějších věcí, kterých umírající nejvíce litovali……. 

   

  Pramen radosti

  Stává se vám někdy, že máte pocit, jako by váš život nebyl plný radosti, jak má život křesťana být, ale že je plný skepse, smutku, deprese, beznaděje a zoufalství? Kdepak je ona nebeská radost, která sestoupila na naši zem a měla by být i v mém srdci?

  O této božské radosti je kniha francouzského kněze a řeholníka, který měl letos v létě přednášku i v Brně -  Daniel Ange Pramen radosti.

   

  Trapisté z Tibhirine (Iso Baumer)

  Jak je možné, že na konci 20. století (r.1996), byli brutálně zavražděni mniši trapistického kláštera v Alžíru? Kdo a proč je zavraždil? Jaké jsou vlastně dějiny křesťansko-muslimského dialogu v této oblasti? Proč se víra v Boha stává záminkou k nenávisti nebo dokonce k bratrovražedným útokům?

   

  Hořící oheň (Wilhelm Hunermann)

  Další kniha oblíbeného německého autora, tentokrát o životě a pontifikátu Pia X. Ten byl papežem zvolen r. 1903 a zemřel r. 1914. Zasazoval se o to, aby se více dostala ve známost sociální nauka církve.

  Kniha je jedním z nejzdařilejších autorových děl, je plná života a humoru.

   

  Rekviem za vojáka (Renée Bonneauová – autorka několika románů, vyučovala literaturu a filmovou kritiku)

  Skutečný příběh mladého rakouského vojáka z druhé světové války, který byl raněn na Monte Cassinu, zemřel a byl pohřben v opatství Casamari. Po zuřivých bojích r. 1944 se německá armáda stahovala k severu. V německé polní nemocnici se spolu sblížili raněný rakouský voják a italský mnich…

   

  Pasáčci z Fatimy (Manuel Fernando Silva, portugalský kněz)

  Příběh zjevení Panny Marie Fatimské a tří pasáčků z r. 1917.  Lucie, Hyacinta a František, prosté děti, se stávají proroky pro celý svět. Kniha rovněž sleduje život Lucie, která se dožila vysokého věku a beatifikaci Františka a Hyacinty v r. 2000 ve Fatimě.

   

   I darebák má duši

  – francouzský bratr Maria-Angel vypráví životní příběh dvanáctiletého Gabriela. Maria-Angel pracoval v 90.letech jako pracovník Červeného kříže a Gabriela našel na ulici jako bezdomovce, ohroženého nebezpečím pařížského podsvětí, v hluboké depresi….

   

  V ringu s Bohem

  – slavný francouzský boxer píše svůj vlastní příběh. Když mu byly 3 roky,  matka ho opustila, z otce se stal alkoholik, který ho začal týrat. On sám zde vypráví o nemocnici, o pěstounské péči, polepšovně, ústavech, kterými prošel, a ze kterých několikrát utekl….

   

  Dvě minuty ticha (Hana Pinknerová)

  - krátké fejetony oblíbené autorky, např. o letním horku, o nových hodinkách, o svátečních kalhotách, o omluvách atd….

   

  Srdce v ohni (Guy Gilbert)

  - G. Gilbert je knězem 50 let. Jeho oděvem je černá kožená bunda, je vychovatelem zvláště problémové mládeže v Paříži. V této knize píše o svém povolání ke kněžství,  ukazuje krásu i obtíže kněžského života, píše o lásce k církvi, o biskupech i kněžích….

   

  Černobílý svět (Kathryn Stockettová)

  - v 60. letech na americkém Jihu dělí svět černých a bílých hluboká propast. Přestože černé hospodyně vychovávají generace bílých dětí, uklízejí každý kout bílých domácností a znají všechna jejich tajemství, bílé dámy předstírají, že černoši  jsou nepochopitelná a nebezpečná rasa…

   

  Elias Vella – autor knih

   

  P. Elias Vella, maltský kněz, člen Řádu menších bratří, františkánů, který v naší farnosti povede seminář za vnitřní uzdravení, je také autorem knih. Všechny si můžete v naší farní knihovně vypůjčit:

   

  Síla eucharistie – autor ukazuje praktickou cestu, jak dovolit, aby nás přijímání eucharistie

                               skutečně proměňovalo. Píše o eucharistii, která osvobozuje od Zlého

                               mocněji než exorcismus…

   

  Uzdrav mě, Pane – P. Elias Vella nás postupně provádí všemi oblastmi, které potřebují

                                  uzdravení. Prostým způsobem nás vede k Ježíšovi, který chce uzdravit

                                  každého člověka podle jeho konkrétních potřeb.

   

  O satanovi – Existují zlí duchové? Jací jsou? Jak nám mohou škodit? Je možné se jim bránit?

                       Jakou výzbroj má křesťan pro boj se Zlým? Kniha odpovídá na zásadní otázky

                       ohledně existence démonů a jejich působení.

   

  Svatost je pro každého – v této knize autor prezentuje hlavní témata související s vnitřním

                                          uzdravováním: různé druhy setkání s Ježíšem (v bližním, v Bibli,

                                          ve svátosti smíření a eucharisti…), hodnota utrpení, kořeny hříchu,

                                          povolání ke svatosti atd.

   

  Ježíš – lékař těla i duše – Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Ale kdo je ten

                                          starý člověk, který v nás žije? Je to naše staré „já“, plné strachu a

                                          hněvu, které je strnulé, které se brání a zoufá si, které podléhá

                                           depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý člověk zemřel a

                                          aby v nás začal bohatým a plným životem žít člověk nový. V knize

                                          však chybí nejdůležitější část a to je osobní modlitba. Chcete-li mít

                                          z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s

                                          Ježíšem osobně – v modlitbě.

   

  Duch svatý – pramen života – „Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“,

                                                   říká autor. Myslí si, že mnohem lepší než o něm mluvit je ho

                                                   zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti ho přesvědčily, že

                                                   sdílení zážitků s Duchem svatým může mnoha lidem pomoci

                                                   nalézt vlastní cestu k živému vztahu k Duchu svatému.

   

  Zakotvit svůj život v Bohu – kniha ukazuje, jak zakotvit lidský život v Bohu a jak toto

                                                 zakotvení stále prohlubovat. K tomuto cíli vede způsobem

                                                 jasným, nevšedním a jednoduchým.

   
  Přežila jsem – Immaculeé Illibagiza

   

  - otevřená výpověď o zradě, nenávisti a odpuštění

  - kniha o krvavé genocidě ve Rwandě na konci 20. století, která si vyžádala téměř milión životů

  - rodina Immaculeé byla brutálně vybita

  - ona sama se po celou dobu  krčila v úkrytu maličké koupelny  v domě místního pastora, kde se na ploše zhruba metr krát metr tísnilo osm žen. Namačkané ve tmě jedna na druhou, téměř bez jídla, v horku a beze slova trávily nekonečné tři měsíce.

   

   

   

  Odpustila jsem – Immaculeé Illibagiza

   

  V knize Odpustila jsem autorka líčí, jak se jí podařilo díky víře v milujícího Boha „povstat z popela“ osobní tragédie. Prošla svým zápasem o odpuštění vrahům a podle svých možností začala znovu vnášet lásku a naději do nenávistí zpustošené země.

   

   

   

  Oba díly si můžete vypůjčit ve farní knihovně J