#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Adventní koncert

  12.11.2018 - Druhou prosincovou neděli zve Matice svatoantonínská srdečně všechny na ADVENTNÍ KONCERT pod názvem POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO. Písní a slovem nás potěší a obohatí Pěvecký sbor Hlahol-Tábor. Koncert se uskuteční..

  Kněží se poblíž hrobu P. Šuránka modlili za vlastní posvěcení

  08.11.2018 -  Kněží se v blízkosti hrobu P. Šuránka, který svůj život zasvětil výchově kněžského dorostu, modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Mši svatou sloužil Mons. Vojtěch Šíma, biskupský..

  Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. 11.

  29.10.2018 - Služebník Boží P. Antonín Šuránek zasvětil svůj život výchově kněží a zemřel v pověsti svatosti. To byl jeden z důvodů, proč se kněží od roku 2007 scházejí poblíž jeho hrobu v rodné Ostrožské..

  Prosinec 2018

  2. 12. neděle ranní                          Jiří Uřičář

  2. 12. neděle hrubá                         Petr Páč

  3. 12. pondělí 6,45                          Stanislav Míšek

  5. 12. středa                                     Petr Žajdlík

  7. 12. pátek                                       Filip Cintula

  8. 12. sobota 7,00                            Stanislav Míšek

  9. 12. neděle ranní                          Tomáš Dominik

  9. 12. neděle hrubá                         Tomáš Naňák

  10. 12. pondělí 6,45                        Antonín Bogar

  12. 12. středa                                   Petr Žajdlík

  14. 12. pátek                                    Fillip Cintula

  16. 12. neděle ranní                        Jiří Uřičář

  16. 12. neděle hrubá                       Petr Páč

  17. 12. pondělí 6,45                        Stanislav Míšek

  19. 12. středa                                   Tomáš Naňák

  21. 12. pátek                                    Antonín Bogar

  22. 12. sobota svátost smíření       Pavel Cenek              10,20 a 10,40

  22. 12. sobota svátost smíření      Jiří Uřičář                   11,00 a 11,20 (a dle potřeby)

  23. 12. neděle ranní                        Tomáš Dominik a Pavel Cenek

  23. 12. neděle hrubá                       Petr Žajdlík a Petr Páč

  24. 12. pondělí 22h                         Filip Cintula a Tomáš Naňák

  25. 12. úterý ranní                           Jiří Uřičář a Tomáš Dominik

  25. 12. úterý hrubá                          Filip Cintula a Petr Páč

  26. 12. středa ranní                         Pavel Cenek

  26. 12. středa hrubá                        Petr Páč

  28. 12. pátek                                    Antonín Bogar

  30. 12. neděle ranní                        Tomáš Dominik

  30. 12. neděle hrubá                       Tomáš Naňák

  31. 12. pondělí 16h                         Petr Žajdlík

  31. 12. Ant. 24h                               Stanislav Míšek